Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα νέα δεδομένα για τα Πολεοδομικά της Ναυπάκτου

Published

on

Γνώστης του θέματος, όσον αφορά τα πολεοδομικά της Ναυπάκτου, ο Κωνσταντίνος  Χρ. Πατούχας – διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, μιλά στο Nafsweek για τις  πρόσφατες εξελίξεις επί του θέματος , μετά την απόφαση του ΣτΕ και σε αναμονή του Προεδρικού Διατάγματος , σχετικά με το οικιστικό της Ναυπάκτου. Μας είπε:

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι πέρασε το Σχέδιο ΠΔ/τος για το Οικιστικό της Ναυπάκτου από το ΣτΕ, πείτε μας κάτι για αυτό μιας και συμμετείχατε στο παρελθόν με ομάδα επιστημόνων που το επεξεργάστηκε:

«Πράγματι από το 2011 έως το 2014 ως ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Γιάννη Μπουλέ σε συνεργασία με την Υπηρεσία του Δήμου, τον Νομικό Σύμβουλο και τα αρμόδια τμήματα του τότε ΥΠΕΚΑ (ΥΠΕΝ σήμερα) και του ΥΠΠΟ επεξεργαστήκαμε το εν λόγω Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ).

Καλό είναι εδώ να τονίσουμε πώς το Διάταγμα αφορά την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως Παραδοσιακό Τμήμα και είναι μια διαδικασία που οφείλαμε να είχαμε ολοκληρώσει από την εποχή της Υπουργείας του Τρίτση σε εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ). Από τότε είχαν γίνει προσπάθειες χωρίς όμως επιτυχία, αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) σε διαφορετικές περιόδους και για διαφορετικούς λόγους δεν έκανε αποδεκτά τα προτεινόμενα σχέδια και παράλληλα ανέτρεπε το ισχύον καθεστώς με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια πολύπλοκη και αδιέξοδη κατάσταση (βλέπε Π.Ε. 284/1992, 529/1997, 444/2000, 179/2002, 263/2003), με καταγγελίες, ακυρώσεις εξατομικευμένων οικοδομικών αδειών, αναστολή λειτουργίας της Πολεοδομίας.

Η τετραετής αναστολή οικοδομικών αδειών και εργασιών από το 1998 έως το 2001 σηματοδοτεί το αδιέξοδο του Οικιστικού της Ναυπάκτου.

Για το εν λόγω σχέδιο διατάγματος η διαδικασία ουσιαστικά ξεκίνησε μετά την υπ. αριθμόν 3844/2006 γνωμοδότηση του Ε’ τμήματος του ΣτΕ. Με βάση αυτή ο Συντελεστής Δόμησης  από 1,2 μειώθηκε σε 0,5 στο μεγαλύτερο τμήμα της πόλης, πρακτικά αναστέλλοντας επιπλέον τις οικοδομικές εργασίες και άδειες στο τμήμα αυτό.

Έτσι ανατέθηκε από τον Δήμο Ναυπάκτου το 2007 σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο των Αθηνών (Γραφείο Απ. Παπακωνσταντίνου) η εκπόνηση του σχεδίου, που στην συνέχεια εισηγήθηκε την πολεοδομική μελέτη ανάλυσης της πόλης το 2008 (Γραφείο Λύσιππος).  Πάνω σε αυτή την μελέτη βασίστηκε η τεκμηρίωση του νομικού γραφείου για το σχέδιο που πέρασε από το ΔΣ Ναυπάκτου το 2009.

Το 2012 ζητήθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ & ΥΠΠΟ) εκ νέου η γνώμη του Δήμου Ναυπακτίας πριν την προώθηση του σχεδίου στο ΣτΕ. Στη φάση αυτή παρά τον κίνδυνο ακύρωσης του συνόλου της διαδικασίας παρενέβη ο Δήμος και εισηγήθηκε την  μερική τροποποίηση άρθρων τα οποία, αν δεν άλλαζαν, θα δημιουργούσαν επιπλέον προβλήματα στην πόλη (όπως υπαίτιες κατατμήσεις οικοπέδων & ακυρότητας οικοδομικών αδειών).

Τελικά οι εισηγήσεις μέσω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κρίθηκαν τεκμηριωμένες και έγιναν αποδεκτές από τα συναρμόδια Υπουργεία.  Χρειάστηκε όμως εκ νέου επεξεργασία του κειμένου από τα Νομικά τμήματα αυτών.

Με σημαντική καθυστέρηση τελικά το καλοκαίρι του 2018 συζητήθηκε στο ΣτΕ το διάταγμα και με ελάχιστες παρατηρήσεις διατυπώσεων πέρασε και αναμένουμε την δημοσίευσή του σε ΦΕΚ».

Το νέο Διάταγμα τι θα περιλαμβάνει ;  Τί να προσδοκά ο πολίτης ;

«Το νέο διάταγμα θα περιλαμβάνει νέους όρους και περιορισμούς δόμησης για το Παραδοσιακό τμήμα της πόλης, από το Σκα έως την Λαγκαδούλα καθώς και καθορισμό χρήσεων γης. Ξεκαθαρίζει ως ένα βαθμό τη νεφελώδη κατάσταση που επικρατεί εδώ και τριάντα περίπου χρόνια και ειδικά από την περίοδο της αναστολής οικοδομικών αδειών & εργασιών (1998-2001) στα πολεοδομικά της πόλης.

Καθορίζονται νέοι Τομείς, θεσπίζονται εκ νέου μορφολογικά στοιχεία και γίνεται μια προσπάθεια ενίσχυσης της διατήρησης, αναστύλωσης ή και αναπαράστασης παραδοσιακών κτιρίων στο Κεντρικό τμήμα της πόλης. Στις περιοχές ανατολικά και δυτικά του Κέντρου ο Συντελεστής Δόμησης γίνεται 1,2 από 0,5 που ισχύει σήμερα.

Ταυτόχρονα όμως σε αυτό το σχέδιο διατάγματος δεν περιλαμβάνονται σημαντικά ζητήματα όπως η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου ή η μεταβολή του ορίου του Παραδοσιακού Τμήματος της πόλης.

Οι νέες καθορισμένες χρήσεις γης δεν ακολουθούν το ισχύον ΓΠΣ αλλά στηρίζεται σε προτάσεις του εκπονούμενου Νέο ΓΠΣ (Γραφείο Διονυσοπούλου).

Γενικότερα θα λέγαμε ότι  το νέο ΠΔ είναι θετικό για την πόλη στο βαθμό που εξομαλύνονται κάποιες αναμφισβήτητες αδικίες και που αναβαθμίζεται σημαντικός αριθμός ιδιοκτησιών. Η σύγχυση στο σημερινό καθεστώς των χρήσεων τερματίζει, όμως ταυτόχρονα ανοίγει και ο κύκλος προσαρμογής στον νέο κανόνα που πάντα επιφέρει ζητήματα.

Μέχρι την έκδοση σε ΦΕΚ του νέου ΠΔ έπρεπε να λάβουμε υπόψη 5 Προεδρικά Διατάγματα, 6 γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ και σειρά από εγκύκλιους και ερμηνείες υπηρεσιών για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας. Όλα αυτά αντικαθίστανται αρχικά με το νέο ΠΔ.

Ταυτόχρονα όμως λόγω της έλλειψης συστηματικότερης τεκμηρίωσης δεν εξαλείφονται κάποιες παρερμηνείες που έχουμε κληρονομήσει από  τις παλιότερες γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ για την πόλη οι οποίες προήλθαν κυρίως από πλημμελή προετοιμασία των σχεδίων από τον Δήμο και τα συναρμόδια Υπουργεία».

Δηλαδή θα έχουμε ακόμη εκκρεμότητες με το Οικιστικό της Ναυπάκτου;

«Προφανώς το νέο διάταγμα είναι ένα σημαντικό βήμα στην επίλυση του Οικιστικού ζητήματος της πόλης, όχι όμως η οριστική λύση.

Μετά από αυτό θα πρέπει να προωθηθούν αντίστοιχα συμπληρωματικά διατάγματα για την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου για το σύνολο της πόλης Παραδοσιακή και μη, να ολοκληρωθεί η Μελέτη του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Ναυπάκτου, να ολοκληρωθεί η Πράξη Εφαρμογής του παλιού ΓΠΣ και να προωθηθεί μια πολεοδομική λύση για την Παλαιοπαναγιά.

Για να προχωρήσουν τα παραπάνω θα πρέπει να προωθηθούν και να ολοκληρωθούν σημαντικές υποστηρικτικές μελέτες που δείχνουν να είναι στάσιμες, όπως η Μελέτη του Πανεπιστημίου για την Ιστορική Τεκμηρίωση της πόλης και την πολεοδομική εξέλιξη της, η επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης οριοθέτησης και διευθέτησης των υδατορεμμάτων Σκα, Λαγκαδούλα & Βαρειά, η Περιβαλλοντολογική & Γεωλογική Μελέτη για το ΓΠΣ, η ολοκλήρωση καθορισμού αιγιαλού παραλίας για το σύνολο της Δ.Ε. Ναυπάκτου.

Όλα τα παραπάνω απαιτούν αλληλουχία ενεργειών και αδιάλειπτη προσπάθεια μέχρι την ολοκλήρωσή τους».

Πως κρίνετε τις ενέργειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής σε όλα αυτά ;

«Η διαδικασία για το συγκεκριμένο διάταγμα έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από 10 χρόνια και η τελευταία ουσιαστική παρέμβαση σε αυτό έγινε το 2012 με την τότε απόφαση του ΔΣ.

Σίγουρα τα πολεοδομικά θέματα απαιτούν χρόνο, θέλουν πολύ δουλειά και χρήζουν ειδικών γνώσεων. Επειδή όμως έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ζωή και την πραγματική οικονομία της πόλης, επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται με μεγάλη σοβαρότητα και συνέπεια στην σκυταλοδρομία διαχείρισης τους, αφού δεν μπορούν να λυθούν στη διάρκεια μιας δημοτικής θητείας.

Η σημερινή δημοτική αρχή έχει την μεγαλύτερη δημοτική θητεία από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Παρά τις δεδομένες ελλείψεις και αδυναμίες θα ανέμενε κανείς τουλάχιστον να είχαν προωθήσει τα θέματα με τέτοιο ρυθμό που να συζητάμε σήμερα για τη σταδιακή ολοκλήρωση των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων και όχι να είμαστε στο πρώτο βήμα».

Μήπως όμως και η προηγούμενη δημοτική θητεία δεν χειρίστηκε αντίστοιχα τα θέματα αυτά;

«Το αντίθετο, σεβάστηκε τη δουλειά των προηγούμενων, παρέλαβε τη σκυτάλη και συνέχισε όσο πιο γρήγορα ήταν δυνατόν και με το καλύτερο αποτέλεσμα.  Το 2012 αντί να ακυρωθεί η διαδικασία ρίχνοντας την ευθύνη στην προηγούμενη διοίκηση λόγω πλημμελούς προετοιμασίας, διορθώθηκε στο βαθμό που διαδικαστικά ήταν αποδεκτό το σχέδιο διατάγματος με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και με σκοπό να μην χαθεί επιπλέον χρόνος για τους πολίτες που ήταν χρόνια εγκλωβισμένοι.

Παράλληλα μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πατρών & το ΥΠΠΟ δρομολογήθηκε η ολοκληρωμένη μελέτη τεκμηρίωσης των πολεοδομικών θεμάτων της πόλης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης του Πανεπιστημίου θα ήταν η βάση νέου επόμενου σχεδίου διατάγματος που θα συνόδευε την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Παραδοσιακής και μη.

Προετοιμάσθηκε, χρηματοδοτήθηκε και δημοπρατήθηκε από τον Δήμο ο διαγωνισμός επικαιροποίησης & συμπλήρωσης των μελετών οριοθέτησης & διευθέτησης των υδατορεμάτων Σκα, Λαγκαδούλα & Βαρειά, αχίλλειος πτέρνα για την έκδοση του ΠΔ της Πράξης Εφαρμογής των Επεκτάσεων του παλιού ΓΠΣ.

Παραλήφθηκε και εξοφλήθηκε η Μελέτη Κτηματογράφησης δυτικών & ανατολικών επεκτάσεων του νέου ΓΠΣ. Επίσης δεσμεύτηκαν πιστώσεις για τις πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου και για το νέο ΓΠΣ και προωθήθηκαν οι διαδικασίες εκπόνησης του.

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο δαπανήθηκαν και δεσμεύθηκαν από το Δήμο για τα πολεοδομικά θέματα της πόλης περίπου 1εκ ευρώ, με στόχο να δοθεί συνέχεια στις ενέργειες αυτές, γνωρίζοντας ότι μόνο μέσα από την ολοκλήρωση τους μπορεί να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης για την πόλη και για τον Δήμο».

 ΕΙΚΟΝΕΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  2014

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποιες οι επιπτώσεις από την μη ολοκλήρωση του ΓΠΣ Ναυπάκτου;

Published

on

By

Ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός -ΓΠΣ του Δήμου Ναυπακτίας μετά από  απόφαση του  Υπουργείου Περιβάλλοντος να μην χορηγήσει νέα παράταση στην προθεσμία κατάθεσης των ΓΠΣ, η οποία παρήλθε στις 31   Μαρτίου 2024, μπήκε στο αρχείο.

Μετά από 27 χρόνια πού ψηφίστηκε ο σχετικός  Νόμος, 21 χρόνια από την ανάθεση των πρώτων μελετών για το ΓΠΣ, που συνολικά έφτασαν το  κόστος των 2.000.000 ευρώ (περίπου 1.000.000 από τα Ταμεία του Δήμου) η πόλη και ο Δήμος βάζει στο αρχείο την μελέτη χωρίς να έχει αποφασίσει καν την τελική πρόταση.

Δεν ψηφίστηκε ποτέ  από το Δημοτικό Συμβούλιο για να παραληφθεί η Β2 Φάση της εν λόγω μελέτης – σε αντίθεση με το ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου πού έχει παραληφθεί από το 2009 από το τότε ΔΣ Αντιρρίου.

Η Ιστορία…

Από το 2003 που έγινε η ανάθεση παρουσιάστηκε το «ζήτημα» με το Ρυθμιστικό της Πάτρας που      μελετάται ταυτόχρονα από το 2007…

Το 2012 ματαιώνεται θεσμικά η μελέτη του Ρυθμιστικού αλλά είμαστε ήδη μέσα στην Κρίση του 2010 με 2015.

Μετά την Κρίση τίθεται θέμα αναθεώρησης της  Α’ Φάσης για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα ενώ ήδη από το 2013 έχει γίνει παραλαβή της  Κτηματογράφησης που έτρεχε ως παράλληλη μελέτη για την επίσπευση λύσεων (βλέπε Παλαιοπαναγιά).

Το 2019 εμφανίστηκε ο Covid και ξανά μπαίνουμε σε στασιμότητα.

Μέχρι που το Κράτος μας ξεπέρασε και από τον Μάρτη του 2024 σταμάτησε να μας περιμένει.

Οι επιπτώσεις…

Με την μη ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση του ΓΠΣ ΔΕ Ναυπάκτου σπαταλιέται μια σημαντική ευκαιρία, με τις παρακάτω επιπτώσεις:

Δεν γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις που να τροποποιούν τις αστοχίες από τον παλιότερο σχεδιασμό. Συνεπώς χάνεται η ευκαιρία να θεραπευτεί η  Πολεοδομική αδικία του Οικιστικού.

Δεν προχωρά η ευρύτερη ένταξη στο σχέδιο περιοχών ανατολικά & Δυτικά όπως η Παλαιοπαναγιά. Συνεπώς ακυρώνεται ή μήπως ματαιώνεται πλέον η λύση για το Πολεοδομικό του Συνοικισμού;

Δεν ρυθμίζονται οι χρήσεις γης στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας. Συνεπώς λέμε στις παραγωγικές δραστηριότητες ή και στην προστασία του περιβάλλοντος: Άφησέ το  για αργότερα…

Δεν ρυθμίζονται τα θέματα των Οικισμών της Δ.Ε. Ναυπάκτου. Συνεπώς οι οριοθετήσεις ή και η πολεοδόμηση αυτών γίνεται σενάριο του απώτερου μέλλοντος.

Προκρίνεται ως λύση στο νέο θεσμικό πλαίσιο το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο –ΤΧΣ για όλο τον Δήμο που δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και δεν έχει θεσμοθετηθεί κανένα ακόμη στην Χώρα και απαιτεί Προεδρικό Διάταγμα.

Πρακτικά μιλώντας, κάποια πράγματα μέσα από το ΤΧΣ θα πρέπει να τα ξεχάσουμε  και ως λύση και ως άμεση παρέμβαση.

Το Πολεοδομικό κουβάρι της Ναυπάκτου πήρε άλλη μια δεκαετία παράταση με ολέθριες συνέπειες στην γενιά των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι επιπτώσεις της μη ολοκλήρωσης του ΓΠΣ ΔΕ Ναυπάκτου

Published

on

By

Στο αρχείο οδηγεί τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό -ΓΠΣ του Δήμου Ναυπακτίας η απόφαση του        Υπουργείου Περιβάλλοντος να μην χορηγήσει νέα παράταση στην προθεσμία κατάθεσης των ΓΠΣ, η οποία παρήλθε στις 31   Μαρτίου 2024 .

Όπως γράψαμε στο ρεπορτάζ στο προηγούμενο φύλλο του Nafsweek.gr, αυτό σημαίνει ότι :

Μετά από 27 χρόνια πού ψηφίστηκε ο σχετικός  Νόμος, 21 χρόνια από την ανάθεση των πρώτων μελετών για το ΓΠΣ,  η πόλη και ο Δήμος βάζει στο αρχείο την μελέτη χωρίς να έχει αποφασίσει  την τελική πρόταση.

Δεν ψηφίστηκε ποτέ  από το Δημοτικό Συμβούλιο  για να παραληφθεί η Β2 Φάση της εν λόγω μελέτης – σε αντίθεση με το ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου πού έχει παραληφθεί από το 2009 από το τότε ΔΣ Αντιρρίου.

Για τις επιπτώσεις  και την ιστορική διαδρομή διαβάστε στο αναλυτικό ρεπορτάζ της   e- φημερίδας Nafsweek  που κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Βόμβα» στο ΓΠΣ Δ.Ε Ναυπάκτου

Published

on

By

Στο μηδέν οδηγεί τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου Ναυπακτίας η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να μην χορηγήσει νέα παράταση στην προθεσμία κατά-θεσης των ΓΠΣ, η οποία παρήλθε στις 31   Μαρτίου 2024 .

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δ.Ε Ναυπάκτου  μένει στον αέρα, 15 και πλέον  χρόνια μετά την έναρξη των μελετών, για τις οποίες έχουν δαπανηθεί σχεδόν 2.000.000 ευρώ.  Είναι μια υπόθεση για την οποία έχουν δαπανηθεί ατελείωτες ώρες, έχουν γίνει  μελέτες, ενστάσεις,  διαφωνίες, διαβουλεύσεις και  όλα αυτά οδηγούνται στον κάλαθο των αχρήστων.

Παγώνουν οι χρήσεις γης

Με το πάγωμα της διαδικασίας αναβάλλονται μέχρι  νεωτέρας όλα όσα προέβλεπε το νέο σχέδιο, για χρήσεις γης, επεκτάσεις οικισμών με εκτόνωση της  οικιστικής πίεσης.

Το Υπουργείο προωθεί το Τοπικό Χωροταξικό Σχέδιο με χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και ως εκ τούτου οποιαδήποτε παράλληλη πρόοδος των    γενικών πολεοδομικών θα θέσει σε κίνδυνο την χρηματοδότηση, σημειώνεται από την πλευρά του  υπουργείου. Δυο εκατομμύρια ευρώ στον κάλαθο των αχρήστων λοιπόν.

Τέλος οι αναθεωρήσεις των ΓΠΣ

Εγκρίσεις θα πάρουν τα αναθεωρημένα  ΓΠΣ μόνο όσων δήμων υποβλήθηκαν  στο ΥΠΕΝ, μέχρι τέλος Μαρτίου 2024, αναφέρει εγκύκλιος του υπουργείου. Για τις περιπτώσεις μελετών ΓΠΣ που δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωσή τους , θα ενσωματωθούν σε νεότερο σχεδιασμό.

Έτσι κλείνει οριστικά για το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κύκλος των παρατάσεων που κράτησε έντεκα χρόνια, για την αναθεώρηση των υφιστάμενων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Εγκρίσεις θα πάρουν τα αναθεωρημένα  ΓΠΣ μόνο όσων δήμων πρόλαβαν και υποβλήθηκαν  στο   ΥΠΕΝ, πριν την καταληκτική προθεσμία του Μαρτίου  ή έληξε η προθεσμία της τελευταίας  παράτασης.

Για τις περιπτώσεις μελετών ΓΠΣ – όπως αυτό της Ναυπάκτου – που δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωσή του εντός αυτής της προθεσμίας, θα ενσωματωθούν σε νεότερο σχεδιασμό, με βάση τα προβλεπόμενα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού.

Την απόφαση του ΥΠΕΝ να μη δοθεί νέα παράταση για την ολοκλήρωση τροποποίησης/ αναθεώρησης των υφιστάμενων ΓΠΣ και τη διαμόρφωση νέων πολεοδομικών κανόνων ολοκλήρωσης του  πολεοδομικού σχεδιασμού μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευ. Μπακογιάννης.

Ειδικότερα, επεσήμανε ότι όσες μελέτες αναθεώρησης των υφιστάμενων ΓΠΣ υποβλήθηκαν   εγκαίρως στο Υπουργείο, αυτές έχουν εγκριθεί.

Τόνισε ότι οι διαδοχικές και συνεχείς παρατάσεις δεν συνάδουν με τη συντονισμένη προσπάθεια ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και προς τούτο η ως άνω προθεσμία, δεν θα τύχει νέας παράτασης.

Διευκρίνισε ωστόσο πως στις περιπτώσεις μελετών Γενικών πολεοδομικών σχεδίων που δεν κατέστη   δυνατή η ολοκλήρωσή τους εντός αυτής, θα ενσωματωθούν σε νεότερο σχεδιασμό, με βάση τα προβλεπόμενα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η περίπτωση της ΔΕ Ναυπάκτου

Από 2003 «σέρνεται» το ΓΠΣ ΔΕ Ναυπάκτου με τις δεκαετίες να περνούν και μέχρι σήμερα να βρισκόμαστε ακόμα στην «Β1 φάση» και να μην έχουμε αξιωθεί να φτάσουμε στην «Β2 φάση» και τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Αποτέλεσμα της απόφασης του υπουργείου να  γυρίζουν στο παρελθόν επεκτάσεις, σχεδιασμοί, χρήσεις γης κλπ,  και με ότι αυτό συνεπάγεται.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με την ΔΕ Ναυπάκτου, για το Αντίρριο υπάρχει εγκεκριμένο και ψηφισμένο από το τότε δημοτικό συμβούλιο Δήμου Αντιρρίου, το ΣΧΟΟΑΠ Αντιρρίου, φάκελος ο οποίος θα ζητηθεί για να περιληφθεί στο νέο Τοπικό        Πολεοδομικό Σχέδιο  (ΤΠΣ) Αντιρρίου.

Ωστόσο, η μελέτη για τα ΤΠΣ που θα έρθει από την πλευρά του υπουργείου θα είναι «το ελάχιστο» με το υπουργείο –μελετητικό γραφείο- να ζητά από τον Δήμο τα στοιχεία και τους φακέλους και βέβαια με προαπαιτούμενο την ανάγκη να έχει υπάρξει διευθέτηση σε  χείμαρρους, αιγιαλό κλπ.

Δημοσιεύτηκε στην e-φημερίδα  Nafsweek 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ