Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τελικά 9 οι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ναυπακτίας

Published

on

Στους εννέα φτάνει τελικά ο αριθμός των αντιδημάρχων στον Δήμο Ναυπακτίας, σύμφωνα με την  υπ. Αρ. 1333 Εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπ. Εσωτερικών με την οποία, αποτυπώνονται και αναλύονται οι βασικοί παράμετροι που διέπουν το θεσμό του «Αντιδημάρχου» ενόψει της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου (που ξεκινά από  1η Ιανουαρίου 2024 και ολοκληρώνεται  την 31η  Δεκεμβρίου 2028),  και σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) και 118 του ν.5079/2023 (Α’ 215), οι οποίες επέφεραν αλλαγές στις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Στην Εγκύκλιο παρέχονται πληροφορίες και αναλυτικές διευκρινήσεις για θέματα που αφορούν τον ορισμό αντιδημάρχων και τον αριθμό αυτών κατά περίπτωση, έμμισθων και άμισθων.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο αριθμός των έμμισθων αντιδημάρχων που ο δήμαρχος δύναται να ορίσει βάσει μόνιμου πληθυσμού,  για τον Δήμο Ναυπακτίας, που καταγράφει πληθυσμό 26.000 περίπου  είναι  έως  πέντε (5)

Στους δήμους που προήλθαν από συνένωση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3852/2010, ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που τους αποτελούν είναι από πέντε (5) έως και επτά (7)

Προσαύξηση αριθμού αντιδημάρχων λόγω κατάργησης/λύσης νομικών προσώπων

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 5056/2023, δίνεται η δυνατότητα, από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, δηλ. από την 1η Ιανουαρίου 2024, ορισμού ενός (1) επιπλέον αντιδημάρχου σε δήμους των οποίων τα νομικά πρόσωπα, όπως αυτά προσδιορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 5056/2023, είχαν μέσο όρο προϋπολογισμού την τελευταία πενταετία άνω των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ.

Ο δήμαρχος στους αντιδημάρχους που προσαυξάνονται , στον αριθμό της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, λόγω της κατάργησης νομικών προσώπων, δεν υποχρεούται να τους αναθέσει αποκλειστικά αρμοδιότητες σχετικά με το αντικείμενο των καταργημένων νομικών προσώπων.

Ο αριθμός των άμισθων αντιδημάρχων σε κάθε δήμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ανώτατου αριθμού των έμμισθων αντιδημάρχων που μπορεί να οριστούν σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 και 2Α του άρθρου 59 του ν. 3852/2010.

Συνολικά ο δήμαρχος Ναυπακτίας έχει την δυνατότητα να ορίσει έως και εννέα (9) αντιδημάρχους, επτά  έμμισθους και δυο άμισθους.

Να σημειώσουμε πως στον παρακάτω πίνακα του υπουργείου  αναφέρονται 8 αντιδήμαρχοι καθώς δεν έχει υπολογιστεί μια  θέση αντιδημάρχου σύμφωνα με τον  ν. 5056/2023 από την κατάργηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου – ΚΕΔΝ.

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με πληροφορίες του Nafsweek.gr ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας είχε προχωρήσει στις επιλογές του και πριν την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προειδοποίηση για Καθαρισμό Οικοπέδων και Ακάλυπτων Χώρων

Published

on

By

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 (από 1/5/2024 έως 31/10/2024) σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2023 (Αριθμ. 18851 οικ. Φ.700.20/ ΦΕΚ 2549 Β’/19.4.2023) ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά αυτών καθώς και των εκτός σχεδίου οικοπέδων με κτίσμα, να προχωρήσουν πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και έως 30/4/2024 σε:
  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων υλικών ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
  • Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, θα επιβάλλεται στους υπόχρεους το διοικητικό πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α’ 114), σύμφωνα και με την παρ.1 του αρ.94, περ. 26 εδάφ. Β΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87) και του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον άμεσο καθαρισμό των οικοπεδικών χώρων και την άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ίδια μέσα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο καθαρισμός των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων καθώς και η συντήρηση αυτών, αποτελεί πάγια υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών βάσει του αρ. 94, παρ. 26 του Ν.3852/2010 και θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί άνευ προηγούμενης ειδοποίησης από την υπηρεσία μας, ιδιαίτερα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από 1 Μάϊου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) και 5 (κατάσταση συναγερμού), αλλά και όταν ο δείκτης είναι χαμηλότερος σε κρίσιμες περιοχές και ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από 8:00 έως 20:00 το ωράριο λειτουργίας στο Κάστρο της Ναυπάκτου

Published

on

By

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, για 5η συνεχή χρονιά, ο αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου της Ναυπάκτου λειτουργεί με το διευρυμένο θερινό ωράριο: 8:00′-20:00‘.

Το συγκεκριμένο ωράριο τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά το 2020, έπειτα από κοινές προσπάθειες του Δήμου Ναυπακτίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας που ισχύει για επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους εφαρμόζεται έως και την 31η Οκτωβρίου 2024.  Ενώ, λόγω της σταδιακής μείωσης της διάρκειας της ημέρας, το φθινόπωρο διαμορφώνεται ως εξής:

1-15 Σεπτεμβρίου: 8:00′-19:30′

16-30 Σεπτεμβρίου: 8:00′-19:00′

1-15 Οκτωβρίου: 8:00′-18:30′

16-31 Οκτωβρίου: 8:00′-18:00′

Σημειώνεται ότι, για το Κάστρο Αντιρρίου ισχύει το ωράριο λειτουργίας: 8:30′-15:30‘ και το Φετιχιέ Τζαμί (Λιμάνι Ναυπάκτου) είναι επισκέψιμο μετά από επικοινωνία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Η προσέλευση των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπεται έως και 20′ λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου. Οι αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν ανοικτοί καθημερινά πλην Τρίτης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΑΝ: Ανακοίνωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές και λογαριασμούς θανόντων

Published

on

By

Με ανακοίνωσή της η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ενημερώνει τους καταναλωτές ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150 ευρώ θα βεβαιώνονται στο εξής στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Επιπλέον, καλούνται οι πολίτες που έχουν λογαριασμούς με όνομα θανόντος να προβαίνουν σε ενημέρωση των σχετικών στοιχείων στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Οι οφειλέτες που δεν έχουν προβεί ακόμη σε ρύθμιση ή εξόφληση των λογαριασμών τους υπόκεινται, με βάση τον κανονισμό της ΔΕΥΑΝ, σε διακοπή των παροχών τους, διαδικασία που ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή.

Οι ανωτέρω ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο της ακολουθούμενης πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων και συσσωρευμένων οφειλών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ