Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΔΚΝ – Το Όραμά μας: Περιβάλλον – ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

Published

on

Διάλογος με την κοινωνία, Συνεργασία με όλους

Η Ναυπακτία διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Η προστασία του και η διαχείριση των φυσικών πόρων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και μέριμνας. Η ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό έχει ωριμάσει. Η παράταξή μας πρωτοστατεί, ώστε μετά από εκτενή διάλογο να καταλήξουμε σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιείται τμηματικά ανεξάρτητα από την εκάστοτε δημοτική αρχή.

Με αυτό ως δεδομένο και με συνέπεια και όραμα για τη “Ναυπακτία του αύριο” η παράταξή μας καταθέτει τις προτάσεις της για τα μεγάλα θέματα της πόλης και του δήμου μας.

Συνεχίζουμε, λοιπόν,  καταθέτοντας τις προτάσεις μας για το Περιβάλλον  και τη  ΔΕΥΑ Ναυπακτίας.

 

Περιβάλλον – Διαχείριση & Αξιοποίηση φυσικών πόρων 

 

Ως δημοτική αρχή την περίοδο 2011-2014 διαχειριστήκαμε και αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα που προέκυψαν σε όλα τα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα και πολύ συνοπτικά προβήκαμε στις ακόλουθες ενέργειες  όσον αφορά στη:

        Διαχείριση Απορριμμάτων – ΧΥΤΑ

 • Αντιμετωπίσαμε όλα τα μεγάλα προβλήματα λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
 • Συνεργαστήκαμε με τους ειδικούς του ΥΠΕΚΚΑ σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διασφάλισης της σωστής λειτουργίας του ΧΥΤΑ
 • Αποκαταστήσαμε την εικόνα στον περιβάλλοντα χώρο
 • Κατασκευάσαμε και θέσαμε σε λειτουργία το 2ο κύτταρο
 • Προμηθευτήκαμε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Προβήκαμε σε ελέγχους στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα
 • Διαχειριστήκαμε σε ικανοποιητικό βαθμό το θέμα της ανακύκλωσης
 • Κατασκευάσαμε τον παρακαμπτήριο δρόμο προς το ΧΥΤΑ.

 

       Αξιοποίηση Ενέργειας και φυσικών πόρων

 • Αξιοποιήσαμε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία του Δήμου μας εγκαθιστώντας συστήματα αβαθούς γεωθερμίας για τη θέρμανση των σχολείων και αντικατάστασης των κουφωμάτων  με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Το 3ο δημοτικό σχολείο ήταν το πρώτο πανελλαδικά σχολείο στο οποίο εφαρμόστηκε σύστημα γεωθερμίας.
 • Αποδώσαμε για πρώτη φορά τα αντισταθμιστικά οφέλη από τις ανεμογεννήτριες στις κοινότητες που τα δικαιούνταν.
 • Ενταχθήκαμε στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και πρωτοστατήσαμε στη διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών από τον Εύηνο. Στο πλαίσιο αυτό εντάξαμε στους στόχους της εκπόνησης της μελέτης για την Ευηνολίμνη την επιστημονική τεκμηρίωση για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του ταμιευτήρα του Ευήνου.

 

ΔΕΥΑ Ναυπακτίας – Ύδρευση – Αποχέτευση

 • Οργανώσαμε τη ΔΕΥΑΝ, την  ενοποιήσαμε με την ΔΕΥΑ Αντιρρίου, την επεκτείναμε σε όλο το Δήμο χωρίς προβλήματα και κραδασμούς και καταφέραμε από ζημιές χρήσεως 716.000€ το 2010 να γίνει κερδοφόρα (κέρδος 210.000€ το 2013).
 • Ολοκληρώσαμε το έργο της επέκτασης της Αποχέτευσης Ναυπάκτου και απέφυγε η πόλη την επιστροφή στην ΕΕ ποσού 8.500.000 €. Παράλληλα κατοχυρώσαμε  συμβατικά  την πληρωμή του αναδόχου για τις πραγματικές πρόσθετες δαπάνες του έργου από το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Αντικαταστήσαμε τους αμιαντοσωλήνες στο ανατολικό τμήμα της πόλης, διαχωρίσαμε τα όμβρια και τα πηγαία νερά από τα λήμματα τα οποία υποβάθμιζαν την θάλασσα και  την παραλία του Γριμπόβου.
 • Δημοπρατήσαμε το έργο της αναβάθμισης του Βιολογικού Ναυπάκτου
 • Δημοπρατήσαμε το έργο της ύδρευσης των δυτικών περιοχών.
 • Ολοκληρώσαμε το δίκτυο αποχέτευση της Άνω Χώρας.
 • Αντιμετωπίσαμε χρόνια προβλήματα συντήρησης του υδρευτικού δικτύου.

 

Συνεχίζουμε το Όραμά μας

Οι προτάσεις μας για το Περιβάλλον, την  αξιοποίηση Ενέργειας και φυσικών πόρων

Προστασία περιβάλλοντος – Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων θα επιδιωχθούν με την :

 • Ολοκλήρωση του προγράμματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως έχει δρομολογηθεί.
 • Διαχείριση των αδρανών που είναι επιβεβλημένη, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
 • Προώθηση μελετών διευθέτησης υδατορεμάτων  στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων λαμβάνοντας υπόψη και την οδηγία του 2016 στο Εθνικό Πλαίσιο Υδάτων για τη διαχείριση υδάτων.
 • Στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και προγραμματικές συμβάσεις με το ΙΓΜΕ και πανεπιστήμια για τη πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στη Ναυπακτία.
 • Αξιοποίηση προγραμμάτων για βιοκλιματικές αναπλάσεις και ενεργειακές κοινότητες
 • Προώθηση ενεργειών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια & δημοτικά κτήρια
 • Αξιοποίηση smart εφαρμογών για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό οδικό δίκτυο
 • Συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για το σταδιακό εκσυγχρονισμό του αστικού φωτισμού σε επαρχιακούς και εθνικούς άξονες μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου της Ρίζας
 • Εκπόνηση μελετών για την πολλαπλή αξιοποίηση του νερού στη θέση «κρέμαση» Μακύνειας
 • Ορθολογική χωροθέτηση Α.Π.Ε. και διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών στο Δήμο Ναυπακτίας
 • Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ευήνου από τις πηγές έως τις εκβολές του και δυναμική διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών
 • Προώθηση ενεργειών σε συνεργασία με την ΔΕΔΔΗΕ για απομάκρυνση του σταθμού και των εναέριων γραμμών υψηλής τάσης από την ΔΚ Λυγιά Νεοκάστρου και από την περιοχή εντός του Περιφερειακού άξονα της πόλης.
 • Συνεργασία με το Δασαρχείο για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και λήψη μέτρων για την προστασία των πλατανιών και των φοινίκων

ΔΕΥΑ Ναυπακτίας  Ύδρευση – Αποχέτευση

Για την βιωσιμότητα και την ορθολογική λειτουργία της ΔΕΥΑΝ :

 • Είναι επιτακτική η διεκδίκηση της πληρωμής από το Δημόσιο των όποιων πρόσθετων πραγματικών δαπανών θα προκύψουν για το έργο της επέκτασης της Αποχέτευσης Ναυπάκτου.
 • Το θέμα των συνδέσεων με την αποχέτευση είναι ανάγκη να εντατικοποιηθεί και να μην μείνουμε στην αδράνεια των 5 τελευταίων ετών, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής υπέρογκου προστίμου.
 • Η ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού  της Άνω Χώρας και η σύνδεση του Αντιρρίου με το βιολογικό καθαρισμό Ναυπάκτου είναι ζητήματα πρώτης προτεραιότητας.
 • Θα προωθήσουμε την σύνδεση της Ρίζας – Μακύνειας με το αποχετευτικό σύστημα Αντιρρίου καθώς και τη σύνδεση του βιολογικού Μολυκρείου με τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς λημμάτων στον αναβαθμισμένο  βιολογικό της Ναυπάκτου. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με την επέκταση του  αποχετευτικού μέχρι τη Δάφνη θα συμβάλλει ώστε όλο το παραλιακό μέτωπο από Ρίζα μέχρι τη Δάφνη να ενταχθεί στο βιολογικό της Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές του έργου.

Για την οριστική επίλυση προβλημάτων αποχέτευσης απαιτείται :

 • Εκπόνηση μελετών για αποχετευτικό δίκτυο και βιολογικό καθαρισμό κοινοτήτων της Δ.Ε. Χάλκειας, Πλατάνου, Αποδοτίας και Πυλήνης
 • Διαχωρισμός των λυμάτων από τα όμβρια  και τα πηγαία στο κεντρικό και Δυτικό τμήμα της πόλης και αντικατάσταση όλων των αμιαντοσωλήνων.
 • Ορθολογική οικονομική διαχείριση.  Τα χρέη της ΔΕΥΑΝ στη ΔΕΗ από 256.000 τον Αύγουστο του 2014 έφτασαν στο 1.020.000 τον Οκτώβριο 2017. Βασική μας επιδίωξη θα είναι η διεκδίκηση, μαζί με την Ένωση των ΔΕΥΑ,  της μείωσης της τιμής του ρεύματος για άντληση πόσιμου νερού στο επίπεδο της τιμής για άρδευση.
 • Ανακούφιση της ΔΕΥΑΝ και των πολιτών από το κόστος της ενέργειας με τη διεκδίκηση προγραμμάτων για δημιουργία ΑΠΕ π.χ . φωτοβολταϊκά.
 • Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής για ευπαθείς ομάδες και όχι πολιτικές λαϊκισμού που επιβαρύνουν την ΔΕΥΑΝ χωρίς να ωφελούν όσους έχουν πραγματική ανάγκη.
 • Αποτελεσματικός έλεγχος για την  ποιότητα των νερών από το εργαστήριο της ΔΕΥΑΝ που δημιουργήθηκε την περίοδο 2011-2014, με σωστή χλωρίωση και προστασία των υδρομαστεύσεων.

Βασικό μας μέλημα  θα είναι η ορθολογική οργάνωση και λειτουργία  της εταιρείας  προς όφελος των εργαζομένων σ’ αυτήν και των πολιτών τους οποίους υπηρετεί.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ναύπακτος: Ολοκληρώθηκε το «Lepanto Formula Kite Europeans 2022»

Published

on

By

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-2022-Nafpaktos

Παρουσία της υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη, του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, των αντιπεριφεριαρχών Φωκίωνα Ζαΐμη  και Χαράλαμπου Μπονάνου, του Δημάρχου Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα, του προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου Γιώργου Σιμάκη, των αντιδημάρχων Σωκράτη Παπαβασιλείου και Ντίνου Τσουκαλά, του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπύρου Τσέλιου, του υπεύθυνου επικοινωνίας της Γέφυρας ΑΕ Γιάννη Φρέρη, αθλητών που έλαβαν μέρος στους αγώνες και πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης και οι απονομές μεταλλίων του «Lepanto Formula Kite Europeans 2022».

Για μια εβδομάδα στην Ναύπακτο χτυπούσε η καρδιά του παγκόσμιου Kite, καθώς στις συμμετοχές στους αγώνες περιλαμβάνονταν αθλητές από πολλές χώρες του κόσμου, ενόψει μάλιστα του παγκοσμίου πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί τις επόμενες εβδομάδες στην Ιταλία.

Πρώτος στην γενική κατάταξη για μια ακόμα χρονιά ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Max Maeder από την  Σιγκαπούρη.

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-2022-Nafpaktos

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-2022-Nafpaktos

Μετά τις απονομές ακολούθησε συναυλία από τους “Les SkartOi”

Το  Lepanto Formula Kite Europeans 2022 πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλλάδας, της ΙΚΑ (International Kiteboarding Association) και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ρίου ΙΑΣΩΝ, διεξάγεται σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ναυπάκτου και με την υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας.

Η Διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (World Sailing), της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) και του Ελληνικού Συνδέσμου Αετοσανίδας (ΗΚΑ)

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-2022-Nafpaktos Lepanto-Formula-Kite-Europeans-2022-Nafpaktos Lepanto-Formula-Kite-Europeans-2022-Nafpaktos Lepanto-Formula-Kite-Europeans-2022-Nafpaktos Lepanto-Formula-Kite-Europeans-2022-Nafpaktos

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-2022-Nafpaktos

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Lepanto Formula Kite Europeans: Θέαμα και αδρεναλίνη! (φωτο)

Published

on

By

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos

Συνεχίζονται  στον κόλπο της Ναυπάκτου οι αγώνες  “Lepanto Formula Kite Europeans  2022” με τους αθλητές να προσφέρουν  ένα εντυπωσιακό  θέαμα. Οι αγώνες ολοκληρώνονται   την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, με τους αθλητές και τις αθλήτριες να ετοιμάζονται πλέον για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Ιταλία τις επόμενες εβδομάδες.

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Lepanto formula kite Europeans: Η κατάταξη των Ελλήνων την πρώτη αγωνιστική ημέρα

Published

on

By

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022

Η πρώτη αγωνιστική ημέρα του Lepanto Formula Kite Europeans που πραγματοποιείται στη Ναύπακτο έως και τις 2 Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε με δύο κούρσες να πραγματοποιούνται για κάθε στόλο ανδρών και τους Έλληνες αθλητές να βρίσκονται στη μέση της βαθμολογίας.

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022

Πιο αναλυτικά η κατάταξη των Ελλήνων:

Cameron Maraoffic 27ος

George Argiriadis 30ος

Dimitri Maramerides 52ος

Billy Livas 61ος

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022

Τα αποτελέσματα των ανδρών και γυναικών της πρώτης αγωνιστικής Ημέρας του Lepanto Formula Kite Europeans:

Results Men
1    GER    Jannis Maus             5p
2    ITA      Riccardo Pianosi      5p
3    FRA    Nico Parlier                6p

Results Women
1    FRA     Poema Newland       5p
2    FRA     Jessie Kampman     6p
3    FRA     Alexia Fancelli          7p

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022 Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022 Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022 Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ