Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΔΚΝ – Το Όραμά μας: Περιβάλλον – ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

Published

on

Διάλογος με την κοινωνία, Συνεργασία με όλους

Η Ναυπακτία διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Η προστασία του και η διαχείριση των φυσικών πόρων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και μέριμνας. Η ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό έχει ωριμάσει. Η παράταξή μας πρωτοστατεί, ώστε μετά από εκτενή διάλογο να καταλήξουμε σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιείται τμηματικά ανεξάρτητα από την εκάστοτε δημοτική αρχή.

Με αυτό ως δεδομένο και με συνέπεια και όραμα για τη “Ναυπακτία του αύριο” η παράταξή μας καταθέτει τις προτάσεις της για τα μεγάλα θέματα της πόλης και του δήμου μας.

Συνεχίζουμε, λοιπόν,  καταθέτοντας τις προτάσεις μας για το Περιβάλλον  και τη  ΔΕΥΑ Ναυπακτίας.

 

Περιβάλλον – Διαχείριση & Αξιοποίηση φυσικών πόρων 

 

Ως δημοτική αρχή την περίοδο 2011-2014 διαχειριστήκαμε και αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα που προέκυψαν σε όλα τα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα και πολύ συνοπτικά προβήκαμε στις ακόλουθες ενέργειες  όσον αφορά στη:

        Διαχείριση Απορριμμάτων – ΧΥΤΑ

 • Αντιμετωπίσαμε όλα τα μεγάλα προβλήματα λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
 • Συνεργαστήκαμε με τους ειδικούς του ΥΠΕΚΚΑ σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διασφάλισης της σωστής λειτουργίας του ΧΥΤΑ
 • Αποκαταστήσαμε την εικόνα στον περιβάλλοντα χώρο
 • Κατασκευάσαμε και θέσαμε σε λειτουργία το 2ο κύτταρο
 • Προμηθευτήκαμε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Προβήκαμε σε ελέγχους στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα
 • Διαχειριστήκαμε σε ικανοποιητικό βαθμό το θέμα της ανακύκλωσης
 • Κατασκευάσαμε τον παρακαμπτήριο δρόμο προς το ΧΥΤΑ.

 

       Αξιοποίηση Ενέργειας και φυσικών πόρων

 • Αξιοποιήσαμε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία του Δήμου μας εγκαθιστώντας συστήματα αβαθούς γεωθερμίας για τη θέρμανση των σχολείων και αντικατάστασης των κουφωμάτων  με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Το 3ο δημοτικό σχολείο ήταν το πρώτο πανελλαδικά σχολείο στο οποίο εφαρμόστηκε σύστημα γεωθερμίας.
 • Αποδώσαμε για πρώτη φορά τα αντισταθμιστικά οφέλη από τις ανεμογεννήτριες στις κοινότητες που τα δικαιούνταν.
 • Ενταχθήκαμε στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και πρωτοστατήσαμε στη διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών από τον Εύηνο. Στο πλαίσιο αυτό εντάξαμε στους στόχους της εκπόνησης της μελέτης για την Ευηνολίμνη την επιστημονική τεκμηρίωση για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του ταμιευτήρα του Ευήνου.

 

ΔΕΥΑ Ναυπακτίας – Ύδρευση – Αποχέτευση

 • Οργανώσαμε τη ΔΕΥΑΝ, την  ενοποιήσαμε με την ΔΕΥΑ Αντιρρίου, την επεκτείναμε σε όλο το Δήμο χωρίς προβλήματα και κραδασμούς και καταφέραμε από ζημιές χρήσεως 716.000€ το 2010 να γίνει κερδοφόρα (κέρδος 210.000€ το 2013).
 • Ολοκληρώσαμε το έργο της επέκτασης της Αποχέτευσης Ναυπάκτου και απέφυγε η πόλη την επιστροφή στην ΕΕ ποσού 8.500.000 €. Παράλληλα κατοχυρώσαμε  συμβατικά  την πληρωμή του αναδόχου για τις πραγματικές πρόσθετες δαπάνες του έργου από το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Αντικαταστήσαμε τους αμιαντοσωλήνες στο ανατολικό τμήμα της πόλης, διαχωρίσαμε τα όμβρια και τα πηγαία νερά από τα λήμματα τα οποία υποβάθμιζαν την θάλασσα και  την παραλία του Γριμπόβου.
 • Δημοπρατήσαμε το έργο της αναβάθμισης του Βιολογικού Ναυπάκτου
 • Δημοπρατήσαμε το έργο της ύδρευσης των δυτικών περιοχών.
 • Ολοκληρώσαμε το δίκτυο αποχέτευση της Άνω Χώρας.
 • Αντιμετωπίσαμε χρόνια προβλήματα συντήρησης του υδρευτικού δικτύου.

 

Συνεχίζουμε το Όραμά μας

Οι προτάσεις μας για το Περιβάλλον, την  αξιοποίηση Ενέργειας και φυσικών πόρων

Προστασία περιβάλλοντος – Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων θα επιδιωχθούν με την :

 • Ολοκλήρωση του προγράμματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως έχει δρομολογηθεί.
 • Διαχείριση των αδρανών που είναι επιβεβλημένη, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
 • Προώθηση μελετών διευθέτησης υδατορεμάτων  στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων λαμβάνοντας υπόψη και την οδηγία του 2016 στο Εθνικό Πλαίσιο Υδάτων για τη διαχείριση υδάτων.
 • Στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και προγραμματικές συμβάσεις με το ΙΓΜΕ και πανεπιστήμια για τη πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στη Ναυπακτία.
 • Αξιοποίηση προγραμμάτων για βιοκλιματικές αναπλάσεις και ενεργειακές κοινότητες
 • Προώθηση ενεργειών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια & δημοτικά κτήρια
 • Αξιοποίηση smart εφαρμογών για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό οδικό δίκτυο
 • Συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για το σταδιακό εκσυγχρονισμό του αστικού φωτισμού σε επαρχιακούς και εθνικούς άξονες μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου της Ρίζας
 • Εκπόνηση μελετών για την πολλαπλή αξιοποίηση του νερού στη θέση «κρέμαση» Μακύνειας
 • Ορθολογική χωροθέτηση Α.Π.Ε. και διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών στο Δήμο Ναυπακτίας
 • Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ευήνου από τις πηγές έως τις εκβολές του και δυναμική διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών
 • Προώθηση ενεργειών σε συνεργασία με την ΔΕΔΔΗΕ για απομάκρυνση του σταθμού και των εναέριων γραμμών υψηλής τάσης από την ΔΚ Λυγιά Νεοκάστρου και από την περιοχή εντός του Περιφερειακού άξονα της πόλης.
 • Συνεργασία με το Δασαρχείο για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και λήψη μέτρων για την προστασία των πλατανιών και των φοινίκων

ΔΕΥΑ Ναυπακτίας  Ύδρευση – Αποχέτευση

Για την βιωσιμότητα και την ορθολογική λειτουργία της ΔΕΥΑΝ :

 • Είναι επιτακτική η διεκδίκηση της πληρωμής από το Δημόσιο των όποιων πρόσθετων πραγματικών δαπανών θα προκύψουν για το έργο της επέκτασης της Αποχέτευσης Ναυπάκτου.
 • Το θέμα των συνδέσεων με την αποχέτευση είναι ανάγκη να εντατικοποιηθεί και να μην μείνουμε στην αδράνεια των 5 τελευταίων ετών, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής υπέρογκου προστίμου.
 • Η ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού  της Άνω Χώρας και η σύνδεση του Αντιρρίου με το βιολογικό καθαρισμό Ναυπάκτου είναι ζητήματα πρώτης προτεραιότητας.
 • Θα προωθήσουμε την σύνδεση της Ρίζας – Μακύνειας με το αποχετευτικό σύστημα Αντιρρίου καθώς και τη σύνδεση του βιολογικού Μολυκρείου με τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς λημμάτων στον αναβαθμισμένο  βιολογικό της Ναυπάκτου. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με την επέκταση του  αποχετευτικού μέχρι τη Δάφνη θα συμβάλλει ώστε όλο το παραλιακό μέτωπο από Ρίζα μέχρι τη Δάφνη να ενταχθεί στο βιολογικό της Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές του έργου.

Για την οριστική επίλυση προβλημάτων αποχέτευσης απαιτείται :

 • Εκπόνηση μελετών για αποχετευτικό δίκτυο και βιολογικό καθαρισμό κοινοτήτων της Δ.Ε. Χάλκειας, Πλατάνου, Αποδοτίας και Πυλήνης
 • Διαχωρισμός των λυμάτων από τα όμβρια  και τα πηγαία στο κεντρικό και Δυτικό τμήμα της πόλης και αντικατάσταση όλων των αμιαντοσωλήνων.
 • Ορθολογική οικονομική διαχείριση.  Τα χρέη της ΔΕΥΑΝ στη ΔΕΗ από 256.000 τον Αύγουστο του 2014 έφτασαν στο 1.020.000 τον Οκτώβριο 2017. Βασική μας επιδίωξη θα είναι η διεκδίκηση, μαζί με την Ένωση των ΔΕΥΑ,  της μείωσης της τιμής του ρεύματος για άντληση πόσιμου νερού στο επίπεδο της τιμής για άρδευση.
 • Ανακούφιση της ΔΕΥΑΝ και των πολιτών από το κόστος της ενέργειας με τη διεκδίκηση προγραμμάτων για δημιουργία ΑΠΕ π.χ . φωτοβολταϊκά.
 • Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής για ευπαθείς ομάδες και όχι πολιτικές λαϊκισμού που επιβαρύνουν την ΔΕΥΑΝ χωρίς να ωφελούν όσους έχουν πραγματική ανάγκη.
 • Αποτελεσματικός έλεγχος για την  ποιότητα των νερών από το εργαστήριο της ΔΕΥΑΝ που δημιουργήθηκε την περίοδο 2011-2014, με σωστή χλωρίωση και προστασία των υδρομαστεύσεων.

Βασικό μας μέλημα  θα είναι η ορθολογική οργάνωση και λειτουργία  της εταιρείας  προς όφελος των εργαζομένων σ’ αυτήν και των πολιτών τους οποίους υπηρετεί.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παραίτηση Γούλα με ερωτηματικά…

Published

on

By

Γούλας-Γιώργος-Ναύπακτος

Στον απόηχο της παραίτησης Γούλα, της δεύτερης να σημειωθεί μέσα σε λίγες ημέρες – αφού είχε προηγηθεί εκείνη από το ΔΣ της ΔΕΥΑΝ, διαβάζοντας ενδελεχώς την επιστολή παραίτησής του που έστειλε προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας,  στεκόμαστε σε δυο σημεία.

Στον  έναν από τους λόγους που επικαλείται, αναφέροντας  συγκεκριμένα:

«Επειδή το έργο καθυστερεί αδικαιολόγητα με την διαχείριση που γίνεται». Για το λόγο αυτό πολλά μπορεί να πει  κάποιος, ωστόσο   εκείνο που  είναι  δεδομένο είναι ότι  και αυτό το έργο, όπως και όλα τα έργα  έχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και  βάσει  αυτών κρίνονται οι καθυστερήσεις.

Δεύτερον, στην αναφορά του, για τον τρόπο που εκείνος είχε αντιληφθεί πως θα λειτουργούσε η Επιτροπή:

«Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής, όπως εγώ τον είχα αντιληφθεί τουλάχιστον θα ήταν ο εξής:  Πριν την έναρξη των εργασιών από τον εργολάβο η επιτροπή θα συνεδρίαζε διαδοχικά όσες φορές χρειαζόταν και με βάση τις προδιαγραφές υλικών που θέτει η μελέτη και το Κ.Α.Σ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) θα επέλεγε τα υλικά για το έργο (πχ. πέτρα δρόμου, πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμου, κρασπέδων, πεζοδρομίων κτλ.). Η τελική επιλογή θα καθοριζόταν με την έγκριση των αρχαιολογικών υπηρεσιών πιθανώς με αλλαγές που θα γίνονταν λόγω των παρατηρήσεων τους.

Μετά την τελική απόφαση της επιτροπής και την έγκριση των αρχαιολογικών υπηρεσιών η απόφαση επιλογής θα δινόταν στην τεχνική μας υπηρεσία που επιβλέπει το έργο και τον εργολάβο για να προβεί στην προμήθεια των υλικών πριν την έναρξη του έργου».

Αναφορικά με το δεύτερο, είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι ο ρόλος της Επιτροπής έγκρισης υλικών επίστρωσης αστικού εξοπλισμού για το έργο αστική ανάπλαση εντός ιστορικού κέντρου πόλεως Ναυπάκτου, που συγκροτήθηκε με την  υπ αριθμόν 3/2020 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ναυπακτίας  κατά την συνεδρίαση της 27ης  Ιανουαρίου 2020, έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την διαδικασία επιλογής των υλικών, αφού αυτά πάρουν την έγκριση της Αρχαιολογικής υπηρεσίας , τον λόγο έχει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου ώστε τα υλικά να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ( ISO, CE), με την Επιτροπή πλέον να καλείται να εκφέρει γνώμη επ’ αυτών.

Αυτό συνέβη και με την πρώτη σύγκλησή της  Επιτροπής,  όπου ομόφωνα ενέκρινε τα προτεινόμενα υλικά και συγκεκριμένα τους κυβόλιθους επίστρωσης του δρόμου στην Ανάπλαση.

Αναφέρεται ακριβώς στο πρακτικό εκείνης της απόφασης της  26ης Μαρτίου 2020:

«Η επιτροπή αποδέχτηκε τα πιστοποιητικά και τα προτεινόμενα υλικά που έχουν επιλεγεί από την υπηρεσία, Επιστρώσεις με φυσικούς κυβόλιθους πέτρας  10Χ20Χ0,8-10 εκ. ή 20Χ20Χ0,8 – 10εκ. χρώματος γκρι ανοιχτό, καθώς επίσης έχουν και τη σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής υπηρεσίας ύστερα από επιτόπιες αυτοψίες στο δείγμα του υλικού που βρίσκεται στον προσωρινό χώρο του εργοταξίου».

Αυτό ακριβώς συνέβη και κατά την πρόσφατη σύγκληση της Επιτροπής  στις 28 Μαΐου 2020 στον χώρο που χρησιμοποιεί ο εργολάβος πίσω από το Δημαρχείο για να γίνει η επιλογή των υλικών για τα κράσπεδα και τις πέτρες για  το πεζοδρόμιο, που θα τοποθετηθούν  στο Λιμάνι. Και τότε δηλαδή όπως και τώρα πρώτα   επιλέχθηκαν τα υλικά από την αρχαιολογική υπηρεσία  και  την υπηρεσία του δήμου και μετά  εξέφρασε  γνώμη  η επιτροπή. Αυτά  προκύπτουν  σαφώς και από το πρακτικό  της επιτροπής  της  26 Μαρτίου 2020.

Αποτέλεσμα την παραίτηση Γούλα.

Όλο αυτό εύλογα δημιουργεί ερωτηματικά ,  γιατί την πρώτη φορά και με την ίδια ακριβώς διαδικασία επιλογής των υλικών, δεν υπήρξε θέμα, ενώ την δεύτερη φορά φτάσαμε στην παραίτηση;

Τι απαντά η δημοτική αρχή

Σε επικοινωνία του Nafsweek με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών και μέλους της Επιτροπής για τα υλικά του έργου Ζαχαρία Χοχτούλα, ζητήσαμε την θέση του σχετικά με τα όσα περιγράφονται στην επιστολή παραίτησης του Γιώργου Γούλα από την Επιτροπή αλλά και τον τρόπο που αυτή λειτουργεί.

Μας τόνισε πως κατά την τελευταία συνάντηση της Επιτροπής στο εργοτάξιο του  έργου πίσω από το Δημαρχείο, υπήρχαν όλα τα υλικά – δείγματα,  πέτρες και κράσπεδα. Συγκεκριμένα  για τα πεζοδρόμια υπήρχαν   3 κράσπεδα από τα οποία  επιλέχθηκε  το ένα και 10 πέτρες, από τις οποίες επιλέχθηκαν οι 3.

Κατά την συνάντηση  αναφέρθηκε στην Επιτροπή ποια από αυτά ήταν η επιλογή της Αρχαιολογικής υπηρεσίας και ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Αυτή ακριβώς  η διαδικασία έγινε και με προηγούμενη  έγκριση υλικών, σημείωσε.

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι η τεχνική υπηρεσία να ελέγξει τα έγγραφα πιστοποίησης των υλικών, ενώ σημείωσε ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι καθαρά γνωμοδοτικός.

Τώρα για ποιο λόγο ο κ Γούλας  επέλεξε να αντιδράσει  με το συγκεκριμένο τρόπο  όταν και στην προηγούμενη  επιλογή των υλικών τηρήθηκε  η ίδια ακριβώς διαδικασία, μόνο αυτός γνωρίζει. Είναι όμως αδιανόητο  να  επικαλείται ότι   η επιτροπή δεν επέλεξε  τα υλικά όταν γνωρίζει καλά ή θα έπρεπε να γνωρίζει,  ότι  η επιλογή των υλικών  γίνεται από τις  υπηρεσίες του δήμου και την αρχαιολογική υπηρεσία  και  η συγκεκριμένη επιτροπή δεν επιλέγει  υλικά αλλά μόνο γνωμοδοτεί.

Η επιλογή του τρόπου αντιπολίτευσης, ακόμη και με  επαναλαμβανόμενες  παραιτήσεις, είναι δικαίωμα αυτού που την ασκεί  αλλά  στο τέλος  όλοι θα κριθούμε για τις επιλογές μας,  σημείωσε  με  έμφαση ο κ. Χοχτούλας.

Γίνε συνδρομητής στην εφημερίδα μας ΕΔΩ,  με 20 ευρώ τον χρόνο.

Κάθε Παρασκευή φτάνει στα email των συνδρομητών μας

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αιχμές Γούλα και παραίτηση από την Επιτροπή για την Ανάπλαση

Published

on

By

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας Γεώργο Σιμάκη, ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανανέωση & δημιουργία» Γιώργος Γούλας κατέθεσε την παραίτησή του από την Επιτροπή, αρμόδια για τα υλικά του έργου της Ανάπλασης. Αναφέρει στην επιστολή του:

«Κ. Πρόεδρε,

Με την 3/2020 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ορίστηκα μέλος της αρμόδιας επιτροπής για τα υλικά επίστρωσης και του αστικού εξοπλισμού για το έργο: «Αστική ανάπλαση εντός ιστορικού κέντρου πόλεως Ναυπάκτου», δηλαδή την ανάπλαση που λαμβάνει χώρα στην περιοχή του Λιμανιού.

Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής, όπως εγώ τον είχα αντιληφθεί τουλάχιστον θα ήταν ο εξής:

Πριν την έναρξη των εργασιών από τον εργολάβο η επιτροπή θα συνεδρίαζε διαδοχικά όσες φορές χρειαζόταν και με βάση τις προδιαγραφές υλικών που θέτει η μελέτη και το Κ.Α.Σ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) θα επέλεγε τα υλικά για το έργο (πχ. πέτρα δρόμου, πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμου, κρασπέδων, πεζοδρομίων κτλ.). Η τελική επιλογή θα καθοριζόταν με την έγκριση των αρχαιολογικών υπηρεσιών πιθανώς με αλλαγές που θα γίνονταν λόγω των παρατηρήσεων τους. Μετά την τελική απόφαση της επιτροπής και την έγκριση των αρχαιολογικών υπηρεσιών η απόφαση επιλογής θα δινόταν στην τεχνική μας υπηρεσία που επιβλέπει το έργο και τον εργολάβο για να προβεί στην προμήθεια των υλικών πριν την έναρξη του έργου.

Όλα αυτά δεν συνέβησαν στο έργο. Αφού προσπεράσω το τι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα καθώς είναι ήδη γνωστό, θα αναφερθώ στα τελευταία μόνο γεγονότα.

Με τηλεφωνική πρόσκληση του αρμόδιου Αντιδημάρχου την Τετάρτη 27/5/20 κλήθηκα να μεταβώ την επομένη στις 28/5/20 στον χώρο που χρησιμοποιεί ο εργολάβος πίσω από το Δημαρχείο για να γίνει η επιλογή των υλικών για τα κράσπεδα και το πεζοδρόμιο που θα κατασκευαστούν μπροστά στο Λιμάνι. Με παρουσία του Αντιδημάρχου, του εκπροσώπου των Μηχανικών και του εκπροσώπου του εργολάβου, μας ζητήθηκε (από εμένα και τον εκπρόσωπο των Μηχανικών να δώσουμε την έγκρισή μας για τα μοναδικά συγκεκριμένα υλικά που υπήρχαν εκεί. Σε ερώτηση του Αρχιτέκτονα (εκπρόσωπου των Μηχανικών), «ποιος είναι ο ρόλος μας και ποιος επέλεξε τα υλικά;», απάντησαν ότι έχουν εγκριθεί από τις Αρχαιολογικές υπηρεσίες. Στην επίμονη ερώτηση του Αρχιτέκτονα «ποιος επέλεξε τα υλικά; ποιο το όνομά του;» πάλι δεν λάβαμε απάντηση. Ο εκπρόσωπος των Μηχανικών αποχώρησε. Έπειτα από 2 λεπτά αποχώρησα και εγώ, δίχως να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση (και πως θα μπορούσε άλλωστε αφού μείναμε μόνο 2 μέλη από τα 5 της επιτροπής).

Κ. Πρόεδρε,

Επειδή η επιλογή των υλικών έγινε από άλλους και όχι από την επιτροπή,

Επειδή η σειρά ενεργειών στην διαδικασία έχει ανατραπεί εντελώς,

Επειδή η επιλογή των υλικών δεν έχει γίνει ακόμα και έχουμε 29/5/20 παρά το ότι το έργο είναι σε εξέλιξη,

Επειδή η επιτροπή απαξιώνεται σκόπιμα, όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο που την όρισε με απόφασή του,

Επειδή το έργο καθυστερεί αδικαιολόγητα με την διαχείριση που γίνεται,

Σας καταθέτω την παραίτησή μου από την επιτροπή και παρακαλώ για την άμεση αντικατάστασή μου (Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 2/6/20) καθώς δεν επιθυμώ να είμαι απλός επικυρωτής προειλημμένων αποφάσεων και μάλιστα χωρίς να γνωρίζω από ποιόν.

Με τιμή,

Γιώργος Γούλας

Δημοτικός Σύμβουλος»

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλητεία!!!

Published

on

By

Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για την συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Μπάζα από οικοδομή βρίσκονται πεταμένα δίπλα από τους κάδους της ανακύκλωσης  και των απορριμμάτων, στον παραλιακό δρόμο στο ύψος της Παλαιοπαναγιάς.

Μάταια ο Δήμος ενημερώνει τους δημότες πως μπορούν να μεταφέρουν βαριά- ογκώδη αντικείμενα και μπάζα, στο σημείο που έχει δημιουργηθεί στον περιφερειακό του Σκα και από εκεί να προχωρήσει η διαχείρισή τους.

Κάποιοι ανεγκέφαλοι εξακολουθούν να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους  την απαγόρευση απόρριψης μπαζών κλπ, φτάνοντας και ξεπερνώντας τα όρια της αλητείας.

Οι υπάλληλοι καθαριότητας δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους φτυάρια για να μαζεύουν τα ασυμμάζευτα του κάθε ανεύθυνου.

«Όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος» λέει ο θυμόσοφος λαός και έχει απόλυτα δίκαιο, με τον Δήμο να έχει τον τρόπο, όπως έπραξε και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, μέσω του εισαγγελέα να συνετίσει τους αλητήριους.

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ