Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΔΚΝ – Το Όραμά μας: Περιβάλλον – ΔΕΥΑ Ναυπακτίας

Published

on

Διάλογος με την κοινωνία, Συνεργασία με όλους

Η Ναυπακτία διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Η προστασία του και η διαχείριση των φυσικών πόρων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και μέριμνας. Η ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό έχει ωριμάσει. Η παράταξή μας πρωτοστατεί, ώστε μετά από εκτενή διάλογο να καταλήξουμε σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιείται τμηματικά ανεξάρτητα από την εκάστοτε δημοτική αρχή.

Με αυτό ως δεδομένο και με συνέπεια και όραμα για τη “Ναυπακτία του αύριο” η παράταξή μας καταθέτει τις προτάσεις της για τα μεγάλα θέματα της πόλης και του δήμου μας.

Συνεχίζουμε, λοιπόν,  καταθέτοντας τις προτάσεις μας για το Περιβάλλον  και τη  ΔΕΥΑ Ναυπακτίας.

 

Περιβάλλον – Διαχείριση & Αξιοποίηση φυσικών πόρων 

 

Ως δημοτική αρχή την περίοδο 2011-2014 διαχειριστήκαμε και αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα που προέκυψαν σε όλα τα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα και πολύ συνοπτικά προβήκαμε στις ακόλουθες ενέργειες  όσον αφορά στη:

        Διαχείριση Απορριμμάτων – ΧΥΤΑ

 • Αντιμετωπίσαμε όλα τα μεγάλα προβλήματα λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
 • Συνεργαστήκαμε με τους ειδικούς του ΥΠΕΚΚΑ σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διασφάλισης της σωστής λειτουργίας του ΧΥΤΑ
 • Αποκαταστήσαμε την εικόνα στον περιβάλλοντα χώρο
 • Κατασκευάσαμε και θέσαμε σε λειτουργία το 2ο κύτταρο
 • Προμηθευτήκαμε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Προβήκαμε σε ελέγχους στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα
 • Διαχειριστήκαμε σε ικανοποιητικό βαθμό το θέμα της ανακύκλωσης
 • Κατασκευάσαμε τον παρακαμπτήριο δρόμο προς το ΧΥΤΑ.

 

       Αξιοποίηση Ενέργειας και φυσικών πόρων

 • Αξιοποιήσαμε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία του Δήμου μας εγκαθιστώντας συστήματα αβαθούς γεωθερμίας για τη θέρμανση των σχολείων και αντικατάστασης των κουφωμάτων  με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Το 3ο δημοτικό σχολείο ήταν το πρώτο πανελλαδικά σχολείο στο οποίο εφαρμόστηκε σύστημα γεωθερμίας.
 • Αποδώσαμε για πρώτη φορά τα αντισταθμιστικά οφέλη από τις ανεμογεννήτριες στις κοινότητες που τα δικαιούνταν.
 • Ενταχθήκαμε στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και πρωτοστατήσαμε στη διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών από τον Εύηνο. Στο πλαίσιο αυτό εντάξαμε στους στόχους της εκπόνησης της μελέτης για την Ευηνολίμνη την επιστημονική τεκμηρίωση για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του ταμιευτήρα του Ευήνου.

 

ΔΕΥΑ Ναυπακτίας – Ύδρευση – Αποχέτευση

 • Οργανώσαμε τη ΔΕΥΑΝ, την  ενοποιήσαμε με την ΔΕΥΑ Αντιρρίου, την επεκτείναμε σε όλο το Δήμο χωρίς προβλήματα και κραδασμούς και καταφέραμε από ζημιές χρήσεως 716.000€ το 2010 να γίνει κερδοφόρα (κέρδος 210.000€ το 2013).
 • Ολοκληρώσαμε το έργο της επέκτασης της Αποχέτευσης Ναυπάκτου και απέφυγε η πόλη την επιστροφή στην ΕΕ ποσού 8.500.000 €. Παράλληλα κατοχυρώσαμε  συμβατικά  την πληρωμή του αναδόχου για τις πραγματικές πρόσθετες δαπάνες του έργου από το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Αντικαταστήσαμε τους αμιαντοσωλήνες στο ανατολικό τμήμα της πόλης, διαχωρίσαμε τα όμβρια και τα πηγαία νερά από τα λήμματα τα οποία υποβάθμιζαν την θάλασσα και  την παραλία του Γριμπόβου.
 • Δημοπρατήσαμε το έργο της αναβάθμισης του Βιολογικού Ναυπάκτου
 • Δημοπρατήσαμε το έργο της ύδρευσης των δυτικών περιοχών.
 • Ολοκληρώσαμε το δίκτυο αποχέτευση της Άνω Χώρας.
 • Αντιμετωπίσαμε χρόνια προβλήματα συντήρησης του υδρευτικού δικτύου.

 

Συνεχίζουμε το Όραμά μας

Οι προτάσεις μας για το Περιβάλλον, την  αξιοποίηση Ενέργειας και φυσικών πόρων

Προστασία περιβάλλοντος – Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων θα επιδιωχθούν με την :

 • Ολοκλήρωση του προγράμματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως έχει δρομολογηθεί.
 • Διαχείριση των αδρανών που είναι επιβεβλημένη, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
 • Προώθηση μελετών διευθέτησης υδατορεμάτων  στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων λαμβάνοντας υπόψη και την οδηγία του 2016 στο Εθνικό Πλαίσιο Υδάτων για τη διαχείριση υδάτων.
 • Στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και προγραμματικές συμβάσεις με το ΙΓΜΕ και πανεπιστήμια για τη πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στη Ναυπακτία.
 • Αξιοποίηση προγραμμάτων για βιοκλιματικές αναπλάσεις και ενεργειακές κοινότητες
 • Προώθηση ενεργειών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια & δημοτικά κτήρια
 • Αξιοποίηση smart εφαρμογών για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό οδικό δίκτυο
 • Συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για το σταδιακό εκσυγχρονισμό του αστικού φωτισμού σε επαρχιακούς και εθνικούς άξονες μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου της Ρίζας
 • Εκπόνηση μελετών για την πολλαπλή αξιοποίηση του νερού στη θέση «κρέμαση» Μακύνειας
 • Ορθολογική χωροθέτηση Α.Π.Ε. και διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών στο Δήμο Ναυπακτίας
 • Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ευήνου από τις πηγές έως τις εκβολές του και δυναμική διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών
 • Προώθηση ενεργειών σε συνεργασία με την ΔΕΔΔΗΕ για απομάκρυνση του σταθμού και των εναέριων γραμμών υψηλής τάσης από την ΔΚ Λυγιά Νεοκάστρου και από την περιοχή εντός του Περιφερειακού άξονα της πόλης.
 • Συνεργασία με το Δασαρχείο για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και λήψη μέτρων για την προστασία των πλατανιών και των φοινίκων

ΔΕΥΑ Ναυπακτίας  Ύδρευση – Αποχέτευση

Για την βιωσιμότητα και την ορθολογική λειτουργία της ΔΕΥΑΝ :

 • Είναι επιτακτική η διεκδίκηση της πληρωμής από το Δημόσιο των όποιων πρόσθετων πραγματικών δαπανών θα προκύψουν για το έργο της επέκτασης της Αποχέτευσης Ναυπάκτου.
 • Το θέμα των συνδέσεων με την αποχέτευση είναι ανάγκη να εντατικοποιηθεί και να μην μείνουμε στην αδράνεια των 5 τελευταίων ετών, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής υπέρογκου προστίμου.
 • Η ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού  της Άνω Χώρας και η σύνδεση του Αντιρρίου με το βιολογικό καθαρισμό Ναυπάκτου είναι ζητήματα πρώτης προτεραιότητας.
 • Θα προωθήσουμε την σύνδεση της Ρίζας – Μακύνειας με το αποχετευτικό σύστημα Αντιρρίου καθώς και τη σύνδεση του βιολογικού Μολυκρείου με τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς λημμάτων στον αναβαθμισμένο  βιολογικό της Ναυπάκτου. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με την επέκταση του  αποχετευτικού μέχρι τη Δάφνη θα συμβάλλει ώστε όλο το παραλιακό μέτωπο από Ρίζα μέχρι τη Δάφνη να ενταχθεί στο βιολογικό της Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές του έργου.

Για την οριστική επίλυση προβλημάτων αποχέτευσης απαιτείται :

 • Εκπόνηση μελετών για αποχετευτικό δίκτυο και βιολογικό καθαρισμό κοινοτήτων της Δ.Ε. Χάλκειας, Πλατάνου, Αποδοτίας και Πυλήνης
 • Διαχωρισμός των λυμάτων από τα όμβρια  και τα πηγαία στο κεντρικό και Δυτικό τμήμα της πόλης και αντικατάσταση όλων των αμιαντοσωλήνων.
 • Ορθολογική οικονομική διαχείριση.  Τα χρέη της ΔΕΥΑΝ στη ΔΕΗ από 256.000 τον Αύγουστο του 2014 έφτασαν στο 1.020.000 τον Οκτώβριο 2017. Βασική μας επιδίωξη θα είναι η διεκδίκηση, μαζί με την Ένωση των ΔΕΥΑ,  της μείωσης της τιμής του ρεύματος για άντληση πόσιμου νερού στο επίπεδο της τιμής για άρδευση.
 • Ανακούφιση της ΔΕΥΑΝ και των πολιτών από το κόστος της ενέργειας με τη διεκδίκηση προγραμμάτων για δημιουργία ΑΠΕ π.χ . φωτοβολταϊκά.
 • Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής για ευπαθείς ομάδες και όχι πολιτικές λαϊκισμού που επιβαρύνουν την ΔΕΥΑΝ χωρίς να ωφελούν όσους έχουν πραγματική ανάγκη.
 • Αποτελεσματικός έλεγχος για την  ποιότητα των νερών από το εργαστήριο της ΔΕΥΑΝ που δημιουργήθηκε την περίοδο 2011-2014, με σωστή χλωρίωση και προστασία των υδρομαστεύσεων.

Βασικό μας μέλημα  θα είναι η ορθολογική οργάνωση και λειτουργία  της εταιρείας  προς όφελος των εργαζομένων σ’ αυτήν και των πολιτών τους οποίους υπηρετεί.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Αντιρρίου

Published

on

By

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σήμερα Κυριακή 14 Ιουλίου η σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Ναυπάκτου υπό  τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας  Τάκης Λουκόπουλος οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών υπηρεσιών  Κώστας Καρακώστας και Περιβάλλοντος Πάνος Κονίδας,  εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ και της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και υπηρεσιακοί παράγοντες από τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες τόσο της Περιφέρειας όσο και του Δήμου Ναυπακτίας.

Μετά από συζήτηση για τα θέματα που προέκυψαν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου αποφασίστηκε όπως κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε άμεσα  να προχωρήσουν οι αναγκαίες χρηματικές ενισχύσεις προς τους πληγέντες και  να γίνει άμεσα η καταγραφή των ζημιών.

 

Για τον σκοπό αυτό  συστήνονται 4 επιτροπές, με έργο  την καταγραφή των ζημιών σε οικίες, επιχειρήσεις, υποδομές και οικιακό εξοπλισμό, από αύριο το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου.

Οι πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές  από την χθεσινή νεροποντή ,θα μπορούν από το πρωί της Δευτέρας  να επικοινωνούν  στο πενταψήφιο νούμερο 15199  του Δήμου Ναυπακτίας όπου θα δηλώνουν τις ζημιές.

Αποφασίστηκε επίσης όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  να προχωρήσει άμεσα μέσα από δημοπρασία στον καθαρισμό των ρεμάτων.

Επίσης θα ζητηθεί από το ΥΠΟΜΕΔΙ  και το Υπουργείο Περιβάλλοντος άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών  σε δημόσια  έργα έτσι ώστε να προχωρήσει η  αποκατάστασή τους αναφορικά με τις επιπτώσεις τους στο οδικό δίκτυο του Δήμου, αλλά και σε υποδομές της Ιόνιας οδού.

photo: Nikos Stavrogiannopoulos – Giorgos Galis 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δοκιμάστηκε η περιοχή της Ναυπάκτου από την ισχυρή νεροποντή

Published

on

By

Αρκετά ήταν τα προβλήματα από την χθεσινοβραδυνή ισχυρή βροχόπτωση στην περιοχή της Ναυπάκτου.  Αρκετά σημεία της πόλης, όπως και τμήματα της παραλίας  Ψανής είχαν μετατραπεί σε λίμνες με την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις για απάντληση υδάτων από υπόγεια και μαγαζιά.

Με προσπάθειες των επαγγελματιών που τα καταστήματά τους κινδύνευαν,  καθαρίστηκαν  τα φρεάτια ώστε να περάσει το νερό της βροχή, ενώ κατά τόπους έντονη ήταν και η δυσοσμία!

Σοβαρά προβλήματα είχαμε ωστόσο στις περιοχές Παλαιοπαναγιάς , Πλατανίτη, Αντιρρίου, Μακύνειας και Ρίζας. Προβλήματα που συνοδεύονταν και από ζημιές σε περιουσίες και δίκτυα.

Σε κάποιες μάλιστα περιοχές είχαμε διακοπή της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης. Για περίπου 90 λεπτά της ώρας παρέμεινε κλειστός ο κόμβος στον Πλατανίτη καθώς και τμήμα της παλιάς Ε.Ο  Αντιρρίου –Ιωαννίνων.

Με παρέμβαση μηχανημάτων έργου του Δήμου Ναυπακτίας, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, και μηχανημάτων ιδιωτών άνοιξαν τα σημεία και εκτονώθηκε ο όγκος του νερού, δίνοντας στην κυκλοφορία τόσο την παλιά Ε.Ο αλλά και τα υπόλοιπα σημεία που αντιμετώπιζαν πρόβλημα.

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απόστολος Κατσιφάρας: «Μετωπικά και ανυποχώρητα αντίθετοι στην ακύρωση της Νομικής Σχολής Πάτρας»

Published

on

By

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, μετά την ανακοίνωση από μέρους του υπουργείου Παιδείας για την ακύρωση ίδρυσης της  Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η απόφαση ίδρυσης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι μια ιστορική κατάκτηση για την πόλη και για όλη την Δυτική Ελλάδα. Μια κατάκτηση που ήρθε ως αποτέλεσμα πολύχρονων, επίμονων και συστηματικών διεκδικήσεων.

Και θέλω να υπενθυμίσω ότι η 4η Νομική Σχολή, με έδρα την Πάτρα, θα συμβάλει αποφασιστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών και στην διεύρυνση της ακαδημαϊκής του εμβέλειας.

Συνεπώς, κάθε πιθανή πρωτοβουλία που θ’ αποβλέπει στην ακύρωση της Νομικής Σχολής της Πάτρας είναι αυτονόητο ότι θα μας βρει μετωπικά και ανυποχώρητα αντίθετους.

Θα βρει αντίθετους όλους τους φορείς της πόλης και της Περιφέρειας, αντίθετη την πανεπιστημιακή κοινότητα και θέλω να πιστεύω και το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας».

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ