Connect with us

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Published

on

 • Τι αφορά η ρύθμιση:

Μέχρι την 31η.12.2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται πληγείσες:

Ως πληγείσες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019.

Σημειωτέον  ότι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων, ενώ είναι δυνατή η μεταβολή του ποσοστού, καθώς και η τροποποίηση του χρονικού διαστήματος, που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών.

 Ποια αξιόγραφα αφορά η παραπάνω ρύθμιση:

Τα παραπάνω ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή.

 Προϋπόθεση ένταξης στην παραπάνω ρύθμιση:

Τα αξιόγραφα θα πρέπει να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018, των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011, καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

 • Προθεσμία διαβίβασης:

Η ηλεκτρονική διαβίβαση των αξιογράφων θα πρέπει να γίνει εντός 6 εργάσιμων ημερών είτε από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 • Πώς θα πραγματοποιείται η διαβίβαση:
 • Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιόγραφων πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών.
 • Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
 • Προσοχή! :

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, για τα οποία θα ισχύει η αναστολή προθεσμιών και θα ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτής.

Β. ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 • Αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις οι οποίες, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 6.11.2020 έως τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
 • Αξιόγραφα, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 1. Παρατείνονται μέχρι και την 30.4.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 1.11.2020 έως 30.11.2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν σας Δ.Ο.Υ./τα Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30.11.2020 και την 31.12.2020.

Βασική προϋπόθεση:

Το σύνολο της αξίας των αξιόγραφων που αναστέλλονται, είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.

 1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των ανωτέρω προσώπων.
 • Ειδικότερα:
 • Η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω δόση Νοεμβρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
 • Η παραταθείσα δόση Δεκεμβρίου καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παρατηθείσας.
 • Εξαίρεση:

Εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορονοϊού COVID-19. Σε κάθε περίπτωση, οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορονοϊού COVID-19, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 1. Οι κομιστές αξιογράφων, που δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ επιχειρήσεων οι οποίες είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού COVID-19, απολαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών.

 • Προϋποθέσεις:
 • Εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, είναι μεγαλύτερο του 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ,
 • Εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 6.11.2020 έως την 31.12.2020.
 • Προσοχή:

Αξιόγραφα, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

 • Εξαίρεση:
 • Εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορονοϊού COVID-19. Οι κομιστές των αξιόγραφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση σχετικά με το μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.
 • Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Δ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Για επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού επιτρέπεται επιπλέον διάστημα αναστολής. Ειδικότερα:

 • Η προθεσμία της 9.2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. α’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (δηλαδή αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό 70% έως 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019) προκειμένου αυτά να μην καταχωρηθούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, παρατείνεται έως τις 30.4.2021 (αντί της μέχρι πρότινος παράτασης έως 31.12.2020).
 • Η προθεσμία της 10.2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. β’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (δηλαδή αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019), προκειμένου αυτά να μην καταχωρηθούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών,παρατείνεται έως τις 30.4.2021 (αντί της μέχρι πρότινος παράτασης έως 31.1.2021).

Ø  Η προθεσμία της 31.10.2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (δηλαδή αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019), προκειμένου αυτά να μην καταχωρηθούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, παρατείνεται έως τις 30.4.2021 (αντί της μέχρι πρότινος παράτασης έως 31.1.2021).  Πιο συγκεκριμένα: Για τις επιχειρήσεις τουριστικού κλάδου, που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 30.4.2021.

Στην περίπτωση αυτή, αξιόγραφα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1.11.2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30.4.2021.

 • Προσοχή!:

Μέχρι τις ανωτέρω νέες ημερομηνίες αναστέλλονται τόσο η έκδοση διαταγής πληρωμής, όσο και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Καλλιγάς Κ. Ανδρέας
Οικονομολόγος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γ. Παπαδόπουλος: «Θετικά τα δείγματα στον πρώτο χρόνο διοίκησης»

Published

on

By

Έχουν περάσει 15 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του στην θέση του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου στην Κοινότητα Αντιρρίου, μια από τις μεγάλες πληθυσμιακά Κοινότητες του Δήμου Ναυπακτίας. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο  Nafsweek για την καθημερινότητα αλλά και τα έργα που δρομολογούνται και έχει ανάγκη η Κοινότητα, ώστε να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

……………………………………………………………

Ποια είναι η αίσθησή σας αυτόν τον ένα χρόνο διοίκησης αναφορικά με την Τοπική Κοινότητα Αντιρρίου σε  έργα καθημερινότητας που έγιναν αλλά και εκείνα που υπολείπονται να γίνουν;

«Στον ένα χρόνο δεν μπορείς να  κρίνεις μία δημοτική αρχή και μία διοίκηση και με δεδομένο ότι έπεσε και η πανδημία με τον κορωνοιό.  Όλο αυτό πήγε πίσω κάποια πράγματα. Παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει,  έχουν δρομολογηθεί μελέτες για να γίνουν έργα στο επόμενο διάστημα.

Η καθημερινότητα βεβαίως είναι το μεγάλο πρόβλημα και το λέω αυτό γιατί περνάει πολύς κόσμος από το Αντίρριο,  καθώς έχει όλες τις υποδομές. Έχει δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο,  το κλειστό δημοτικό γυμναστήριο,  το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου και όπως αντιλαμβάνεστε αυτά θέλουν μία διαχείριση, τουλάχιστον σε θέματα καθαριότητας αλλά και συντήρησης.

Όσο αφορά σε θέματα καθαριότητας χρειαζόμαστε κάποια μηχανήματα τα οποία δεν είναι και εύκολα.     Ωστόσο έρχονται στο Αντίρριο για να κάνουν καθαρισμούς και αποψιλώσεις στους δρόμους και ότι άλλο χρειάζεται για την καθημερινότητα του δημότη. Έχουν γίνει οι καθαρισμοί και στα τρία ρέματα που      υπάρχουν στην τοπική κοινότητα, καθαρίστηκαν όλα τα φρεάτια όμως σε ορισμένα σημεία πρέπει να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να μην έχουμε προβλήματα σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Υπάρχουν πάντως προτάσεις,  με αποφάσεις από το ΔΣ της Τοπικής κοινότητας στο Τεχνικό Πρόγραμμα  το οποίο σιγά-σιγά θα πρέπει να υλοποιείται.

Ένα πρόβλημα που αφορά την καθημερινότητα και την ασφάλεια,  το οποίο λύθηκε σιγά-σιγά είναι αυτό με τον δημόσιο  φωτισμό καθώς εμπλέκονται πολλοί φορείς. Η Περιφέρεια, το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο,  ο Δήμος και η Αρχαιολογία. Το θέμα με την Περιφέρεια, Δήμο και Ταμείο  το λύσαμε και μένει αυτό με την Αρχαιολογία.

Σε θέματα ύδρευσης δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα με τη ΔΕΥΑΝ,  πέρα από κάποιες φυσιολογικές φθορές στο δίκτυο που αποκαταστάθηκαν. Επίσης έχουν γίνει και κάποιες ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους της Κοινότητας».

Ένα  μεγάλο έργο που θα δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα του Αντιρρίου είναι η αποχέτευση, έργο το  οποίο μπήκε σε μία ευθεία μία και δημοπρατείται. Ποια άλλα έργα έπονται;

«Αυτό είναι πραγματικά ένα έργο που θα αλλάξει την ποιότητα ζωής των κατοίκων στο Αντίρριο. Από τον αείμνηστο τον Γιώργο Κολοβό είχε δρομολογηθεί.  Ένα δύσκολο έργο αλλά έπρεπε να γίνει η αρχή.

Να σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια στο Αντίρριο, σε κάθε σπίτι υπάρχει  βόθρος με ότι αυτό σημαίνει από οικονομικής άποψης για τους κατοίκους για το άδειασμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, όσο και αν ήταν φτηνό, αλλά και από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος.

Ένα ακόμα έργο που θα αλλάξει το Αντίρριο είναι αυτό της ανάπλασης που θα γίνει στο χώρο του γηπέδου. Η ανάπλαση αυτή θα συνενώσει το γήπεδο ποδοσφαίρου Αντιρρίου, το κλειστό Γυμναστήριο, τον χώρο του Γυμνασίου τον περιβάλλοντα χώρο, δημιουργώντας έτσι ένα αθλητικό κέντρο. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί και ο στίβος.  Όλα  αυτά δίνουν πρόσθετη αξία στο Αντίρριο, μία προσφορά για τη νεολαία και τα νέα παιδιά που ασχολούνται που θα έχουν ένα πρόσθετο λόγο να ασχολούνται με τον αθλητισμό, όχι μόνο από το Αντίρριο αλλά και  από την ευρύτερη περιοχή.

Ένα έργο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση των μελετών είναι αυτό που θα κάνει το Δημοτικό  Λιμενικό  ταμείο  με την διάνοιξη της περιμετρικής τάφρου στο κάστρο του Αντιρρίου. Είναι  ένα έργο που θα αλλάξει την όψη του Κάστρου θα αλλάξει την όψη της εισόδου της Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο θα δημιουργήσει ένα μικρό λιμανάκι κάτω ακριβώς από την Γέφυρα,  ένα χώρο το οποίο θα μπορούν να δένουν με ασφάλεια  βάρκες και καϊκάκια αλλά και πιο μεγάλα σκάφη.

Στον πρώτο χρόνο λοιπόν διοίκησης είναι θετικά τα δείγματα και έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται μελέτες και δημοπράτηση έργων,  πέρα από την καθημερινότητα,  πού αλλάζουν  την ποιότητα ζωής των δημοτών στην Τοπική Κοινότητα Αντιρρίου».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ποιοι ΚΑΔ ανοίγουν τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου – Οι κανόνες λειτουργίας

Published

on

By

Ο κ. Σταμπουλίδης έκανε λόγο για «περιορισμένη και σαφώς προσδιορισμένη, ως προς τη διάρκεια και τα είδη των αγαθών πώλησης διαδικασία λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αμιγώς εποχικά και έχουν ως κύριες δραστηριότητες τις παρακάτω:

 • Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα με ΚΑΔ/47.59.56.16
 • Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων με ΚΑΔ/47.65.67.02
 • Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά με ΚΑΔ/47.65.67.06
 • Λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κλπ με ΚΑΔ/47.65.67.07
 • Τα προϊόντα που εντάσσονται στους παραπάνω 4 ΚΑΔ μπορούν να πωλούνται και από τις Υπεραγορές Τροφίμων (σουπερ μάρκετ).
 • Διάρκεια ισχύος της λειτουργίας των καταστημάτων από 7 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου του 2021.
 • Επιχειρήσεις που διαθέτουν τους παραπάνω ΚΑΔ ως δευτερεύοντες απαγορεύεται να πωλούν τα εν λόγω προϊόντα.
 • Επίσης δεν επιτρέπεται η μεταβολή στοιχείων ως προς τον πρωτεύοντα ΚΑΔ μέσω της φορολογικής διοίκησης, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ίδιος εξήγησε ότι οι κανόνες λειτουργίας είναι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού και ενταγμένοι στις διαδικασίες του lockdown, έχοντες ως εξής:

 • Για την μετάβαση στο κατάστημα απαιτείται η αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 ή συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωση κίνησης ή και χειρόγραφη βεβαίωση για (Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ).
 • Ωράριο λειτουργίας από 7 π.μ. έως 8:30 μ.μ.

Ως προς τον πληθυσμό εντός των καταστημάτων ισχύουν τα κάτωθι:

 • Αναλογία ατόμων ανά τ.μ. 4/100
 • Άνω των 100 τ.μ. 1 άτομο για κάθε 15 τ.μ.
 • Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας και τους πελάτες/επισκέπτες/καταναλωτικό κοινό.
 • Τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ ατόμων.
 • Συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί ωστόσο αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να είναι της τάξεως του 40%.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε ΑΜεΑ, σε ηλικιωμένα άτομα ή για χρήση τροφοδοσίας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Σταμπουλίδης ξεκαθάρισε ότι «η συμπεριφορά όλων μας ως προς την τήρηση των κανόνων κατά την λειτουργία των συγκεκριμένων ανωτέρω επιχειρήσεων θα κρίνει τα επόμενα βήματα μας», τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τους κανόνες αυτοπεριορισμού και ατομικής υγιεινής για να πορευτούμε με ασφάλεια την επόμενη περίοδο».

            Καλλιγάς Κ. Ανδρέας

         Καθηγητής οικονομολόγος

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συνάντηση  Δημάρχου Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα με την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας  Μαρία Σαλμά Επί τάπητος ο συντονισμός δράσεων πολιτικής προστασίας

Published

on

By

Συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Ναυπακτίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου κ. Βασίλη Γκίζα και της Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Μαρίας Σαλμά.  Παρόντες ήταν επίσης ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Θωμάς Κοτρωνιάς, ο Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες στη Δ.Ε. Αποδοτίας κ. Γιάννης Παπαϊωαννίδης, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι με αρμοδιότητες στη Δ.Ε. Πλατάνου και Δ.Ε. Πυλήνης, κ.κ .Θανάσης Κούκουνας και Ηρακλής Μουχτούρης αντίστοιχα, και ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Νίκος Νικολόπουλος.

Στην ατζέντα της προγραμματισμένης συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός και συντονισμός των δράσεων πολιτικής προστασίας με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων του επερχόμενου χειμώνα και συγκεκριμένα των χιονοπτώσεων, του παγετού και των πλημμυρικών ή άλλων φαινομένων.

Όπως επισημάνθηκε από τους παριστάμενους, κοινός στόχος όλων αποτελεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη θωράκιση του Δήμου Ναυπακτίας, με έμφαση στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και προτεραιότητα στην προστασία των ανθρώπινων ζωών.

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας και η Αντιπεριφερειάρχης βρέθηκαν στο χείμαρρο Σκα, εκεί όπου με ενέργειες της Αντιπεριφέρειας και σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπακτίας, ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης φερτών υλικών και βλάστησης.

Και οι δύο εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα των εργασιών, ενώ ο κ. Γκίζας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την κ. Σαλμά για τη σημαντική συμβολή της και την άψογη μεταξύ τους συνεργασία.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

slider-nafsweek-lucky-charms

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ