Connect with us

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

Published

on

 • Τι αφορά η ρύθμιση:

Μέχρι την 31η.12.2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται πληγείσες:

Ως πληγείσες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019.

Σημειωτέον  ότι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων, ενώ είναι δυνατή η μεταβολή του ποσοστού, καθώς και η τροποποίηση του χρονικού διαστήματος, που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών.

 Ποια αξιόγραφα αφορά η παραπάνω ρύθμιση:

Τα παραπάνω ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή.

 Προϋπόθεση ένταξης στην παραπάνω ρύθμιση:

Τα αξιόγραφα θα πρέπει να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018, των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011, καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

 • Προθεσμία διαβίβασης:

Η ηλεκτρονική διαβίβαση των αξιογράφων θα πρέπει να γίνει εντός 6 εργάσιμων ημερών είτε από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 • Πώς θα πραγματοποιείται η διαβίβαση:
 • Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιόγραφων πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών.
 • Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
 • Προσοχή! :

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, για τα οποία θα ισχύει η αναστολή προθεσμιών και θα ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτής.

Β. ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 • Αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις οι οποίες, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 6.11.2020 έως τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
 • Αξιόγραφα, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 1. Παρατείνονται μέχρι και την 30.4.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 1.11.2020 έως 30.11.2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν σας Δ.Ο.Υ./τα Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30.11.2020 και την 31.12.2020.

Βασική προϋπόθεση:

Το σύνολο της αξίας των αξιόγραφων που αναστέλλονται, είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.

 1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των ανωτέρω προσώπων.
 • Ειδικότερα:
 • Η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω δόση Νοεμβρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
 • Η παραταθείσα δόση Δεκεμβρίου καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παρατηθείσας.
 • Εξαίρεση:

Εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορονοϊού COVID-19. Σε κάθε περίπτωση, οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορονοϊού COVID-19, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 1. Οι κομιστές αξιογράφων, που δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ επιχειρήσεων οι οποίες είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού COVID-19, απολαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών.

 • Προϋποθέσεις:
 • Εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, είναι μεγαλύτερο του 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ,
 • Εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 6.11.2020 έως την 31.12.2020.
 • Προσοχή:

Αξιόγραφα, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

 • Εξαίρεση:
 • Εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορονοϊού COVID-19. Οι κομιστές των αξιόγραφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση σχετικά με το μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.
 • Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Δ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Για επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού επιτρέπεται επιπλέον διάστημα αναστολής. Ειδικότερα:

 • Η προθεσμία της 9.2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. α’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (δηλαδή αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό 70% έως 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019) προκειμένου αυτά να μην καταχωρηθούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, παρατείνεται έως τις 30.4.2021 (αντί της μέχρι πρότινος παράτασης έως 31.12.2020).
 • Η προθεσμία της 10.2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. β’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (δηλαδή αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019), προκειμένου αυτά να μην καταχωρηθούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών,παρατείνεται έως τις 30.4.2021 (αντί της μέχρι πρότινος παράτασης έως 31.1.2021).

Ø  Η προθεσμία της 31.10.2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 ΠΝΠ (δηλαδή αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019), προκειμένου αυτά να μην καταχωρηθούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, παρατείνεται έως τις 30.4.2021 (αντί της μέχρι πρότινος παράτασης έως 31.1.2021).  Πιο συγκεκριμένα: Για τις επιχειρήσεις τουριστικού κλάδου, που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 30.4.2021.

Στην περίπτωση αυτή, αξιόγραφα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1.11.2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30.4.2021.

 • Προσοχή!:

Μέχρι τις ανωτέρω νέες ημερομηνίες αναστέλλονται τόσο η έκδοση διαταγής πληρωμής, όσο και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Καλλιγάς Κ. Ανδρέας
Οικονομολόγος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κυκλοφορεί το 246 ο φύλλο

Published

on

By

Με άποψη για τα όσα συμβαίνουν, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις  κυκλοφορεί  το 246ο φύλλο της ηλεκτρονικής συνδρομητικής εφημερίδας  Nafsweek.gr , που κάθε Παρασκευή φθάνει στα e-mail των συνδρομητών μας.

Διαβάστε σε αυτό το φύλλο:

#  «Όταν τσακώνονται τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια!»    :

Ο αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος Θ. Κοτρωνιάς  μιλά στο Nafsweek.gr για το ζήτημα  της κατασκευής  της  μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (εργοστάσιο διαλογής απορριμμάτων),   ένα έργο  κρίσιμο και με άμεσες επιπτώσεις στον πληθυσμό…

#   «Πνίγεται» ή σώζεται η ΔΕΥΑΝ;  :

Με την τεράστια αύξηση που εμφανίζει η τιμή του ρεύματος και με την επιχείρηση να είναι από τις πιο ενεργοβόρες  η δύσκολη οικονομικά θέση που βρίσκεται η ΔΕΥΑΝ, επιδεινώνεται συνεχώς…

#   Κοινωφελής εργασία τέλος!  :

Η εξέλιξη αποτελεί «βόμβα» στα θεμέλια της λειτουργίας δήμων και Περιφερειών της χώρας,   αφού θα μείνουν χωρίς αναγκαίο προσωπικό σε πολύ κρίσιμους τομείς…

#   Αντιρρήσεις της ΚΕΔΕ για την δημοτική αστυνομία :

Οι  αντιρρήσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας -ΚΕΔΕ επί του νομοσχεδίου για την δημοτική αστυνομία  διατυπώθηκαν  και αφορούν κρίσιμα σημεία της λειτουργίας…

#   Τι μένει τελικά;     ( ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ ) :                                                                

Και επειδή τα μεγάλα έργα μπορούν να γίνουν μόνο μέσα από τη χρηματοδότησή τους από προγράμματα, και επειδή τα προγράμματα απαιτούν μελέτες και ώριμους φακέλους, είναι καιρός…

#   Προχωρά το έργο φωτισμού της διαδρομής του Κάστρου της Ναυπάκτου :

Ο Δήμος Ναυπακτίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας και το Δασαρχείο Ναυπάκτου,        προχωρά τις εργασίες της δημιουργίας των υποδομών…

#   Στους 1.671 οι δικαιούχοι νέοι αγρότες από τη Δυτική Ελλάδα :

Πρωταρχικός στόχος είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στο δύσκολο ξεκίνημα των νέων αγροτών   μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, με απώτερο σκοπό…

#   Airbnb: Δήμοι και ένοικοι πολυκατοικιών θα «αποφασίζουν» για όποιον διαθέτει ακίνητα :

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων εκφράζουν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο μονομερών αποφάσεων για  οριζόντια εφαρμογή των φορολογικών και περιοριστικών μέτρων που …

#    Πήραν την «ανηφόρα» τα τρόφιμα :

Συνολικά 16,1% υψηλότερο είναι το κόστος για τα είδη άμεσης κατανάλωσης του νοικοκυριού. Σε άλλους τομείς, οι αυξήσεις στις τιμές…

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η γελοιογραφία της εβδομάδας

Published

on

By

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ημέρα καριέρας στη Ναύπακτο

Published

on

By

Το LEPANTO BEACH HOTEL αναζητά προσωπικό

Το ξενοδοχείο Lepanto Beach Hotel, για την τουριστική σεζόν 2023, αναζητά προσωπικό και για αυτόν τον λόγο διοργανώνει «Ημέρα Καριέρας» στις 30 Νοέμβριου 2022, ώρα 17:30, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου.

Προσκαλούμε όλους όσους έχουν κατάρτιση στο χώρο του τουρισμού αλλά και εκείνους που θα ήθελαν να τον γνωρίσουν. Όλοι οι παρόντες θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν από επαγγελματική συνέντευξη, με την προοπτική της μελλοντικής απασχόλησης στο ίδιο το ξενοδοχείο αλλά και γενικά στο δίκτυο των εγκεκριμένων συνεργατών μας.

Τα τελευταία χρόνια το Lepanto Beach Hotel έχει αλλάξει πρόσωπο. Είναι ανανεωμένο με νέες ιδέες, με καινούριες τεχνικές. Σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον οι άνθρωποί μας, προσφέρουν επαγγελματική εξυπηρέτηση αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις τουριστικές υπηρεσίες της πόλης μας.  Έτσι, σας δίνεται η ευκαιρία να γίνετε και εσείς μέλος αυτής της ευχάριστης προσπάθειας.

Αναζητούμε ανθρώπους ευχάριστους και χαμογελαστούς, με γνώση, με ευγένεια, εργατικούς, που με αληθινό ενδιαφέρον θα προσπαθήσουν να ανταπεξέλθουν στις απαίτησες της δουλειάς.

Την παρουσίαση θα κάνουν οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου με στόχο να γίνουν γνωστές οι προϋποθέσεις για συνεργασία.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται είναι:

 • Υπάλληλοι για κουζίνα (Chef πρωινού, βοηθός προετοιμασίας πρωινού, λαντζιέρα)
 • Υπάλληλος στον τομέα της καθαριότητας
 • Υπάλληλος για service στο καφέ και στο πρωινό
 • Barista
 • Beach Service
 • Υπάλληλος υποδοχής/εξυπηρέτησης
 • Βοηθός ρεσεψιόν
 • Groom/Bell boy
 • Στέλεχος διαχείριση κρίσεων
 • Διαχειριστής των συστημάτων Η/Υ
 • Τεχνικός /Συντηρητής
 • Ναυαγοσώστης ανοιχτής θάλασσας
 • Hotel Ανιματέρ

Η είσοδος είναι ελεύθερη και σε όλους τους συμμετέχοντες θα προσφερθούν δωρεάν καφέδες και χυμοί.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες:

Τel. +30 26340 23931

Mob.:+30 6980 043624

e-mail: info@lepantobeach.gr

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ