Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δάφνη:  Συνεχίζεται το «σήριαλ» για το βουστάσιο

Published

on

Λάβαμε και δημοσιεύουμε από την Επιτροπή Κατοίκων Τ.Κ Δάφνης νεότερη ενημέρωση για την εγκατάσταση του βουστάσιου στην περιοχή.

Να θυμίσουμε πως πρόκειται για την δημιουργία εγκατάστασης στάβλου 80 βοοειδών στα όρια του οικισμού Δάφνης Ναυπακτίας, με τους κατοίκους να αντιδρούν έντονα και να προσφεύγουν με κάθε νόμιμο μέσο για την  αναστολή της εγκατάστασης, καθώς δεν πληροί τους από το νόμο οριζόμενους περιβαλλοντικούς όρους.

Ταυτόχρονα σημειώνουν πως από το Δασαρχείο δόθηκε άδεια για άλλη περιοχή από αυτή της εγκατάστασης του στάβλου, ενώ δεν ενημερώθηκαν ως οφειλόταν, ο Δήμος Ναυπακτίας, η τοπική κοινότητα Δάφνης – κάτοικοι, που ήταν και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.

Αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής Κατοίκων Δάφνης τα ακόλουθα:

«Το Δασαρχείο Ναυπάκτου απάντησε στην Διαμαρτυρία _ Καταγγελία κατοίκων Δάφνης παριστάνοντας τον Πόντιο Πιλάτο.

Μας λέει λοιπόν ότι από 26-5-2021 ζητήθηκε η συγκεκριμένη Δασική έκταση από τον κον Κασβικη Νικόλαο στη θέση “Τρύπου”.

Έχει όμως σχέση η “Τρύπου” με την συγκεκριμένη θέση; οι χωριανοί γνωρίζουν ότι εκεί είναι περιοχή Δάφνης, αλλά και αυτοί ξέρουν, έχουν όμως την σκοπιμότητα τους.

Η συγκεκριμένη έκταση απέχει 1500μ. σε ευθεία γραμμή από την Τρύπου, ενώ ο οικισμός Δάφνης απέχει 350μ.

Στην ουσία η επίμαχη έκταση βρίσκεται ανατολικά και μεταξύ των οικισμών Άνω και Κάτω Δάφνης. Δεν μας διευκρινίζουν όμως για πια χρήση ζητήθηκε η συγκεκριμένη Δασική έκταση, στη κορυφή του λόφου. Για σταύλο ή για ξενοδοχείο;

Το Δασαρχείο Ναυπάκτου, μας λέει ότι, αφού έλεγξε την περιοχή, γνωμάτευσε θετικά.

Είναι απορίας άξιον, ο αρμόδιος υπάλληλος που επισκέφθηκε την περιοχή δεν είδε από την κορυφή του λόφου τον οικισμό της Δάφνης; Δεν προβληματίστηκε λίγο για τις συνέπειες στους κατοίκους;

Φαίνεται θα υπήρχε ομίχλη …. εκείνη την ημέρα και δεν διακρίνονταν τα σπίτια, το γήπεδο, η παιδική χαρά, η δεξαμενή νερού κλπ.

Στη συνέχεια η “Επιτροπή Δασολογίου” με την υπ αριθ 41/29-9-2021 Απόφαση , παραχώρησε με κάθε επισημότητα την δασική έκταση της αρεσκείας του αιτούντα.

Στην Απόφαση αυτή, αναφέρονται ως σύνορα της έκταση, στις τρεις πλευρές “Δάσος” και μόνο στη Ανατολική πλευρά αναφέρει ότι συνορεύει με δρόμο. Δεν διευκρινίζεται πουθενά για πιο δρόμο πρόκειται.

Δεχόμενοι στην ουσία τον ισχυρισμό του αιτούντα που παρουσιάζει στο τοπογραφικό του ως “Αγροτικό Χωματόδρομο” ένα συνδετήριο δρόμο της Δάφνης με τους μικρούς οικισμούς Τρύπου -Παλαιοχωρακίου.

Η πραγματικότητα είναι ότι η δασική έκταση είναι ο λόφος που περικλείεται από ένα πέταλο του συνδετήριου δρόμου Δάφνης- Τρύπου.

Στην Απόφαση επίσης αναφέρεται ότι μέσα σε 45 ημέρες υπάρχει το δικαίωμα ένστασης. Για το λόγο αυτό ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα κτηνοτρόφο , με απόδειξη παραλαβής παρακαλώ!!! για τυχόν ένσταση, αλλά ένσταση σε κάτι που ζήτησε ο ίδιος;;;

Κοινοποιεί επίσης την Απόφαση στον Συντονιστή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στην ΠΔΕ .

Όλοι οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από ανάρτηση στο δικτυακό τόπο (Διαύγεια).

Καμία ενημέρωση του Δήμου Ναυπακτίας, ούτε της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης που είναι η άμεσα θιγόμενη. Πλήρης περιφρόνηση.

Γνωρίζουν φαίνεται στο Δασαρχείο ότι όλοι στη Δάφνη είναι on line συνδεδεμένοι με τη Διαύγεια…..

Ακόμη όμως κι αν κατά τύχη, έβλεπε κάποιος την Απόφαση τι συμπέρασμα νομίζετε ότι θα έβγαζε; Παραχώρηση Δασικής Έκτασης στη περιοχή “Τρύπου” :. Θα σκεπτόταν …: (Σταύλους στη Τρυπου…. α μακρυά είναι….. συνορεύει με αγροτικό δρόμο, μέσα σε δάσος…. εντάξει κανένα πρόβλημα)

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τίποτα δεν έγινε από λάθος ή κατά τύχη.

Όλα έχουν τη σημασία τους. Το μεγαλείο της χρηστής διοίκησης!»

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προειδοποίηση για Καθαρισμό Οικοπέδων και Ακάλυπτων Χώρων

Published

on

By

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 (από 1/5/2024 έως 31/10/2024) σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2023 (Αριθμ. 18851 οικ. Φ.700.20/ ΦΕΚ 2549 Β’/19.4.2023) ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά αυτών καθώς και των εκτός σχεδίου οικοπέδων με κτίσμα, να προχωρήσουν πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και έως 30/4/2024 σε:
  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων υλικών ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
  • Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, θα επιβάλλεται στους υπόχρεους το διοικητικό πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α’ 114), σύμφωνα και με την παρ.1 του αρ.94, περ. 26 εδάφ. Β΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87) και του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον άμεσο καθαρισμό των οικοπεδικών χώρων και την άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ίδια μέσα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο καθαρισμός των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων καθώς και η συντήρηση αυτών, αποτελεί πάγια υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών βάσει του αρ. 94, παρ. 26 του Ν.3852/2010 και θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί άνευ προηγούμενης ειδοποίησης από την υπηρεσία μας, ιδιαίτερα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από 1 Μάϊου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) και 5 (κατάσταση συναγερμού), αλλά και όταν ο δείκτης είναι χαμηλότερος σε κρίσιμες περιοχές και ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από 8:00 έως 20:00 το ωράριο λειτουργίας στο Κάστρο της Ναυπάκτου

Published

on

By

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, για 5η συνεχή χρονιά, ο αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου της Ναυπάκτου λειτουργεί με το διευρυμένο θερινό ωράριο: 8:00′-20:00‘.

Το συγκεκριμένο ωράριο τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά το 2020, έπειτα από κοινές προσπάθειες του Δήμου Ναυπακτίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας που ισχύει για επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους εφαρμόζεται έως και την 31η Οκτωβρίου 2024.  Ενώ, λόγω της σταδιακής μείωσης της διάρκειας της ημέρας, το φθινόπωρο διαμορφώνεται ως εξής:

1-15 Σεπτεμβρίου: 8:00′-19:30′

16-30 Σεπτεμβρίου: 8:00′-19:00′

1-15 Οκτωβρίου: 8:00′-18:30′

16-31 Οκτωβρίου: 8:00′-18:00′

Σημειώνεται ότι, για το Κάστρο Αντιρρίου ισχύει το ωράριο λειτουργίας: 8:30′-15:30‘ και το Φετιχιέ Τζαμί (Λιμάνι Ναυπάκτου) είναι επισκέψιμο μετά από επικοινωνία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Η προσέλευση των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπεται έως και 20′ λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου. Οι αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν ανοικτοί καθημερινά πλην Τρίτης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΑΝ: Ανακοίνωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές και λογαριασμούς θανόντων

Published

on

By

Με ανακοίνωσή της η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ενημερώνει τους καταναλωτές ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150 ευρώ θα βεβαιώνονται στο εξής στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Επιπλέον, καλούνται οι πολίτες που έχουν λογαριασμούς με όνομα θανόντος να προβαίνουν σε ενημέρωση των σχετικών στοιχείων στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Οι οφειλέτες που δεν έχουν προβεί ακόμη σε ρύθμιση ή εξόφληση των λογαριασμών τους υπόκεινται, με βάση τον κανονισμό της ΔΕΥΑΝ, σε διακοπή των παροχών τους, διαδικασία που ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή.

Οι ανωτέρω ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο της ακολουθούμενης πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων και συσσωρευμένων οφειλών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ