Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δήλωση του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Published

on

Ιερόθεος-Μητροπιλίτης-Ναυπάκτου

Σε δήλωσή του ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, σχετικά με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου  για την διχοτόμηση της  Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας και τα όσα σχόλια αφορούν τον ίδιο αναφέρει:

“Ἐπειδή,ὕστερα ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν διχοτόμιση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, γράφηκαν μερικά σχόλια γιά τό πρόσωπό μου, θά ἤθελα νά ἐνημερώσω κάθε ἄνθρωπο καλῆς θέλησης τά ἀκόλουθα:

1. Εἶμαι Μητροπολίτης σέ αὐτήν τήν ἱστορική Πόλη τῆς Ναυπάκτου καί τήν ἱστορική Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου (ἀπό τό 1995 μέχρι σήμερα). Πρόκειται γιά μιά Πόλη πάνω ἀπό τρεῖς χιλιάδες ἐτῶν, καί γιά μιά Ἱερά Μητρόπολη ἡ ὁποία ὑφίσταται ὡς Ἐπισκοπή τοὐλάχιστον ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰώνα. Ἐπί­σκοποι τῆς Ναυπάκτου συμμε­τεῖχαν σέ Οἰκουμενικές Συνόδους καί ὑπέγραψαν τά Πρακτικά τους.

Τά ὅρια τῆς Μητροπόλεως Ναυπάκτου μέχρι τόν 13ο αἰώνα ἔφθαναν μέχρι τήν Χειμάρα τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας. Εἶχε δέ κατά καιρούς ἕως δώδεκα Ἐπισκοπές, ἤτοι Βουνδίτζης (Βόνιτσας), Ἀετοῦ, Ἀχελώου, Ρωγῶν, Ἰωαννίνων, Φωτικῆς ἤ Βελᾶς, Ἀνδριανου­πόλεως ἤ Δρυϊνου­πόλεως, Βουθρωτοῦ, Χειμάρας, Ἄρτας, Ἀδραγαμέστου, Κοζύλης.

Μετά ἄρχισε σταδιακά νά συρρικνώνεται. Μέχρι τό ἔτος 1830 εἶχε στήν ἐκκλη­σιαστική δικαιοδοσία της, ὅλη τήν Αἰτωλοα­καρνανία καί τήν Ἄρτα, καί ὁ Μητρο­πολίτης ἔφερε τόν τίτλο Ναυπάκτου καί Ἄρτης, καί τό διάστημα 1830-1833 εἶχε τίτλο Ναυπάκτου καί Μεσολογγίου, στήν συνέχεια Ναυπάκτου καί Εὐρυτανίας, μόλις δέ τό 1977 ἔλαβε τόν τίτλο Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.

2. Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη τιμή πού εἶμαι  Μητροπολίτης σέ αὐτήν τήν ἱστορική Πόλη καί τήν μικρή τώρα, ἀλλά παλαίφατη καί ἱστορική Μητρόπολη καί δέν δια­νοήθηκα ποτέ νά μετατεθῶ σέ ἄλλη Μητρόπολη. Μάλιστα δέ ἀρνήθηκα πιεστικές προτάσεις νά δεχθῶ μετάθεσή μου σέ ἄλλες μεγάλες Μητροπό­λεις (Ἔδεσσα, Νέα Σμύρνη, Αἰτωλία καί Ἀκαρνανία -πρίν ἐκλεγῆ ὁ μακαριστός Κοσμᾶς-, Κηφισία), μεταξύ τῶν ὁποίων συγκα­ταλέγεται καί τά Ἰωάννινα, πού εἶναι ἡ γενέτειρα μου πόλη. Ἑπομένως, αἰσθάνομαι πνευμα­τική πληρότητα  μέ αὐτό πού μοῦ ἔδωκε ὁ Θεός καί δέν διακα­τέχομαι ἀπό μειο­νεκτική νοοτροπία.

3. Ὁ Γέροντάς μου, ἅγιος Καλλίνικος, μέ ἔμαθε νά ἀγαπῶ τούς ἀνθρώπους τούς ὁποίους μοῦ ἐμπιστεύεται ὁ Θεός καί φυσικά οὐδέποτε στήν σχέση μου μέ τούς ἀνθρώπους θέτω οἰκονομικές δοσοληψίες. Συντάσσω κάθε χρόνο τό «πόθεν ἔσχες», στό ὁποῖο φαίνεται ὅτι δέν ἔχω κανένα περιουσιακό στοιχεῖο, παρά μόνον τόν μισθό μου, οὔτε διαθέτω καταθέσεις σέ Τράπεζες. Φυσικά, τό «πόθεν ἔσχες» εἶναι στήν διάθεση τοῦ καθενός.

4. Τήν πρόταση γιά τήν ἀναδιάταξη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Χάρτου στήν περιοχή μας τήν συνέταξαν τόν Ἰανουάριο τοῦ 2022 Αἰτωλοακαρνάνες, ἄγνωστοι σέ μένα, μέ ἔκπληξη τήν εἶδα δημοσιευμένη ὡς «Κίνημα Αἰτωλοακαρνάνων». Τήν τελική πρό­ταση στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τήν κατέθεσε ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, καί ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε τήν ἀπόφαση χωρίς νά εἶμαι μέλος της.

Ὅσον ἄφορᾶ τό Θέρμο, ὅπως τό δήλωσε δημοσίως μέ σαφήνεια ὁ δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, θέλει νά ἐνωθῆ μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου, γιά τούς λόγους πού ἀνέφερε.

5. Ζοῦμε σέ μιά Δημοκρατική Χώρα καί ὁ καθένας, πολλῷ μᾶλλον οἱ ὑπεύθυνοι ἐκκλησιαστικά πολιτικοί ἡγέτες, καί οἱ πολίτες, ἔχουν τήν ἐλευθερία, ἀλλά καί τό καθῆκον νά ἐνδια­φέρονται γιά τά δημόσια καί ἐκκλησιαστικά θέματα, νά ὑποβάλλουν προτάσεις καί νά ἀσχολοῦνται γιά τό καλό τῆς περιφέρειάς τους, χωρίς ὅμως νά συκο­φαν­τοῦν καί χωρίς νά ἐκφράζονται ὑποτιμητικῶς καί ἀκρίτως γιά ἄλλους πού ἔχουν τούς δικούς τους λόγους. Ἀσφαλῶς, πρέπει νά χρησιμοποιοῦν ἐπαρκῆ ἐπιχειρή­ματα, χωρίς ὅμως νά καταφέρονται προσβλητικῶς σέ ὅσους ἔχουν τίς δικές τους διαφορετικές προτάσεις. Αὐτό συνιστᾶ τό πολιτικό καί τό ἐκκλησιαστικό ἦθος. Δέν μπορεῖ κανείς νά θέλη νά ἐπιβάλλεται μέ φωνές, ὕβρεις καί προσβολές.

6. Ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ἐργάζομαι μέ ζῆλο, μέ πολύ κόπο, μέ ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί θεολογικό λόγο. Ὅπου ἐπισκέπτομαι τήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας συναντῶ ἀνθρώπους εὐγενεῖς, εὐσεβεῖς πού ἐκδηλώνουν τήν ἀγάπη τους καί τόν σεβασμό τους στήν Ἐκκλησία καί στόν Ἐπίσκοπο. Ἡ Αἰτωλοακαρνανία στήν συντριπτική πλειοψηφία ἔχει καλούς ἄρχοντες καί ἀρχομένους, καί μέ συγκινεῖ ἡ ἀγάπη τους. Ἡ ἐξαίρεση ἐπιβεβαιώνει τόν κανόνα.

Εὔχομαι τό συντομότερον νά ἐκλεγῆ ὁ νέος Μητροπολίτης γιά νά ποιμάνη αὐτόν τόν εὐγενῆ λαό, ὥστε νά περιορισθῶ ἀποκλειστικά στά βασικά διοικητικά καί ποιμαντικά μου καθήκοντα στήν Ἱερά Μητρόπολη στήν ὁποία μέ ἔθεσε ὁ Θεός, διά τῆς Ἐκκλησίας, καί στό συγγραφικό μου ἔργο (120 βιβλία στήν Ἑλληνική, 100 βιβλία μεταφρασμένα σέ 25 γλῶσσες), τά ὁποῖα μέ ἱκανοποιοῦν πλήρως, καί νά ἐξακολουθῶ νά συμμετέχω σέ Πανελλήνια καί Διεθνῆ Συνέδρια.

Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων. Ὅσοι ἐκφράζονται διαφορετικά συκοφαν­τοῦν καί τούς ἀφήνω στήν κρίση τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἱστορίας.”

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι στην ΔΕ Αποδοτίας

Published

on

By

δήμαρχος-αντιδήμαρχοι-Αποδοτία
Συναντήσεις και συζητήσεις με τους κατοίκους και τους επισκέπτες στη Μανδρινή, τη Γραμμένη Οξυά, τη Λεύκα, την Κυδωνιά και την Καλλονή είχε ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας. Στις επισκέψεις  στην ΔΕ Αποδοτίας  συνοδευόταν από  τους Αντιδημάρχους Ντίνο Τσουκαλά και Θανάση Κούκουνα. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους  προέδρους των τοπικών κοινοτήτων  καθώς και με  τους προέδρους των Συλλόγων.
Συγκεκριμένα,  έγιναν επισκέψεις στη Μανδρινή, όπου  παρών ήταν ο Πρόεδρος Δημήτρης Σπανός, στη Γραμμένη Οξυά ο Πρόεδρος Βασίλης Βήττας και τα μέλη του Συλλόγου Γραμμενιοξυωτών, στην Κυδωνιά ο Πρόεδρος Γιώργος Γάτος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μάκης Γάτος και  στην Καλλονή ο Πρόεδρος Νίκος Κασβίκης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Ποδηλατικοί Αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας” στην Άνω Χώρα – Τι έγραψαν τα ΜΜΕ

Published

on

By

ποδηλατικοι-αγωνες-ορεινη-ναυπακτια-2022

Όλα έτοιμα για τους  “Ποδηλατικούς  Αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας” που θα πραγματοποιηθούν στην Άνω Χώρα, στις 20 & 21 Αυγούστου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Πράσινο+Μπλέ”, με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Για 12η συνεχή χρονιά η διοργάνωση αναδεικνύει την περιοχή μέσω του αθλήματος της ποδηλασίας σε ένα προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου, προβάλλοντας την μοναδικότητα και την ομορφιά της  σε αθλητές και φίλους του αθλήματος από όλη τη χώρα και όχι μόνο.

Είναι χαρακτηριστικές οι παρουσιάσεις που έγιναν από τα διάφορα ΜΜΕ, τόσο για τους αγώνες όσο και για την Ναυπακτία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απόψε το “JUKE BOX FESTIVAL” στην παραλία Ψανής

Published

on

By

Απόψε 11 Αυγούστου 2022, στην παραλία Ψανής (πλαζ Ναυπάκτου) οι 15 50 μαζί με τους Yorgos Gekas & The Sunshine Drivers και τους VIBES θα δώσουν το δικό τους ρυθμό στο JUKE BOX FESTIVAL!

Διοργάνωση: Δήμος Ναυπακτίας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ώρα: 21:00

Οι 15 50 με αγαπημένα τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία τους, αλλά και διασκευές διαχρονικών επιτυχιών από την Ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή δημιουργούν ένα πολύχρωμο καμβά με χρώματα από την Rock, Pop, και Έντεχνη μουσική των δεκαετιών 60’s,70´s,80’s μέχρι το σήμερα! Οι φωτιές που βγάζει από την κιθάρα του μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά ο captain των 15 50  Ρουσσέτος, οι εξαιρετικές ερμηνευτικές ικανότητες του Frontman Μηνά μαζί με τη μοναδική του ικανότητα να ξεσηκώνει τον κόσμο και να τον κάνει να συμμετέχει ενεργά, είναι ακόμη ένα μεγάλο ατού της δημοφιλούς μπάντας που το γνωρίζουν καλά όσοι τους έχουν δει ζωντανά!  Μαζί τους η Φανή Μελεμενή μια νέα πολλά υποσχόμενη παρουσία που ξεχώρισε στο Voice 2022!

 

Οι Yorgos Gekas & the Sunshine Drivers ξεκίνησαν να παίζουν σε live πριν το 2018 και πέρα από την αγάπη τους για το rock n’ roll, ήταν και η ανάγκη τους για παρέα και δημιουργία τους δύσκολους χειμώνες μίας μικρής βροχερής επαρχίας. Αγαπημένες τους δεκαετίες είναι τα 60’s και τα 70’s της Αμερικής, της Αγγλίας ενώ δεν ξέρεις αν ακούς garage, surf και rockabilly ταυτόχρονα. Το όνομά τους και η αυτοσχεδιαστική τους performance, αντανακλούν ήχους και εικόνες του cult σινεμά. Από το «Φόβος και παράνοια στο Λας Βέγκας» και την φιλμογραφία του Tarantino μέχρι την κάμπριο αισθητική του Lynch και τα ριφάκια του Βαμβακάρη …ένα τραγούδι δρόμος!

 

Οι VIBES είναι ένα μουσικό σχήμα που κινείται σε Funk, Soul, Smooth Jazz, Latin ιδιώματα με ανεβαστική και χορευτική διάθεση, το ρεπερτόριό του αποτελείται από κορυφαία και δημοφιλέστατα κομμάτια της παγκόσμιας δισκογραφίας σε αυθεντικές και διασκευασμένες εκτελέσεις. Φτιάχτηκαν στη Ναύπακτο τον χειμώνα του 2021 σαν ακουστικό σχήμα αρχικά, από τους Φανή Τσαϊλάκη (φωνή), Αντώνη Ανδρεόπουλο (κιθάρες), Γιώργο Κατσίκα (μπάσα), την άνοιξη του 2022 στο όχημα ανέβηκε και ο Γρηγόρης Μηλιώνης (τύμπανα-κρουστά) απογειώνοντάς το ρυθμικά και φέρνοντάς το στην παρούσα ηλεκτρική του μορφή.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ