Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου:  Ανάγκη η θεραπεία πολεοδομικών προβλημάτων

Published

on

Το χρόνιο πρόβλημα της εφαρμογής και υλοποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλεως Ναυπάκτου, (ανατολικά του χειμάρρου Σκα και δυτικά του χειμάρρου Λαγκαδούλα), στις επεκτάσεις του, που έχουν εγκριθεί με το από 5.4/28-2-1978 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ153Δ΄/78), όπου και παρατηρούνται διαχρονικά προβλήματα-αδικίες, ήρθε προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου. Στην εισήγησή του για την «Λήψη απόφασης σχετικά με την Αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως των Επεκτάσεων του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ναυπάκτου που έχει εγκριθεί με το από 5.4/28-2-1978 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ153Δ΄/78)», ο σύμβουλος της ΑΔΚΝ Γιώργος Υφαντής, γνώστης του θέματος, προτείνοντας  ανέφερε:

«Στις επεκτάσεις του Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλεως Ναυπάκτου, (ανατολικά του χειμάρρου Σκα και δυτικά του χειμάρρου Λαγκαδούλα), που έχουν εγκριθεί με το από 5.4/28-2-1978 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ153Δ΄/78), έχει διαπιστωθεί ότι  παρατηρούνται διαχρονικά προβλήματα εφαρμογής και υλοποίησης του.

Ενδεικτικά  εκτός των άλλων,  στο ανατολικό ανάχωμα  του χειμάρρου Σκα (βορινά της γέφυρας), που οδηγεί στην παράκαμψη της περιμετρικής οδού και  κατά μήκος  του οριστικά διαμορφωμένου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου,  υπάρχουν ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες με κατοικίες οι οποίες ευρίσκονται σε ζώνη που είχε από το σχέδιο καθοριστεί σαν κοινόχρηστος ρυμοτομούμενος χώρος πριν την οριοθέτηση του χειμάρρου.

Αλλά και στον δρόμο του ανατολικού αναχώματος του δρόμου που οδηγεί στον Βιολογικό καθαρισμό και τα  Δημοτικά Σφαγεία, κατάντι της προαναφερόμενης γέφυρας παρατηρείται το ίδιο.

Επίσης σε περιοχές ανατολικά και δυτικά των χειμάρρων Σκα και Λαγκαδούλα όπου αναπτύσσεται το προαναφερόμενο σχέδιο, σε πολλά σημεία του,  διασχίζουν τα προβλεπόμενα οικοδομικά τετράγωνα δρόμοι αναγνωρισμένοι σαν προϋπάρχοντες του 1923, με συνέπεια να μην δύναται να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλεως, να μην διανοίγονται οι προβλεπόμενοι δρόμοι αυτού και να μην αναπτύσσεται σωστά η πόλη.

Έτσι, προκύπτει  μια δυσχερής αντιμετώπιση εφαρμογής και υλοποίησης του σχεδίου αυτού, με ότι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν με την μη διάνοιξη των προβλεπομένων δρόμων, τον καθορισμό των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, την αξιοποίηση των  κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.

Για τους πιο πάνω λόγους θα πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία  από τον Δήμο για    γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα  κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια που θα αποβλέπουν  στη θεραπεία πολεοδομικών προβλημάτων, ώστε στη συνέχεια  να κινηθεί η διαδικασία έγκρισης Αναθεώρησης-Τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου στις πιο πάνω περιοχές.

Απαιτείται δηλ. να ληφθεί  πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού        συμβουλίου για την τήρηση της διαδικασίας Αναθεώρησης-Τροποποίησης  των  Επεκτάσεων του Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου που έχουν εγκριθεί με το από 5.4/28-2-1978 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ153Δ΄/78) ως και τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από τις 1/61, 8/75, 43/80 εγκυκλίους πού αφορούν τις προτάσεις εγκρίσεως ή τροποποιήσεως των πολεοδομικών σχεδίων.

 Για το σκοπό αυτό και αφού εξασφαλιστεί η ανάλογη πίστωση, θα δρομολογηθεί η διαδικασία σύνταξης  εμπεριστατωμένης μελέτης, λόγω  της σπουδαιότητας και της εξειδικευμένης φύσης αυτής, με σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος που θα γίνει στην προβλεπόμενη κλίμακα σύμφωνα με τις προδιαγραφές  σε ψηφιακό υπόβαθρο όπου θα αποτυπώνονται, η υφιστάμενη κατάσταση  με τα κτίσματα και τις ιδιοκτησίες,  οι αναγνωρισμένοι  προ του 1923 δρόμοι, οι προβλεπόμενοι μη διανοιγμένοι δρόμοι του σχεδίου, οι διανοιγμένοι αυτού κ.λ.π.

Έτσι, στις πιο πάνω αναφερόμενες  περιοχές των Επεκτάσεων του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ναυπάκτου με την προτεινόμενη Αναθεώρηση – Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως  αυτού, θα υπάρξει δυνατότητα σωστής και ανθρώπινης ανάπτυξης του με αξιοποίηση των προβλεπομένων κοινοχρήστων, άρση της κοινωνικής αδικίας και οικοδόμησης με  οργανωμένη  δόμηση».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ζωντανά (21/2 -18:00) η συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Γκίζα

Published

on

By

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής Δήμου Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί  την  Τετάρτη   21-02-2024   και  ώρα  18:00     στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Πλημμυρικά φαινόμενα στην δημοτική κοινότητα Ξηροπηγάδου από το χείμαρρο «Τζάβαρη» (δημοτικός σύμβουλος κ. Γουρζής Σπυρίδων)

2. Ενέργειες για την μελέτη προστασίας ακτογραμμής από την διάβρωση τον καιρικών φαινομένων. (δημοτικός σύμβουλος κ. Σιαμαντάς Γεώργιος)

3. Ενημέρωση για την πορεία αποκατάστασης της γέφυρας Μόρνου – Δάφνης ενέργειες από πλευράς του Δήμου Ναυπακτίας. (δημοτικός σύμβουλος κ. Ασημακόπουλος Γεώργιος)

4. Χρονοδιάγραμμα για τον εξοπλισμό και την λειτουργίας του Ξενία. (δημοτικός σύμβουλος κ. Γούλας Γεώργιος)

5. Μέτρα προστασίας και διαχείρισης αγελών αγρίων αλόγων στη δημοτική κοινότητα Γαλατά.  (δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαβριζιώτης )

6. Ενέργειες για την ολοκλήρωση και εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου. (δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας)

7. Κριτήρια και όροι στις απευθείας αναθέσεις. (δημοτικός σύμβουλος κ. Κεχαγιάς Παναγιώτης)

8.  Πότε ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία το πολύπαθο έργο της «Αποχέτευσης Αντιρρίου» (δημοτικός σύμβουλος κ. Κοτσανάς Ανδρέας)

 

Δημοτική Κοινότητας Στύλιας (πρόεδρος κ. Αλεξόπουλος Σπυρίδων)

 1. Επαναλειτουργία γεώτρησης στη θέση Ρουπάκια.
 2. Συντήρηση των δύο υδρομαστεύσεων στη θέση Κρύα Βρύση.
 3. Αποκατάσταση της Μπακόβρυσης η οποία καταστράφηκε από πλημμύρα.

Δημοτική Κοινότητα  Ξηροπηγάδου (πρόεδρος κ. Πετσίνης Βασίλειος)

 1. Επικινδυνότητα οδοστρώματος στην οδό Μόρνου της δημοτικής κοινότητας Ξηροπηγάδου.

Δημοτική Κοινότητα Αντιρρίου (πρόεδρος κ. Ταμπάκης Νικόλαος)

 1. Αποκατάσταση Δυτικής προβλήτας Αντιρρίου. Πλήρη ενημέρωση για την νέα χρηματοδότηση του έργου ύψους 900.000,00€.
 2. Δράσεις για τη βιωσιμότητα του Γυμνασίου Αντιρρίου.

Δημοτική κοινότητα Καταφυγίου ( πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Αλέξανδρος)

 1. Ενημέρωση για την συνδετήρια 24η -25η  επαρχιακή οδό.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής Δήμου Ναυπακτίας την Τετάρτη 21/2 

Published

on

By

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής Δήμου Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί  την  Τετάρτη   21-02-2024   και  ώρα  18:00     στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Πλημμυρικά φαινόμενα στην δημοτική κοινότητα Ξηροπηγάδου από το χείμαρρο «Τζάβαρη» (δημοτικός σύμβουλος κ. Γουρζής Σπυρίδων)

2. Ενέργειες για την μελέτη προστασίας ακτογραμμής από την διάβρωση τον καιρικών φαινομένων. (δημοτικός σύμβουλος κ. Σιαμαντάς Γεώργιος)

3. Ενημέρωση για την πορεία αποκατάστασης της γέφυρας Μόρνου – Δάφνης ενέργειες από πλευράς του Δήμου Ναυπακτίας. (δημοτικός σύμβουλος κ. Ασημακόπουλος Γεώργιος)

4. Χρονοδιάγραμμα για τον εξοπλισμό και την λειτουργίας του Ξενία. (δημοτικός σύμβουλος κ. Γούλας Γεώργιος)

5. Μέτρα προστασίας και διαχείρισης αγελών αγρίων αλόγων στη δημοτική κοινότητα Γαλατά.  (δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαβριζιώτης )

6. Ενέργειες για την ολοκλήρωση και εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου. (δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας)

7. Κριτήρια και όροι στις απευθείας αναθέσεις. (δημοτικός σύμβουλος κ. Κεχαγιάς Παναγιώτης)

8.  Πότε ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία το πολύπαθο έργο της «Αποχέτευσης Αντιρρίου» (δημοτικός σύμβουλος κ. Κοτσανάς Ανδρέας)

 

Δημοτική Κοινότητας Στύλιας (πρόεδρος κ. Αλεξόπουλος Σπυρίδων)

 1. Επαναλειτουργία γεώτρησης στη θέση Ρουπάκια.
 2. Συντήρηση των δύο υδρομαστεύσεων στη θέση Κρύα Βρύση.
 3. Αποκατάσταση της Μπακόβρυσης η οποία καταστράφηκε από πλημμύρα.

Δημοτική Κοινότητα  Ξηροπηγάδου (πρόεδρος κ. Πετσίνης Βασίλειος)

 1. Επικινδυνότητα οδοστρώματος στην οδό Μόρνου της δημοτικής κοινότητας Ξηροπηγάδου.

Δημοτική Κοινότητα Αντιρρίου (πρόεδρος κ. Ταμπάκης Νικόλαος)

 1. Αποκατάσταση Δυτικής προβλήτας Αντιρρίου. Πλήρη ενημέρωση για την νέα χρηματοδότηση του έργου ύψους 900.000,00€.
 2. Δράσεις για τη βιωσιμότητα του Γυμνασίου Αντιρρίου.

Δημοτική κοινότητα Καταφυγίου ( πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Αλέξανδρος)

 1. Ενημέρωση για την συνδετήρια 24η -25η  επαρχιακή οδό.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κάηκαν δυο ηλικιωμένοι στην Ναύπακτο

Published

on

By

Απανθρακωμένα βρέθηκαν σήμερα το πρωί δυο ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και μια γυναίκα, που διέμεναν σε μονοκατοικία στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου.

Τους ηλικιωμένους που πρόσφατα είχαν επιστρέψει από την Γερμανία, φρόντισε γυναίκα η οποία φτάνοντας στο σπίτι σήμερα το πρωί βρέθηκε μπροστά σε ένα φρικτό θέαμα.

Απανθρακωμένη στο κρεβάτι βρισκόταν η ηλικιωμένη γυναίκα ενώ δίπλα σε καρέκλα νεκρός ήταν ο αδελφός της.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και η Πυροσβεστική όπου σε λίγο χρόνο έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρική κουβέρτα που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, ενώ η Αστυνομία ερευνά και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ