Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δικαιώματα Ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων

Published

on

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν με δική τους πρωτοβουλία από τη Δημοτική Παράταξη στην οποία ανήκουν, μέσω υποβολής γραπτής δήλωσής τους προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρ.4 του αρ.66 του ν.3852/2010.

Η γραπτή δήλωση πρέπει να διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή, ώστε να προκύπτει η βούληση του Δημοτικού Συμβούλου να αποχωρήσει, οριστικά, από την Δημοτική Παράταξη.

Επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να διαγραφούν από τη Δημοτική Παράταξη στην οποία ανήκουν. Για να πραγματοποιηθεί η διαγραφή, εάν η Δημοτική Παράταξη έχει τουλάχιστον 3 μέλη, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 αυτών. Δεν νοείται διαγραφή Δημοτικού Συμβούλου από Παράταξη την οποία απαρτίζουν δύο Σύμβουλοι.

Να σημειωθεί ότι: η εκούσια ανεξαρτητοποίηση ή η διαγραφή Δημοτικού Συμβούλου από τη Δημοτική του Παράταξη επιφέρει, κατά κανόνα, την απώλεια τυχόν αξιωμάτων που κατέχει, όπως,  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραμένοντας, ωστόσο, απλοί – ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα αποτελούν οι Αντιδήμαρχοι, μιας και η παρ.6 του αρ.66 του ν.3852/2010 ως ισχύει, ορίζει ότι “ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος”. (Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση έχει προαναγγείλει νομοθετική ρύθμιση  για την αντίθετη διάταξή της, συγκεκριμένα για την παρ.1 αρ.59  ν.3852/2010 όπου πριν λίγες ημέρες πρόσθεσε το εδάφιο “Αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό”).

Δικαιώματα και  υποχρεώσεις

Αναφορικά με τα δικαιώματα και, συνακόλουθα, τις υποχρεώσεις Δημοτικών Συμβούλων, που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή διαγράφηκαν από την Παράταξή τους, υπογραμμίζεται, ότι οι εν λόγω Δημοτικοί Σύμβουλοι θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη του Συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια Παράταξη.

Ο ν.3852/2010 ως ισχύει, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Δημοτικής Παράταξης από Συμβούλους που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή διαγράφηκαν από τις Δημοτικές Παρατάξεις με τις οποίες έχουν εκλεγεί.

Ομοίως, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ διαγραφέντα ή ανεξαρτητοποιηθέντα Δημοτικού Συμβούλου σε άλλη Παράταξη από αυτήν με την οποία έχει εκλεγεί.

Από το νομοθέτη όμως παρέχεται η δυνατότητα ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου στην Παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα 2/3 των μελών, προκειμένου για Παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον 3 μέλη και από όλα τα μέλη, στην περίπτωση ανεξαρτητοποίησης Δημοτικού Συμβούλου, προκειμένου για Παρατάξεις με λιγότερα από 3 μέλη.

Πάγια διοικητική θέση του Υπουργείου Εσωτερικών αποτελεί ότι οι τυχόν αλλαγές στον αριθμό των μελών των Παρατάξεων, λόγω ανεξαρτητοποιήσεων ή διαγραφών, ΔΕΝ  ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ  ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ  ΤΗΣ  ΘΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ  εντός του Δημοτικού Συμβουλίου για την εφαρμογή ειδικών διατάξεων της νομοθεσίας που αναφέρονται σε δεύτερο ή τρίτο σε εκλογική δύναμη Συνδυασμό, καθώς η θέση των Παρατάξεων αυτών διαμορφώνεται με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα και τη σχετική απόφαση ανακήρυξής του κατά τόπο αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Διαφορετική είναι η περίπτωση κατάρτισης «Σύμπραξης» εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δύναται να οδηγήσει σε επανακαθορισμό της θέσης μίας η περισσότερων Παρατάξεων.

Ανεξαρτητοποιηθείς ή διαγραφείς Σύμβουλος συμμετέχει στην εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΟΝΟ κατά τη Β’ φάση της εκλογής και όχι κατά την α’ φάση, καθόσον στη φάση αυτή συμμετέχουν μόνο μέλη των Δημοτικών Παρατάξεων.

 

Ο ανεξαρτητοποιηθείς ή διαγραφείς Δημοτικός Σύμβουλος έχει τα κατωτέρω δικαιώματα:

Α) Παρευρίσκεται και ψηφίζει στις συζητήσεις της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς δεν απολύει τη θέση του εντός αυτής.

Β) Δύναται να αιτείται μαζί με άλλους Δημοτικούς Συμβούλους τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του εδ.α’ της παρ.2 του αρ.67 του ν.3852/2010 ως ισχύει. H εν λόγω διάταξη θεσπίζει ρητά την υποχρέωση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να καλεί τα μέλη του σε συνεδρίαση με γραπτή Πρόσκληση, όποτε το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου.

Γ) Δύναται να ζητά από τον Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του, βάσει της παρ.3 του αρ.69 του ν.3852/2010 ως ισχύει.

Δ) Δικαιούται να εγγραφεί ως ομιλητής και να τοποθετηθεί επί συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εντός των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Ε) Δύναται να ορισθεί Αντιδήμαρχος ή να παραμείνει στη θέση αυτή, μετά την ανεξαρτητοποίηση ή διαγραφή του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το αρ.59 του ν. 3852/2010 (εκκρεμεί η προαναφερθείσα νομοθετική ρύθμιση που έχει προαναγγείλει το ΥΠΕΣ επί του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του αρ.59 που αναφέρει την αυτοδίκαιη έκπτωση).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΓΙΑΤΙ κ. Δήμαρχε;;;» Χτυπά και πάλι ο Κοτσανάς

Published

on

By

Ανάπλαση-Ναύπακτος

Συνεχίζοντας το μπαράζ των ανακοινώσεων με στόχο την δημοτική αρχή, ο Ανδρέας Κοτσανάς «χτυπά» και πάλι για το θέμα της ανάπλασης. Αναφέρει συγκεκριμένα στην πρόσφατη ανακοίνωσή του:

«ΓΙΑΤΙ κ. Δήμαρχε;;;».

«Μήπως είναι επιβεβλημένο και καίριο κ. Δήμαρχε να δώσετε εξηγήσεις και να ενημερώσετε, όπως οφείλετε, τους συμπολίτες μας ΓΙΑΤΙ έπειτα από 3 ΗΜΕΡΕΣ ο δρόμος στη Νότη Μπότσαρη παραμένει κλειστός και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι εργασίες;

Υ.Γ. Τώρα που βγαίνουν τα προβλήματα του έργου κρύβονται όλοι… δεν φωτογραφίζεται κανείς…!»

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανδρ. Κοτσανάς: “Όταν η ασχετοσύνη γίνεται… επικίνδυνη”

Published

on

By

Ανάπλαση-Κοτσανάς

Σε ανακοίνωσή του ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Κοτσανάς , με τον τίτλο  “ΟΤΑΝ Η ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ… ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ”  επικρίνει την δημοτική αρχή για την καθυστέρηση στην επιλογή και έγκριση των υλικών, που σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης του έργου της ανάπλασης, θα πρέπει να προμηθευτεί ο εργολάβος. Αναφέρει στην ανακοίνωση:

Απίστευτο κι όμως αληθινό.

Έπειτα από την παρέλευση 5 μηνών από την δημοπράτηση του έργου της Ανάπλασης και 6 μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Γκίζα, και ενώ η πόλη έχει υποστεί κυκλοφοριακό έμφραγμα, και είναι στα όρια της ,είναι πρωτόγνωρο για ένα έργο τέτοιου μεγέθους που η επίσπευση της ολοκλήρωσης είναι επιβεβλημένη, να μην έχουν επιλεγεί και εγκριθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου και να μην έχει πραγματοποιηθεί η προμήθεια των υλικών από τον εργολάβο της Ανάπλασης.

Αξιοσημείωτο γεγονός που επιβεβαιώνει τα παραπάνω είναι ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο κεντρικό Δημαρχείο, παρουσία της προϊσταμένης της Αρχαιολογίας, υπηρεσιακών παραγόντων καθώς και του Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Γκίζα με θέμα συνάντησης την έγκριση και την επιλογή έστω και καθυστερημένα του υλικού επίστρωσης.

Το παράδοξο αυτής της συνάντησης ήταν ότι ο εργολάβος παρουσίασε μια και μοναδική πέτρα η οποία αντί να έχει τις προδιαγραφές της μελέτης και τις κατευθύνσεις που είχε πάρει ο Δήμος Ναυπακτίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και αυτή ήταν φυσική πέτρα με τα χαρακτηριστικά της Καστροπολιτείας , ο εργολάβος με τη σιωπηρή συγκατάθεση τόσο του κ. Γκιζα όσο και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  παρουσίασε προς έκπληξη των ανθρώπων της Αρχαιολογίας τεχνητή επεξεργασμένη πέτρα η οποία δεν έχει καμία σχέση και συμβατότητα με τα προβλεπόμενα.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η σύσκεψη να περιέλθει σε αδιέξοδο και να έχουμε το εξής τραγελαφικό: να έχει ξεκινήσει η ανάπλαση και να ΜΗΝ έχουν εγκριθεί και επιλεγεί τα υλικά για την πραγματοποίησή της !

Αυτά και άλλα ευτράπελα συμβαίνουν μόνο στο Δήμο Ναυπακτίας.

ΥΓ. Για τις παραπάνω αλήθειες είναι γεγονός ότι ΞΕΧΑΣΕ να εκδώσει Δελτίο τύπου η Δημοτική αρχή όπως και επίσης αποσιωπήθηκε το γεγονός από μερίδα των τοπικών ΜΜΕ,  τα οποία κάνουν επιλεκτική ενημέρωση μετατρέποντας τον εαυτό τους σε γραφείο Τύπου της Δημοτικής αρχής του κ. Γκίζα

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Χαρτούρα” τέλος !  Έρχεται πλατφόρμα με τα στοιχεία μας

Published

on

By

Χαρτούρα-τελος-νέα-πλατφορμα-πληροφοριών

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέλει να βάλει τέλος στο σύστημα που ταλαιπωρεί τους πολίτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα υποχρεώνονται να προσκομίζουν έγγραφα που τους ζητούνται από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως τα τραπεζικά ιδρύματα, με τους οποίους συναλλάσσονται.

Ήδη, το υπουργείο σχεδιάζει και αναμένεται στους επόμενους μήνες να είναι έτοιμη μια πλατφόρμα (κεντρική βάση δεδομένων), η οποία θα συγκεντρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των πολιτών.

Από την συγκεκριμένη «τράπεζα πληροφοριών» μπορεί να αντλούν στοιχεία δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τράπεζες, όποτε κρίνεται αναγκαίο, όπως για περιπτώσεις επικαιροποίησης, υπό την βασική προϋπόθεση ότι ο ίδιος ο πολίτης, είτε είναι φυσικό, είτε νομικό πρόσωπο θα δίνει την έγκρισή του, γραπτή ή ηλεκτρονική συναίνεση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται ούτε η φυσική του παρουσία, ούτε το «κυνήγι» εγγράφων που του έχουν ζητηθεί.

Όπως δηλώνει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς «ουσιαστικά απλουστεύουμε τη διαδικασία επαλήθευσης-πιστοποίησης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων, δίνοντας τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον φυσικά υπάρχει η εξουσιοδότηση από τον πολίτη, να αντλούν σημαντικά στοιχεία, όπως διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο και e-mail αυτόματα, μέσω του Μητρώου Επικοινωνίας της ΓΓΠΣΔΔ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι, εξοικονομούμε πόρους, καταπολεμούμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε τη διαφάνεια».

Για διαλειτουργικότητα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κάνει λόγο ο γενικός γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

 Τι προβλέπεται

Δημιουργείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης κεντρική βάση μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, μέσω αυτής της κεντρικής βάσης αποκλειστικά θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η καταχώρηση και ενημέρωση των ανωτέρω δεδομένων στην κεντρική βάση πραγματοποιείται μέσω πιστοποιημένης πρόσβαση σε ειδική εφαρμογή με κωδικούς μοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Τα στοιχεία των πολιτών που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα θα μπορεί να τα αξιοποιεί το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας ΓΓΠΣΔΔ για την ταυτοποίηση των πολιτών στα μητρώα της δημόσιας διοίκησης, ενώ μπορούν και οι τράπεζες να αντλήσουν πληροφορίες σε περιπτώσεις επικαιροποίησης των στοιχείων των πελατών τους. Αυτό μπορεί να γίνεται όμως μόνο κατόπιν γραπτής ή ηλεκτρονικής ρητής συναίνεσης του πολίτη ώστε να αποφύγει την ταλαιπωρία και το χάσιμο χρόνου και ενέργειας για να προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα που του ζητάει η τράπεζά του.

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ