Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΦΙΑ ή ΚΑΠ – Ελλειμματικός κατά 39 % ο Δήμος Ναυπακτίας

Published

on

H αλλαγή του ΕΝΦΙΑ σε δημοτικό «Ανταποδοτικό Τέλος» προγραμματίζεται   από την Κυβέρνηση. Το έσοδο αυτό θα αποτελέσει “ανταποδοτικό τέλος” των ΟΤΑ Α’ βαθμού και θα αντικαταστήσει την έως τώρα τακτική χρηματοδότησή τους από το κράτος, από τους λεγόμενους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – ΚΑΠ.

Στόχος  της κυβέρνησης  η οικονομική «αυτονόμησης» των δήμων από το κράτος.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, το ύψος της επιχορήγησης των δήμων από τους ΚΑΠ είναι ίδιο περίπου με εκείνο της ετήσιας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ. Συνεπώς, ούτε το κράτος αλλά ούτε οι δήμοι θα δουν κάποια αισθητή αλλαγή στον προϋπολογισμό τους από την εφαρμογή μιας τέτοιας αλλαγής.

Οι πόροι των Δήμων

Η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση σε αυτούς των πόρων, που δικαιούνται από την Κεντρική Κυβέρνηση.

Οι πόροι αυτοί, σε συνδυασμό με τα λοιπά έσοδα των Δήμων, καλύπτουν το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρουν στους δημότες τους. Κατά μεγάλες κατηγορίες, οι πηγές εσόδων των Δήμων είναι οι παρακάτω:

Τέλη (καθαριότητας, φωτισμού & ακίνητης περιουσίας που εισπράττονται μέσω ΔΕΗ) –  Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) – Λοιπά έσοδα (πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία, έσοδα από κινητή περιουσία, έσοδα & τέλη από παροχή υπηρεσιών, διάφοροι φόροι & εισφορές, κ.λπ.)  Οι δύο πρώτες κατηγορίες αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ίδια περίπου ποσοστά συμμετοχής.

Ωστόσο εμφανίζονται  πολλά ερωτηματικά για το πως θα χρησιμοποιηθεί ένα τέλος στην θέση ενός φόρου!

 Μπορεί ο ΕΝΦΙΑ να αντικαταστήσει τους ΚΑΠ;

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι ΚΑΠ μπορούν να αντικατασταθούν από μια άλλη πηγή φορολογικών εσόδων, όπως ο φόρος στην ακίνητη περιουσία που εισπράττεται ως Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Ας δούμε τα στοιχεία:

Με βάση τον καταρτισθέντα προϋπολογισμό για το 2016, τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ εκτιμώνται σε 2,9 δις €, και οι αποδόσεις συν τις επιχορηγήσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ανήλθαν το 2015 περίπου σε 3,2 δις €.  Δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα έσοδα από τον ΚΑΠ για το 2016 ενδέχεται να μειωθούν, προκύπτει ότι τα έσοδα του ΕΝΦΙΑ ισούνται περίπου με τις προϋπολογισθείσες αποδόσεις και επιχορηγήσεις προς τους Οργανισμούς ΟΤΑ και ως εκ τούτου μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των Δήμων.

Η αντικατάσταση των σημερινών αποδόσεων και επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ από μια μόνιμη και αποκεντρωμένα διαχειρίσιμη πηγή εσόδων, μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας σύγχρονης και παράλληλα βιώσιμης πηγής εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δεν θα εξαρτάται από την εκάστοτε δημοσιονομική κατάσταση της Κεντρικής Κυβέρνησης, αλλά θα είναι αυτόνομη, προβλέψιμη και θα εξυπηρετεί τα αναπτυξιακά προγράμματα των τοπικών οικονομιών.

Επομένως, το ερώτημα είναι: μπορεί ο ΕΝΦΙΑ να υποκαταστήσει τους ΚΑΠ, και εάν ναι, πώς θα κατανέμονται τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ στους Δήμους;

Η Διαφορετικότητα των Δήμων

Με βάση τα προϋπολογισθέντα έσοδα από ΕΝΦΙΑ για το 2016,  την  μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν οι κατοικίες και τα διαμερίσματα με ποσοστό 46,5%. Ακολουθούν οι μονοκατοικίες με ποσοστό 20,0%, τα αγροτεμάχια (11,4%) και τα οικόπεδα (3,7%). Τα λοιπά είδη ακινήτων (βιομηχανικά/ βιοτεχνικά ακίνητα, αποθήκες & κτηνοτροφικά κτίρια, τουριστικές & νοσηλευτικές εγκαταστάσεις και λοιπά ακίνητα αποδίδουν μόλις το 4,5% του συνολικού ΕΝΦΙΑ.

Ας εξετάσουμε τι θα συμβεί εάν τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ αντικαταστήσουν τους ΚΑΠ, δίνοντας ως παράδειγμα τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού. Τα έσοδα του Δήμου αυτού είναι υπερ-πενταπλάσια από τους ΚΑΠ (+531%). Αντίθετα, σε έναν μικρό και απομακρυσμένο στον Δήμο Αγαθονησίου του Νομού Καλύμνου, για παράδειγμα,  ο λόγος ΕΝΦΙΑ/ΚΑΠ είναι μόλις 12%, δηλαδή ο ΕΝΦΙΑ είναι σχεδόν το ένα όγδοο των ΚΑΠ.

Οι περισσότεροι Δήμοι εκτός των αστικών κέντρων θα λάβουν λιγότερα από τον ΕΝΦΙΑ σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν από τους ΚΑΠ, γεγονός που καταγράφει τη δυσκολία που υπάρχει στην αντικατάσταση των ΚΑΠ από τον ΕΝΦΙΑ λόγω της διαφοροποίησης τόσο του είδους των ακινήτων όσο και της αξίας τους μεταξύ των Δήμων της χώρας.

Ο Δήμος Ναυπακτίας  ελλειμματικός κατά 39 %

Σίγουρα  κρίνεται θετικό ότι ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας προσφέρεται για τη χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, η μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στην Αυτοδιοίκηση δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη δημιουργία ενός μηχανισμού αναδιανομής, λόγω των ανισοτήτων που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Ο λόγος εσόδων ΕΝΦΙΑ προς εσόδων από τους ΚΑΠ για τον Δήμο Ναυπακτίας, δηλαδή, πόσο υπερέχει ή υπολείπεται από το ποσό που λαμβάνει ως ΚΑΠ ετησίως, είναι στο 61%.  Αυτό σημαίνει πως υπολείπεται σε ποσοστό 39%  από τα έσοδα που λάμβανε από τους ΚΑΠ.

 

#  Δημοσιεύθηκε στην Ηλεκτρονική εφημερίδα Nafsweek που κάθε Παρασκευή φτάνει στα email των συνδρομητών μας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένα έτος διορία στους Δήμους για ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις

Published

on

By

Προθεσμία ενός έτους προκειμένου οι αθλητικές εγκαταστάσεις όλης της χώρας, από τα μεγάλα στάδια έως τις μπασκέτες της γειτονιάς, που εποπτεύονται από τη γενική γραμματεία Αθλητισμού και από την τοπική αυτοδιοίκηση να εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές ασφαλείας και να λάβουν νόμιμη άδεια δίνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Το ζήτημα αφορά σχεδόν το 95% των γηπέδων της χώρας, που χρησιμοποιούνται είτε για αγωνιστικό αθλητισμό είτε για να ασκούνται οι πολίτες.

Οι δήμοι ειδικότερα έχουν στη διάθεσή τους χρηματοδότηση συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, μέσω του προγράμματος «ΦιλόΔημος», ώστε να προβούν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις προκειμένου οι χώροι άθλησης να είναι απόλυτα ασφαλείς και να μην συμβούν ξανά δυσάρεστα περιστατικά όπως αυτό με τον έφηβο στη Χίο που βρήκε τραγικό θάνατο όταν καταπλακώθηκε από μπασκέτα.

Το θέμα της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων αποτέλεσε αντικείμενο της συνάντησης του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού  Πολιτισμού, αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού Λευτέρη    Αυγενάκη.

Εκτός από την ασφάλεια, οι διαχειριστές των αθλητικών χώρων θα πρέπει να μεριμνήσουν και για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, τον φωτισμό, την περίφραξη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι έχει καλέσει τους δημάρχους να διεξάγουν τους σχετικούς ελέγχους και εργασίες προκειμένου οι εγκαταστάσεις τους να έλθουν σε αυτό το επίπεδο, ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα άλλο χρονικό περιθώριο από αυτό το συγκεκριμένο που δίνουμε σήμερα».

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Βοήθεια στο Σπίτι»: Παραμονή των εργαζόμενων -Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και επέκταση

Published

on

By

Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ξεκαθάρισε ότι  θα συνεχιστεί και μάλιστα θα ενισχυθεί.  «Οι εργαζόμενοι θα μείνουν στις θέσεις τους μέχρι να έρθουν και οι επόμενοι», οι προσλήψεις θα γίνονται από το ΑΣΕΠ και θα είναι μόνιμοι εργαζόμενοι, ανάφερε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Μέχρι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την πρόσληψη των περίπου 3.000 εργαζομένων που θα στελεχώνουν το πρόγραμμα, οι σημερινοί εργαζόμενοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους. Για την αναβάθμιση και επέκταση του προγράμματος, όπως εξήγησε ο υπουργός, υπάρχει συνεργασία με τους 270 Δήμους που συμμετέχουν σε αυτό, ώστε να υπάρξει βελτίωσή του προς όφελος συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα (τρίτη ηλικία, ΑΜΕΑ).

Για την συνέχιση του προγράμματος έχουν εξασφαλισθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  62,5 εκατομμύρια ευρώ.

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάγια Προκαταβολή: Τι ποσό παίρνουν οι Κοινότητες

Published

on

By

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3440/11.9.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιου, που ρυθμίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες.

Το προσχέδιο της Υ.Α. είχε σταλεί στην ΚΕΔΕ για την παροχή γνώμης και εξετάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής στη συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση λοιπόν, το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε Κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:

α)1.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκους,

β) 2.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 301 έως και 2.000 κατοίκους,

γ) 4.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 2.001 έως και 10.000 κατοίκους,

δ) 6.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 10.001 έως και 50.000 κατοίκους,

ε) 8.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων.

 

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι

– ο Πρόεδρος της Κοινότητας (αρ.82 παρ.2 περ.ια΄ ν.3852/2010), όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκους και

– ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό από301 κατοίκους και άνω (αρ.81 περ.δ΄ ν.3852/2010).

Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές τουΔημάρχου.

Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε Πιστωτικά Ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο Δήμο για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου Δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ποιες δαπάνες πληρώνονται

Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις Κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως:

α) η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν.3852/2010 αρ.82 περ.γ΄),

β) η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περ.δ΄),

γ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περ.ε΄),

δ)  η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν.3852/2010 αρ.83 παρ.2 περ.δ΄).

 

Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν.3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5-15.6.1959, 152 του ν.4270/2014, καθώς και αυτές του ν.4129/2013.

Επισημαίνουμε ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της νέας Υ.Α., δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ενώ, σε βάρος του Προϋπολογισμού του συνόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε σχέση με την προκαλούμενη από την προϊσχύουσα όμοια Υ.Α., που εκτιμάται στο ποσό των 3.899.000 ευρώ περίπου ετησίως.

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

musitsa-slider

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ