Connect with us

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: “ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας – 4 χρόνια κοροϊδίας και σκοτεινών διαδρομών”

Published

on

Σε ανακοίνωσή της η “Ενωτική πρωτοβουλία” σχετικά με τον ΧΥΤΑ αναφέρει:

“Ο Δήμος Ναυπακτίας βάσει της από 28.11.2016 Προγραμματικής Σύμβασης, που καταρτίσθηκε μεταξύ των Συνδέσμων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης & 4ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας που διαχειρίζονται τα απορρίμματα της Ναυπάκτου και της Ι.Π Μεσολογγίου, ορίσθηκε φορέας υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», που σχεδίασε, ωρίμασε και ενέταξε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 1ης ΓΕΝ Ν. Αιτ/νίας, κ. Χρήστος Σαλαμούρας.

Το δημόσιο αυτό έργο, προϋπολογισμού 14,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. Εναρ. Έργου 2018ΣΕ27510076), είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και είναι σύμφωνο με όσα ορίζει ο εγκεκριμένος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων της Δυτικής Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  1. Την κατασκευή, μετά της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού, της Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας16.852tn/y, στον χώρο του ΧΥΤΑ 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κοχλαστή» του Δ.Δ. Βλαχομάνδρας του Δήμου Ναυπακτίας.
  2. Περιλαμβανομένης και διακριτής Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών δυναμικότητας 6.245 τον/έτος
  3. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει και η κατασκευή του 3ου κυττάρου ΧΥΤΑ βάσει εγκεκριμένης οριστικής μελέτης, το οποίο θα λειτουργεί ως ΧΥΤΥ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων έργων.

Το Δεκέμβριο του 2019, 4 χρόνια πριν δηλαδή, η νυν δημοτική αρχή που ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2019 παρέλαβε ένα έτοιμο έργο και το έβγαλε άμεσα σε διαγωνιστική διαδικασία για πρώτη φορά με προϋπολογισμό δημοπράτησης 18.541.975,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης του έργου για 5 χρόνια η οποία ορίστηκε στο ύψος των 4.041.975,00 €. Δηλαδή, ο ανάδοχος που θα κατασκεύαζε και θα έθετε σε λειτουργία το εργοστάσιο σύμμεικτων απορριμμάτων και βιοαποβλήτων (συνολικής δυναμικότητας 23.070 τόνων) και θα ήταν υπεύθυνος και για την ταφή του υπολείμματος της επεξεργασίας στο νέο Χώρο Υγειονομικής Ταφής που θα είχε κατασκευάσει (3ο κύτταρο), θα πληρωνόταν από τον δημότη της Ναυπάκτου με 35 ευρώ το τόνο!!!

Σημειώνεται ότι σήμερα, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων χρεώνει στους δημότες μας τη διαχείριση των συμμείκτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ (περίπου 11.000 tn τον χρόνο) με 50 ευρώ το τόνο (!), βάσει της υπ’ αριθμ. 13/2022 του ΔΣ του Συνδέσμου η οποία πάρθηκε στις 20η Οκτωβρίου 2022. Που πηγαίνουν

άραγε τα 15 επιπλέον ευρώ για την διαχείριση των απορριμμάτων, σε ένα κορεσμένο κύτταρο και μάλιστα χωρίς εκεί να λειτουργεί κανένα εργοστάσιο και χωρίς φυσικά νέο κύτταρο;;;

Η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς αφού με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Ιούλιο του 2020 κήρυξε άγονο τον εν λόγο διαγωνισμό κάνοντας δεκτή την προσφυγή συγκεκριμένου οικονομικού φορέα, ο οποίος προσέφυγε κατά του κύρους της Αναθέτουσας Αρχής και του ΕΣΗΔΗΣ.

Και αντί άμεσα ο Δήμος να κινητοποιηθεί και να προκηρύξει άμεσα το έργο, άφησε 5 ολόκληρους μήνες, χωρίς να κάνει την παραμικρή αλλαγή στη μελέτη ή τα τεύχη δημοπράτησης και χωρίς να γνωρίζει κανείς το λόγο της σιωπής του, μέχρι τον Φλεβάρη του 2021 οπότε αποφασίζει εκ νέου να δημοπρατήσει ξανά για 2η φορά το ίδιο ακριβώς έργο.

Το αποτέλεσμα της 2ης κατά σειρά διαγωνιστικής διαδικασίας, ανέδειξε την εμμονή της Δημοτικής Αρχής σε συγκεκριμένους εργολάβους και καταστάσεις αφού με την με αρίθμ. 331/2021 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, έκρινε ότι πρέπει να αποκλειστούν από τον διαγωνισμό οι 2 από τις 3 εταιρίες που συμμετείχαν τελικά και ως εκ τούτου να γίνει δεκτή η προσφορά μόνο μιας εκ των συμμετεχόντων, ολωσδιόλου τυχαία αυτής που έχει και λειτουργεί με απευθείας ανάθεση τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ και πληρώνεται με 50 ευρώ τον τόνο!!!

Ακολούθησαν, ως ήταν αναμενόμενο, προσφυγές από τις 2 αποκλειόμενες εταιρίες, οι οποίες και δικαιώθηκαν τελικά αφού με νέα απόφασή του ΣτΕ τον Οκτώβριο του 2022 απέκλεισε και την 3η διαγωνιζόμενη (εκλεκτή της νυν δημοτικής αρχής) εργοληπτική εταιρία ένεκα σοβαρών ελλείψεων στις τεχνικές προσφορές.

Μετά και από την δεύτερη αυτή αποτυχία του διαγωνισμού, ρωτάμε ανοιχτά και δημόσια τον νυν δήμαρχο κ. Βασίλη Γκίζα

  1. Τι ενέργειες έχει κάνει (εκτός αν γίνονται σκόπιμα εν κρυπτώ) ο Δήμαρχος από τον Οκτώβριο του 2022 και δεν δημοπρατεί άμεσα το έργο έτσι ώστε να διασφαλίσει την χρηματοδότηση του αλλά κυρίως την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων που απειλούν με κλείσιμο τον ΧΥΤΑ της Βλαχομάνδρας λόγω κορεσμού. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την καθυστέρηση του ενός χρόνου; Τι μεθοδεύσεις γίνονται και ποιον εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση; Μήπως κάποιοι θέλουν εργοστάσιο με ΣΔΙΤ ή μεταφορά στο Αγρίνιο ώστε να χρεώσουν τον δημότη χαράτσι με 100 ευρώ αφού θα πληρώνουν και την μεταφορά μέχρι εκεί;
  2. Γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος ή αποσιωπά εντέχνως ότι το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2021 και ότι αν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 δεν έχει συμβασιοποιηθεί, απεντάσσεται οριστικά και χάνουμε την χρηματοδότηση;
  3. Γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος ότι ο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας είναι πλέον επίσημα κορεσμένος με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αν δεν συμβασιοποιηθεί το έργο που περιλαμβάνει και δημιουργία και 3ου κυττάρου μέχρι τέλους του 2023, δεν θα έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει εργασίες επέκτασης του ΧΥΤΑ οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες στο νέο ΕΣΠΑ βάσει του κοινοτικού δικαίου διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων;
  4. Γνωρίζει ή έχει ακούσει κάτι σχετικό ο κ. Δήμαρχος τι γίνεται σε περιπτώσεις κλεισίματος του ΧΥΤΑ από τις περιπτώσεις του Πύργου, του Αιγίου, της Κέρκυρας και του Μεσολογγίου;;; Ακούμε για παρατάσεις λειτουργίας. Για πόσα χρόνια και με ποιο τρόπο πήρατε την παράταση κ. Γκίζα; Και αν είναι αλήθεια αυτή η παράταση, εγγυάστε την συνέχιση των εργασιών αυτού του ΧΥΤΑ χωρίς χρηματοδότηση αν χαθεί το έργο από το ΕΣΠΑ; Που θέλετε να πηγαίνουμε εν τέλει τα απορρίμματα και πως θα τα διαχειρίζεστε;

Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας και των ευθυνών, μην κρύβεστε άλλο και αποδείξτε μας το έργο σας και την διαδρομή σας!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κυκλοφορεί το 322 ο φύλλο

Published

on

By

Με άποψη για τα όσα συμβαίνουν, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, αποκλειστικές ειδήσεις, κυκλοφορεί  το 322ο φύλλο της ηλεκτρονικής  εφημερίδας  Nafsweek.gr ,  κάθε Παρασκευή.

Διαβάστε σε αυτό το φύλλο:

#  Ξενία και πλατάνια τα «αγκάθια» για τον δήμο Ναυπακτίας :

Στο πλαίσιο της ανά τρίμηνο Ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας από την δημοτική αρχή του Δήμου Ναυπακτίας πραγματοποιήθηκε   συζήτηση-ενημέρωση σε σημαντικά θέματα που τέθηκαν και απασχολούν τον δήμο και την κοινωνία. Ανάμεσα στα θέματα…

#   Σε εξέλιξη ο Διαγωνισμός για τη μελέτη της Μαρίνας :

Στις μελέτες αυτές περιλαμβάνεται και η μελέτη κατασκευής της Μαρίνας Ναυπάκτου, ύψους 105.000 ευρώ, καθώς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα…

#  Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης αναζητά ο δήμος: 

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης αποτελεί ένα θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Δήμου και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων…

#  Περί έργων ο λόγος…       ( ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ)  : 

Η κάθε δημοτική αρχή εγκλωβίζεται σε ένα κυνήγι  παρουσίασης έργων, που αυτή και μόνο για πρώτη φορά, υλοποίησε. Η υλοποίηση βέβαια δημοσίων έργων είναι μια πονεμένη ιστορία…

#   Παιδικοί σταθμοί – Χρηματοδότηση για όλα τα παιδιά:

Επιπλέον χρηματοδότηση του προγράμματος φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ για τη χρονική περίοδο 2024-2025, ώστε κανένα παιδί που δικαιούται voucher να μη μείνει εκτός δομών ζητά η ΚΕΔΕ, ενόψει της δημοσίευσης της σχετικής ΚΥΑ…

#   Συνάντηση Δήμου με Φιλοζωϊκή Δράση Ναυπάκτου:

Τα μέλη του Σωματείου ενημερώθηκαν  από τον αντιδήμαρχο  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας Θωμά Κοτρωνιά  για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ναυπακτίας που αφορά στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς…

#  6ο Διεθνές Τουρνουά Βόλεϊ Κορασίδων στη Ναύπακτο :  

Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή του 6ου Διεθνούς Τουρνουά Βόλεϊ Κορασίδων που θα φιλοξενηθεί στο Εθνικό Παπαχαραλάμπειο στάδιο της Ναυπάκτου στις 24-28 Ιουνίου. Στη φετινή διοργάνωση…

#  Δίκτυο φυσικού αερίου στο Αγρίνιο: «Δεν είναι πια σχέδιο επί χάρτου» :

Την περιοχή από όπου ξεκίνησαν στο Αγρίνιο οι εργασίες για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε την ηλεκτρονική εφημερίδα μας στο email σας επικοινωνήστε μαζί μας  στο  info@nafsweek.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η γελοιογραφία της εβδομάδας

Published

on

By

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δήμος Ναυπακτίας: Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Published

on

By

Σε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης προχώρησε ο Δήμος Ναυπακτίας. Σύμφωνα με την προκήρυξη ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Οι αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης αποτελεί ένα θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Δήμου και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.

Υποβολή υποψηφιοτήτων για την θέση

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 ημέρα διεξαγωγής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, και εγγεγραμμένο θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης του Δήμου Ναυπακτίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής δύναται να εκδοθεί εκ νέου Προκήρυξη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ