Connect with us

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: “ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας – 4 χρόνια κοροϊδίας και σκοτεινών διαδρομών”

Published

on

Σε ανακοίνωσή της η “Ενωτική πρωτοβουλία” σχετικά με τον ΧΥΤΑ αναφέρει:

“Ο Δήμος Ναυπακτίας βάσει της από 28.11.2016 Προγραμματικής Σύμβασης, που καταρτίσθηκε μεταξύ των Συνδέσμων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης & 4ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας που διαχειρίζονται τα απορρίμματα της Ναυπάκτου και της Ι.Π Μεσολογγίου, ορίσθηκε φορέας υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», που σχεδίασε, ωρίμασε και ενέταξε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 1ης ΓΕΝ Ν. Αιτ/νίας, κ. Χρήστος Σαλαμούρας.

Το δημόσιο αυτό έργο, προϋπολογισμού 14,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. Εναρ. Έργου 2018ΣΕ27510076), είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και είναι σύμφωνο με όσα ορίζει ο εγκεκριμένος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων της Δυτικής Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  1. Την κατασκευή, μετά της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού, της Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας16.852tn/y, στον χώρο του ΧΥΤΑ 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κοχλαστή» του Δ.Δ. Βλαχομάνδρας του Δήμου Ναυπακτίας.
  2. Περιλαμβανομένης και διακριτής Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών δυναμικότητας 6.245 τον/έτος
  3. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει και η κατασκευή του 3ου κυττάρου ΧΥΤΑ βάσει εγκεκριμένης οριστικής μελέτης, το οποίο θα λειτουργεί ως ΧΥΤΥ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων έργων.

Το Δεκέμβριο του 2019, 4 χρόνια πριν δηλαδή, η νυν δημοτική αρχή που ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2019 παρέλαβε ένα έτοιμο έργο και το έβγαλε άμεσα σε διαγωνιστική διαδικασία για πρώτη φορά με προϋπολογισμό δημοπράτησης 18.541.975,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης του έργου για 5 χρόνια η οποία ορίστηκε στο ύψος των 4.041.975,00 €. Δηλαδή, ο ανάδοχος που θα κατασκεύαζε και θα έθετε σε λειτουργία το εργοστάσιο σύμμεικτων απορριμμάτων και βιοαποβλήτων (συνολικής δυναμικότητας 23.070 τόνων) και θα ήταν υπεύθυνος και για την ταφή του υπολείμματος της επεξεργασίας στο νέο Χώρο Υγειονομικής Ταφής που θα είχε κατασκευάσει (3ο κύτταρο), θα πληρωνόταν από τον δημότη της Ναυπάκτου με 35 ευρώ το τόνο!!!

Σημειώνεται ότι σήμερα, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων χρεώνει στους δημότες μας τη διαχείριση των συμμείκτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ (περίπου 11.000 tn τον χρόνο) με 50 ευρώ το τόνο (!), βάσει της υπ’ αριθμ. 13/2022 του ΔΣ του Συνδέσμου η οποία πάρθηκε στις 20η Οκτωβρίου 2022. Που πηγαίνουν

άραγε τα 15 επιπλέον ευρώ για την διαχείριση των απορριμμάτων, σε ένα κορεσμένο κύτταρο και μάλιστα χωρίς εκεί να λειτουργεί κανένα εργοστάσιο και χωρίς φυσικά νέο κύτταρο;;;

Η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς αφού με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Ιούλιο του 2020 κήρυξε άγονο τον εν λόγο διαγωνισμό κάνοντας δεκτή την προσφυγή συγκεκριμένου οικονομικού φορέα, ο οποίος προσέφυγε κατά του κύρους της Αναθέτουσας Αρχής και του ΕΣΗΔΗΣ.

Και αντί άμεσα ο Δήμος να κινητοποιηθεί και να προκηρύξει άμεσα το έργο, άφησε 5 ολόκληρους μήνες, χωρίς να κάνει την παραμικρή αλλαγή στη μελέτη ή τα τεύχη δημοπράτησης και χωρίς να γνωρίζει κανείς το λόγο της σιωπής του, μέχρι τον Φλεβάρη του 2021 οπότε αποφασίζει εκ νέου να δημοπρατήσει ξανά για 2η φορά το ίδιο ακριβώς έργο.

Το αποτέλεσμα της 2ης κατά σειρά διαγωνιστικής διαδικασίας, ανέδειξε την εμμονή της Δημοτικής Αρχής σε συγκεκριμένους εργολάβους και καταστάσεις αφού με την με αρίθμ. 331/2021 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, έκρινε ότι πρέπει να αποκλειστούν από τον διαγωνισμό οι 2 από τις 3 εταιρίες που συμμετείχαν τελικά και ως εκ τούτου να γίνει δεκτή η προσφορά μόνο μιας εκ των συμμετεχόντων, ολωσδιόλου τυχαία αυτής που έχει και λειτουργεί με απευθείας ανάθεση τον υφιστάμενο ΧΥΤΑ και πληρώνεται με 50 ευρώ τον τόνο!!!

Ακολούθησαν, ως ήταν αναμενόμενο, προσφυγές από τις 2 αποκλειόμενες εταιρίες, οι οποίες και δικαιώθηκαν τελικά αφού με νέα απόφασή του ΣτΕ τον Οκτώβριο του 2022 απέκλεισε και την 3η διαγωνιζόμενη (εκλεκτή της νυν δημοτικής αρχής) εργοληπτική εταιρία ένεκα σοβαρών ελλείψεων στις τεχνικές προσφορές.

Μετά και από την δεύτερη αυτή αποτυχία του διαγωνισμού, ρωτάμε ανοιχτά και δημόσια τον νυν δήμαρχο κ. Βασίλη Γκίζα

  1. Τι ενέργειες έχει κάνει (εκτός αν γίνονται σκόπιμα εν κρυπτώ) ο Δήμαρχος από τον Οκτώβριο του 2022 και δεν δημοπρατεί άμεσα το έργο έτσι ώστε να διασφαλίσει την χρηματοδότηση του αλλά κυρίως την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων που απειλούν με κλείσιμο τον ΧΥΤΑ της Βλαχομάνδρας λόγω κορεσμού. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την καθυστέρηση του ενός χρόνου; Τι μεθοδεύσεις γίνονται και ποιον εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση; Μήπως κάποιοι θέλουν εργοστάσιο με ΣΔΙΤ ή μεταφορά στο Αγρίνιο ώστε να χρεώσουν τον δημότη χαράτσι με 100 ευρώ αφού θα πληρώνουν και την μεταφορά μέχρι εκεί;
  2. Γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος ή αποσιωπά εντέχνως ότι το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2021 και ότι αν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 δεν έχει συμβασιοποιηθεί, απεντάσσεται οριστικά και χάνουμε την χρηματοδότηση;
  3. Γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος ότι ο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας είναι πλέον επίσημα κορεσμένος με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αν δεν συμβασιοποιηθεί το έργο που περιλαμβάνει και δημιουργία και 3ου κυττάρου μέχρι τέλους του 2023, δεν θα έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει εργασίες επέκτασης του ΧΥΤΑ οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες στο νέο ΕΣΠΑ βάσει του κοινοτικού δικαίου διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων;
  4. Γνωρίζει ή έχει ακούσει κάτι σχετικό ο κ. Δήμαρχος τι γίνεται σε περιπτώσεις κλεισίματος του ΧΥΤΑ από τις περιπτώσεις του Πύργου, του Αιγίου, της Κέρκυρας και του Μεσολογγίου;;; Ακούμε για παρατάσεις λειτουργίας. Για πόσα χρόνια και με ποιο τρόπο πήρατε την παράταση κ. Γκίζα; Και αν είναι αλήθεια αυτή η παράταση, εγγυάστε την συνέχιση των εργασιών αυτού του ΧΥΤΑ χωρίς χρηματοδότηση αν χαθεί το έργο από το ΕΣΠΑ; Που θέλετε να πηγαίνουμε εν τέλει τα απορρίμματα και πως θα τα διαχειρίζεστε;

Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας και των ευθυνών, μην κρύβεστε άλλο και αποδείξτε μας το έργο σας και την διαδρομή σας!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κυκλοφορεί το 294 ο φύλλο

Published

on

By

Με άποψη για τα όσα συμβαίνουν, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις  κυκλοφορεί  το 294ο φύλλο της ηλεκτρονικής συνδρομητικής εφημερίδας  Nafsweek.gr , που κάθε Παρασκευή φθάνει στα e-mail των συνδρομητών μας.

Διαβάστε σε αυτό το φύλλο:

#  Μουσείο αποκτά η Ναύπακτος  :

Για πρώτη φορά δημιουργείται εκθεσιακός χώρος στη Ναύπακτο, με μόνιμη έκθεση, η οποία θα λειτουργήσει στις αίθουσες του Ιτς Καλέ και της Οπλοθήκης στο Κάστρο, με την πρόταση  δημιουργίας…

#   «Έξοδος» Λουκόπουλου,  διεργασίες στην “Ενωτική πρωτοβουλία”  :

Κατά την συνάντηση που είχε πρακτικά χαρακτήρα αποτίμησης του αποτελέσματος των αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης Οκτωβρίου ο Τάκης            Λουκόπουλος…

# Εγκαίνια στα έργα του παραλιακού μετώπου :

Τα έργα ανάπλασης  που έχουν υλοποιηθεί  στο παραλιακό μέτωπο της Ναυπάκτου, εγκαινιάστηκαν την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τόσο στην περιοχή Βαρειά της Ψανής όσο και εκείνες στην παραλία    Γριμπόβου με την δημιουργία…

#  Δημοτική Αστυνομία:  «Σκοντάφτει» στην απαγόρευση των προσλήψεων!

Ενώ το  ΑΣΕΠ έχει έτοιμο τον διαγωνισμό, αναμένει τις απαραίτητες «υπογραφές» από τους δημάρχους των δήμων που συμπεριλαμβάνονται στην προκήρυξη για τις 1.213 θέσεις. Το πρόβλημα, ωστόσο…

#   Ευημερούν οι αριθμοί      ( ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ ) :                            

Η ακρίβεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα και επηρεάζει αρνητικά το βιοτικό επίπεδο της πλειονότητας των νοικοκυριών. Τα food pass, τα επιδόματα ακρίβειας προφανώς δεν μπορούν να ισοσκελίζουν…

#   ΟΧΙ στη νεκρανάσταση της Εκτροπής του Αχελώου :

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει σταθερά αντίθετη σε οποιοδήποτε σενάριο Εκτροπής του Αχελώου αξιολογώντας το έργο ως περιβαλλοντικά και οικονομικά επιβαρυντικό, τόσο για τη Δυτική Ελλάδα, όσο και για τη Θεσσαλία. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης…

#   Ομοσπονδία λέει  ΟΧΙ στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο :

Στα γραφεία της Ομοσπονδίας, πρόεδρος της    Ομοσπονδίας Θέμης Δαβανέλλος ενημέρωσε τα μέλη της Ομοσπονδίας για τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των Ελευθέρων Επαγγελματιών –Επιστημόνων –Επαγγελματοβιοτεχνών & Εμπόρων, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Τονίστηκε από τους συμμετέχοντες…

#  Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα 2024 : 

Το πρόγραμμα αφορά έργα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας, δηλαδή όσα υλοποιούνται από τις Διευθύνσεις Έργων της ΠΔΕ και δεν περιλαμβάνονται εκείνα που θα εκτελεστούν από άλλους φορείς  υλοποίησης. Πηγές χρηματοδότησης…

#   Κατάργηση πιστοποιητικού μη οφειλής  ΤΑΠ:

Με διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου   Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τέθηκε σε διαβούλευση, προχωράει η μείωση της γραφειοκρατίας με την κατάργηση του πιστοποιητικού μη οφειλής ΤΑΠ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2024 ενεργοποιείται ο ψηφιακός φάκελος ακινήτου…

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η γελοιογραφια της εβδομάδας

Published

on

By

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η Ναύπακτος αποκτά το Μουσείο της

Published

on

By

Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας παρουσίασε σήμερα Τρίτη 21 Νοεμβρίου το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο Ναυπάκτου, το πρόγραμμα  Interreg COHEN – Coastal Heritage Network,  που συμμετέχει και  υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος.

To έργο «Coastal Heritage Network – CoHeN» που ολοκληρώνεται στα τέλος του χρόνου συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό στρατηγικό πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2012-2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 – Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση με συνολικό προϋπολογισμό 6.420.600 €.

Στοχεύει στη δημιουργία μίας πολιτιστικής  διαδρομής με την εμπλοκή σημαντικών μνημείων κατά μήκος των ακτογραμμών της Αδριατικής και του Ιονίου από τις επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος.

Μέσα από τις παρουσιάσεις των πέντε εταίρων του προγράμματος έγινε παρουσίαση του σημαντικού αναστηλωτικού έργου που πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένα μνημεία των εμπλεκόμενων περιοχών της Αδριατικής και του Ιονίου αλλά και η δημιουργία   νέων μουσείων και ψηφιακών εκθέσεων που ενισχύουν την επισκεψιμότητα, τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα και την προσέλκυση του τουριστικού κοινού.

Χαιρετισμούς απεύθυναν η   Προϊστάμενη της ΕφΑ Αιτ/νίας και Λευκάδος, Δρ. Ολυμπία Βικάτου ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.    Ιερόθεος, καθώς και ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας.  Στην ημερίδα έδωσαν επίσης το «παρών» ο αντιδήμαρχος Ντίνος Τσουκαλάς  καθώς και  ο πρόεδρος της Αιτωλικής  Αναπτυξιακής/  δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Κοτρώνης .

Ακολούθησε η παρουσίαση του Προγράμματος «Coastal Heritage NetworkCΟHΕN» από την:

ΕΦΑ Αιτ/νίας και Λευκάδας : «Τα παράκτια Κάστρα Ναυπάκτου, Βόνιτσας και Ακτίου στους πλόες προς το Ιόνιο και την Αδριατική».

Την ΕΦΑ Ηλείας : «Κάστρο Χλεμούτσι: το μεσαιωνικό παλάτι της Ηλείας-αποκατάσταση των μαγειρείων του»,

την ΕΦΑ Θεσπρωτίας : «Τα μεσαιωνικά Κάστρα    Ηγουμενίτσας και Μαργαριτίου: δύο σταθμοί στην παράκτια διαδρομή Αδριατικής—Ιονίου»,

την ΕΦΑ Κέρκυρας: «Δίκτυο φρουρίων νήσου     Κέρκυρας» και την   Περιφέρεια Απουλίας: «Τα Μνημεία της Απουλίας και η δημιουργία της Παράκτιας Διαδρομής Adriatic coastal route».

Με την ολοκλήρωση της Ημερίδας ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση στο υπό διαμόρφωση νέο Βυζαντινό Μουσείο Κάστρου Ναυπάκτου από την  Προϊσταμένη της Εφορείας, Δρα Ολυμπία Βικάτου και την αρχαιολόγο Φραγκούλα Γεώρμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ