Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Πάμε για το ‘23 και… βλέπουμε

Published

on

Ακυρώνεται και προκηρύσσεται εκ νέου ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδας κομποστοποίησης προ-διαλεγμένων αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας», υποέργο της Πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας».                 Η απόφαση ακύρωσης του διαγωνισμού και η επανάληψή του με τις αναγκαίες προσαρμογές των τευχών διακήρυξης ώστε να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον, λήφθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας κατά την συνεδρίαση της την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου και με αριθμό απόφασης 424 / 2020.

Η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην απόφαση αυτή  λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας, λόγω ουσιώδους σφάλματος στη διαγωνιστική διαδικασία, το οποίο δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλο ηπιότερο μέσο, εξαιτίας της εκπεφρασμένης αδυναμίας προσαρμογής του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονικός διαγωνισμός) να υποδεχθεί και να καταχωρήσει προσφορά από οικονομικό φορέα ή άλλο χρήστη, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Τα… σαράντα κύματα !

Με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής να είχε  οριστεί για τις 3 Φεβρουαρίου 2020 ενώ η αποσφράγισή τους, για τις 7 Φεβρουαρίου 2020, «βγήκε στον αέρα» ο διεθνής διαγωνισμός για την κατασκευή της νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς  και της  μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην 1η και 4η Γ.Ε.Ν. Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Πρακτικά πρόκειται για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στην Βλαχομάνδρα.

Έκτοτε ακολούθησε μπαράζ προσφυγών ενστάσεων, εγγράφων  και αποφάσεων με το θέμα να φτάνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας είχαμε στις 30 Μαρτίου 2020 άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής εταιρείας ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), στρεφόμενη, μεταξύ άλλων, κατά της πράξης απόρριψης της προσφοράς της από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Με την υπ’ αρ. 570/2020 η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) απέρριψε ως απαράδεκτη την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας.

Ακολουθεί η από 28 Μαΐου 2020 Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης της υπ’ αρ. 570/2020 απόφασης της Α.Ε.Π.Π., την οποία υπέβαλε η εταιρεία  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας με την  109/2020 απόφαση έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή της εταιρίας κατά το σκέλος μη ορθής παραμετροποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το οποίο απέρριψε λανθασμένα την κατάθεση προσφοράς της προσφεύγουσας και με την οποία πρέπει να συμμορφωθεί η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Ναυπακτίας).

Με έγγραφό του ο Δήμος Ναυπακτίας προς το ΕΣΗΔΗΣ, ζητά  την τεχνική υποστήριξή του ώστε να συμμορφωθεί με την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με την στάση του ΕΣΗΔΗΣ, να είναι  αρνητική.

Ομοίως αρνητική ήταν εν γένει η θέση των διαχειριστών του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σε κάθε προσπάθεια των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Ναυπακτίας) για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Απόφαση για νέο διαγωνισμό

Έτσι ύστερα από ομόφωνα θετική γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου για τη ματαίωση του διαγωνισμού του έργου,  που λήφθηκε στις  4 Δεκεμβρίου 2020, την κατεπείγουσα ανάγκη για την λήψη απόφασης λόγω ανάγκης ολοκλήρωσης του έργου βάσει του χρηματοδοτικού πλάνου ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας λόγω της σπουδαιότητας του έργου για το κοινωνικό σύνολο και τις σοβαρές συνέπειες από τη διαφαινόμενη καθυστέρηση της τρέχουσας διαδικασίας, αποφάσισε ομόφωνα την ματαίωση και προκήρυξη εκ    νέου του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου, από το στάδιο εγκρίσεως των τευχών δημοπράτησης, με τις αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στη νέα διαδικασία όσον αφορά στη συμφωνία διαμόρφωσης του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού και των όρων των τευχών      δημοπράτησης.

Η καθυστέρηση στην πράξη…

Με τις μελέτες και την ένταξή του έργου σε χρηματοδότηση (22,58 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ), να έχει την αρχή της από την δημοτική θητεία του Τάκη Λουκόπουλου, το έργο θα αλλάξει άρδην το τοπίο στην διαχείριση των απορριμμάτων, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, με την υλοποίηση του και την  έναρξη  της  λειτουργίας  του.

Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, μέχρι σήμερα έχει ήδη σπαταληθεί αρκετός χρόνος για την υλοποίησή του με το πιο κρίσιμο κομμάτι του να είναι η κατασκευή του 3ου κυττάρου του ΧΥΤΑ στην Βλαχομάνδρα. Ήδη το υπάρχον 2ο κύτταρο έχει μόνο λίγους μήνες ζωής, με τον Δήμο Ναυπακτίας να αναγκαστεί άμεσα να κάνει «εξαγωγή απορριμμάτων» προς όμορους    ΧΥΤΑ, με ότι αυτό σημαίνει.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, εργοστάσιο απορριμμάτων θα δούμε μετά το 2023-24 και… βλέπουμε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Και νέα παράταση για την ολοκλήρωση του ΞΕΝΙΑ

Published

on

By

Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας κατά την συνεδρίασή της σε Τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 29-11-2022 με την υπ’ αριθμό 507 / 2022 απόφασή της, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την  παράταση της συνολικής προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος».

Η παράταση δόθηκε  έως 07/04/2023, με την αιτιολογία ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ως αιτιολογία για την παράταση λήφθηκαν και τα παρακάτω αίτια:  α) καθυστέρηση της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας επί του 4ου ΑΠΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης β) καθυστέρηση στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατ΄ επέκταση στην προμήθεια υλικών λόγω της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία και  γ) καθυστέρηση λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών του covid -19.

Να σημειωθεί ότι ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Νίκος Δημητρόπουλος ψήφισε κατά, τονίζοντας πως πλέον έχουν παρέλθει όλα τα εύλογα διαστήματα της παράτασης και δεν υπάρχει δικαιολογία για τις εργασίες που εκτελέστηκαν και η μη ολοκλήρωση του έργου επιφέρει τεράστια ζημιά στην οικονομία της πόλης.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάπλαση της πλατείας Κ. Δάφνης

Published

on

By

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας υπέγραψε την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 τη σύμβαση κατασκευής του έργου ανάπλασης-ανάδειξης του κοινόχρηστου χώρου της Αγίας Παρασκευής Κάτω Δάφνης.

Παρόντες ήταν επίσης ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιάννης Παπαϊωαννίδης, ο Αντιδήμαρχος κ. Ντίνος Τσουκαλάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δάφνης κ. Νίκος Σιτίστας και ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και εφημέριος Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Δάφνης π. Γιάννης Αναγνωστόπουλος.

Το έργο συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 255.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και μεταξύ άλλων προβλέπει:

·      Διαμόρφωση δυο επίπεδων στον κοινόχρηστο χώρο, όπου το καθένα απευθύνεται στην εκάστοτε είσοδο του Ιερού Ναού

·      Επίστρωση του δρόμου που οδηγεί περιμετρικά του Ναού με κυβόλιθους σκυροδέματος

·      Συγκρότηση πυρήνα φύτευσης, επικάλυψης πατημένου χώματος, ο οποίος θα φιλοξενεί τον υπάρχων πλάτανο

·      Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στο νοτιοανατολικό άκρο και τοποθέτηση δέντρων κατά μήκος αυτών

Βασίλης Γκίζας: «Η Δάφνη αλλάζει προς το καλύτερο, όπως και ολόκληρος ο Δήμος Ναυπακτίας»

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Γκίζας δήλωσε:

«Πρόκειται για μία σημαντική ημέρα για την Κοινότητα Δάφνης, αλλά και για τον δήμο μας ευρύτερα, καθώς το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες που θέσαμε με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη.  Η πλατεία της Κ.Δάφνης, όπως και η πλατεία του Γαλατά, θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς για δύο από τις μεγαλύτερες Κοινότητές μας αλλάζοντας ριζικά την εικόνα τους. 

Με την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής της πλατείας Κ.Δάφνης, οι κάτοικοι θα έχουν στη διάθεσή τους ένα νέο χώρο συνάθροισης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων.  Το γεγονός αυτό θα τονώσει την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής τους.  Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν και σε αυτό το έργο.  Κυρίως ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, τον Πρόεδρο της Κοινότητας, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας».

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημοτική Αστυνομία: Έρχεται για ψήφιση στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο

Published

on

By

Την 1ή στις 2 Δεκεμβρίου  θα κατατεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής το νέο νομοσχέδιο για τη Δημοτική Αστυνομία από το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα καθορίζει τις νέες αρμοδιότητες και το ρόλο της.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε με θέμα: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα».

Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, το νομοσχέδιο που θα εισαχθεί εντός της εβδομάδας στην ολομέλεια του κοινοβουλίου θα ψηφιστεί πριν από το νέο προϋπολογισμό του 2023 που επίσης θα επικυρωθεί από τη Βουλή εντός του Δεκεμβρίου.

Ανάμεσα στις αλλαγές που θα φέρει το νέο νομοσχέδιο είναι και το καθεστώς της μοριοδότησης των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων που θα προκηρυχθούν.

Όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, εντός του 2023 θα γίνουν 1.264 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία. 

Οι αλλαγές

Σε ότι αφορά τις αλλαγές που θα γίνουν στη δημοτική αστυνομία, σύμφωνα με παλιότερη ενημέρωση που έχει γίνει από την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα επιδιώξουν:

Την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων:

— Ομαδοποίηση αρμοδιοτήτων σε τρεις κατηγορίες, με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών και τη συχνότητα άσκησής τους.

— Κατάργηση αρμοδιοτήτων που δεν συνάδουν με τον ρόλο της (π.χ. θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών μονάδων), ή είναι αδύνατον να ασκηθούν από τα στελέχη της (π.χ. τήρηση διατάξεων που αφορούν σε χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων).

— Αναδιατύπωση των αρμοδιοτήτων, προκειμένου να είναι σαφές το πεδίο άσκησής τους (π.χ. Κ.Ο.Κ.)

— Κατηγοριοποίηση Δήμων με βάση αντικειμενικά κριτήρια (έκταση και πληθυσμό) και ανάθεση άσκησης κατηγοριών αρμοδιοτήτων ανά κατηγορία Δήμων.

— Δυνατότητα επιλογής άσκησης αρμοδιοτήτων για τις δύο πρώτες κατηγορίες Δήμων (έως 3.500 μόνιμους κατοίκους και από 3.501 έως 6.000 μόνιμους κατοίκους) και δυνατότητα επιλογής, επιπλέον των υποχρεωτικών, αρμοδιοτήτων για δύο επόμενες κατηγορίες Δήμων (6.001 έως 50.000 μόνιμους κατοίκους και 50.001 έως 100.000 κατοίκους).

— Άσκηση αρμοδιοτήτων κατόπιν στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας με το ελάχιστα προβλεπόμενο προσωπικό (με πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης για τις υφιστάμενες Δημοτικές Αστυνομίες).

— Συσχέτιση ωραρίου Δημοτικής Αστυνομίας με την άσκηση κατηγοριών αρμοδιοτήτων.

— Ρύθμιση όλων των εκκρεμών θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των δημοτικών αστυνομικών.

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ