Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Η εκλογική διαδικασία στα Δημοτικά Συμβούλια για τους εκπροσώπους στις ΠΕΔ

Published

on

δημοτικό-συμβούλιο-ναυπακτιας-συνεδρίαση-2019

Με τη δημοσίευση του νέου προεδρικού διατάγματος (αριθμ. 94/2019, Φ.Ε.Κ. Α’ 157/11.10.2019) και την έκδοση της αναγκαίας Εγκυκλίου (αριθμ.73021/17.10.2019), ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο εκ μέρους της Κυβέρνησης και πλέον είναι τα Δημοτικά Συμβούλια που καλούνται να το εφαρμόσουν, προκειμένου να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας – ΚΕΔΕ όχι μόνο μερίμνησε να καταρτιστεί ο Πίνακας με τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων κάθε Δήμου στην οικεία ΠΕΔ, αλλά επίσης με επιστολές του Προέδρου της, Γ. Πατούληέχει ήδη αποστείλει σε κάθε Δήμο τόσο το π.δ. (1η επιστολή) όσο και την Εγκύκλιο (2η επιστολή), εφιστώντας ιδίως την προσοχή στην προθεσμία (των 20 ημερών από τη δημοσίευσή του) που ορίζει το π.δ. στα Δημοτικά Συμβούλια.

 

 Ακολουθεί η εκλογική διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε Δήμο, όπως τελικώς καθορίστηκε από την Κυβέρνηση.

Να ληφθεί πάντως υπόψη ότι Αιρετοί κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, αλλά και σε σχετικές συζητήσεις, υποστηρίζουν ότι το π.δ. περιέχει σειρά λαθών/αβλεψιών, εκφράζοντας προβληματισμό για την εφαρμογή του.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

– Δικαίωμα κατάρτισηςΣυνδυασμών έχουν όλοι οι Συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις Δημοτικές Εκλογές και κατέλαβαν στο Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα.

– Δύο ή περισσότεροι Συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό Συνδυασμό, εφόσον έχουν συμπράξει κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4623/2019.

– Δεν είναι επιτρεπτή η κατάθεση υποψηφιότητας εκτός Συνδυασμών.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

– Κάθε Συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του π.δ. αυξημένο κατά έναν υποψήφιο.

– Ο Συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.

– Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο Συνδυασμός ή οι Συνδυασμοί, που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος καταρτίζει το Συνδυασμό για τους εκπροσώπους.

– Από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων του Δήμου για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

– Η δήλωση του Συνδυασμού κατατίθεται, μέχριδύο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Με βάση τις ως άνω δηλώσεις των Συνδυασμών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε Συνδυασμού, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά.

 

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

– Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία

– Σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί.

– Ο Σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου.

– Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι τόσους εκπροσώπους όσους εκλέγει ο Δήμος στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ.

 

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

– Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε Συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του Συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε Συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο «πηλίκο» αυτής της αριθμητικής πράξης.

– Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι Συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους Συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο.

– Στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέχουν και οι Συνδυασμοί που ΔΕΝ έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού μέτρου, κατά το προηγούμενο εδάφιο.

– Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων Συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

– Τις έδρες των Συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε Συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά.

– Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

– Οι εκπρόσωποι στην ΠΕΔ κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.

– Οι υπόλοιποι κάθε Συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην ΠΕΔ και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του Συνδυασμού στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο.

– Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.

– Σε Δήμους που για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκλεγούν εκπροσώπους, για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται.

Πηγή:

ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφορεί  το 107ο φύλλο

Published

on

By

εβδομαδιαία-ηλεκτρονική-συνδρομητική-εφημερίδα-Nafsweek

Με άποψη για τα όσα συμβαίνουν, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις  κυκλοφορεί  το 107ο φύλλο της ηλεκτρονικής συνδρομητικής εφημερίδας  Nafsweek.gr, που κάθε Παρασκευή φθάνει στα e- mail των συνδρομητών μας.

Διαβάστε σε αυτό το φύλλο:

#   Με βήμα …σημειωτόν:

«Ξεκίνησαν»… την  Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 οι εργασίες για το έργο της ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου.  Από νωρίς το πρωί της Κυριακής και μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και των τελευταίων σημάνσεων από τον εργολάβο στο έργο, η Τροχαία εφάρμοσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της πόλης…

#   Πελαγοδρόμησαν… :

Χρειάστηκαν σχεδόν τέσσερες ώρες συζήτηση για το θέμα της έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας (ΔΛΤΝ) και του Δήμου Ναυπακτίας για τη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου, των μελετών για την κατασκευή λιμενικής εγκατάστασης εξυπηρέτησης σκαφών στη θέση «Βαριά»…

#   Η διαπαραταξιακή στο ΤΑΙΠΕΔ για τους εργοταξιακούς Αντιρρίου:

Σύσκεψη πραγματοποίησε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου η Διαπαραταξιακή Επιτροπή που συστάθηκε με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Ναυπακτίας σχετικά με το θέμα της εκποίησης των πρώην εργοταξιακών χώρων στο Αντίρριο…

73 εκατ. στους Δήμους για αναπλάσεις:

Μέχρι τις 8 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για έργα που αφορούν σε αστικές αναπλάσεις, σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και στην απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων…

#  Γιατί δεν θέλουν τον  Συμπαραστάτη του Δημότη;  (Άρθρο):

Ο θεσμός ήρθε να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων, δυσλειτουργιών και κακοδιοίκησης, να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας η οποία πολλές φορές στην πράξη αναιρείται από τη μη εφαρμογή ή και από την έλλειψη αποφάσεων…

Την Δευτέρα Δημοτικό συμβούλιο με θέμα την Ανάπλαση:

Ερωτήματα για την κυκλοφοριακή  αναστάτωση στην πόλη και για καθυστερήσεις στην έναρξη του έργου, αποφασίστηκε να συζητηθούν και να απαντηθούν σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου που ορίστηκε για την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου  στις 18:00  στην αίθουσα της Αιτωλικής, όπου και θα συνεδριάζει πλέον το Σώμα …

 

Γίνε συνδρομητής στο Nafsweek:     (ΕΤΗΣΙΑ Συνδρομή 20 ευρώ)

1)    Επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλ:  6978 500 005

2)    Μέσα από την ιστοσελίδα μας στο πεδίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, όπου υπάρχουν οδηγίες.

3)   Στο e-mail:    info@nafsweek.gr

εβδομαδιαία-ηλεκτρονική-συνδρομητική-εφημερίδα-Nafsweek

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ανταπόκριση στην Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης του ΕΚΝΔ

Published

on

By

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χτες Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 η Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης που διοργανώθηκε από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν δικηγόροι από τη Νομική Υπηρεσία και Σύμβουλοι Απασχόλησης του Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε η ευκαιρία σε  εργαζομένους και ανέργους να θέσουν εξατομικευμένα ερωτήματα νομικής πληροφόρησης ασφαλιστικού και εργασιακού περιεχομένου. Τα ερωτήματα αυτά, αφού τύχουν νομικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία του Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ θα απαντηθούν γραπτώς, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μία έγκυρη νομική πληροφόρηση σε ζητήματα ασφαλιστικά ή / και εργασιακά.

Ταυτόχρονα οι Σύμβουλοι Απασχόλησης ενημέρωναν για τις δράσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ που αφορούν σε θέματα Πληροφόρησης, Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Το ΕΚΝΔ σε συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα σε δράσεις προς όφελος των εργαζομένων, των ανέργων της περιοχής μας.

Από το ΕΚΝΔ

dig

dig

dig

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Ο κακός μας ο καιρός… μας τα χάλασε με την συναυλία στο λιμάνι

Published

on

By

βροχή

Τα χάλασε ο άστατος καιρός στην εκδήλωση του Δήμου για την Τσικνοπέμπτη που ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Λιμανιού.

Με τον καιρό να μην ξέρει που θα καταλήξει και να εμφανίζεται μια με ήλιο και μια με βροχή, ο συγκεντρωμένος στην αρχή της εκδήλωσης κόσμος, με εμφανή διάθεση να γλεντήσει λόγω της ημέρας,  τελικά λόγω της βροχής προτίμησε να γεμίσει τα πέριξ του λιμανιού μαγαζιά.

Όσο για την κομπανία, έκανε το καλύτερο, βάζοντάς τα έως ένα σημείο με τα καιρικά φαινόμενα.

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

δερματινεσ-τσαντεσ-musitsa

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ