Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Η εορτή της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην  Μητρόπολη Ναυπάκτου

Published

on

Μητροπολη-ναυπακτου-εορτή-Κοιμήσεως-Θεοτόκου

Τήν 23η Αὐγούστου Ἀπόδοση τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγἰας Θεοτόκου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στήν Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου καί τήν ἑπομένη  τήν Θεία Λειτουργία   στόν  Ἱερό Ναὀ Ἁγίου Νικολάου Πλατάνου Ὀρεινῆς Ναυπακτίας

Εσπερινός εορτής στην Παλαιοπαναγιά

Μητροπολη-ναυπακτου-εορτή-Κοιμήσεως-Θεοτόκου

Μητροπολη-ναυπακτου-εορτή-Κοιμήσεως-Θεοτόκου-πλατανος

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε ἕνα χωρίο τοῦ ἁγίου Μεθοδίου Ἐπισκόπου Ὀλύμπου πού ἀναφέρεται στήν Πανα­γία καί τήν ὀνομάζει «Ἔμψυχον θυσιαστήριον τοῦ ἄρτου τῆς ζωῆς».

Εἶπε ὅτι ἡ Παναγία, ὡς Μητέρα τοῦ Χριστοῦ εἶναι μεγάλο πρό­σω­πο στήν ἱστορία. Οἱ πολλές εἰκόνες καί παρομοιώσεις πού χρησι­μοποίησαν γι’ αὐτήν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ ἱεροί ὑμνο­γράφοι δέν εἶναι ἀφηρημένες, ἀλλά ἐκφράζουν τό ἔργο της. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί ἡ φράση αὐτή τοῦ ἁγίου Μεθοδίου Ὀλύ­μπου.

Ἡ εἰκόνα εἶναι ἑνός θυσιαστηρίου μιᾶς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πάνω στήν ὁποία εἶναι τό Ἀρτοφόριο, ὅπου ὑπάρχει τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς.

Μητροπολη-ναυπακτου-εορτή-Κοιμήσεως-Θεοτόκου Μητροπολη-ναυπακτου-εορτή-Κοιμήσεως-Θεοτόκου

Αὐτή ἡ εἰκόνα δέν μεταφέρεται ἁπλῶς στήν Παναγία, δέν εἶναι μεταφορά ἀλλά εἶναι κατά κυριολεξία,  ἡ ζωντανή ἔκφρασή της. Ὁ Χριστός, ὅπως εἶπε ὁ Ἴδιος εἶναι ὁ ἄρτος: «Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μή πεινάσῃ», «ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβάς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ» (Ἰω. στ΄, 34. 41). Καί ἡ Παναγία εἶναι τό ἔμψυχον θυσιαστήριον τοῦ ἄρτου τῆς ζωῆς. Τόν κράτησε ἐννέα μῆνες στήν κοιλία της καί ἐξακολουθεῖ νά τόν ἀγαπᾶ καί νά ἀγαπᾶται ἀπό τόν Χριστό.

Συνέχισε, ὅτι οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι εἴμαστε πεινασμένοι ἀπό τόν πραγματικό ἄρτο τῆς ζωῆς, πού εἶναι ὁ Χριστός, ἀνήκουμε στόν μακαρισμό «μακάριοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες τήν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοί χορτασθήσ­ον­ται» (Ματθ. ε΄, 6) καί ἡ Παναγία μπορεῖ νά ἱκανοποιήση τήν πείνα μας, ἀρκεῖ νά τῆς τό ζητήσουμε.

Κατέληξε ὅτι, δυστυχῶς, ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ὑποτιμοῦν καί ὑβρίζουν τήν Παναγία καί τόν Χριστό, μέ ἀποτέλεσμα νά παραμένουν  αἰωνίως πεινα­σμένοι .

Μετά τήν ἀρτοκλασία, πού τελέσθηκε στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους γιά τήν παρουσία τους, τόν Ἐφημέριο καί τό περί αὐτόν Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά τήν διοργάνωση τῆς πανυγήρεως καί γιά τήν ὅλη φροντίδα γιά τόν καλλωπισμό καί τήν λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ὅλους τούς συντελεστές τῆς πανηγύρεως.

Μεταξύ τῶν ἐκκλησιασθέντων ἦταν ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος καί ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας.

Θεία Λειτουργία στον Πλάτανο

Μητροπολη-ναυπακτου-εορτή-Κοιμήσεως-Θεοτόκου-πλατανος Μητροπολη-ναυπακτου-εορτή-Κοιμήσεως-Θεοτόκου-πλατανος

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τό χωρίο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὅτι ἡ Παναγία εἶναι «ἡ φιλοτιμία τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως».

Φιλότιμος ἄνθρωπος κατά τά ἀρχαῖα Λεξικά εἶναι αὐτός πού ἀγαπᾶ τήν τιμή. Ἡ Παναγία προσέφερε μέ ταπείνωση τόν ἑαυτό της στόν Θεό καί ἔτσι τιμήθηκε ἡ ἀνθρώπινη φύση, ἡ ὁποία εἶχε χωρι­σθῆ ἀπό τόν Θεό καί ζοῦσε σέ μιά ἀτιμία.

Συνέχισε ὅτι στήν σύγχρονη ἑλληνική γλώσσα φιλότιμος ἄν­θρω­πος θεωρεῖται ἐκεῖνος πού ἔχει ἀνδρεία, θάρρος, ἀνιδιοτέλεια, αὐταπάρνηση, ἀγάπη ἡ ὁποία ἐκφράζεται ὡς θυσία καί προσφορά, χω­ρίς νά ὑπολογίζει καί αὐτόν τόν θάνατο.

Ἔπειτα, ἀναφέρθηκε στό πῶς ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ὁμιλοῦσε γιά τό «φιλότιμο». Τό φιλότιμο εἶναι τό «εὐλαβικό ἀπόσταγμα τῆς καλωσύνης», εἶναι «ἡ εὐγνώμων ἀγάπη πού εἶναι ὅλο καλωσύνη καί ταπείνωση», ὁ φιλότιμος ἄνθρωπος ἔχει «ἀρχοντική ψυχή», «ἔχει εἰλικρίνεια καί δέν ὑπολογίζει τόν ἑαυτό του».

Κατέληξε ὅτι, δυστυχῶς, σήμερα ἔλειψε τό φιλότιμο μέ αὐτήν τήν ἔννοια, γι’ αὐτό ἡ Παναγία πρέπει νά εἶναι πρότυπο πνευματικῆς φιλοτιμίας.

Μητροπολη-ναυπακτου-εορτή-Κοιμήσεως-Θεοτόκου-πλατανος

Μητροπολη-ναυπακτου-εορτή-Κοιμήσεως-Θεοτόκου-πλατανος

Ἐκκλησιάσθηκαν οἱ Βουλευτές Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος καί κ. Σπήλιος Λιβανός, ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ὁ πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Γεώργιος Πολύχρονος, καί πλῆθος Πλατανιωτῶν.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά συζητήση, κάτω ἀπό τόν βαθύσκιο πλάτανο τοῦ Πλατάνου, μέ τούς Ἄρχοντες τοῦ τόπου καί μέ τούς ἄλλους Πλατανιῶτες διάφορα ἐκκλησιαστικά, κοινωνικά καί τοπικά θέματα.

 

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας

Published

on

By

Εργατικό-κεντρο-ναυπακτίας-δωριδας

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 με ώρα έναρξης 6:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Κ.Ν.Δ., Αποκαύκου 16 στη Ναύπακτο, Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης με θέμα:

«Βασικά σημεία του Ν.4808/2021 & το ισχύον κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν από τους νομικούς συνεργάτες του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων & Ανέργων οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου ν. 4808/2021 «για την προστασία της εργασίας» και οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Κοινωνικοασφαλιστικό Σύστημα. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η Εκδήλωση Νομικής Πληροφόρησης είναι ανοιχτή για το κοινό και αφορά τόσο εργαζόμενους όσο και ανέργους.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, 7:30 μ.μ. – 9:00 μ.μ.οι Νομικοί του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα απαντούν δωρεάν σε εξατομικευμένα ερωτήματα που αφορούν Εργασιακά Δικαιώματα (συμβάσεις,αποδοχές, άδειες κ.λπ.)και το Κοινωνικοασφαλιστικό (συνταξιοδοτικό δικαίωμα, συντάξεις γήρατος, χηρείας, αναπηρίας, απασχόληση συνταξιούχων κ.λπ.).Για τη διευκόλυνση όλων, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβούκατόπιν επικοινωνίας με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας  τηλ. 26340 29614.

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

«ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»:  ΈΞΕΣΤΙΝ ΤΩ ΔΗΜΑΡΧΩ ΨΕΥΔΟΛΟΓΕΙΝ

Published

on

By

Με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου η δημοτική παράταξη «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» του Τάκη Λουκόπουλου έβγαλε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η δημοτική αρχή υπό τον κ. Γκίζα, λίγο πριν την ολοκλήρωση της θητείας της, αντί να εφαρμόσει την νομιμότητα όσον αφορά τη δημιουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, τροποποιώντας έγκαιρα το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, αποφάσισε να αναθέσει τον έλεγχο των υπηρεσιών και των αιρετών σε ιδιώτες.

Γνωρίζοντας αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις  ο νομοθέτης, απαίτησε υποχρεωτικά την δημιουργία της ανωτέρω  υπηρεσίας και μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις να μπορεί να ανατεθεί σε ιδιώτες, περιπτώσεις που δεν υπήρχαν στο Δήμο Ναυπακτίας.

Ουσιαστικά αυτό δείχνει, ότι   ο κ. Γκίζας να μην  εμπιστεύεται τις υπηρεσίες στο θέμα αυτό(γι αυτό απέφυγε και την συζήτηση με τους εργαζόμενους) και πιθανολογώντας ίσως ότι  με την ανάθεση αυτή να βγάλει ο έλεγχος  πως όλα είναι καλά και καμωμένα, κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει καμία υπηρεσία και κανένας υπάλληλος, αν δεν ήταν έτσι, γιατί απλά θα έχανε τη δουλειά του,  γι αυτό και η απαίτηση του νόμου είναι το δημόσιο να ελέγχεται υπηρεσιακά, από δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Σε αυτή την τροποποίηση πέραν της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, η δημοτική αρχή, σωστά έστω και αργά, θέσπισε και δύο ακόμα υπηρεσίες,  την Δημοτική Αστυνομία και την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, καθώς δεν λειτουργούσε τίποτα.

Κάτω από αυτές τις  συνθήκες, καλοπροαίρετα και ασκώντας κριτική ως οφείλουμε για τις παραλείψεις και τις σκοπιμότητες του κ. Γκίζα, στηρίξαμε τις επιλογές του, κάτι που φάνηκε και στην ψηφοφορία και θα περίμενε κάποιος να επιδείξει την δέουσα σοβαρότητα.

Αντί όμως να το πράξει, αποφάσισε να επιτεθεί στην προηγούμενη δημοτική αρχή, σε εμάς δηλαδή και προετοιμάστηκε από ότι φάνηκε στη συζήτηση να βγάλει ένα λογύδριο με  ψέματα όπως συνηθίζει, για να καλύψει την ανεπάρκειά του και να φανεί ότι κάτι έκανε.

«Θεωρώ και οφείλω να το πω για να είμαι ειλικρινής ότι ήταν σοβαρότατο λάθος της προηγουμένης δημοτικής αρχής, ίσως το σοβαρότερο που διέπραξε … το γεγονός  ενώ υπήρχε η δημοτική αστυνομία…. αντί να ενισχυθεί περισσότερο επελέγη η κατάργηση της….» μας είπε ο «ειλικρινής» κ. Γκίζας. Σκόπιμα βέβαια, γιατί άγνοια δεν του επιτρέπει η ιδιότητά του.

Δεν γνώριζε δηλαδή ότι: «Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές  την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας….» λέει ο νόμος του 2013 με τον οποίο καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία.

Η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας έγινε με τον νόμο 4325/15 και κύριος σκοπός ήταν πέραν του ότι να επιστρέψουν στις θέσεις τους όσοι επιθυμούν, να αποκατασταθούν οι απολυμένοι όπου υπήρχαν.

Ο Δήμο μας, αλλά και άλλοι  μεγάλοι δήμοι της Χώρας, απέφυγαν την επανασύσταση την συγκεκριμένη περίοδο για οικονομικούς κυρίως λόγους εν μέσω μνημονίου, αλλά και ελλείψει προσωπικού(οι μισοί ήταν σε εμάς, από τα δώδεκα άτομα που ψηφίσαμε τώρα για μια αντάξια Δημοτική Αστυνομία στην πόλη και τον Δήμο μας). Αξιοποιήθηκαν μάλιστα οι υπάλληλοι αυτοί σε υπηρεσίες που τότε είχε σημαντική ανάγκη ο Δήμος με την διπλή ιδιότητα και  του εξωτερικού ελέγχου σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Ορισμένοι από αυτούς τους δήμους  μάλιστα ανασύστησαν την υπηρεσία τους αυτή,  την τελευταία τριετία. Σημειωτέον, ότι την απόφασή μας αυτή τότε την ψήφισαν και οι «Διόσκουροι» κ. κ. Κοτρωνιάς και Κούκουνας,  ασχέτως αν  δεν ενδιαφέρει τον δήμαρχο όταν τους εκθέτει ή ίσως και τους ίδιους να μην τους νοιάζει.

Κλείνοντας να πούμε ότι μια σοβαρή Δημοτική Αρχή με πρόγραμμα και σχέδιο,  κάνει τις  όποιες απαραίτητες τροποποιήσεις κανονισμού νομίζει στην αρχή της ανάληψης καθηκόντων  της ώστε να εφαρμοστεί  με επιτυχία. Στη περίπτωση του Δήμου μας όμως δεν υπήρχε τίποτα από αυτά, παρά μια δημοτική αρχή που αναρριχήθηκε στην διοίκηση με υπόγειες μεθοδεύσεις και ψέματα. Και έτσι συνεχίζει….»

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

451η ΕΠΕΤΕΙΟΣ «ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1571» (πρόγραμμα εκδηλώσεων)

Published

on

By

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακηρύσσει Επίτιμο Δημότη τον Πρέσβυ των ΗΠΑ κ.George J. Tsunis

Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την 451η Επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου με ξεχωριστές εκδηλώσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως συναυλίες, ομιλίες προσωπικοτήτων, προβολές του ντοκιμαντέρ «Ναυμαχία της Ναυπάκτου» παραγωγής Cosmote History στους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης.  Κορυφαία στιγμή θα είναι και πάλι η Αναπαράσταση της Ναυμαχίας στο Ενετικό Λιμάνι, το υπερθέαμα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου.

Φέτος, τιμώμενο πρόσωπο ο Πρέσβυς των ΗΠΑ στην Αθήνα κ.George J.Tsunis, ο οποίος θα Ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης Ναυπακτίας το Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022, στο Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

 

Ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα της 451ης Επετείου:

Ναυμαχία-Ναυπάκτου-451η-επέτειος

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022

20:00 Παρουσίαση βιβλίου «Ο σπετσέρης του Λεπάντο». Βησσαρία Ζορμπά – Ραμοπούλου. Ίδρυμα Δημητρίου & Αίγλης Μπότσαρη

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022

08:30 -13:30 Προβολή του ντοκιμαντέρ «Ναυμαχία Ναυπάκτου» του Cosmote History (Cosmote tv) για τα σχολεία δευτ/μιας εκπαίδευσης. Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα Ναυπάκτου

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022

20:30 Μουσική εκδήλωση. Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου. Κουαρτέτο εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων, Χορωδία “QWALIA SINGERS” από την Μ. Βρετανία. Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου

21:00 Τιμητική προβολή του ντοκιμαντέρ «Ναυμαχία Ναυπάκτου» στο Cosmote History της Cosmote tv

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022

18:30 Αποκαλυπτήρια μαρμάρινης τιμητικής επιγραφής παρουσία εκπροσώπων Κέντρου Μελετών Ιονίων Νήσων.  Πάρκο Θερβάντες

19:00 Παρέλαση – Αναγγελία Ναυμαχίας.

Παπαχαραλάμπειος Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου, Σύλλογος “Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές”, Άγημα ιστορικής αναβίωσης Πατρών “Παναγιώτης Καρατζάς”, 7ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου «Μιχαήλ Θερβάντες»

20:00 Ομιλία – Παρουσίαση της ‘Εκθεσης Ναύπακτος 1571 – 450 Χρόνια από “τη μεγαλωτάτη βιτώρια των χριστιανών” από την επίτιμη διευθύντρια Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, Δρ. Αικατερίνη Δελλαπόρτα.

 21:00 “Η Οθωμανική επιθετικότητα στο Ιόνιο και η Ναυμαχία της Ναυπάκτου”. Ομιλητής: Ν.Γ. Μοσχονάς, Ιστορικός, ομ. Διευθυντής Ε.Ι.Ε.και Πρόεδρος ΔΣ Κέντρου Μελετών Ιονίου   Ίδρυμα Δημητρίου & Αίγλης Μπότσαρη

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022

12:00 Ανακήρυξη του Πρέσβη των Η.Π.Α. στην Ελλάδα κ. GEORGE J. TSUNIS σε επίτιμο δημότη του Δ. Ναυπακτίας. Ίδρυμα Δημητρίου & Αίγλης Μπότσαρη

20:30 Αναπαράσταση Ναυμαχίας Ναυπάκτου.

Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου

Κυριακή, 9  Οκτωβρίου 2022

07:30 – 10:30 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου

Δημητρίου Ναυπάκτου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου.

11:00 Επιμνημόσυνη Δέηση και ρίψη στεφάνων στη θάλασσα. Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου

1-31 Οκτωβρίου 2022

Εικαστική ατομική έκθεση “Παύλος Σάμιος – Χαίρε”, Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδος και Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη.

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ