Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Μαθήματα Πρώτων βοηθειών από την  Ομοσπονδία  

Published

on

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το παράρτημα Ναυπάκτου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα διοργανώσει μαθήματα πρώτων βοηθειών.

Τα μαθήματα θα γίνουν στο χώρο των γραφείων μας και μπορούν να συμμετέχουν τόσο επαγγελματίες , όσο και συμπολίτες μας που επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας ,τηλ.26340 26770, στην διεύθυνση Τζαβέλα 34 και ώρες επικοινωνίας 9:00 -13:00 και  17:00 – 21:00.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γραμματέας

Δαβανέλλος Θέμης                                Μπακατσιάς Βασίλειος

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιοποίησης Ακινήτου του Ιδρύματος ΜΟ.Φ.Η.

Published

on

By

Προς ενημέρωση των πολιτών της Ναυπάκτου, σχετικά με το θέμα της αξιοποίησης του ακινήτου  «Ίδρυμα ΜΟ.Φ.Η. «Γεωργίου Καπουρδέλη – Ιωάννη Ξύκη», ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος -πρόεδρος του ιδρύματος, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

“Ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος ΜΟ.Φ.Η. «Γεωργίου Καπουρδέλη – Ἰωάννου Ξύκη» μέ γνώση καί συγκατάθεση τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου θέλω νά ἐνημερώσω τούς κατοίκους τῆς Πόλεως Ναυπάκτου καί τῆς γύρω περιοχῆς ὅτι ἐκδόθηκε ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 54995/15-7-2024 ἀπόφαση τῆς Διεύθυνσης Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικῆς Ἑλλάδος καί Ἰονίου.

Μέ τήν ἀπόφαση αὐτή ἐγκρίθηκε ἡ πρόταση ἀξιοποίησης ἀκινήτου τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος μέ τήν ἐπωνυμία «Ἵδρυμα ΜΟ.Φ.Η. «Γεωργίου Καπουρδέλη – Ἰωάννου Ξύκη», μέ τήν μέθοδο τῆς μακροχρόνιας μίσθωσης καί ἀναδείχτηκε ἀνάδοχος τοῦ ἔργου.

Ἑπομένως, θέλω νά ἀνακοινώσω μέ χαρά ὅτι μετά ἀπό πολύχρονη προσπάθεια τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος καί ἐμοῦ προσωπικά μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου, ὁλοκληρώθηκε ἡ διαδικασία ἀξιοποίησης καί ἀναμένεται νά ὑπογραφῆ ἡ μακροχρόνια μίσθωση μέ τόν ἀνάδοχο τοῦ ἔργου γιά νά ἀρχίση νά λειτουργῆ τό Ἵδρυμα πρός ὠφέλεια ὅλης τῆς περιοχῆς. Ἐκτός ἀπό τούς τροφίμους, πού θά ἀνέρχονται πάνω ἀπό 60, θά ἀπασχολήση περίπου 35-40 ἐργαζομένους, καί θά προκύψουν πρόσθετες θετικές ἐνέργειες στήν τοπική καί τήν εὐρύτερη ἀγορά.

Θά ἤθελα ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος νά εὐχαριστήσω ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στήν ὑλοποίηση τῆς ἀξιοποίησης.

Εἰδικότερα:

  • Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου γιά τήν διαχρονική συνεργασία καί τήν στήριξή τους.
  • Τόν ἀείμνηστο μηχανικό καί Δήμαρχο Ἀντιρρίου, Κολοβό Γεώργιο, πού συνέταξε τά ἀρχικά σχέδια τοῦ Γηροκομείου καί ἀνέλαβε τήν ἐποπτεία ὑλοποίησης τῶν ἔργων χωρίς ἀμοιβή.
  • Τούς ἐσωτερικούς συνεργάτες τῆς Μητρόπολης πού στήριξαν τίς διαχρονικές ἐνέργειες τοῦ Ἱδρύματος ἀμισθί καί
  • Τούς ἐξωτερικούς συνεργάτες μηχανικούς καί ἰδιῶτες πού πρόσφε­ραν στό Ἵδρυμα ἀμισθί τίς ὑπηρεσίες τους.

Τόν κ. Ἀθανάσιο Μίχο γιά τήν πολύτιμη καί ἄμισθη προσφορά του, λόγῳ τῶν εἰδικῶν γνώσεων ποῦ διαθέτει, ἄνθρωπο μέ ἀνιδιοτελῆ προσφορά στό κοινωνικό σύνολο, διότι χωρίς τήν συνδρομή του δέν θά φθάναμε στό εὐχάριστο αὐτό ἀποτέλεσμα.

Στά 25 χρόνια τῆς θητείας μου ὡς Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος ΜΟ.Φ.Η «Γεωργίου Καπουρδέλη – Ἰωάννου Ξύκη», ἀλλά καί ὡς Προέδρου τῶν ὑπο­λοίπων Ἱδρυμάτων, σέ συνεργασία μέ τά μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων, διαχειριζόμαστε τά περιουσιακά στοιχεῖα μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο καί ὑλοποιοῦμε τόν σκοπό τῶν διαθετῶν  γιά τό καλό τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

Οἱ εὐεργέτες τοῦ Ἱδρύματος: Καπουρδέλης, Ξύκης καί Γαλάνης καθώς καί οἱ ὑπόλοιποι εὐεργέτες τῆς περιοχῆς μας, θά αἰσθάνονται δικαίωση γιά τίς ἐπιλογές τους.

Θά παραθέσω ἕνα μικρό ἱστορικό ὅλων τῶν προσπαθειῶν μας ἀπό τό 1996 μέχρι σήμερα, μέ πολλές δυσκολίες καί παρεμβάσεις, προκειμένου νά φθάσουμε σέ αὐτή τήν εὐχάριστη ἔκβαση.

Μικρό ἱστορικό

Ὁ Γεώργιος Καπουρδέλης μέ τήν ἀπό 10-12-1938 δημόσια διαθήκη του κατέλιπε ἔκταση 40 στρεμμάτων περίπου στήν Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, προκειμένου νά συσταθῆ Ἵδρυμα καί νά λειτουργήση ὡς Νοσοκομεῖο γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀπόρων τῆς Ἐπαρχίας Ναυπακτίας.

Ἐπειδή δέν μποροῦσε νά ὑλοποιηθῆ ἡ ἀρχική βούληση, τό 1996 ὑπο­βλήθηκε αἴτημα στό Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν γιά τήν ἀνοικοδόμηση κτηρίου σέ γήπεδο 10 στρεμμάτων μέ δαπάνες τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου γιά τήν δημιουργία Γηρο­κομείου. Ἐκδόθηκε θετική ἀπόφαση τό 1998.

Ἐπειδή μεταβλήθηκαν τά δεδομένα, τό 2001 ὑπεβλήθη νέο αἴτημα στό Ἐφετεῖο, τό ὁποῖο ἐγκρίθηκε τό ἴδιο ἔτος μέ τό ὁποῖο δίδεται ἡ εὐχέρεια ὑλο­ποίησης τοῦ ἔργου καί μέ δαπάνες οἱουδήποτε τρίτου.

Μετά ἀπό συνεργασία, προέκυψε κατ’ ἀρχήν δωρεά τοῦ ὁμογενοῦς Ξύκη Ἰωάννη καί ξεκίνησαν οἱ κτηριακές ὑποδομές γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου.

Τό ἔργο ὁλοκληρώθηκε μερικῶς τό ἔτος 2011. Διατέθηκε συνολικό ποσόν 1.579.632,65 € τό ὁποῖο προῆλθε ἀπό χορηγία / δωρεά τοῦ Ἰωάννη Ξύκη ποσοῦ 781.632,16 € καί ἀπό ἐκποίηση περιουσιακοῦ στοιχείου κληρονομίας Δημητρίου Γαλάνη ποσοῦ 797.894,49 €.

Ἔκτοτε ἔχουν γίνει ἐνέργειες ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἱδρύματος γιά τήν ἀποπεράτωση καί λειτουργία τοῦ Γηροκομείου χωρίς ἀποτέλεσμα, δυστυχῶς, λόγω διαφόρων προσκομμάτων, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐπιθυμία καί τήν θέληση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Τό ἔτος 2020 ὑπεβλήθη νέο αἴτημα στό Ἐφετεῖο Πατρῶν καί ἐκδόθηκε ἡ σχετική ἀπόφαση 169/15-7-2021, ἡ ὁποία ἐπισημοποιήθηκε τό ἔτος 2022, μέ τήν ὁποία δίδεται ἡ εὐχέρεια στό Ἵδρυμα νά ἀξιοποιήση μέ τήν μέθοδο τῆς μακροχρόνιας μίσθωσης καί ταυτόχρονης ἀξιοποίησης τοῦ ἡμιτελοῦς ἀκινήτου γιά ὁποιαδήποτε χρήση, μέ προτεραιότητα στήν δημιουργία Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων καί ΑΜΕΑ, ἤ τήν δημιουργία Μονάδας Χρονίων Παθήσεων ἤ Κέντρων Ἀποκατάστασης. Συγχρόνως ἀλλάζει ὁ σκοπός τοῦ δια­θέτη μέ παροχή ὑπηρεσιῶν σέ ἀπόρους τῆς τρίτης ἡλικίας.

Μέ τά ὑπ΄ ἀριθμ 3, 4/2022 καί 2/2023 Πρακτικά τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, θεωρήθηκε σχετική διακήρυξη καί ἔγινε ἀνάρτηση τῆς σχετικῆς ἀνακοίνωσης στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν στίς 3-7-2023. Λήξη ἡμερομηνίας ὑποβολῆς προσφορῶν μετά ἀπό 2 μῆνες ἤτοι στίς 1-9-2023. Ὑπῆρξε ἐνδιαφέρον, ἀλλά δέν ὑποβλήθηκε πρόταση.

Στή συνέχεια μέ τό ὑπ΄ ἀριθμ 4/2023 Πρακτικό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβου­λίου  θεωρήθηκε νέα διακήρυξη (Α ἐπαναληπτική) καί ἔγινε σχετική ἀνάρτηση τῆς ἀνακοίνωσης στίς 21-11-2023. Καταληκτική ἡμερομηνία ὑπο­βολῆς προσ­φο­ρῶν 22-1-2024.

Ὑποβλήθηκαν 3 προτάσεις. Μέ τά ὑπ΄ ἀριθμ 1,2,3,4,5 καί 6/ 2024 Πρακτικά τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀξιολογήθηκαν οἱ προτάσεις καί ἡ ὑπο­βληθεῖσα ἔνσταση καί διαβιβάστηκαν γιά εἰδικότερη ἔγκριση στήν Διεύ­θυνση Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον­νήσου, Δυτι­κῆς Ἑλλάδος καί Ἰονίου.

Μετά ἀπό γνωμοδότηση τοῦ Συμβουλίου Κοινωφελῶν Περιουσιῶν ἐκδόθηκε ἡ ὑπ΄ ἀριθμ 54995/15-7-2024 ἀπόφαση μέ τήν ὁποία ἐγκρίνεται ὡς πιό συμφέρουσα γιά τό Ἵδρυμα ἡ πρόταση τῆς Ἑταιρείας «Ἐνήλειον, Ἔργα Εὐγηρίας Ναυπάκτου», μέ ἐκπρόσωπο τόν κ. Νικόλαο Τάτση.

Οἱ γενικότεροι ὅροι τῆς ἀπόφασης εἶναι:

Περιγραφή ἀκινήτου: Ἀκίνητο: οἰκόπεδο 9.436,10 Μ2, μέ τά ἐντός αὐτοῦ ἡμιτελῆ κτίρια ἐπιφάνειας 1.995,43 Μ2.

Τρόπος ἀξιοποίησης: Μακροχρόνια μίσθωση μέ ταυτόχρονη ἀποπερά­τωση.

Διάρκεια μίσθωσης: Ἀρχική διάρκεια μίσθωσης 27 ἐτῶν μέ εὐχέρεια παράτασης ἀπό 1 μέχρι 18 χρόνια.

Περίοδος χάριτος: Λόγω ὑλοποίησης ἐργασιῶν καί ἔκδοσης σχετικῶν ἀδειῶν, δίδεται περίοδος χάριτος / μή καταβολή ἐνοικίου διάρκειας 2 ἐτῶν.

Χρήση : Γιά μονάδα ΜΟ.Φ.Η, (Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων).

Μίσθωμα : Πενήντα μία χιλιάδες εὐρώ (51.000,00 €) ἐτησίως μέ τήν προϋπόθεση ὅτι μετά τήν 5ετία, ἡ ἐτήσια ἀναπροσαρμογή τοῦ μισθώματος νά μήν ὑπολείπεται τοῦ ποσοστοῦ 3 % τοῦ ἐτήσιου πληθωρισμοῦ, τοῦ ἀμέσως προηγούμενου 12μήνου.

Τό Ἵδρυμα θά προχωρήση ἄμεσα στήν ὑπογραφή τῆς μακροχρόνιας μίσθωσης καί θά συνεργασθοῦμε μέ τόν ἀνάδοχο γιά τήν ἀπρόσκοπτη ὑλοποίηση τῆς ἐπένδυσης.

Ἀπό τήν παραπάνω ἀνάλυση προκύπτει ἡ διαχρονική προσπάθεια τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ σκοποῦ τοῦ διαθέτη. Ἡ τελική ἀξιοποίηση μέ τήν δημιουργία ΜΟ.Φ.Η δικαίωσε τελικά τίς ἐπιλογές τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Τά ὀφέλη τῆς ἀξιοποίησης εἶναι πολλαπλά. Εἰδικότερα:

  • Ὑλοποιεῖται ὁ σκοπός τῶν διαθετῶν μέ τόν καλύτερο τρόπο. Ὁ σκοπός τοῦ Ἱδρύματος (μετά τήν τελευταία ἐφετειακή) εἶναι ἡ παροχή ὑπηρεσιῶν σέ ἀπόρους τῆς τρίτης ἡλικίας. Ἡ ὑλοποίηση αὐτῶν διασφαλίζεται διαχρονικά μέ τήν εἴσπραξη σταθερῶν εἰσοδημάτων.
  • Ἀξιοποιεῖται ἕνα ἡμιτελές κτίριο τό ὁποῖο κάθε χρόνο ἔχανε τήν ἀξία του.
  • Δημιουργεῖται μιά βιώσιμη μονάδα σέ τοπικό ἐπίπεδο πού θά προσφέρη μόνιμη ἐργασία σέ 35 μέ 40 ἄτομα πέραν τῶν πρόσθετων θετικῶν ἐνεργειῶν πού θά προκύψουν γιά τήν τοπική καί εὐρύτερη ἀγορά. (ἐνοίκια, πρῶτες ὕλες, κοινωνικό ἔργο, μετακινήσεις κ.λ.π.).
  • Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐπένδυσης θά καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες 60 τροφίμων πού θά προέρχονται ἀπό τήν τοπική καί εὑρύτερη ἀγορά.
  • Θά παρέχονται σέ τοπικό ἐπίπεδο – πέραν τῶν τροφίμων – πρόσθετες ὑπηρεσίες σέ ἄτομα τῆς τρίτης ἡλικίας πού τίς ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη.
  • Ἀναβαθμίζεται γενικότερα ἡ περιοχή καί παίρνει πρόσθετη ἀξία ἡ λοιπή ἰδιοκτησία τοῦ Ἱδρύματος ἔκτασης 18 στρεμμάτων περίπου.

Ναύπακτος 18-7-2024

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος

+ Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Φάρμακο αύξησε 25 % τη διάρκεια ζωής σε ποντίκια

Published

on

By

Σε πειράματα που έγιναν σε ποντίκια, φάρμακο έδειξε ότι ενίσχυσε την υγεία τους και αύξησε τη διάρκεια της ζωής τους, ανακάλυψη που μπορεί να είναι ευεργετική για την πρόληψη της γήρανσης του ανθρώπου, όπως  είπαν οι ερευνητές.

Τα ποντίκια που έλαβαν τη θεραπεία δεν αύξαναν δηλαδή το βάρος τους, ήταν λιγότερο επιρρεπή στον καρκίνο και έζησαν για αρκετά περισσότερο από τον μέσο όρο ζωής αυτών των ζώων, με τους ερευνητές να χαρακτηρίζουν «δελεαστικό» το εύρημα για αξιοποίηση του σε αντίστοιχες θεραπείες στον άνθρωπο.

Το φάρμακο απενεργοποιεί μια πρωτεΐνη που ονομάζεται ιντερλευκίνη-11 (IL-11). Η πρωτεΐνη είναι σημαντική στα πρώτα στάδια της ζωής του ανθρώπου βοηθώντας την ανάπτυξη των οστών και των αρθρώσεων. Τα επίπεδά της ιντερλευκίνης-11 αυξάνονται στο ανθρώπινο σώμα ωστόσο καθώς μεγαλώνουμε συμβάλλοντας σε εμφάνιση υψηλότερων επιπέδων φλεγμονής και οι ερευνητές λένε ότι παρεμβάλλεται με αρνητικό τρόπο σε αρκετούς βιολογικούς διακόπτες που ελέγχουν τον ρυθμό της γήρανσης.

Ο μηχανισμός

Το εύρημα είναι το πιο πρόσφατο που δείχνει ότι ο έλεγχος των φλεγμονών – απορρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος – μπορεί να είναι ένας τρόπος πρόληψης καταστάσεων που σχετίζονται με την ηλικία. Το φάρμακο δοκιμάζεται ήδη σε ανθρώπους για τη θεραπεία παθήσεων των πνευμόνων, αλλά η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Nature», υποδηλώνει ότι η αναστολή της γήρανσης θα μπορούσε να είναι ένα άλλο όφελος.

Όταν χορηγήθηκαν στα ποντίκια στις 75 εβδομάδες – που ισοδυναμεί με περίπου 55 ανθρώπινα χρόνια – έζησαν έως τις 156 εβδομάδες, σε σύγκριση με 121 εβδομάδες σε όσα ποντίκια δεν έλαβαν τη θεραπεία. Τα ποντίκια που υποβλήθηκαν στη θεραπεία έγιναν γνωστά ως «γιαγιάδες super models» λόγω της νεανικής εμφάνισής τους σε σχέση με την ηλικία τους.

«Τα ευρήματα είναι συναρπαστικά. Τα ποντίκια που υποβλήθηκαν σε θεραπεία είχαν λιγότερους καρκίνους και ήταν απαλλαγμένα από τα συνήθη σημάδια γήρανσης και αδυναμίας, αλλά είδαμε επίσης μειωμένη μυϊκή απώλεια και βελτίωση της μυϊκής δύναμης. Με άλλα λόγια, τα παλιά ποντίκια που έλαβαν anti-IL-11 ήταν πιο υγιή.

Προηγούμενα προτεινόμενα φάρμακα και θεραπείες που παρατείνουν τη ζωή είτε παρουσιάζουν σημαντικές παρενέργειες, είτε δεν λειτουργούν και στα δύο φύλα, είτε θα μπορούσαν να παρατείνουν τη ζωή, αλλά όχι την υγιή ζωή, ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να ισχύει για την θεραπεία με IL- 11» λέει Στιούαρτ Κουκ καθηγητής από το Imperial College του Λονδίνου και την Ιατρική Σχολή Duke-NUS στη Σιγκαπούρη, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Το φάρμακο δεν είναι το πρώτο που παράγει δραματικά οφέλη μακροζωίας σε ποντίκια. Μια άλλη ουσία, η ραπαμυκίνη, έχει δείξει σε ορισμένα πειράματα ακόμη πιο θεαματικά αποτελέσματα, αλλά αυτά δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί σε ανθρώπους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή 19/7 το πρώτο σέρβις στο τουρνουά beach volley “AHEPA CUP 2024”

Published

on

By

Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το 11ο τουρνουά beach volley μικτών ομάδων “AHEPA CUP 2024” στη Ναύπακτο (19-21 Ιουλίου). Πάνω από 20 ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή, ενώ το διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης επιβεβαιώνουν συμμετοχές αθλητών με μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό, εν προκειμένω από την Αυστρία και τη Νορβηγία.

Την Παρασκευή 19 Ιουλίου προγραμματίζεται το πρώτο σέρβις για τους  απαραίτητους προκριματικούς αγώνες, ώστε να καταρτιστεί το τελικό ταμπλό των καλύτερων 16 ομάδων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Το τουρνουά είναι ανοικτό σε αθλητές οποιουδήποτε αθλητικού επιπέδου ή ηλικίας, ωστόσο οι αγώνες  της τελικής φάσης  κατά παράδοση εγγυώνται συναρπαστικούς αγώνες και αθλητικές συγκινήσεις.

Το τουρνουά αποτελεί συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Δήμο Ναυπακτίας και τον αθλητικό σύλλογο Ομόνοια Ναυπάκτου ενώ τελεί υπό την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.

Την Κυριακή 21 Ιουλίου και ώρα 19.00 προγραμματίζεται ο μεγάλος τελικός του τουρνουά στις εγκαταστάσεις στην παραλία Βαριάς (πρώην νεροτσουλήθρες). Καθώς σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα διεξάγονται αγώνες ανοιχτοί για το κοινό να τους παρακολουθήσει, η AHEPA προσκαλεί τους φίλους του αθλήματος να διασκεδάσουν με το βασιλιά των σπορ του καλοκαιριού, το beach volley και να απολαύσουν το υψηλό θέαμα των αγώνων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ