Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Μπλόκο» στη μαρίνα;

Published

on

Για κατάτμηση  μελετών και προϋπολογισμού στο έργο του τουριστικού καταφυγίου σκαφών στο Γρίμποβο Ναυπάκτου, κάνει λόγο σε «καταγγελία» του ο Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητής Γεωτεχνικών και Στατικών έργων Δημήτρης Παπαναστασόπουλος. Όπως αναφέρει στο έγγραφό του, που απέστειλε στον Δήμο Ναυπακτίας  – αρμόδιες υπηρεσίες, όλο αυτό έχει να κάνει με την απ’ ευθείας ανάθεση τμημάτων του έργου, με συνέπεια τον  κακό σχεδιασμό του και τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Με το έγγραφο του αυτό επισημαίνει, όπως ο ίδιος διευκρινίζει, κάποια στραβά πράγματα στο ξεκίνημα της Μελέτης του έργου, γιατί με τον τρόπο που σήμερα δρομολογείται αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα. «Έκανα Ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένας σύμβουλος /συνεργάτης του δημάρχου, να πάρει δηλαδή τη διαδικασία και να δει πού είναι εσφαλμένη» τονίζει.  Στο Nafsweek  μιλά τόσο ο  Δημήτρης Παπαναστασόπουλος, όπου και του ζητήσανε να μας διευκρινίσει σε τι ακριβώς αφορά αυτή «καταγγελία» και αν θα βάλει φρένο, αν μπορεί να μπλοκάρει την όλη τη διαδικασία για το Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο, αλλά και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Αντώνης Φράγκος.

Με έγγραφό του, την 27η Ιουνίου 2018, προς τον Δήμο Ναυπακτίας και συγκεκριμένα με αποδέκτες  την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τον αντιδήμαρχο Κώστα Καρακώστα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, με θέμα «Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση μελετών τουριστικού καταφυγίου σκαφών στο Γρίμποβο Ναυπάκτου» ο Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητής Γεωτεχνικών και Στατικών έργων Δημήτριος Παπαναστασόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων σχετικά με την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (106/18) Περί: « Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης για την σύνταξη « Γεωτεχνικής μελέτης και μελέτης θεμελίωσης Τουριστικού Λιμένα Ναυπάκτου» με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας»:

«Επισημαίνουμε με το έγγραφο μας αυτό ότι για ένα έργο τέτοιου μεγέθους και σημασίας όπως το συγκεκριμένο λιμενικό έργο, έγινε εσφαλμένη κατάτμηση μελετών και προϋπολογισμός προκειμένου να γίνει εξ ολοκλήρου με απευθείας αναθέσεις και αποσπασματικά, γεγονός που οδηγεί σε κακό σχεδιασμό του έργου και με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις».

 Λανθασμένα και παραπλανητικά…

 

Σε άλλο σημείο του εγγράφου αναφέρεται: «… κατά παράβαση του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών ΦΕΚ β 2519/20.07.2017 στο παράρτημα της προγραμματικής σύμβασης εμφανίζεται λανθασμένα και παραπλανητικά η εκτέλεση των γεωτρήσεων, εργαστηριακών δοκιμών και μελέτης θεμελίωσης τεχνικού έργου να γίνονται με ημερομίσθια μηχανικού σαν να πρόκειται για εργασία η οποία δεν έχει αναλυτικό τιμολόγιο υπολογισμού αγνοώντας ο συντάκτης της όλα τα παραπάνω».

Συνεχίζοντας αναφέρονται στο έγγραφο: «Η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για την ανάδειξη αναδόχου μελετητή για την εκπόνηση ορισμένης μελέτης (ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση) τελεί, κάθε φορά, σε συνάρτηση με την πολυπλοκότητα, το μέγεθος και την εξειδικευμένη εμπειρία που απαιτείται για την εκπόνηση αυτής, καθώς και με το ύψος της προεκτιμώμενης αμοιβής. Ειδικότερα, η επιλογή αναδόχου μελετητή μέσω της διενέργειας διαγωνισμού αποβλέπει στην προσέλευση μεγάλου ή έστω ικανού αριθμού υποψηφίων με αντικειμενικό σκοπό την ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και την διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του οικείου Δήμου με την επιλογή της πλέον συμφέρουσας για αυτόν από οικονομικής και τεχνικής άποψης προσφοράς. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται ο επιμερισμός μιας «ενιαίας» μελέτης σε μερικότερες της αυτής κατηγορίας – μελέτες, δηλαδή, με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο – και, στη συνέχεια, η απευθείας ανάθεση αυτών χωριστά, με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής δαπάνης που απαιτείται για την εκπόνηση της ενιαίας μελέτης, καθόσον με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η μη τήρηση της οριζόμενης από τις διατάξεις αυτές διαδικασίας διενέργειας τακτικού διαγωνισμού. Κατά συνέπεια, ο επιμερισμός μιας ενιαίας μελέτης σε περισσότερες ομοειδείς, για τις οποίες έχουν αναγραφεί ιδιαίτερες πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό, προς αποφυγή της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με δημόσιο ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό δεν είναι νόμιμος και επομένως δεν είναι νόμιμη και η δαπάνη που προκαλείται από την εκπόνηση των μελετών αυτών.

Για όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι η προαναφερόμενη προγραμματική σύμβαση είναι άκυρη δεν οδηγεί σε ορθά τεχνικά αποτελέσματα και δεν διασφαλίζει τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου. Η σύναψη κάθε σύμβασης πρέπει να γίνεται κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Περιφερείας οι οποίες υπηρεσίες διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την ανάθεση, επίβλεψη και έγκριση τέτοιου μεγέθους μελετών», καταλήγει το έγγραφο του κ. Παπαναστασόπουλου.

 

“Είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά”

Για το θέμα μιλά στο Nafsweek ο Δημήτρης Παπαναστασόπουλος, πολιτικός μηχανικός μελετητής, όπου και του ζητήσαμε να μας διευκρινίσει σε τι ακριβώς αφορά αυτή «καταγγελία» και αν θα βάλει φρένο, αν μπορεί να μπλοκάρει την όλη τη διαδικασία για το Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο.  Μας είπε:

«Με αυτό το έγγραφο που έστειλα, με απλά λόγια, προσπαθώ να διορθώσω κάτι που πάει να ξεκινήσει λάθος. Μέχρι σήμερα βέβαια δεν έχει ξεκινήσει τίποτα.  Δύο πράγματα είναι τα σημαντικά: το πρώτον ότι πάνε να αναθέσουν μόνο τη θεμελίωση των βράχων που θα μπουν στη θάλασσα. Χρηματοδότηση δεν μπορείς να πάρεις με μία θεμελίωση και μόνο. Πρέπει να είσαι έτοιμος, να έχεις ολοκληρωμένη τη μελέτη του έργου. Με το έγγραφο μου αυτό επισημαίνω κάποια στραβά πράγματα στο ξεκίνημα της Μελέτης του έργου, γιατί εάν ξεκινήσουμε έτσι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα. Και δεύτερον, δεν μπορεί να θυσιάζεις ένα έργο για να κάνεις μία απευθείας ανάθεση των 20 χιλιάδων ευρώ για μελέτη».

Τί προτείνετε ότι πρέπει να γίνει για το έργο του Τουριστικού καταφυγίου;

«Θα πρέπει να βγει ένας διαγωνισμός για το τουριστικό καταφύγιο Ναυπάκτου, να έρθουν οι εταιρείες και να πουν ότι όποιες μελέτες, εγκρίσεις από φορείς κλπ απαιτούνται θα τα κάνουμε εμείς φτιάχνοντας τον φάκελο του έργου. Από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετές εταιρείες στον διαγωνισμό θα πέσει και η τιμή για την δημιουργία του φακέλου του τουριστικού καταφυγίου της Ναυπάκτου. Έτσι όπως πάει σήμερα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, με μία Μελέτη κάθε χρόνο, δεν ξέρω σε τι βάθος χρόνου μπορεί και αν μπορεί να δούμε στη Ναύπακτο τουριστικό καταφύγιο σκαφών. Προτείνω συγκεκριμένα στο έγγραφο ότι όταν πάει να γίνει μία τέτοια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Λιμενικού Ταμείου να παίρνουν και τη γνώμη από την Τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της Περιφέρειας. Να προσθέσω ότι, κακώς ψηφίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, αφού δεν είναι κανένας μηχανικός από τα μέλη, αλλά και δεν είχαν και μία εισήγηση από την Τεχνική υπηρεσία.  Όλα αυτά προσπαθώ να τους πω στο έγγραφό μου και δεν είναι καταγγελία. Ποιός δεν θα ήθελε να υπάρχει το τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο;  Έτσι όπως πάει, δεν θα γίνει ποτέ. Έκανα Ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένας σύμβουλος/ συνεργάτης του δημάρχου, να πάρει δηλαδή τη διαδικασία και να δει πού είναι εσφαλμένη. Για αυτό ακριβώς το έγγραφο μου απευθυνόταν στο Δήμο, στην τεχνική υπηρεσία και στο Λιμενικό ταμείο.  Δεν έκανα καταγγελία ούτε στο ελεγκτικό συνέδριο, ούτε στην περιφέρεια, ούτε σε κάποιον άλλον ελεγκτικό μηχανισμό. Είναι ξεκάθαρο αυτό».

Βλέπετε το όραμα δεκαετιών για τη δημιουργία «μαρίνας» στη Ναύπακτο να βρίσκει εμπόδια;

«Έτσι όπως δρομολογείται θεωρώ ότι χάνονται επενδυτικές ευκαιρίες. Εάν αυτή τη στιγμή ο περιφερειάρχης μπορούσε να διαθέσει αυτή τη χρηματοδότηση, υπάρχει φάκελος του έργου έτοιμος; Αν το 2015 και το 2016 που συζητάγαμε για τουριστικό καταφύγιο είχαμε προχωρήσει τις διαδικασίες, σήμερα θα είμαστε με το φάκελο στα χέρια και έτοιμο για χρηματοδότηση. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Εμείς σήμερα αναθέτουμε τη γεωτεχνική μελέτη η οποία θα παραδοθεί μετά από τέσσερις-πέντε μήνες, όπως και η περιβαλλοντική Μελέτη, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Εάν νομίζουν ότι μπορούν με το να ρίξουν τα βράχια που θα γίνει θεμελίωση μες στη θάλασσα θα μπορέσουν να πάρουν χρηματοδότηση μέσω του Intereg, συγνώμη αλλά αυτό δεν είναι έργο για το τουριστικό καταφύγιο. Είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά»!

 

Τι απαντά ο πρόεδρος του  Λιμενικού Ταμείου

Το ερώτημα αν μπορεί να μπλοκάρει η όλη  διαδικασία για το Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο, απευθύναμε και στον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αντώνη Φράγκο.  Μας είπε:

«Η όλη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί είναι νόμιμη και θα απαντήσει επ’ αυτού η Τεχνική υπηρεσία του δήμου. Η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση που έχουμε κάνει με το δήμο είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη προγραμματική σύμβαση και ήδη έχουμε κάνει αναθέσεις για τις δύο μελέτες, την περιβαλλοντική και την ακτομηχανική.  Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό που είχαμε θα προχωρούσαμε σε κατασκευή του έργου, όμως άλλαξαν τα δεδομένα, με την Περιφέρεια να επιδιώκει να μας εντάξει στο πρόγραμμα Indirect.  Όλη αυτή η διαδικασία είναι σύννομη καθώς  προβλέπεται  τα Λιμενικά Ταμεία να εξαιρούνται από το νόμο για μειοδοτικό διαγωνισμό, με τον νομοθέτη να το έχει κάνει επίτηδες αυτό, καθώς οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και χρονοβόρες οι αδειοδοτήσεις. Έτσι ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα να προχωρούν σε αναθέσεις μελετών. Με αυτό το σκεπτικό έχουν ανατεθεί η μελέτη χωροθέτησης, η ακτομηχανική και η περιβαλλοντική μελέτη».

Έχοντας αυτές τις τρεις μελέτες μπορούμε να καταθέσουμε φάκελο για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Interneg για το τουριστικό καταφύγιο της Ναυπάκτου;

«Με τις τρεις αυτές μελέτες είμαστε στο 90% της διαδρομής, μένει μια ακόμα μελέτη, η οποία θα είναι πολύ σύντομη και που θα προκύψει από τη γεωτεχνική και τη μελέτη θεμελίωσης. Ο σκοπός που κάνουμε γεωτεχνική μελέτη και μελέτη θεμελίωσης είναι για να προσεγγίσουμε με ακρίβεια το κόστος του έργου και να μπορέσουμε με τα δύο εκατομμύρια που μας δίνονται να παραδώσουμε ένα λειτουργικό τμήμα του έργου.

Θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε ένα προϋπολογισμό 4 και 5 εκατομμύρια για χρηματοδότηση, αλλά αυτό δεν θα μας βόλευε για το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, για αυτό και αναθέτουμε αυτές τις μελέτες.  Τα βήματα που κάνει Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και Δήμος είναι για να έχουμε στο τέλος μία οριστική μελέτη για χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προειδοποίηση για Καθαρισμό Οικοπέδων και Ακάλυπτων Χώρων

Published

on

By

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 (από 1/5/2024 έως 31/10/2024) σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2023 (Αριθμ. 18851 οικ. Φ.700.20/ ΦΕΚ 2549 Β’/19.4.2023) ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά αυτών καθώς και των εκτός σχεδίου οικοπέδων με κτίσμα, να προχωρήσουν πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και έως 30/4/2024 σε:
  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων υλικών ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
  • Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, θα επιβάλλεται στους υπόχρεους το διοικητικό πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α’ 114), σύμφωνα και με την παρ.1 του αρ.94, περ. 26 εδάφ. Β΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87) και του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον άμεσο καθαρισμό των οικοπεδικών χώρων και την άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ίδια μέσα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο καθαρισμός των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων καθώς και η συντήρηση αυτών, αποτελεί πάγια υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών βάσει του αρ. 94, παρ. 26 του Ν.3852/2010 και θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί άνευ προηγούμενης ειδοποίησης από την υπηρεσία μας, ιδιαίτερα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από 1 Μάϊου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) και 5 (κατάσταση συναγερμού), αλλά και όταν ο δείκτης είναι χαμηλότερος σε κρίσιμες περιοχές και ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από 8:00 έως 20:00 το ωράριο λειτουργίας στο Κάστρο της Ναυπάκτου

Published

on

By

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, για 5η συνεχή χρονιά, ο αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου της Ναυπάκτου λειτουργεί με το διευρυμένο θερινό ωράριο: 8:00′-20:00‘.

Το συγκεκριμένο ωράριο τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά το 2020, έπειτα από κοινές προσπάθειες του Δήμου Ναυπακτίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας που ισχύει για επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους εφαρμόζεται έως και την 31η Οκτωβρίου 2024.  Ενώ, λόγω της σταδιακής μείωσης της διάρκειας της ημέρας, το φθινόπωρο διαμορφώνεται ως εξής:

1-15 Σεπτεμβρίου: 8:00′-19:30′

16-30 Σεπτεμβρίου: 8:00′-19:00′

1-15 Οκτωβρίου: 8:00′-18:30′

16-31 Οκτωβρίου: 8:00′-18:00′

Σημειώνεται ότι, για το Κάστρο Αντιρρίου ισχύει το ωράριο λειτουργίας: 8:30′-15:30‘ και το Φετιχιέ Τζαμί (Λιμάνι Ναυπάκτου) είναι επισκέψιμο μετά από επικοινωνία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Η προσέλευση των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπεται έως και 20′ λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου. Οι αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν ανοικτοί καθημερινά πλην Τρίτης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΑΝ: Ανακοίνωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές και λογαριασμούς θανόντων

Published

on

By

Με ανακοίνωσή της η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ενημερώνει τους καταναλωτές ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150 ευρώ θα βεβαιώνονται στο εξής στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Επιπλέον, καλούνται οι πολίτες που έχουν λογαριασμούς με όνομα θανόντος να προβαίνουν σε ενημέρωση των σχετικών στοιχείων στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Οι οφειλέτες που δεν έχουν προβεί ακόμη σε ρύθμιση ή εξόφληση των λογαριασμών τους υπόκεινται, με βάση τον κανονισμό της ΔΕΥΑΝ, σε διακοπή των παροχών τους, διαδικασία που ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή.

Οι ανωτέρω ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο της ακολουθούμενης πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων και συσσωρευμένων οφειλών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ