Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Μπλόκο» στη μαρίνα;

Published

on

Για κατάτμηση  μελετών και προϋπολογισμού στο έργο του τουριστικού καταφυγίου σκαφών στο Γρίμποβο Ναυπάκτου, κάνει λόγο σε «καταγγελία» του ο Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητής Γεωτεχνικών και Στατικών έργων Δημήτρης Παπαναστασόπουλος. Όπως αναφέρει στο έγγραφό του, που απέστειλε στον Δήμο Ναυπακτίας  – αρμόδιες υπηρεσίες, όλο αυτό έχει να κάνει με την απ’ ευθείας ανάθεση τμημάτων του έργου, με συνέπεια τον  κακό σχεδιασμό του και τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Με το έγγραφο του αυτό επισημαίνει, όπως ο ίδιος διευκρινίζει, κάποια στραβά πράγματα στο ξεκίνημα της Μελέτης του έργου, γιατί με τον τρόπο που σήμερα δρομολογείται αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα. «Έκανα Ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένας σύμβουλος /συνεργάτης του δημάρχου, να πάρει δηλαδή τη διαδικασία και να δει πού είναι εσφαλμένη» τονίζει.  Στο Nafsweek  μιλά τόσο ο  Δημήτρης Παπαναστασόπουλος, όπου και του ζητήσανε να μας διευκρινίσει σε τι ακριβώς αφορά αυτή «καταγγελία» και αν θα βάλει φρένο, αν μπορεί να μπλοκάρει την όλη τη διαδικασία για το Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο, αλλά και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Αντώνης Φράγκος.

Με έγγραφό του, την 27η Ιουνίου 2018, προς τον Δήμο Ναυπακτίας και συγκεκριμένα με αποδέκτες  την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τον αντιδήμαρχο Κώστα Καρακώστα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, με θέμα «Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση μελετών τουριστικού καταφυγίου σκαφών στο Γρίμποβο Ναυπάκτου» ο Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητής Γεωτεχνικών και Στατικών έργων Δημήτριος Παπαναστασόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων σχετικά με την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (106/18) Περί: « Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης για την σύνταξη « Γεωτεχνικής μελέτης και μελέτης θεμελίωσης Τουριστικού Λιμένα Ναυπάκτου» με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας»:

«Επισημαίνουμε με το έγγραφο μας αυτό ότι για ένα έργο τέτοιου μεγέθους και σημασίας όπως το συγκεκριμένο λιμενικό έργο, έγινε εσφαλμένη κατάτμηση μελετών και προϋπολογισμός προκειμένου να γίνει εξ ολοκλήρου με απευθείας αναθέσεις και αποσπασματικά, γεγονός που οδηγεί σε κακό σχεδιασμό του έργου και με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις».

 Λανθασμένα και παραπλανητικά…

 

Σε άλλο σημείο του εγγράφου αναφέρεται: «… κατά παράβαση του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών ΦΕΚ β 2519/20.07.2017 στο παράρτημα της προγραμματικής σύμβασης εμφανίζεται λανθασμένα και παραπλανητικά η εκτέλεση των γεωτρήσεων, εργαστηριακών δοκιμών και μελέτης θεμελίωσης τεχνικού έργου να γίνονται με ημερομίσθια μηχανικού σαν να πρόκειται για εργασία η οποία δεν έχει αναλυτικό τιμολόγιο υπολογισμού αγνοώντας ο συντάκτης της όλα τα παραπάνω».

Συνεχίζοντας αναφέρονται στο έγγραφο: «Η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για την ανάδειξη αναδόχου μελετητή για την εκπόνηση ορισμένης μελέτης (ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση) τελεί, κάθε φορά, σε συνάρτηση με την πολυπλοκότητα, το μέγεθος και την εξειδικευμένη εμπειρία που απαιτείται για την εκπόνηση αυτής, καθώς και με το ύψος της προεκτιμώμενης αμοιβής. Ειδικότερα, η επιλογή αναδόχου μελετητή μέσω της διενέργειας διαγωνισμού αποβλέπει στην προσέλευση μεγάλου ή έστω ικανού αριθμού υποψηφίων με αντικειμενικό σκοπό την ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και την διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του οικείου Δήμου με την επιλογή της πλέον συμφέρουσας για αυτόν από οικονομικής και τεχνικής άποψης προσφοράς. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται ο επιμερισμός μιας «ενιαίας» μελέτης σε μερικότερες της αυτής κατηγορίας – μελέτες, δηλαδή, με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο – και, στη συνέχεια, η απευθείας ανάθεση αυτών χωριστά, με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής δαπάνης που απαιτείται για την εκπόνηση της ενιαίας μελέτης, καθόσον με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η μη τήρηση της οριζόμενης από τις διατάξεις αυτές διαδικασίας διενέργειας τακτικού διαγωνισμού. Κατά συνέπεια, ο επιμερισμός μιας ενιαίας μελέτης σε περισσότερες ομοειδείς, για τις οποίες έχουν αναγραφεί ιδιαίτερες πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό, προς αποφυγή της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με δημόσιο ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό δεν είναι νόμιμος και επομένως δεν είναι νόμιμη και η δαπάνη που προκαλείται από την εκπόνηση των μελετών αυτών.

Για όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι η προαναφερόμενη προγραμματική σύμβαση είναι άκυρη δεν οδηγεί σε ορθά τεχνικά αποτελέσματα και δεν διασφαλίζει τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου. Η σύναψη κάθε σύμβασης πρέπει να γίνεται κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Περιφερείας οι οποίες υπηρεσίες διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την ανάθεση, επίβλεψη και έγκριση τέτοιου μεγέθους μελετών», καταλήγει το έγγραφο του κ. Παπαναστασόπουλου.

 

“Είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά”

Για το θέμα μιλά στο Nafsweek ο Δημήτρης Παπαναστασόπουλος, πολιτικός μηχανικός μελετητής, όπου και του ζητήσαμε να μας διευκρινίσει σε τι ακριβώς αφορά αυτή «καταγγελία» και αν θα βάλει φρένο, αν μπορεί να μπλοκάρει την όλη τη διαδικασία για το Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο.  Μας είπε:

«Με αυτό το έγγραφο που έστειλα, με απλά λόγια, προσπαθώ να διορθώσω κάτι που πάει να ξεκινήσει λάθος. Μέχρι σήμερα βέβαια δεν έχει ξεκινήσει τίποτα.  Δύο πράγματα είναι τα σημαντικά: το πρώτον ότι πάνε να αναθέσουν μόνο τη θεμελίωση των βράχων που θα μπουν στη θάλασσα. Χρηματοδότηση δεν μπορείς να πάρεις με μία θεμελίωση και μόνο. Πρέπει να είσαι έτοιμος, να έχεις ολοκληρωμένη τη μελέτη του έργου. Με το έγγραφο μου αυτό επισημαίνω κάποια στραβά πράγματα στο ξεκίνημα της Μελέτης του έργου, γιατί εάν ξεκινήσουμε έτσι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα. Και δεύτερον, δεν μπορεί να θυσιάζεις ένα έργο για να κάνεις μία απευθείας ανάθεση των 20 χιλιάδων ευρώ για μελέτη».

Τί προτείνετε ότι πρέπει να γίνει για το έργο του Τουριστικού καταφυγίου;

«Θα πρέπει να βγει ένας διαγωνισμός για το τουριστικό καταφύγιο Ναυπάκτου, να έρθουν οι εταιρείες και να πουν ότι όποιες μελέτες, εγκρίσεις από φορείς κλπ απαιτούνται θα τα κάνουμε εμείς φτιάχνοντας τον φάκελο του έργου. Από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετές εταιρείες στον διαγωνισμό θα πέσει και η τιμή για την δημιουργία του φακέλου του τουριστικού καταφυγίου της Ναυπάκτου. Έτσι όπως πάει σήμερα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, με μία Μελέτη κάθε χρόνο, δεν ξέρω σε τι βάθος χρόνου μπορεί και αν μπορεί να δούμε στη Ναύπακτο τουριστικό καταφύγιο σκαφών. Προτείνω συγκεκριμένα στο έγγραφο ότι όταν πάει να γίνει μία τέτοια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Λιμενικού Ταμείου να παίρνουν και τη γνώμη από την Τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της Περιφέρειας. Να προσθέσω ότι, κακώς ψηφίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, αφού δεν είναι κανένας μηχανικός από τα μέλη, αλλά και δεν είχαν και μία εισήγηση από την Τεχνική υπηρεσία.  Όλα αυτά προσπαθώ να τους πω στο έγγραφό μου και δεν είναι καταγγελία. Ποιός δεν θα ήθελε να υπάρχει το τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο;  Έτσι όπως πάει, δεν θα γίνει ποτέ. Έκανα Ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένας σύμβουλος/ συνεργάτης του δημάρχου, να πάρει δηλαδή τη διαδικασία και να δει πού είναι εσφαλμένη. Για αυτό ακριβώς το έγγραφο μου απευθυνόταν στο Δήμο, στην τεχνική υπηρεσία και στο Λιμενικό ταμείο.  Δεν έκανα καταγγελία ούτε στο ελεγκτικό συνέδριο, ούτε στην περιφέρεια, ούτε σε κάποιον άλλον ελεγκτικό μηχανισμό. Είναι ξεκάθαρο αυτό».

Βλέπετε το όραμα δεκαετιών για τη δημιουργία «μαρίνας» στη Ναύπακτο να βρίσκει εμπόδια;

«Έτσι όπως δρομολογείται θεωρώ ότι χάνονται επενδυτικές ευκαιρίες. Εάν αυτή τη στιγμή ο περιφερειάρχης μπορούσε να διαθέσει αυτή τη χρηματοδότηση, υπάρχει φάκελος του έργου έτοιμος; Αν το 2015 και το 2016 που συζητάγαμε για τουριστικό καταφύγιο είχαμε προχωρήσει τις διαδικασίες, σήμερα θα είμαστε με το φάκελο στα χέρια και έτοιμο για χρηματοδότηση. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Εμείς σήμερα αναθέτουμε τη γεωτεχνική μελέτη η οποία θα παραδοθεί μετά από τέσσερις-πέντε μήνες, όπως και η περιβαλλοντική Μελέτη, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Εάν νομίζουν ότι μπορούν με το να ρίξουν τα βράχια που θα γίνει θεμελίωση μες στη θάλασσα θα μπορέσουν να πάρουν χρηματοδότηση μέσω του Intereg, συγνώμη αλλά αυτό δεν είναι έργο για το τουριστικό καταφύγιο. Είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά»!

 

Τι απαντά ο πρόεδρος του  Λιμενικού Ταμείου

Το ερώτημα αν μπορεί να μπλοκάρει η όλη  διαδικασία για το Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο, απευθύναμε και στον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αντώνη Φράγκο.  Μας είπε:

«Η όλη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί είναι νόμιμη και θα απαντήσει επ’ αυτού η Τεχνική υπηρεσία του δήμου. Η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση που έχουμε κάνει με το δήμο είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη προγραμματική σύμβαση και ήδη έχουμε κάνει αναθέσεις για τις δύο μελέτες, την περιβαλλοντική και την ακτομηχανική.  Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό που είχαμε θα προχωρούσαμε σε κατασκευή του έργου, όμως άλλαξαν τα δεδομένα, με την Περιφέρεια να επιδιώκει να μας εντάξει στο πρόγραμμα Indirect.  Όλη αυτή η διαδικασία είναι σύννομη καθώς  προβλέπεται  τα Λιμενικά Ταμεία να εξαιρούνται από το νόμο για μειοδοτικό διαγωνισμό, με τον νομοθέτη να το έχει κάνει επίτηδες αυτό, καθώς οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και χρονοβόρες οι αδειοδοτήσεις. Έτσι ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα να προχωρούν σε αναθέσεις μελετών. Με αυτό το σκεπτικό έχουν ανατεθεί η μελέτη χωροθέτησης, η ακτομηχανική και η περιβαλλοντική μελέτη».

Έχοντας αυτές τις τρεις μελέτες μπορούμε να καταθέσουμε φάκελο για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Interneg για το τουριστικό καταφύγιο της Ναυπάκτου;

«Με τις τρεις αυτές μελέτες είμαστε στο 90% της διαδρομής, μένει μια ακόμα μελέτη, η οποία θα είναι πολύ σύντομη και που θα προκύψει από τη γεωτεχνική και τη μελέτη θεμελίωσης. Ο σκοπός που κάνουμε γεωτεχνική μελέτη και μελέτη θεμελίωσης είναι για να προσεγγίσουμε με ακρίβεια το κόστος του έργου και να μπορέσουμε με τα δύο εκατομμύρια που μας δίνονται να παραδώσουμε ένα λειτουργικό τμήμα του έργου.

Θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε ένα προϋπολογισμό 4 και 5 εκατομμύρια για χρηματοδότηση, αλλά αυτό δεν θα μας βόλευε για το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, για αυτό και αναθέτουμε αυτές τις μελέτες.  Τα βήματα που κάνει Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και Δήμος είναι για να έχουμε στο τέλος μία οριστική μελέτη για χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γ. Γούλας: «ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΥΜΩΣΕΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΣΚΙΝΙΖΕΙ» (Απάντηση στα 7 + 1 κτλ.)

Published

on

By

Με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη “Ανανέωση& Δημιουργία” του Γιώργου Γούλα απαντά στην ανακοίνωση της παράταξης του δημάρχου “Συνεργασία πολιτών“. Αναφέρει η ανακοίνωση:

«Ο Δήμαρχος στην αρχή της θητείας του μας διαβεβαίωνε (Δημοτικό Συμβούλιο στις 20/4/20 και σε όλα τα συμβούλια και τις συναντήσεις του με τους φορείς):

α) ότι είναι τόσο σημαντικό που και να μην υπήρχε το έργο της ανάπλασης από τον Λουκόπουλο θα το δρομολογούσε αυτός

β) ότι όλα βαίνουν καλώς και θα είναι το πρώτο έργο που δεν θα δοθεί παράταση (έχει δώσει 2 παρατάσεις ήδη και πήγαινε “καρφί” για τρίτη)

έχοντας χειριστεί το έργο με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, έχοντας “χαϊδέψει” τον εργολάβο αντί να τον στριμώξει με τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, με μια αυστηρή επίβλεψη και το “όπλο” ότι θα τον βγάλει έκπτωτο, έχασε πολύτιμο χρόνο στα χρόνια της καραντίνας που μπορούσε να τρέξει το έργο χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα στην κοινωνία, άλλαξε “τροπάριο” και το πήγε στο “είναι αδύνατο τεχνικά να ολοκληρωθεί το έργο” προσπαθώντας να μην το εκτελέσει από εδώ και πέρα φοβούμενος να έχει ανοιχτό έργο στο κέντρο την προεκλογική περίοδο.

Έλα όμως που δεν βρήκε συμμάχους στην τοπική κοινωνία όπως ήλπιζε ότι θα συμβεί και μάλιστα με ευκολία:

Πήγε στην Ομοσπονδία και την Τοπική Κοινότητα Ναυπάκτου και οι δύο όμως του έδειξαν τον δρόμο της ολοκλήρωσης και οι Σύλλογοι Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων του πρότειναν λύσεις για πιθανά προβλήματα στον προσανατολισμό όμως της υλοποίησής του.

Μετά απευθύνθηκε στην Υπηρεσία ώστε Υπηρεσιακοί Παράγοντες να του υπογράψουν ΕΙΣΗΓΗΣΗ ότι είναι αδύνατη η συνέχιση του έργου αλλά ούτε εκεί ως φαίνεται και παρά τις πιέσεις βρήκε ανταπόκριση.

Τώρα άλλαξε πάλι τροπάριο. Τι θα κάνω λέει; Κάτσε να πάω από το: “αδύνατη η ολοκλήρωση” στο: “η ολοκλήρωση έχει μεγάλες δυσκολίες” και να την τυλίξω με 2 περιτυλίγματα το πρώτο είναι ότι δεν είναι νόμιμη η επιχορήγηση από το Δήμο της ΔΕΥΑΝ που έχει οικονομικά προβλήματα και το δεύτερο περιτύλιγμα, ο “μη σωστός εργολάβος”.

Εδώ είμαστε τώρα. Για αυτά έχουμε να πούμε τεκμηριωμένα τα παρακάτω και περιμένουμε έπειτα, τι άλλη δικαιολογία θα σκεφτεί. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Για το περιτύλιγμα 1 (οικονομικά ΔΕΥΑΝ)

 1. Τα χρήματα που πρέπει να βάλει η ΔΕΥΑΝ για το έργο είναι 311.000 ευρώ (Τον Δήμαρχο τον βολεύει να μιλά για 400.000 και για να προλάβουμε κάποιους, ο ΦΠΑ επιστρέφεται στην ΔΕΥΑΝ).
 2. Ο Δήμαρχος με απλά λόγια λέει: Η ΔΕΥΑΝ δεν έχει βάλει χρήματα για το έργο και πως θα μπορούσε άλλωστε αφού δεν έχει, πρέπει να της δώσει ο Δήμος και αυτό είναι παράνομο.

Απαντάμε: έχει και παρά έχει: στον προϋπολογισμό της και το τεχνικό πρόγραμμα του 21 έχει ήδη δεσμεύσει 150.000 ευρώ για το έργο (φώτο, σημείο 15-12-46).

Επίσης πως μπορεί να λέει κάτι τέτοιο όταν η ΔΕΥΑΝ μόνο στο Διοικητικό της Συμβούλιο στις 30/6/22 συμπεριλαμβάνει αναθέσεις και προμήθειες κτλ. άνω των 260.000 ευρώ (λίστα στο τέλος του κειμένου) μεταξύ των οποίων και:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (Δέσμευση πίστωσης 9.484,76 €)

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΛ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 34.720 €

και σημειώνουμε, τα δύο αυτά έργα των 44.000 ευρώ είναι για τους αμιαντοσωλήνες στην Πλατεία Φαρμάκη που σπάνε διαρκώς και για την απόφραξη του Τούρκικου. Και τα 2 δεν θα απαιτούντο, ούτε θα έχανε η ΔΕΥΑΝ 44.000 € για επισκευές αν είχαμε κάνει την ανάπλαση που φτιάχνει καινούργια δίκτυα. Αλήθεια κ. Γκίζα γιατί για την απόφραξη του Τούρκικου δεν μιλάτε για “Αρχαιολογίες” και πιθανές ζημιές κατά την απόφραξη που μπορούν να οδηγήσουν σε ζημιές στον Τούρκικο όπου για την αναστήλωση του θα χρειαστούν επιπλέον ποσά; Το λέτε όμως για το έργο της ανάπλασης που θα γίνει σε κάποια απόσταση από τον Τούρκικο και όχι μέσα…

Για το περιτύλιγμα 2:

“Μη σωστός εργολάβος” λέει ο Δήμαρχος. Και τι έκανε για αυτό 3 χρόνια τώρα; Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Ποιές διοικητικές κυρώσεις επέβαλε στον εργολάβο μέχρι σήμερα; Καμία. Καμία. Καμία.

Τι μας λέει λοιπόν ο κ. Γκίζας: Όταν ένας Δήμος εξαγγέλλει και δημοπρατεί ένα έργο θα δηλώνει: “Συνδημότες μου θα κάνω αυτό το έργο αν από τη δημοπρασία μου προκύψει “σωστός” εργολάβος, αν τύχει να μην είναι, το παρατάμε το έργο δεν θα γίνει.” Δεν γίνονται αυτά Δήμαρχε ούτε στη συμπαθή Ουγκάντα. Υπάρχουν νόμοι για τα δημόσια έργα και κανονισμοί. Πότε τους εφαρμόσατε στο συγκεκριμένο έργο είναι το ερώτημα;

Τα κάνατε μαντάρα σε αυτό και σε ένα σωρό άλλα έργα, αυτή είναι η αλήθεια και όσα λέτε και κάνετε είναι μόνο για να παραμείνουν μαζί σας κάποιοι έστω από τους 16 αρχικούς Συμβούλους της Πλειοψηφίας και για να μπερδευτεί ο κόσμος που δεν μπορεί να γνωρίζει νόμους και διαδικασίες και συνεπώς όσα πιο πολλά λέγονται τόσο πιο πολύ μπερδεύεται.

Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο αφήγημα σας αλλά το θέμα για τον Δημότη είναι ότι πίνει νερό από αμιαντοσωλήνες και μάλιστα δεκαετιών μέσα στο έδαφος και κάνει μπάνιο σε Θάλασσες με λύματα… Υποθηκεύσατε περιβάλλον, ποιότητα ζωής και ανάπτυξη για μια δεκαετία…

 

Ανανέωση και Δημιουργία για τη Ναυπακτία

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ΥΓ. Αυτά ήταν θέματα σε ένα και μόνο Συμβούλιο της ΔΕΥΑΝ στις 30-6-22:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6.200,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 6.200,00 €

ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ τ.κ. ΚΛΕΠΑΣ 9.920,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΙΣΒΟΥ  7.500,00€

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ 4.300,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 8.060,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 3.720 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ  Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΑΣ 3.720 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ  Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 8.680 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ  Δ.Ε. ΠΥΛΛΗΝΗΣ 4.340 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ  Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ4.340 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Α/Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΡΕΠΠΑ  7.000,00€

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΛ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 34.720 €

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» 54.551,70

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & Α/Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (Δέσμευση πίστωσης 17.395,96 €)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (Δέσμευση πίστωσης 9.484,76 €)

«Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του Σκα επί της οδού Μεθοδίου» (Δέσμευση πίστωσης 18.600,00€)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» (Δέσμευση πίστωσης 9.742,68 €)

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΠΟ EMU PORT ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ WILO» (Δέσμευση πίστωσης 8.200,00 €)

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» (Δέσμευση πίστωσης 24.797,66 €)

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ EMU PORT ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΣΟΣ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ» (Δέσμευση πίστωσης 2.852,00 €)

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ» (Δέσμευση πίστωσης 1.364,00 €)

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ» (Δέσμευση πίστωσης 2.232,00 €)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ – Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤIΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟ Α/Σ ΤΗΣ τ.κ. ΣΤΡΑΝΩΜΑΣ» (Δέσμευση πίστωσης 3.224,00 €)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & Α/Α ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ» (Δέσμευση πίστωσης 6.584,40 €)

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αντιπολίτευση: ” Βαριά ποινή στους Ναυπάκτιους από το δήμαρχο  κ. Γκίζα”

Published

on

By

Σε κοινή ανακοίνωση των 5 πλέον παρατάξεων της Αντιπολίτευσης για το θέμα της αποχώρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την συζήτηση του θέματος της συνέχισης ή μη του έργου της ανάπλασης,  αναφέρουν τα ακόλουθα:

“Βαριά ποινή στους Ναυπάκτιους από το δήμαρχο  κ. Γκίζα

 • Θα συνεχίσετε να πίνετε νερό από αμιαντοσωλήνες
 • Θα συνεχίσετε να κολυμπάτε σε θάλασσες με λύματα

Την Πέμπτη 30/6/22 κλήθηκε σε συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο.

Συνεδρίαση, ζητούσε εδώ και ένα χρόνο σύσσωμη η αντιπολίτευση ώστε να ενημερωθούμε για τους λόγους που το έργο της ανάπλασης καρκινοβατεί εδώ και 3 χρόνια με αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα  κάποιες πλακοστρώσεις που αντιπροσωπεύουν μόλις το 22% του συνολικού έργου και να δούμε τι μπορεί να γίνει ώστε να επισπευσθεί η ολοκλήρωσή του.

Αντί όμως ενός Συμβουλίου  με θέμα την ανάπλαση, τις καθυστερήσεις και τους τρόπους για την συντομότερη εξέλιξή του, διαπιστώσαμε ότι το θέμα του Συμβουλίου ήταν η λήψη απόφασης  για τη διακοπή της συνέχισης του έργου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου μας έμπαινε στο δημοτικό συμβούλιο το ερώτημα να ψηφίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι την κατάργηση ενός δημοπρατημένου έργου του ΕΣΠΑ με τεράστια σημασία για την υγεία των πολιτών (που πίνουν νερό από αμιαντοσωλήνα) και την προστασία της θάλασσάς μας από τα λύματα.

Η σοβαρότητα αυτής της απόφασης είναι προφανής. Για το λόγο αυτό ο δήμαρχος προκειμένου να εξασφαλίσει τη νόμιμη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έπρεπε να εξασφαλίσει τα εξής, όπως τα προβλέπει ο νόμος.

 1. Παρουσία στο δημοτικό συμβούλιο της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου που έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου.
 2. Εισήγηση της προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να υλοποιηθεί το έργο και να εισηγείται τη μη ολοκλήρωσή του.
 3. Παρουσία του μελετητή που υποχρεούται να καταθέσει γνωμοδότηση με την συμφωνία του ή τη διαφωνία του για την τροποποίηση της αρχικής του μελέτης που είχε καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες νομίμως την είχαν παραλάβει και δημοπρατήσει.
 4. Απόφαση του Τεχνικού συμβουλίου που έχει εξετάσει το θέμα και έχει εκφράσει σχετική άποψη.

Κανένα από τα παραπάνω στοιχεία δεν τηρήθηκε παρά το γεγονός ότι ο δήμαρχος όφειλε να τα έχει εξασφαλίσει εδώ και ένα χρόνο που ενημερώνει τους φορείς της πόλης ότι το έργο πρέπει να σταματήσει (χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου).

Είχαμε μπροστά  μας μια συνεδρίαση “Παρωδία” για άκρως τεχνικά θέματα χωρίς την παρουσία ούτε ενός υπεύθυνου μηχανικού (Υπηρεσία – Μελετητής) και ούτε ένα νόμιμο έγγραφο με τίτλο “Εισήγηση”  που να εισηγείται και να εξηγεί τους λόγους μιας τέτοιας απόφασης, υπεύθυνα, με υπογραφή μηχανικών και της Διευθύντριας της Υπηρεσίας μας που είναι η κατά νόμο υπηρεσία που συμβουλεύεται το Δημοτικό μας Συμβούλιο.

Για την προετοιμασία των δημοτικών συμβούλων που καλούνται να σταματήσουν ένα τόσο σημαντικό έργο για την πόλη ο δήμαρχος μας έδωσε με την πρόσκληση μόνο τα εξής :

 • Μια (1) σελίδα κείμενο από τον εργολάβο του έργου, τα επιχειρήματα του οποίου υιοθέτησε ο δήμαρχος,
 • Δύο σελίδες κείμενο, υπογεγραμμένο από ένα προσωπικό σύμβουλο του δημάρχου, ένα Χημικό Μηχανικό και ένα μηχανολόγο Μηχανικό (που για μεγάλο διάστημα έχει λάβει άδεια άνευ αποδοχών) της ΔΕΥΑΝ και τίτλο “ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ”. Το κείμενο αυτό δεν είχε παραλήπτη, ούτε ανέφερε ποιος έδωσε εντολή για τη σύνταξή του. Έφερε πρωτόκολλο της Τεχνικής υπηρεσίας η οποία το διαβίβασε στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς να εκφράσει άποψη.

Ο δήμαρχος έστησε όλη τη διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που τόσο επιθυμούσε, χωρίς ο ίδιος  να διακινδυνεύει για τις όποιες συνέπειες προκύψουν.

Στην έναρξη της συνεδρίασης ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γούλας κατέθεσε έγγραφη πρόταση για αναβολή της συνεδρίασης ώστε να γίνει νόμιμα, όταν ο δήμαρχος εξασφαλίσει αυτά που προβλέπει ο νόμος. Η συνεδρίαση θα μπορούσε να γίνει και την επόμενη ημέρα, αν εξασφαλίζονταν τα νομίμως προβλεπόμενα. Δυστυχώς ο δήμαρχος το αρνήθηκε. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κοτσανάς πρότεινε να γίνει συζήτηση αλλά να μη ληφθεί απόφαση για τους ίδιους λόγους. Ούτε αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή.

Ποιος λοιπόν σώφρων δημοτικός σύμβουλος θα ψήφιζε τη διακοπή ενός τέτοιου έργου για τεχνικούς λόγους χωρίς εισήγηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία; Χωρίς υπεύθυνες απαντήσεις στα προφορικά ερωτήματά του από τους κατά το νόμο αρμόδιους που θα καταχωρούντο στα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης;

Το να συμμετάσχεις σε μια συνεδρίαση που έχει σκόπιμα στηθεί χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις, τη νομιμοποιείς,  και αυτό ήθελε ο δήμαρχος. Για το λόγο αυτό μετά από 2 ώρες αποχώρησαν όλοι οι σύμβουλοι της μειοψηφίας. Η αποχώρηση τη δεδομένη στιγμή είναι ο μόνος τρόπος για να συντηρηθούν κάποιες ελπίδες για τη συνέχιση του έργου της ανάπλασης αν λειτουργήσουν οι αρμόδιες για τη νομιμότητα κρατικές Υπηρεσίες.

Αυτοί που 3 χρόνια τώρα μας μιλούσαν για τη ΜΕΓΆΛΗ σημασία του έργου, έδιναν διαβεβαιώσεις ότι θα είναι το πρώτο έργο που θα τελειώσει χωρίς παράταση, έχουν ήδη δώσει 2,5 χρόνια παράταση χωρίς να αρχίσουν το σοβαρό κομμάτι του έργου, χθες αποφάσισαν την ακύρωση του.

Η απόφαση των 13 συμβούλων που ψήφισαν την πρόταση του δημάρχου αποτελεί βαριά ποινή για τους Ναυπάκτιους. Τους καταδικάζει να πίνουν νερό από αμιαντοσωλήνες και να κολυμπούν σε θάλασσες που δέχονται λύματα, για τα επόμενα τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Τους ανθρώπους αυτούς θα τους ακούσουμε ξανά να μιλάνε για μεγάλα αναπτυξιακά έργα για τουρισμό και ανάπτυξη  ενώ είναι ανίκανοι να υλοποιήσουν δημοπρατημένα έργα σε εξέλιξη, που είχαν εξασφαλισθεί από προηγούμενες δημοτικές αρχές.

Ναύπακτος  3/7/22, ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεργασία πολιτών: “Το έβαλαν στα πόδια”

Published

on

By

Σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη “Συνεργασία πολιτών” του Βασίλη Γκίζα, μετά τα όσα διαμείφθηκαν στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο για το θέμα της ανάπλασης, αναφέρει:

“Μόνο ως ανεύθυνη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η στάση των συμβούλων της αντιπολίτευσης που εδώ και τόσους μήνες εγκαλούσαν τη δημοτική αρχή ότι δεν έφερνε προς συζήτηση το θέμα της ανάπλασης, και όταν αυτό ήρθε… απλά εγκατέλειψαν τα έδρανά τους.

 • Γιατί δεν έμειναν να υποστηρίξουν με επιχειρήματα και με την ψήφο τους τις μέχρι τώρα θέσεις τους;
 • Γιατί απέφυγαν να είναι παρόντες στη διαδικασία, δηλώνοντας μάλιστα ευθαρσώς ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε μία τόσο δύσκολη απόφαση και να αναλάβουν την ευθύνη της ψήφου για τη συνέχιση ή μη του έργου;

Ξεχνούν ότι έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στις διαδικασίες του κορυφαίου οργάνου και να λαμβάνουν ξεκάθαρη θέση.

Η εν γένει στάση των μελών της αντιπολίτευσης όλο αυτό το διάστημα, με αποκορύφωμα τα όσα διαδραματίστηκαν στη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου, αποκαλύπτει τη μία και μοναδική εξ αρχής επιδίωξή τους.  Τη δημιουργία της τέλειας παγίδας για τη δημοτική αρχή, προσδοκώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα σύρουν το δήμαρχο και τη συμπολίτευση μέχρι τις εκλογές.

Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό.  Το χειρότερο είναι ότι μπροστά σε αυτή τους την επιδίωξη, δεν είχαν καμία απολύτως αναστολή να βάλουν σε περιπέτειες μια ολόκληρη πόλη με ένα έργο που γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν είχε καμία απολύτως πιθανότητα να ολοκληρωθεί.  Γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά ότι όλο αυτό το διάστημα, αλλά και τώρα που ήρθε το θέμα προς συζήτηση, δεν πρότειναν το παραμικρό ως λύση στα σοβαρότατα προβλήματα του έργου.  Μοναδικό αφήγημά τους; «Το έργο πρέπει να γίνει».  Χωρίς καμία άλλη εξήγηση, χωρίς καμία απολύτως πειστική πρόταση.

Η δημοτική αρχή επιδεικνύοντας για ακόμη μία φορά σοβαρότητα και υπευθυνότητα, δε σύρθηκε και δεν παρασύρθηκε.  Ο Δήμαρχος Βασίλης Γκίζας ενημέρωσε αναλυτικά για τα δεδομένα του έργου και τα στοιχεία που υπάρχουν με τις υπογραφές των πλέον αρμοδίων στελεχών του δήμου.  Και όλα είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης από κανέναν.

 1. Έλλειψη νόμιμης χρηματοδότησης ως προς τις μη επιλέξιμες δαπάνες
 2. Έλλειψη ολοκληρωμένων μελετών ως προς τα ευρήματα μετά το σκανάρισμα
 3. Έλλειψη σωστού εργολάβου

Τα υπόλοιπα αποτελούν αντιπολιτευτικές κορώνες με μηδενικό αντίκρισμα και ευτυχώς για όλους μας η κοινωνία γνωρίζει”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ