Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Μπλόκο» στη μαρίνα;

Published

on

Για κατάτμηση  μελετών και προϋπολογισμού στο έργο του τουριστικού καταφυγίου σκαφών στο Γρίμποβο Ναυπάκτου, κάνει λόγο σε «καταγγελία» του ο Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητής Γεωτεχνικών και Στατικών έργων Δημήτρης Παπαναστασόπουλος. Όπως αναφέρει στο έγγραφό του, που απέστειλε στον Δήμο Ναυπακτίας  – αρμόδιες υπηρεσίες, όλο αυτό έχει να κάνει με την απ’ ευθείας ανάθεση τμημάτων του έργου, με συνέπεια τον  κακό σχεδιασμό του και τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Με το έγγραφο του αυτό επισημαίνει, όπως ο ίδιος διευκρινίζει, κάποια στραβά πράγματα στο ξεκίνημα της Μελέτης του έργου, γιατί με τον τρόπο που σήμερα δρομολογείται αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα. «Έκανα Ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένας σύμβουλος /συνεργάτης του δημάρχου, να πάρει δηλαδή τη διαδικασία και να δει πού είναι εσφαλμένη» τονίζει.  Στο Nafsweek  μιλά τόσο ο  Δημήτρης Παπαναστασόπουλος, όπου και του ζητήσανε να μας διευκρινίσει σε τι ακριβώς αφορά αυτή «καταγγελία» και αν θα βάλει φρένο, αν μπορεί να μπλοκάρει την όλη τη διαδικασία για το Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο, αλλά και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Αντώνης Φράγκος.

Με έγγραφό του, την 27η Ιουνίου 2018, προς τον Δήμο Ναυπακτίας και συγκεκριμένα με αποδέκτες  την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τον αντιδήμαρχο Κώστα Καρακώστα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, με θέμα «Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση μελετών τουριστικού καταφυγίου σκαφών στο Γρίμποβο Ναυπάκτου» ο Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητής Γεωτεχνικών και Στατικών έργων Δημήτριος Παπαναστασόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων σχετικά με την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (106/18) Περί: « Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης για την σύνταξη « Γεωτεχνικής μελέτης και μελέτης θεμελίωσης Τουριστικού Λιμένα Ναυπάκτου» με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας»:

«Επισημαίνουμε με το έγγραφο μας αυτό ότι για ένα έργο τέτοιου μεγέθους και σημασίας όπως το συγκεκριμένο λιμενικό έργο, έγινε εσφαλμένη κατάτμηση μελετών και προϋπολογισμός προκειμένου να γίνει εξ ολοκλήρου με απευθείας αναθέσεις και αποσπασματικά, γεγονός που οδηγεί σε κακό σχεδιασμό του έργου και με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις».

 Λανθασμένα και παραπλανητικά…

 

Σε άλλο σημείο του εγγράφου αναφέρεται: «… κατά παράβαση του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών ΦΕΚ β 2519/20.07.2017 στο παράρτημα της προγραμματικής σύμβασης εμφανίζεται λανθασμένα και παραπλανητικά η εκτέλεση των γεωτρήσεων, εργαστηριακών δοκιμών και μελέτης θεμελίωσης τεχνικού έργου να γίνονται με ημερομίσθια μηχανικού σαν να πρόκειται για εργασία η οποία δεν έχει αναλυτικό τιμολόγιο υπολογισμού αγνοώντας ο συντάκτης της όλα τα παραπάνω».

Συνεχίζοντας αναφέρονται στο έγγραφο: «Η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για την ανάδειξη αναδόχου μελετητή για την εκπόνηση ορισμένης μελέτης (ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση) τελεί, κάθε φορά, σε συνάρτηση με την πολυπλοκότητα, το μέγεθος και την εξειδικευμένη εμπειρία που απαιτείται για την εκπόνηση αυτής, καθώς και με το ύψος της προεκτιμώμενης αμοιβής. Ειδικότερα, η επιλογή αναδόχου μελετητή μέσω της διενέργειας διαγωνισμού αποβλέπει στην προσέλευση μεγάλου ή έστω ικανού αριθμού υποψηφίων με αντικειμενικό σκοπό την ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και την διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του οικείου Δήμου με την επιλογή της πλέον συμφέρουσας για αυτόν από οικονομικής και τεχνικής άποψης προσφοράς. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται ο επιμερισμός μιας «ενιαίας» μελέτης σε μερικότερες της αυτής κατηγορίας – μελέτες, δηλαδή, με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο – και, στη συνέχεια, η απευθείας ανάθεση αυτών χωριστά, με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής δαπάνης που απαιτείται για την εκπόνηση της ενιαίας μελέτης, καθόσον με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η μη τήρηση της οριζόμενης από τις διατάξεις αυτές διαδικασίας διενέργειας τακτικού διαγωνισμού. Κατά συνέπεια, ο επιμερισμός μιας ενιαίας μελέτης σε περισσότερες ομοειδείς, για τις οποίες έχουν αναγραφεί ιδιαίτερες πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό, προς αποφυγή της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με δημόσιο ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό δεν είναι νόμιμος και επομένως δεν είναι νόμιμη και η δαπάνη που προκαλείται από την εκπόνηση των μελετών αυτών.

Για όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι η προαναφερόμενη προγραμματική σύμβαση είναι άκυρη δεν οδηγεί σε ορθά τεχνικά αποτελέσματα και δεν διασφαλίζει τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου. Η σύναψη κάθε σύμβασης πρέπει να γίνεται κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Περιφερείας οι οποίες υπηρεσίες διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την ανάθεση, επίβλεψη και έγκριση τέτοιου μεγέθους μελετών», καταλήγει το έγγραφο του κ. Παπαναστασόπουλου.

 

“Είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά”

Για το θέμα μιλά στο Nafsweek ο Δημήτρης Παπαναστασόπουλος, πολιτικός μηχανικός μελετητής, όπου και του ζητήσαμε να μας διευκρινίσει σε τι ακριβώς αφορά αυτή «καταγγελία» και αν θα βάλει φρένο, αν μπορεί να μπλοκάρει την όλη τη διαδικασία για το Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο.  Μας είπε:

«Με αυτό το έγγραφο που έστειλα, με απλά λόγια, προσπαθώ να διορθώσω κάτι που πάει να ξεκινήσει λάθος. Μέχρι σήμερα βέβαια δεν έχει ξεκινήσει τίποτα.  Δύο πράγματα είναι τα σημαντικά: το πρώτον ότι πάνε να αναθέσουν μόνο τη θεμελίωση των βράχων που θα μπουν στη θάλασσα. Χρηματοδότηση δεν μπορείς να πάρεις με μία θεμελίωση και μόνο. Πρέπει να είσαι έτοιμος, να έχεις ολοκληρωμένη τη μελέτη του έργου. Με το έγγραφο μου αυτό επισημαίνω κάποια στραβά πράγματα στο ξεκίνημα της Μελέτης του έργου, γιατί εάν ξεκινήσουμε έτσι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα. Και δεύτερον, δεν μπορεί να θυσιάζεις ένα έργο για να κάνεις μία απευθείας ανάθεση των 20 χιλιάδων ευρώ για μελέτη».

Τί προτείνετε ότι πρέπει να γίνει για το έργο του Τουριστικού καταφυγίου;

«Θα πρέπει να βγει ένας διαγωνισμός για το τουριστικό καταφύγιο Ναυπάκτου, να έρθουν οι εταιρείες και να πουν ότι όποιες μελέτες, εγκρίσεις από φορείς κλπ απαιτούνται θα τα κάνουμε εμείς φτιάχνοντας τον φάκελο του έργου. Από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετές εταιρείες στον διαγωνισμό θα πέσει και η τιμή για την δημιουργία του φακέλου του τουριστικού καταφυγίου της Ναυπάκτου. Έτσι όπως πάει σήμερα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, με μία Μελέτη κάθε χρόνο, δεν ξέρω σε τι βάθος χρόνου μπορεί και αν μπορεί να δούμε στη Ναύπακτο τουριστικό καταφύγιο σκαφών. Προτείνω συγκεκριμένα στο έγγραφο ότι όταν πάει να γίνει μία τέτοια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Λιμενικού Ταμείου να παίρνουν και τη γνώμη από την Τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της Περιφέρειας. Να προσθέσω ότι, κακώς ψηφίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, αφού δεν είναι κανένας μηχανικός από τα μέλη, αλλά και δεν είχαν και μία εισήγηση από την Τεχνική υπηρεσία.  Όλα αυτά προσπαθώ να τους πω στο έγγραφό μου και δεν είναι καταγγελία. Ποιός δεν θα ήθελε να υπάρχει το τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο;  Έτσι όπως πάει, δεν θα γίνει ποτέ. Έκανα Ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένας σύμβουλος/ συνεργάτης του δημάρχου, να πάρει δηλαδή τη διαδικασία και να δει πού είναι εσφαλμένη. Για αυτό ακριβώς το έγγραφο μου απευθυνόταν στο Δήμο, στην τεχνική υπηρεσία και στο Λιμενικό ταμείο.  Δεν έκανα καταγγελία ούτε στο ελεγκτικό συνέδριο, ούτε στην περιφέρεια, ούτε σε κάποιον άλλον ελεγκτικό μηχανισμό. Είναι ξεκάθαρο αυτό».

Βλέπετε το όραμα δεκαετιών για τη δημιουργία «μαρίνας» στη Ναύπακτο να βρίσκει εμπόδια;

«Έτσι όπως δρομολογείται θεωρώ ότι χάνονται επενδυτικές ευκαιρίες. Εάν αυτή τη στιγμή ο περιφερειάρχης μπορούσε να διαθέσει αυτή τη χρηματοδότηση, υπάρχει φάκελος του έργου έτοιμος; Αν το 2015 και το 2016 που συζητάγαμε για τουριστικό καταφύγιο είχαμε προχωρήσει τις διαδικασίες, σήμερα θα είμαστε με το φάκελο στα χέρια και έτοιμο για χρηματοδότηση. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Εμείς σήμερα αναθέτουμε τη γεωτεχνική μελέτη η οποία θα παραδοθεί μετά από τέσσερις-πέντε μήνες, όπως και η περιβαλλοντική Μελέτη, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Εάν νομίζουν ότι μπορούν με το να ρίξουν τα βράχια που θα γίνει θεμελίωση μες στη θάλασσα θα μπορέσουν να πάρουν χρηματοδότηση μέσω του Intereg, συγνώμη αλλά αυτό δεν είναι έργο για το τουριστικό καταφύγιο. Είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά»!

 

Τι απαντά ο πρόεδρος του  Λιμενικού Ταμείου

Το ερώτημα αν μπορεί να μπλοκάρει η όλη  διαδικασία για το Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο, απευθύναμε και στον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αντώνη Φράγκο.  Μας είπε:

«Η όλη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί είναι νόμιμη και θα απαντήσει επ’ αυτού η Τεχνική υπηρεσία του δήμου. Η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση που έχουμε κάνει με το δήμο είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη προγραμματική σύμβαση και ήδη έχουμε κάνει αναθέσεις για τις δύο μελέτες, την περιβαλλοντική και την ακτομηχανική.  Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό που είχαμε θα προχωρούσαμε σε κατασκευή του έργου, όμως άλλαξαν τα δεδομένα, με την Περιφέρεια να επιδιώκει να μας εντάξει στο πρόγραμμα Indirect.  Όλη αυτή η διαδικασία είναι σύννομη καθώς  προβλέπεται  τα Λιμενικά Ταμεία να εξαιρούνται από το νόμο για μειοδοτικό διαγωνισμό, με τον νομοθέτη να το έχει κάνει επίτηδες αυτό, καθώς οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και χρονοβόρες οι αδειοδοτήσεις. Έτσι ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα να προχωρούν σε αναθέσεις μελετών. Με αυτό το σκεπτικό έχουν ανατεθεί η μελέτη χωροθέτησης, η ακτομηχανική και η περιβαλλοντική μελέτη».

Έχοντας αυτές τις τρεις μελέτες μπορούμε να καταθέσουμε φάκελο για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Interneg για το τουριστικό καταφύγιο της Ναυπάκτου;

«Με τις τρεις αυτές μελέτες είμαστε στο 90% της διαδρομής, μένει μια ακόμα μελέτη, η οποία θα είναι πολύ σύντομη και που θα προκύψει από τη γεωτεχνική και τη μελέτη θεμελίωσης. Ο σκοπός που κάνουμε γεωτεχνική μελέτη και μελέτη θεμελίωσης είναι για να προσεγγίσουμε με ακρίβεια το κόστος του έργου και να μπορέσουμε με τα δύο εκατομμύρια που μας δίνονται να παραδώσουμε ένα λειτουργικό τμήμα του έργου.

Θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε ένα προϋπολογισμό 4 και 5 εκατομμύρια για χρηματοδότηση, αλλά αυτό δεν θα μας βόλευε για το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, για αυτό και αναθέτουμε αυτές τις μελέτες.  Τα βήματα που κάνει Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και Δήμος είναι για να έχουμε στο τέλος μία οριστική μελέτη για χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξεκίνησαν οι εργασίες επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης στην πλατεία Στάικου

Published

on

By

Ξεκίνησε το έργο της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή της πλατείας Στάικου.  Πρόκειται για ένα έργο που κατασκευάζει η ΔΕΥΑΝ και προβλέπει την επέκταση του δικτύου κατά 200 μέτρα και τη σύνδεση συνολικά 60 ιδιοκτησιών με αυτό.

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε το 2023 και η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους της ΔΕΥΑΝ.  Στο σημείο των εργασιών βρέθηκαν σήμερα Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κ. Ζαχαρίας Χοχτούλας και ο Αντιδήμαρχος και πρώην Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κ. Θανάσης Κούκουνας.

Όπως σημείωσε ο κ. Βασίλης Γκίζας «ανταποκριθήκαμε σε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της πλατείας Στάικου, η οποία είναι μία ιδιαιτέρως δυναμική και αναπτυσσόμενη περιοχή της Ναυπάκτου.  Στόχος μας παραμένει η αναβάθμιση των γειτονιών μας με υποδομές που έχουν περιβαλλοντικό πρόσημο».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εγκαίνια εκλογικού κέντρου “Συνεργασία πολιτών” -Κάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης και επανεκλογής στον Βασίλη Γκίζα

Published

on

By

  • Tα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της δημοτικής παράταξης “Συνεργασία πολιτών” με επικεφαλής τον Βασίλη Γκίζα  πραγματοποιήθηκαν  σήμερα Τρίτη  19 Σεπτεμβρίου στις 20:30.

Η συγκέντρωση, η ομιλία και η παρουσίαση των υποψηφίων του συνδυασμού έγινε στον πεζόδρομο της Αγίας Παρασκευής.

Σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη “Συνεργασία πολιτών” αναφέρει:

“Κάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης και επανεκλογής στον Βασίλη Γκίζα έστειλαν οι πολίτες της Ναυπακτίας, μετατρέποντας τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» σε μία εξόχως δυναμική και ενθουσιώδη συγκέντρωση.

«Ακολουθήσαμε πιστά τις αρχές μας»

«Πολιτικός πολιτισμός, συνεργασία, διαφάνεια, εργατικότητα, αποφασιστικότητα, γνώση και επίλυση των προβλημάτων, σταθερή προσήλωση στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια» είναι οι αρχές στις οποίες επικεντρώθηκε κατά την έναρξη της ομιλίας του ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας, σημειώνοντας ότι «αυτές  τις αρχές ακολουθήσαμε πιστά καθ’ όλη τη διάρκεια της 4ετούς μας  θητείας».

«Η Ναυπακτία του 2023 δεν έχει καμία σχέση με τη Ναυπακτία του 2019»

 

Αναφερόμενος στα έργα και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο του Δήμου, στο κέντρο και την περιφέρεια, ο Βασίλης Γκίζας τόνισε ότι «είδαμε τους κόπους μας να πιάνουν τόπο.  Η Ναυπακτία του 2023 δεν έχει καμία σχέση με τη Ναυπακτία του 2019.  Δεν είναι ουραγός των εξελίξεων, αλλά πρωταγωνιστής.  Αξιοποιήσαμε χρηματοδοτήσεις που βρήκαμε και τις μετατρέψαμε σε έργα που υλοποιούνται.

Απορροφήσαμε και δεσμεύσαμε νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 35.000.000 ευρώ, σε μια περίοδο χωρίς χρηματοδοτικά εργαλεία.

Δρομολογήσαμε και υλοποιήσαμε πάνω από 30 εντελώς νέα μεγάλα έργα υποδομής και ανάπτυξης, που θα αλλάξουν το επίπεδο διαβίωσης των συνδημοτών μας και θα φέρουν την Ναυπακτία στο προσκήνιο.

Εκπονήσαμε και παραδίδουμε νέες σοβαρές μελέτες, όπως η μελέτη για το νέο Διοικητήριο,  οι μελέτες για τα Λιμενικά έργα ύψους 608.000 ευρώ,  οι μελέτες του τούνελ – Παράκαμψη Ναυπάκτου, της αντιπλημμυρικής θωράκισης των δυτικών συνοικιών, των πεζοδρομίων ανατολικά  μέχρι το Ξηροπήγαδο και της οδού Θέρμου, η μελέτη όμβριων του Λυγιά, της αποχέτευσης  Δάφνης,  της Μακύνειας και του Πλατανίτη και πολλές ακόμη.

Προβάλλαμε συστηματικά την Ναυπακτία και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα».

«Είμαστε όλοι παρόντες»

Ο Βασίλης Γκίζας σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «στα 4 αυτά χρόνια είμαστε όλοι παρόντες και το Δημαρχείο παραμένει ανοικτό» ευχαριστώντας τους στενούς συνεργάτες του, τα μέλη της διοίκησης των τριών παρατάξεων, τους Αντιδημάρχους, τους Εντεταλμένους Συμβούλους, τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου, τα μέλη της παράταξής του και φυσικά τους Προέδρους και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων των Κοινοτήτων.

«Καλώ τον Τάκη Λουκόπουλο για ακόμη μία φορά σε διάλογο»

Για ακόμη μία φορά κάλεσε τον επικεφαλής της «Ενωτικής Πρωτοβουλίας» Τάκη Λουκόπουλο να πάψει να κρύβεται και να συμμετέχει σε δημόσιο διάλογο με τους συνυποψηφίους του.  Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Δεν μπορεί ο κ.Λουκόπουλος να εκπροσωπείται στο δημόσιο διάλογο από κείμενα  τοξικά και που δεν ταιριάζουν στη δημοκρατία και στον πολιτισμό μας.

 Σοβαρά ζητήματα ζητούν απαντήσεις.  Τί έγινε με τα αιολικά, τί έγινε με το 3ο Δημοτικό, με τη Δημοτική Αστυνομία, με το πανωπροίκι της ΔΕΥΑΝ, με το τουριστικό καταφύγιο και την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου.  Ποιο μοντέλο διοίκησης σκοπεύουν να ακολουθήσουν;»

 «Η Ναυπακτία που θέλουμε – Το όραμά μας»

Καλώντας τον κόσμο να ανανεώσει την εντολή στο πρόσωπό του και στην παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», ο Βασίλης Γκίζας τόνισε ότι «το όραμά μας βασίζεται στα ήδη πεπεραγμένα μας και όχι σε λόγια. 

 Θέλουμε μια Ναυπακτία επίκεντρο και ήδη κάναμε πολλά και μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα σε επίπεδο εξωστρέφειας και υποδομών. 

Θέλουμε μια Ναυπακτία περιβαλλοντικά αναβαθμισμένη και ήδη  εκτελούμε και δρομολογήσαμε σοβαρά έργα όπως ο δίδυμος αγωγός, η αντιπλημμυρική θωράκιση, οι αποχετεύσεις, η ύδρευση και η αντικατάσταση του αμιαντοσωλήνα.

Θέλουμε μια Ναυπακτία όμορφη και φιλική στο δημότη και τους επισκέπτες μας και ήδη πραγματοποιούμε αναπλάσεις και έργα όπως οι έξυπνες διαβάσεις  πεζών και οι ασφαλτοστρώσεις.

Θέλουμε ένα δήμο  σύγχρονο και οργανωμένο διοικητικά οργανωμένο και ήδη δρομολογήσαμε την κατασκευή νέου Διοικητηρίου.

 Θέλουμε τη δημιουργία του εναλλακτικού δρόμου-τούνελ και ήδη εξασφαλίσαμε  2.2 εκ ευρώ για τις μελέτες.

 Θέλουμε  τα χωριά μας  αξιοπρεπή  και  αναπτυγμένα και ήδη τριπλασιάσαμε  τους προϋπολογισμούς των έργων.

 «Σας καλώ να απορρίψετε το παλιό και το τοξικό και να επιλέξετε την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια»

Κλείνοντας την ομιλία του ο Δήμαρχος Ναυπακτίας ευχαρίστησε όλους τους νέους συνεργάτες του και στελέχη της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» που δίνουν νέα πνοή και ισχυρή δυναμική νίκης στο ανανεωμένο ψηφοδέλτιο της παράταξης και κάλεσε τους δημότες να απορρίψουν το παλιό και το τοξικό και να επιλέξουν την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια επισημαίνοντας ότι η επόμενη πενταετία είναι καθοριστική.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Βασίλη Γκίζα

Published

on

By

Tα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της δημοτικής παράταξης “Συνεργασία πολιτών” με επικεφαλής τον Βασίλη Γκίζα  πραγματοποιήθηκαν  σήμερα Τρίτη  19 Σεπτεμβρίου στις 20:30.

Μετά τον αγιασμό ο Βασίλης Γκίζας μίλησε στους συγκεντρωμένους  κάνοντας αναφορές στα έργα που υλοποίησε η δημοτική αρχή στην θητεία της και σε όσα δρομολογούνται άμεσα για την νέα περίοδο.

Η συγκέντρωση, η ομιλία και η παρουσίαση των υποψηφίων του συνδυασμού έγινε στον πεζόδρομο της Αγίας Παρασκευής.

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ