Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Μπλόκο» στη μαρίνα;

Published

on

Για κατάτμηση  μελετών και προϋπολογισμού στο έργο του τουριστικού καταφυγίου σκαφών στο Γρίμποβο Ναυπάκτου, κάνει λόγο σε «καταγγελία» του ο Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητής Γεωτεχνικών και Στατικών έργων Δημήτρης Παπαναστασόπουλος. Όπως αναφέρει στο έγγραφό του, που απέστειλε στον Δήμο Ναυπακτίας  – αρμόδιες υπηρεσίες, όλο αυτό έχει να κάνει με την απ’ ευθείας ανάθεση τμημάτων του έργου, με συνέπεια τον  κακό σχεδιασμό του και τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Με το έγγραφο του αυτό επισημαίνει, όπως ο ίδιος διευκρινίζει, κάποια στραβά πράγματα στο ξεκίνημα της Μελέτης του έργου, γιατί με τον τρόπο που σήμερα δρομολογείται αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα. «Έκανα Ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένας σύμβουλος /συνεργάτης του δημάρχου, να πάρει δηλαδή τη διαδικασία και να δει πού είναι εσφαλμένη» τονίζει.  Στο Nafsweek  μιλά τόσο ο  Δημήτρης Παπαναστασόπουλος, όπου και του ζητήσανε να μας διευκρινίσει σε τι ακριβώς αφορά αυτή «καταγγελία» και αν θα βάλει φρένο, αν μπορεί να μπλοκάρει την όλη τη διαδικασία για το Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο, αλλά και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Αντώνης Φράγκος.

Με έγγραφό του, την 27η Ιουνίου 2018, προς τον Δήμο Ναυπακτίας και συγκεκριμένα με αποδέκτες  την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τον αντιδήμαρχο Κώστα Καρακώστα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, με θέμα «Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση μελετών τουριστικού καταφυγίου σκαφών στο Γρίμποβο Ναυπάκτου» ο Πολιτικός Μηχανικός – Μελετητής Γεωτεχνικών και Στατικών έργων Δημήτριος Παπαναστασόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων σχετικά με την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (106/18) Περί: « Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης για την σύνταξη « Γεωτεχνικής μελέτης και μελέτης θεμελίωσης Τουριστικού Λιμένα Ναυπάκτου» με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας»:

«Επισημαίνουμε με το έγγραφο μας αυτό ότι για ένα έργο τέτοιου μεγέθους και σημασίας όπως το συγκεκριμένο λιμενικό έργο, έγινε εσφαλμένη κατάτμηση μελετών και προϋπολογισμός προκειμένου να γίνει εξ ολοκλήρου με απευθείας αναθέσεις και αποσπασματικά, γεγονός που οδηγεί σε κακό σχεδιασμό του έργου και με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις».

 Λανθασμένα και παραπλανητικά…

 

Σε άλλο σημείο του εγγράφου αναφέρεται: «… κατά παράβαση του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών ΦΕΚ β 2519/20.07.2017 στο παράρτημα της προγραμματικής σύμβασης εμφανίζεται λανθασμένα και παραπλανητικά η εκτέλεση των γεωτρήσεων, εργαστηριακών δοκιμών και μελέτης θεμελίωσης τεχνικού έργου να γίνονται με ημερομίσθια μηχανικού σαν να πρόκειται για εργασία η οποία δεν έχει αναλυτικό τιμολόγιο υπολογισμού αγνοώντας ο συντάκτης της όλα τα παραπάνω».

Συνεχίζοντας αναφέρονται στο έγγραφο: «Η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για την ανάδειξη αναδόχου μελετητή για την εκπόνηση ορισμένης μελέτης (ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση) τελεί, κάθε φορά, σε συνάρτηση με την πολυπλοκότητα, το μέγεθος και την εξειδικευμένη εμπειρία που απαιτείται για την εκπόνηση αυτής, καθώς και με το ύψος της προεκτιμώμενης αμοιβής. Ειδικότερα, η επιλογή αναδόχου μελετητή μέσω της διενέργειας διαγωνισμού αποβλέπει στην προσέλευση μεγάλου ή έστω ικανού αριθμού υποψηφίων με αντικειμενικό σκοπό την ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού και την διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του οικείου Δήμου με την επιλογή της πλέον συμφέρουσας για αυτόν από οικονομικής και τεχνικής άποψης προσφοράς. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται ο επιμερισμός μιας «ενιαίας» μελέτης σε μερικότερες της αυτής κατηγορίας – μελέτες, δηλαδή, με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο – και, στη συνέχεια, η απευθείας ανάθεση αυτών χωριστά, με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την κατάτμηση της συνολικής δαπάνης που απαιτείται για την εκπόνηση της ενιαίας μελέτης, καθόσον με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, κατά περιγραφή των οικείων διατάξεων, η μη τήρηση της οριζόμενης από τις διατάξεις αυτές διαδικασίας διενέργειας τακτικού διαγωνισμού. Κατά συνέπεια, ο επιμερισμός μιας ενιαίας μελέτης σε περισσότερες ομοειδείς, για τις οποίες έχουν αναγραφεί ιδιαίτερες πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό, προς αποφυγή της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με δημόσιο ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό δεν είναι νόμιμος και επομένως δεν είναι νόμιμη και η δαπάνη που προκαλείται από την εκπόνηση των μελετών αυτών.

Για όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι η προαναφερόμενη προγραμματική σύμβαση είναι άκυρη δεν οδηγεί σε ορθά τεχνικά αποτελέσματα και δεν διασφαλίζει τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου. Η σύναψη κάθε σύμβασης πρέπει να γίνεται κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Περιφερείας οι οποίες υπηρεσίες διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την ανάθεση, επίβλεψη και έγκριση τέτοιου μεγέθους μελετών», καταλήγει το έγγραφο του κ. Παπαναστασόπουλου.

 

“Είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά”

Για το θέμα μιλά στο Nafsweek ο Δημήτρης Παπαναστασόπουλος, πολιτικός μηχανικός μελετητής, όπου και του ζητήσαμε να μας διευκρινίσει σε τι ακριβώς αφορά αυτή «καταγγελία» και αν θα βάλει φρένο, αν μπορεί να μπλοκάρει την όλη τη διαδικασία για το Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο.  Μας είπε:

«Με αυτό το έγγραφο που έστειλα, με απλά λόγια, προσπαθώ να διορθώσω κάτι που πάει να ξεκινήσει λάθος. Μέχρι σήμερα βέβαια δεν έχει ξεκινήσει τίποτα.  Δύο πράγματα είναι τα σημαντικά: το πρώτον ότι πάνε να αναθέσουν μόνο τη θεμελίωση των βράχων που θα μπουν στη θάλασσα. Χρηματοδότηση δεν μπορείς να πάρεις με μία θεμελίωση και μόνο. Πρέπει να είσαι έτοιμος, να έχεις ολοκληρωμένη τη μελέτη του έργου. Με το έγγραφο μου αυτό επισημαίνω κάποια στραβά πράγματα στο ξεκίνημα της Μελέτης του έργου, γιατί εάν ξεκινήσουμε έτσι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα. Και δεύτερον, δεν μπορεί να θυσιάζεις ένα έργο για να κάνεις μία απευθείας ανάθεση των 20 χιλιάδων ευρώ για μελέτη».

Τί προτείνετε ότι πρέπει να γίνει για το έργο του Τουριστικού καταφυγίου;

«Θα πρέπει να βγει ένας διαγωνισμός για το τουριστικό καταφύγιο Ναυπάκτου, να έρθουν οι εταιρείες και να πουν ότι όποιες μελέτες, εγκρίσεις από φορείς κλπ απαιτούνται θα τα κάνουμε εμείς φτιάχνοντας τον φάκελο του έργου. Από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετές εταιρείες στον διαγωνισμό θα πέσει και η τιμή για την δημιουργία του φακέλου του τουριστικού καταφυγίου της Ναυπάκτου. Έτσι όπως πάει σήμερα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, με μία Μελέτη κάθε χρόνο, δεν ξέρω σε τι βάθος χρόνου μπορεί και αν μπορεί να δούμε στη Ναύπακτο τουριστικό καταφύγιο σκαφών. Προτείνω συγκεκριμένα στο έγγραφο ότι όταν πάει να γίνει μία τέτοια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Λιμενικού Ταμείου να παίρνουν και τη γνώμη από την Τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της Περιφέρειας. Να προσθέσω ότι, κακώς ψηφίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, αφού δεν είναι κανένας μηχανικός από τα μέλη, αλλά και δεν είχαν και μία εισήγηση από την Τεχνική υπηρεσία.  Όλα αυτά προσπαθώ να τους πω στο έγγραφό μου και δεν είναι καταγγελία. Ποιός δεν θα ήθελε να υπάρχει το τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο;  Έτσι όπως πάει, δεν θα γίνει ποτέ. Έκανα Ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένας σύμβουλος/ συνεργάτης του δημάρχου, να πάρει δηλαδή τη διαδικασία και να δει πού είναι εσφαλμένη. Για αυτό ακριβώς το έγγραφο μου απευθυνόταν στο Δήμο, στην τεχνική υπηρεσία και στο Λιμενικό ταμείο.  Δεν έκανα καταγγελία ούτε στο ελεγκτικό συνέδριο, ούτε στην περιφέρεια, ούτε σε κάποιον άλλον ελεγκτικό μηχανισμό. Είναι ξεκάθαρο αυτό».

Βλέπετε το όραμα δεκαετιών για τη δημιουργία «μαρίνας» στη Ναύπακτο να βρίσκει εμπόδια;

«Έτσι όπως δρομολογείται θεωρώ ότι χάνονται επενδυτικές ευκαιρίες. Εάν αυτή τη στιγμή ο περιφερειάρχης μπορούσε να διαθέσει αυτή τη χρηματοδότηση, υπάρχει φάκελος του έργου έτοιμος; Αν το 2015 και το 2016 που συζητάγαμε για τουριστικό καταφύγιο είχαμε προχωρήσει τις διαδικασίες, σήμερα θα είμαστε με το φάκελο στα χέρια και έτοιμο για χρηματοδότηση. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Εμείς σήμερα αναθέτουμε τη γεωτεχνική μελέτη η οποία θα παραδοθεί μετά από τέσσερις-πέντε μήνες, όπως και η περιβαλλοντική Μελέτη, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Εάν νομίζουν ότι μπορούν με το να ρίξουν τα βράχια που θα γίνει θεμελίωση μες στη θάλασσα θα μπορέσουν να πάρουν χρηματοδότηση μέσω του Intereg, συγνώμη αλλά αυτό δεν είναι έργο για το τουριστικό καταφύγιο. Είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά»!

 

Τι απαντά ο πρόεδρος του  Λιμενικού Ταμείου

Το ερώτημα αν μπορεί να μπλοκάρει η όλη  διαδικασία για το Τουριστικό καταφύγιο σκαφών στη Ναύπακτο, απευθύναμε και στον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αντώνη Φράγκο.  Μας είπε:

«Η όλη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί είναι νόμιμη και θα απαντήσει επ’ αυτού η Τεχνική υπηρεσία του δήμου. Η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση που έχουμε κάνει με το δήμο είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη προγραμματική σύμβαση και ήδη έχουμε κάνει αναθέσεις για τις δύο μελέτες, την περιβαλλοντική και την ακτομηχανική.  Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό που είχαμε θα προχωρούσαμε σε κατασκευή του έργου, όμως άλλαξαν τα δεδομένα, με την Περιφέρεια να επιδιώκει να μας εντάξει στο πρόγραμμα Indirect.  Όλη αυτή η διαδικασία είναι σύννομη καθώς  προβλέπεται  τα Λιμενικά Ταμεία να εξαιρούνται από το νόμο για μειοδοτικό διαγωνισμό, με τον νομοθέτη να το έχει κάνει επίτηδες αυτό, καθώς οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και χρονοβόρες οι αδειοδοτήσεις. Έτσι ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα να προχωρούν σε αναθέσεις μελετών. Με αυτό το σκεπτικό έχουν ανατεθεί η μελέτη χωροθέτησης, η ακτομηχανική και η περιβαλλοντική μελέτη».

Έχοντας αυτές τις τρεις μελέτες μπορούμε να καταθέσουμε φάκελο για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Interneg για το τουριστικό καταφύγιο της Ναυπάκτου;

«Με τις τρεις αυτές μελέτες είμαστε στο 90% της διαδρομής, μένει μια ακόμα μελέτη, η οποία θα είναι πολύ σύντομη και που θα προκύψει από τη γεωτεχνική και τη μελέτη θεμελίωσης. Ο σκοπός που κάνουμε γεωτεχνική μελέτη και μελέτη θεμελίωσης είναι για να προσεγγίσουμε με ακρίβεια το κόστος του έργου και να μπορέσουμε με τα δύο εκατομμύρια που μας δίνονται να παραδώσουμε ένα λειτουργικό τμήμα του έργου.

Θα μπορούσαμε βέβαια να κάνουμε ένα προϋπολογισμό 4 και 5 εκατομμύρια για χρηματοδότηση, αλλά αυτό δεν θα μας βόλευε για το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, για αυτό και αναθέτουμε αυτές τις μελέτες.  Τα βήματα που κάνει Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και Δήμος είναι για να έχουμε στο τέλος μία οριστική μελέτη για χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μεγάλη ανατροπή στην εκτός σχεδίου δόμηση

Published

on

By

«Η πρόσφατη απόφαση 176/2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την εκτός σχεδίου δόμηση ανατρέπει όλα τα δεδομένα σε αγοραπωλησίες και συμβόλαια, προεγκρίσεις δόμησης και άδειες δόμησης και σε χιλιάδες μικρές και μεγάλες επενδύσεις, τουριστικές ή αναπτυξιακές, για τις οποίες έχουν ληφθεί προεγκρίσεις ή οι οποίες έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν των 4 στρεμμάτων, αλλά απαιτείται και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) για τη δόμηση ενός ακινήτου, διότι, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, κατά το Σύνταγμα οι εκτός σχεδίου περιοχές δεν έχουν ως προορισμό, κατ’ αρχήν, τη δόμηση ή την τουριστική εκμετάλλευση, αλλά τη γεωργική, κτηνοτροφική και δασοπονική εκμετάλλευση και την αναψυχή του κοινού. Επί της ουσίας, με την απόφαση καταργείται η εκτός σχεδίου δόμηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ακόμη και για γήπεδα άρτια και οικοδομήσιμα από τέσσερα στρέμματα και πάνω, τα οποία μέχρι πρότινος μπορούσαν να οικοδομηθούν.

Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα στη μικροϊδιοκτησία, αλλά και στην ασφάλεια δικαίου στη χώρα μας, με αποκλειστικά υπεύθυνη την κυβερνητική αδράνεια για τη ρύθμιση ενός ζητήματος που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες που βρίσκονται στον αέρα. Ούτε κρύο ούτε ζέστη, κατά τα λόγια του Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Διευκρινίζω ότι ούτε διαθέτω ούτε εκπροσωπώ (δικηγορικά ή άλλως πως) τέτοιες ιδιοκτησίες. Ωστόσο, παρακολουθώ τις συνέπειες της κυβερνητικής στάσης στην κοινωνία και τους θεσμούς σε περιοχές μικρών και εκτός σχεδίου κλήρων, όπως η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα: έχουν παγώσει όλες οι αγοραπωλησίες και τα συμβόλαια για ακίνητα που μέχρι σήμερα είχαν δικαίωμα έκδοσης νόμιμης οικοδομικής άδειας. Τα πολεοδομικά γραφεία της χώρας και οι υπηρεσίες δόμησης έχουν αναστείλει κάθε προέγκριση δόμησης και άδεια δόμησης σε ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών με εμβαδόν μεγαλύτερο των 4.000 τ.μ. χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Ενώ μετέωρες έχουν μείνει μικρές και μεγάλες επενδύσεις, κυρίως τουριστικές, που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, διότι στερούνται πλέον δυνατότητας έκδοσης οικοδομικής άδειας. Για ακόμη μία φορα η ασφάλεια δικαίου στη χώρα μας κατακρημνίζεται.

Το γαϊτανάκι της κυβερνητικής ανεπάρκειας ξεκίνησε με τον περίφημο νόμο Χατζηδάκη και την καταληκτική προθεσμία της 9ης Δεκεμβρίου του ν. 4759/2020 για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για ακίνητα επιφανείας μικρότερης των 4 στρεμμάτων. Με την εκπνοή της προθεσμίας χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες έχασαν το δικαίωμα δόμησης, παρά τη ρητή δέσμευση της πολιτείας για την (προηγούμενη) εκπόνηση τοπικών ή ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και τον ορισμό νέων ζωνών οικοδόμησης και ανάπτυξης. Τη σκυτάλη παίρνει σήμερα το ΣτΕ, με το απόλυτο κομφούζιο να διαιωνίζεται στις Αρχές, στην κοινωνία και τους θεσμούς και τη δαμόκλειο σπάθη της καταδίκης από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια να επικρέμαται πάνω από τη χώρα μας.

Σκόπιμη πολιτική επιλογή ή τραγική κυβερνητική ανεπάρκεια; Οτιδήποτε απ’ τα δύο, η δικαστική ρύθμιση αποτελεί τη χειρότερη εκδοχή θεσμικής απάντησης σε ένα πρόβλημα που λαμβάνει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις».

* Ο κ. Νικόλας Φαραντούρης είναι καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

πηγή: «Καθημερινή»

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίτη 21/3 η παρουσίαση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ναυπάκτου

Published

on

By

Ξεκινά η δημόσια διαβούλευση – 

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00′, στο κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ (Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιτέας περιοχή Πλατανίτη) θα λάβει χώρα η ανοικτή δημόσια παρουσίαση του Β1 Σταδίου της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) διοικητικών ορίων πρώην Δ. Ναυπάκτου (Δ.Ε. Ναυπάκτου).

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα 2 μηνών και συγκεκριμένα, από τις 22 Μαρτίου 2023 έως τις 22 Μαΐου 2023, κατά το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής απόψεων και παρατηρήσεων, οι οποίες θα εξεταστούν και θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη του Β2 Σταδίου της μελέτης, που αντιστοιχεί στην οριστική πρόταση, η οποία θα θεσμοθετηθεί.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η πλήρης μελέτη του Β1 Σταδίου, θα είναι αναρτημένη και διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας (https://www.nafpaktos.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης,

Απόψεις και παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας (κτήριο πρώην Δημαρχείου Αντιρρίου) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@nafpaktos.gr.

  • Η δημόσια παρουσίαση της μελέτης θα προβληθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Ναυπακτίας (https://www.nafpaktos.gr).

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Yποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων -Πρόστιμο & φυλάκιση για αμελείς ιδιοκτήτες

Published

on

By

Εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου από 1-5-2023 έως 31-10-2023, οι δήμοι της χώρας καλούν όλους τους δημότες τους που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά, σκουπίδια μέχρι τις 30 Απριλίου 2023, διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ως «καθαρισμός», ορίζεται λεπτομερώς η απομάκρυνση σπασμένων δένδρων και κλαδιών, ξερά χόρτα, φύλλα κλπ., σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρα από κτίσματα, το κλάδεμα των φυτών και πώς θα γίνεται αυτό, η απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, καθώς και των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Εάν οι ιδιοκτήτες δεν πραγματοποιήσουν τον καθαρισμό μέχρι τις 30 Απριλίου, οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να τους ενημερώσουν ότι πρέπει να το πράξουν εντός 10 ημερών, αλλιώς τον καθαρισμό αναλαμβάνει αυτεπαγγέλτως ο δήμος, ο οποίος χρεώνει με πρόστιμο τους ιδιοκτήτες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για τον καθαρισμό, τους επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται σε 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, πάνω στο οποίο υπάρχει προσαύξηση, εφόσον το έργο πραγματοποιήσει ο δήμος.

Εάν πρόκειται για εγκαταλειμμένους χώρους, ή αγνώστων ιδιοκτητών, περιφραγμένους και ασφαλισμένους, ο δήμος καλεί την Πυροσβεστική για να βεβαιώσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και κατόπιν παραβιάζει τον χώρο με εισαγγελική παραγγελία για να τον καθαρίσει.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ