Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Αυτοδιοικητική Πολυτροπολογία από το ΥΠΕΣ – Τι αλλάζει, τι ρυθμίζει

Published

on

Δεκατέσσερα  διαφορετικά ζητήματα των Αιρετών και των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρυθμίζει εκπρόθεσμη πολυτροπολογία, που ουσιαστικά αποτελεί ένα “μίνι”Νομοσχέδιο,κατατέθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης και ψηφίζεται σήμερα Πέμπτη στη Βουλή.

Οι διατάξεις της (όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες, εξίσου σημαντικότατες, αυτοδιοικητικές ρυθμίσεις που ήδη περιελάμβανε το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιοδεν έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Είναι δε άγνωστη η θεσμική γνώμη των αρμόδιων οργάνων εκπροσώπησης της Αυτοδιοίκησης επί του περιεχομένου τους, καθώς ούτε αυτή τη φορά προκύπτει να τους εστάλη επισήμως για την παροχή γνώμης.

Ακολουθούν επιγραμματικά σε τίτλους όλες οι μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ που επέρχονται με την Τροπολογία, ενώ στον AIRETO θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες αναλύσεις για τις σημαντικότερες από αυτές.

(1)     Καταργούνται οι διατάξεις του Κλεισθένη για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των ΟΤΑ και επανέρχεται σε ισχύ το προηγούμενο πλαίσιο, βάσει του οποίου εδώ και χρόνια κατανέμονται οι ΚΑΠ.

(2)    Παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 30/9/2020, η διάρκεια του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.  Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος θα καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προυπολογισμό του ΥΠΕΣ.

(3)  Επιλύεται το ερμηνευτικό ζήτημα τι ακριβώς σημαίνει η εξαίρεση των Ανώνυμων Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα που εισήχθη το 2017.  Συγκεκριμένα, γίνεται συσταλτική ερμηνεία της εξαίρεσης και διευκρινίζεται ότι

(iσυνεχίζουν να υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν.4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και στον έλεγχο των προσλήψεων του τακτικού προσωπικού τους από το ΑΣΕΠ,

(iiσε περίπτωση λύσης τους, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του αρ.15 του ν.4483/2017 περί μεταφοράς του προσωπικού των εταιρειών στους μετόχους ΟΤΑ με την ίδια σχέση εργασίας,

(iiiκαταλαμβάνονται και όσες αναπτυξιακές Α.Ε. ΟΤΑ λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος της.

 

(4)       Παρατείνεται από τη λήξη τους (30/10/2019) μέχρι 31/12/2019, η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους Προσωρινούς Πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2018

(5)  Προστίθεται ρητά στις αρμοδιότητες των Δήμων η αρμοδιότητα της κατασκευής και συντήρησης των στάσεων και στεγάστρων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών γραμμών.

(6)  Η Κυβέρνηση αυξάνει ακόμα περισσότερο τις δημοτικές υπηρεσίες που μπορούν ανατεθούν σε ιδιώτες κατά το αρ.61 του ν.3979/2011 (ζήτημα για το οποίο ήδη οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις).

Συγκεκριμένα, προσθέτει τη μεταφορά επιβατών από τους Δήμους με ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας ΟΤΑ του αρ.18 του ν.2963/2001.

Ορίζει ότι στην περίπτωση που το προσωπικό (οδηγοί) των Δήμων δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτούμενων δρομολογίων, ο Δήμος μπορεί να αναθέτει τις υπηρεσίες οδηγού σε ιδιώτες με το αρ.61 του ν.3979/2011.

(7)  Εισάγεται η προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου σε περιπτώσεις μετατάξεων υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ Α’ βαθμού.

(8)      Προστίθεται στην Οικονομική  Επιτροπή των Περιφερειών η αρμοδιότητα κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου για έργα αρμοδιότητας της οικείας Περιφέρειας, όταν έχει εκδοθεί σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

(9)     Η περιβόητη διάταξη της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019 περί ποσόστωσης 3/5 του Δημάρχου στις Διοικήσεις Νομικών Προσώπων θα ισχύει και

α) για τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το αρ.70 του ν.3852/2010

β) για τη συμμετοχή Αιρετών εκπροσώπων του Δήμου σε Επιτροπές και συλλογικά όργανα Ν.Π., κληροδοτημάτων και σωματείων που συστήνονται και λειτουργούν “με νομοθετήματα του ΥΠΕΣ ή άλλων Υπουργείων”

(10)  Η Κυβέρνηση ξανά-αλλάζει το π.δ. 75/2011 για τις εκλογές των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ, ενώ μόλις πριν λίγες μέρες (11 Οκτωβρίου) εκδόθηκε το π.δ. 94/2019 με σειρά αλλαγών επί του ίδιου π.δ.

Ειδικότερα, καταργεί εδάφια της παρ.3 του αρ.4 που αφορούν τους εκπροσώπους των Δήμων στις οικείες ΠΕΔ, καθώς ρυθμίζονται ήδη σε άλλο σημείο του π.δ….

(11)  Επίλυση εκκρεμών ζητημάτων μετακινήσεων των συλλογικών οργάνων της Τ.Α.

(12)  Ρύθμιση – για ακόμα μία φορά – παραμέτρων λειτουργίας των νέων Δήμων που δημιουργήθηκαν με το αρ.157 του ν.4600/2019..

(13)  Διατάξεις για τους ΦΟΔΣΑ, εισαγωγή εξαιρέσεων ως προς τις προϋποθέσεις ίδρυσης αυτών, αύξηση κατά δύο του αριθμού μελών ΔΣ των διαδημοτικών ΦΟΔΣΑ

(14)  Πρόγραμμα επιχορήγησης των Δήμων από τα υφιστάμενα χρηματικά διαθέσιμα(έως 40 εκατ. ευρώ) του «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ», για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των Δήμων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, καθώς και υποχρεώσεων Δήμων προς την ΕΥΔΑΠ.

πηγή:

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου την Τετάρτη 5/10/22

Published

on

By

Την Τετάρτη, 5-10-2022, και ώρα 19:00 σε δια ζώσης συνεδρίαση της κοινότητας Ναυπάκτου στο κτίριο «Ναυπακτία» στο λιμάνι Ναυπάκτου, συνεδριάζει το  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ναυπάκτου με τα εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έκφραση γνώμης για την υπ΄ αριθμ. 16789/7-9-2022 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος με θέμα «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται κοινόχρηστο χώρο».
 2. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 18657/12-9-2022 έγγραφο του γραφείου Δημάρχου με θέμα «Παροχή γνώμης όσον αφορά τόσο στην ανέγερση του μνημείου όσο και στην υπόδειξη χώρου στην Κοινότητα Ναυπάκτου».
 3. Έκφραση γνώμης για την υπ΄ αριθμ. 20336/30-9-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της εμποροπανήγυρις του έτους 2022».
 4. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 16287/13-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος για ασφαλτόστρωση τμήματος του δρόμου στην περιοχή «Βλαχογιαννεϊκα» στην Παλαιοπαναγιά της Κοινότητας Ναυπακτου».
 5. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 17074/22-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος της κας Παναγιώτας Τσαπόγα για αντικατάσταση της οδοστρώματος επί της οδού Παρόδου Δημητρίου Πλαστήρα της κοινότητας Ναυπάκτου».
 6. Διατύπωση άποψης για κλάδεμα του Πλατάνου στην πλατεία έναντι του ΙΝ Αγίου Δημητρίου. (εισηγήτρια η κα Μυρτώ Κιμινουλάκη)
 7. Διατύπωση άποψης για την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη σε παιδιά που χάθηκαν και στους γονείς τους που αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά τους. (εισηγήτρια η κα Μυρτώ Κιμινουλάκη)
 8. Διατύπωση άποψης για τα τροχόσπιτα στην παραλία Ψανής (εισηγήτρια η κα Κατσούλη Ελένη)
 9. Διατύπωση άποψης για την δημιουργία skate Park στην πλατεία Τζαβέλλα (εισηγήτρια κα Κατσούλη Ελένη)
 10. Διατύπωση άποψης για την δημιουργία μίας μόνο εισόδου parking σε κάθε πυλωτή πολυκατοικίας. (εισηγητής ο κος Σιαμαντάς Θεόδωρος)
 11. Διατύπωση  άποψης για ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2022-2023 ( Υπάρχει εισήγηση από : κον  Γεώργιο Βαρελά)

Η πρόεδρος της

Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

«Αγροτική Περιφερειακή Έκθεση Αιτωλοακαρνανίας»

Published

on

By

Eγκαινιάστηκε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2022 στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού και θα παραμείνει ανοικτή έως το βράδυ της Κυριακής 2 Οκτωβρίου 2022, η  «Αγροτική Περιφερειακή Έκθεση Αιτωλοακαρνανίας» έκθεση διοργανώνεται από τον  Αγροτικό Σύλλογο Ελαιοπαραγωγών Αιτωλικού με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΔΕ.

Στην Αγροτική Περιφερειακή Έκθεση Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχουν επιχειρήσεις Αγροτικών Προϊόντων και Μηχανημάτων. Προσελκύσει πλήθος ενδιαφερομένων καθώς αποτελεί σημείο συνάντησης για αγρότες, κτηνοτρόφους, εξειδικευμένο εμπορικό κοινό,  καταναλωτές και φίλους της γεύσης από τη Δυτική Ελλάδα και ευρύτερα.

 

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Περιφερειάρχης επικέντρωσε μεταξύ άλλων και σε ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν την πρωτογενή παραγωγής της Αιτωλοακαρνανίας. Όπως είπε μέσα από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, έχουν διατεθεί πόροι ύψους 2,8 εκ. ευρώ περίπου, ενώ 552 παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών και άλλοι 330 στα Σχέδια Βελτίωσης. Οι συνολικές ενισχύσεις που έχουν διατεθεί μόνο στην Αιτωλοακαρνανία, ξεπερνούν τα 22 εκ. ευρώ.

«Δεν είναι όμως μόνο οι ενισχύσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δρομολογήσει και υλοποιούμε ένα μεγάλο σύνολο έργων στα αρδευτικά δίκτυα της Αιτωλοακαρνανίας, που όλοι ξέρουμε πόσα προβλήματα αντιμετώπιζαν και πόσα χρόνια είχαν να συντηρηθούν ή να εκσυγχρονιστούν. Έτσι, είτε μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, υλοποιούμε 23 έργα, συνολικού προϋπολογισμού, σχεδόν 40 εκ. ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης τόνισε ότι ειδικά για την Αιτωλοακαρνανία έχει ξεκινήσει μία μεγάλη προσπάθεια χαρακτηρισμού τοπικών προϊόντων ως ΠΟΠ και ΠΓΕ. Ήδη έχουν κατατεθεί οι σχετικοί φάκελοι για το ελαιόλαδο Αιτωλοακαρνανίας, τη χονδροελιά Αγρινίου και το μέλι Ξηρομέρου. Ενώ σε διαδικασία διερεύνησης και συμπλήρωσης του φακέλου είναι η παστή λίγδα Μεσολογγίου, η γραβιέρα Αμφιλοχίας, το αρνάκι Ξηρομέρου και το τυρί Τσαλαφούτη.

«Όραμά μας, και δεν το κρύβω, είναι με σταθερά βήματα να δομήσουμε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brandname για τα προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας, δημιουργώντας ένα μεγάλο και ποιοτικό «καλάθι», που θα έχει πρόσβαση στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού» πρόσθεσε ο κ. Φαρμάκης.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν  ποιοτικά αγροδιατροφικά προϊόντα όπως: Γαλακτοκομικά, εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα, Μελισσοκομικά, Ζυμαρικά, Κρασιά, Ποτά, Γλυκίσματα και Σοκολάτα, Βιολογικά Προϊόντα, Αρωματικά Φυτά, Ελληνικούς Ξηρούς Καρπούς, Καλλωπιστικά Φυτά, Παστέλια και πολλά ακόμα! Ενώ, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμό.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Λέσχη Αρχιμαγείρων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου -σε συνεργασία με καταξιωμένους Chefs- δημιουργεί και  προσφέρει παραδοσιακά πιάτα για όλους τους επισκέπτες.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Ζωντανά (09:00) το H’ Θεολογικό Συνέδριο Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου

Published

on

By

Θεολογικό-συνεδριο-2022-μητροπολη-ναυπακτου

 «Ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση καὶ Πολιτισμὸς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας»

Τό Σάββατο 1 Ὀκτωβρίου 2022, στό Πνευματικό της Κέντρο ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου διοργανώνει τό Η΄ Θεολογικό Συνέδριο, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἱεροθέου Α΄ Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν μέ γενικό θέμα: «Ἐκκλησιαστική παράδοση καί πολιτισμός τῆς Μικρᾶς Ἀσίας»

Τήν Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022 θά τελεσθῆ θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

09.00 Χαιρετισμοί
09.30 Χρῆστος Τερέζης, Ὁμότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας Παν. Πατρῶν: «Ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ στούς Ἴωνες φιλοσόφους»
09:50 Κωνσταντῖνος Μπελέζος, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχ. Ε.Κ.Π.Α.:  «Οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ἀποκαλύψεως»
10:10 Ἐμμανουήλ Καραγεωργούδης, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχ. Ε.Κ.Π.Α: « Προδρομικά στοιχεῖα τῶν ἡσυχαστῶν στήν διδασκαλία τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων»
10.30 – 11.30 Συζήτηση – Διάλειμμα.
11.30 Μητρ. Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος: «Οἱ Καππαδόκες Πατέρες κατά τόν Καππαδόκη π. Ἰωάννη Ρωμανίδη»
11:50 Σωτήριος Ἰ. Μπαλατσούκας, Δρ. Καθηγητής Ἁγιολογίας: « Σύγχρονοι Μικρασιᾶτες Ἅγιοι»
12:10 Renée Hirschon, Καθηγήτρια Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας, St. Peter’s College, Oxford Univ.: «Κληρονόμοι τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς»
12.30 – 01.30 Συζήτηση – Λήξη.

 

Θεολογικό-συνεδριο-2022-μητροπολη-ναυπακτου

Θεολογικό-συνεδριο-2022-μητροπολη-ναυπακτου

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ