Connect with us

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξεκινά και το έργο για το Πολιτιστικό Μονοπάτι

Published

on

Τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινούν οι εργασίες για το Πολιτιστικό Μονοπάτι της Ναυπάκτου, με τον εργολάβο να έχει πλέον εγκατασταθεί στο έργο.

Ένα έργο αναπτυξιακό, ιστορικό, πολιτιστικό, που θα συμβάλει στην διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με διαδρομές που διατρέχουν τα γραφικότερα μέρη της πόλης, στην περιοχή του Κάστρου και όχι μόνο, διασχίζοντας ιστορικά την πόλη της Ναυπάκτου, είναι το Πολιτιστικό Μονοπάτι.

Η διαδρομή ξεκινά από το οικόπεδο Παπαχαραλάμπους προς την Μεγαλομάτα, στο Βεζύρ τζαμί ανεβαίνει στην Τσαούς ντάπια φθάνει στο ρολόι και την Ωραία ντάπια, ενώ από την άλλη πλευρά μέσα από τα σοκάκια του κάστρου φθάνει στα Μποτσαρέικα.

Ωστόσο από την αρχική μελέτη δεν υλοποιείται το τμήμα από το Ασκληπιείο στο Κεφαλόβρυσο μέχρι το οικόπεδο Παπαχαραλάμπους.

Ο περιπατητής – επισκέπτης της Ναυπάκτου θα βιώνει μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασχίζοντας μια διαδρομή 3.500 χρόνων ιστορίας. Το έργο με προϋπολογισμό 530.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο», με την μελέτη να προβλέπει παρεμβάσεις με ανακατασκευές και στην ίδια μορφή µε την αρχική, µε χρήση των ίδιων υλικών, με τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, καθιστικούς πάγκους, πεζούλια, φυτεύσεις κλπ. και με τον χώρο να σηματοδοτείται για την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης στον επισκέπτη και να φωτίζεται µε διακριτικό φωτισμό.

Ο σχεδιασμός, είναι με μια σειρά παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλης, που «κουμπώνουν» η μία στην άλλη, όπως:  αστική ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου, η συντήρηση και αποκατάσταση του νοτιοανατολικού τμήματος των οχυρώσεων της Ναυπάκτου και η ανάδειξη των κρηνών της καστρούπολης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων κ.α,  που θα  συντείνουν στην ανάδειξη της Ναυπάκτου, στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τελικά στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Το Πολιτιστικό Μονοπάτι είναι έργο με διαχρονική στόχευση καθώς η αρχική μελέτη έγινε το 2011 από την τότε Δημοτική Αρχής Γ. Μπουλέ και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας. Την ομάδα εργασίας συγκροτούσαν οι: Πατούχας Κων/νος (Πολιτικός Μηχανικός), Υφαντής Ιωάννης (Πολεοδόμος), Υφαντής Αθανάσιος (Αρχιτέκτονας Μηχανικός), Σούκος Αλέξανδρος ( Αρχιτέκτονας Μηχανικός) και  Σταμάτη Μαρία (Αρχιτέκτονας Μηχανικός).

Περιγραφή παρεμβάσεων του έργου:

Για την διαµόρφωση – υποστήριξη της διαδροµής του πολιτιστικού µονοπατιού της Ναυπάκτου, όπως αυτό περιγράφεται, θα εκτελεστούν κατά ενότητες οι εργασίες που αναφέρονται στην συνέχεια, µε χρήση κυρίως φυσικών υλικών, µε ιδιαίτερη επιµέλεια και σεβασµό στην κλίµακα του χώρου.

Αναλυτικά θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Οδός Μπότσαρη από δυτική πύλη Κάστρου (οδός Μεσολογγίου) έως πλατεία Θ. Παπαναγιώτου.

 • Επισκευή, τµηµατική ανακατασκευή, µε τα ίδια υλικά, υπάρχουσας επίστρωσης µε καλντερίµι.
 • Συµπληρωµατικές επιστρώσεις οδού Νταλιάνη και επέκτασης οδού ∆ηµοσθένους µε φυσικά υλικά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Στην θέση πλατείας Ρολογιού – Ωραίας Ντάπιας µε την οδό Κ. Τζαβέλλα µέσω της οδού Μάντεως Κάρνου.

 • Καθαρισµός τµηµατική διαµόρφωση πλατείας Ρολογιού.
 • Αποκατάσταση-επισκευή εξωτερικής κλίµακας σύνδεσης πλατείας Ρολογιού και Ωραίας Ντάπιας µε τα ίδια υλικά και τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώµατος.
 • Επισκευή – καθαρισµός εξωτερικής κλίµακας και οδού Μάντεως Κάρνου, από την Ωραία Ντάπια.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Μονοπάτι από Τσαούς Ντάπια προς Προφήτη Ηλία.

 • Αποπεράτωση επιστρώσεων µε φυσική πέτρα
 • Ανακατασκευή υπάρχουσας ξηρολιθοδοµής (µε τα ίδια υλικά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Σύνδεση Βεζύρ Τζαµιού-Χαµάµ µε την οδό Κοµνηνού, µέσω της οδού Πελοπίδα Φράγκου.

 • Καθαρισµός-τµηµατική διαµόρφωση χώρου πλατώµατος Βεζύρ Τζαµιού – Οθωµανικής κρήνης – Χαµάµ
 • Αποκατάσταση-επισκευή εξωτερικής κλίµακας σύνδεσης πλατώµατος Βεζύρ Τζαµιού µε οδό Πελοπίδα  Φράγκου.
 • Καθαρισµός-τµηµατική διαµόρφωση, µε διατήρηση του φυσικού υλικού της οδού Π.Φράγκου και δυνατότητα σύνδεσης µε την Μεγαλοµάτα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : Σύνδεση οδού Πελοπίδα Φράγκου µε υπό διαµόρφωση πλατεία Παπαχαραλάµπους.

 • ∆ιαµόρφωση-επίστρωση πεζοδροµίου οδού Κοµνηνού-Κοζώνη, από οδό Πελ.Φράγκου, ως οδό Κοσµά του Αιτωλού.
 • Επισκευή-συντήρηση Βατόβρυσης στο πεζοδρόµιο της οδού Κοµνηνού.
 • ∆ιαµόρφωση-επίστρωση (µε ενιαίο υλικό) οδού Κοσµά του Αιτωλού, ως οδού ήπιας κυκλοφορίας και στάθµευσης.

Επιπλέον:

Σε όλη τη διαδροµή και στις θέσεις όπου υπάρχουν πλατώµατα, διαµορφώνονται χώροι στάσης και καθιστικών, οι οποίοι εξοπλίζονται µε ενηµερωτικούς πίνακες και χάρτες για την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης στον επισκέπτη για την συγκεκριµένη θέση και την περιοχή.

Στις θέσεις θέας διαμορφώνονται επίσης χώροι καθιστικών.

Σε όλη τη διαδροµή τοποθετούνται πινακίδες ένδειξης κατευθύνσεων και λοιπής σήµανσης, ώστε να µπορούν οι επισκέπτες να ακολουθούν και άλλες διαδροµές µέσα στην πόλη µε σαφήνεια στον προσανατολισµό τους και µε δυνατότητα εύκολης επιστροφής στο κεντρικό µονοπάτι. Ο συνολικός χώρος της διαδροµής εξοπλίζεται µε τον απαραίτητο λοιπό αστικό εξοπλισµό, καλάθια αχρήστων, καθιστικούς πάγκους, πεζούλια, φυτεύσεις κλπ.,  Ο χώρος φωτίζεται µε διακριτικό, χαµηλό κυρίως, φωτισµό.

Η ενδεικτική µορφή των ενηµερωτικών πινάκων και πινακίδων και γενικότερα της προβλεπόµενης σήµανσης, αλλά και του λοιπού εξοπλισµού και η θέση τοποθέτησής τους φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. Το περιεχόµενο, η απεικόνιση, η µορφή και το χρώµα των πληροφοριακών στοιχείων που θα αποτυπώνονται στους ενηµερωτικούς πίνακες και πινακίδες θα διαµορφωθούν µε την υπόδειξη της αρµόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων και θα έχουν ενιαία µορφή.

Σε όλους τους νέους χώρους που επιστρώνονται, σε όλη την διαδροµή του µονοπατιού κατά κανόνα, χρησιµοποιούνται φυσικά υλικά ίδιου χρώµατος σε διαφορετικά µεγέθη και συνδυασµούς και συγκεκριµένα:

 • Όπου υπάρχουν τσιµεντοστρωµένα τµήµατα, αυτά επιστρώνονται µε φυσικά υλικά.
 • Όπου επισκευάζονται ή επεκτείνονται επιστρωµένα τµήµατα του µονοπατιού, επιστρώνονται µε το ίδιο φυσικό υλικό µε την ίδια µορφή ή και αναλογία και µε
 • εναλλαγές, σύµφωνα µε την διαµορφωµένη κατάσταση.
 • Σε όλες τις περιπτώσεις επιστρώσεων λαµβάνονται ως πρότυπο τα παλαιότερα διαµορφωµένα πλακόστρωτα µε ορθογωνική ή και ακανόνιστη πέτρα, µε την µορφή
 • καλντεριµιού.
 • Στην µετάβαση σε διαφορετική µορφής επίστρωση σχηµατίζεται διαχωριστική λωρίδα µε ορθογωνικού σχήµατος πέτρες.
 • Όπου υπάρχουν ξηρολιθοδοµές, επισκευάζονται ή ανακατασκευάζονται ή και επεκτείνονται µε ίδια µορφή µε την αρχική και µε χρησιµοποίηση, τουλάχιστον κατά το εµφανές µέρος των ίδιων υλικών.
 • Όπου επισκευάζονται τα πέτρινα συµπαγή σκαλοπάτια, χρησιµοποιούνται τα ίδια υλικά µε επιµεληµένη επανατοποθέτηση, αφού προηγουµένως έχει προετοιµαστεί η βάση τους. Σε περίπτωση συµπλήρωσης τµηµάτων των σκαλοπατιών αυτά θα είναι ίδιας ακριβώς µορφής και χρώµατος µε τα υπάρχοντα. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται επένδυση των σκαλοπατιών.
 • Όπου υπάρχουν παλαιές κλίµακες σκυροδέµατος, επισκευάζονται, καθαρίζονται µε υδροβολή και γίνεται επεξεργασία της επιφάνειάς τους µε χρήση τριβείου.
 • Κατά περίπτωση και για την διαµόρφωση µικρών διαδροµών, µε εξοµάλυνση του φυσικού εδάφους (λόφος ∆εξαµενής) χρησιµοποιούνται κορµοδέµατα µε αφανή χρήση ξηρολιθοδοµής, για την διαµόρφωση και συγκράτηση του επιπέδου της διαδροµής.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΠΟΕ – ΟΤΑ την Πέμπτη

Published

on

By

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, ημέρα της ψήφισης στη Βουλή του «Αναπτυξιακού» Νομοσχεδίου, η ΠΟΕ- ΟΤΑ προκήρυξε νέα 24ωρη απεργία.

Αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) προκηρύσσει, για την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019, 24ωρη Πανελλαδική Απεργία όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, εντείνοντας τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της κατά του «Αναπτυξιακού» Νομοσχεδίου με διάταξη του οποίου εκχωρούνται στα ιδιωτικά συμφέροντα οι υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού των Δήμων.

Την ίδια ημέρα, οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιήσουν στις 11:00 το πρωί Πανελλαδικό Συλλαλητήριο έξω από τα Γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη).

Έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν, σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης και εργαζόμενοι άλλων Ομοσπονδιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Σημειώνεται πώς την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 είναι προγραμματισμένη η ψήφιση στη Βουλή του «Αναπτυξιακού» Νομοσχεδίου.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητούν την απόσυρση του άρθρου 179 του «Αναπτυξιακού» Νομοσχεδίου, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στους Δημάρχους με μειοψηφίες να εκχωρούν στους ιδιώτες τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού των Δήμων. Μία τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων, σε κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε οικονομική επιβάρυνση των Δημοτών, μέσω της αύξησης των Δημοτικών Τελών.

Ζητούν επίσης την απόσυρση των άρθρων του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» που στραγγαλίζουν και θέτουν κηδεμόνες στην συνδικαλιστική έκφραση Συλλόγων και Συνδικάτων για να πειθαρχήσουν και να συμμορφωθούν στις κυβερνητικές πολιτικές, άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων, καθώς και διασφάλιση της καταβολής του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

Η 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της Πέμπτης 24 Οκτωβρίου 2019, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν ενωτικά, μαζικά και δυναμικά όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έρχεται σε συνέχεια της 48ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού σήμερα Τρίτη 22 και αύριο Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, όπως και της Μηχανοκίνητης Πορείας στο κέντρο της Αθήνας».

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και δημοτική πολιτική

Published

on

By

Η οικονομική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα εδώ και μια δεκαετία έχει άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση κυρίως των νέων ανθρώπων. Μεταξύ αυτών ιδιαίτερα πλήττονται οι νέοι επιστήμονες από τους οποίους οι πλέον προσοντούχοι αναζητούν εργασία στο εξωτερικό.

Με βάση αυτή τη λογική το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό έχει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε οικονομία που στηρίζεται σε υπηρεσίες και έχει πολλές δυνατότητες αν αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες προς όφελός της. Κάθε σκεπτόμενος πολίτης θα περίμενε από την πολιτεία να πάρει ειδικά μέτρα και να δημιουργήσει προγράμματα και προϋποθέσεις ώστε οι νέοι να παραμείνουν στη χώρα και το συντομότερο δυνατό να επιστρέψουν και όσοι λόγω της κρίσης έχουν ξενιτευτεί.

Επειδή όμως η ανεργία δεν περιορίζεται στους νέους πτυχιούχους αλλά αφορά ολόκληρη τη νεολαία και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, για την αντιμετώπισή της δημιουργήθηκαν  μέσω του ΟΑΕΔ προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Πολλά από αυτά αφορούν την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και οι απασχολούμενοι είναι κυρίως χειρώνακτες μακροχρόνια  άνεργοι.  Στο δήμο Ναυπακτίας απασχολούνται σε οκτάμηνη βάση πάνω από 100 άτομα αυτής της κατηγορίας κυρίως από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και την Τεχνική Υπηρεσία. Αντικείμενο της απασχόλησής τους είναι οι καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων και διάφορα μικροέργα  με αυτεπιστασία κλπ.

Οι εργαζόμενοι αυτοί  θα μπορούσαν να καλύψουν όλες τις ανάγκες του δήμου στον τομέα της  καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πούμε ότι η Κυβέρνηση ενίσχυσε την αυτοδιοίκηση εμμέσως  αφού το κόστος για όλους τους εργαζόμενους στην κοινωφελή εργασία το καλύπτει το κράτος. Επίσης εκτονώνεται σε μεγάλο βαθμό την πίεση που ασκούν οι άνεργοι κάθε δήμου στο δήμαρχο για ανεύρεση εργασίας.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ αυτός ο τομέας της καθαριότητας θα μπορούσε να εξασφαλισθεί με τους εργαζόμενους από την κοινωφελή εργασία τα χρήματα που δόθηκαν σε ιδιώτες για τους αντίστοιχους καθαρισμούς ήταν όσα και τα προηγούμενα χρόνια.

Πρέπει συνεπώς να απαντηθούν δύο ερωτήματα.  Τι έργο έκαναν στο δήμο αυτοί που για 8 μήνες πληρώθηκαν από τον ΟΑΕΔ ;  Γιατί δεν περιορίσθηκε η δαπάνη του δήμου και χρειάσθηκε να δοθούν σε ιδιώτες χρήματα ίδια με τα προηγούμενα χρόνια;

Σε ένα δήμο που κυριαρχεί η διαφάνεια και ο ορθολογισμός με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να εξασφαλίσει σημαντικούς για τη Ναύπακτο χώρους από τους οποίους εξαρτάται η υλοποίηση μεγάλων δημοτικών έργων. Έργων με μόνιμες θέσεις εργασίας και τη δημιουργία πραγματικών εισοδημάτων. Αυτό βέβαια αντίκειται στη λογική των μόνιμων επιδομάτων.

Δεν είναι λοιπόν κατακριτέα μόνο η κεντρική πολιτική. Στον ίδιο βαθμό κατακριτέα πρέπει να είναι και η όποια δημοτική πολιτική αντιγράφει πιστά πολιτικές λαϊκισμού και ψηφοθηρίας.

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επίσκεψη Φαρμάκη στην Ναύπακτο

Published

on

By

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης κατά την επίσκεψή του στην πόλη της Ναυπάκτου. Κατά την συνάντηση στο Δημαρχείο της πόλης συζητήθηκαν θέματα  επιτάχυνσης των έργων και της απορρόφησης πόρων, καθώς και της ιεράρχησης των στόχων και των δράσεων. Στην συνάντηση πήραν μέρος η αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε.Αιτωλ/νίας Μαρία Σαλμά, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών Ζαχαρίας Χοχτούλας, ο επικεφαλής της ΑΔΚΝ Γιάννης Μπουλές και υπηρεσιακοί παράγοντες. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο περιοδείας του Περιφερειάρχη σε Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας.

Αναφορικά με το θέμα της μεταφοράς προσφύγων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  που τελευταία γίνεται μεγάλη συζήτηση, ήταν το μόνο που δεν συζητήθηκε.  Μάλιστα σε ερώτηση του Δημάρχου Ναυπακτίας αν υπάρχει κάποια ενημέρωση, ο κ. Φαρμάκης δήλωσε πως δεν γνωρίζει τίποτα.

 

Αναλυτικά το Δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΠΔΕ αναφέρει:

«Τους δήμους Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και Ναυπακτίας επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, στο πλαίσιο των περιοδειών του σε δήμους της Δυτικής Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Ο κ. Φαρμάκης, κατά τις συναντήσεις του με τον Δήμαρχο της Ι.Π. Μεσολογγίου, Κώστα Λύρο και με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας, Βασίλειο Γκίζα,  υπογράμμισε τη βούληση της Περιφέρειας να επιταχύνει τους ρυθμούς εκτέλεσης έργων και απορρόφησης πόρων, ζητώντας τη συμβολή και των δημοτικών Αρχών προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, υπήρξε μία πρώτη ιεράρχηση στόχων και δράσεων ενώ συμφωνήθηκε, το αμέσως επόμενο διάστημα να ακολουθήσουν αναλυτικές συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για όλα τα έργα και τα προβλήματα που υπάρχουν, προκειμένου να ξεπεραστούν το συντομότερο δυνατό.

Ακόμα, ενόψει και της χειμερινής περιόδου, ο κ. Φαρμάκης σημείωσε για μία ακόμα φορά ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη κινητοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων δυνάμεών της και θα συνεχίσει να στέκει στο πλευρό των Δήμων και των τοπικών κοινωνικών με κάθε διαθέσιμο μέσο και τρόπο.

Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο κ. Φαρμάκης είχε την ευκαιρία να σταματήσει και στον δρόμο, όπου εκτελούνται εργασίες καθαρισμού της παλαιάς εθνικής οδού, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των έργων.

«Τα προβλήματα και τα ελλείμματα των δήμων της Αιτωλοακαρνανίας είναι μεγάλα και χρόνια. Και για να ξεπεραστούν, απαιτείται η μέγιστη δυνατή σύμπραξη και προσπάθεια όλων μας. Από την πρώτη στιγμή έχω υπογραμμίσει ότι ως περιφερειακή Αρχή θα σταθούμε στο πλευρό όλων των Δήμων και όλων των πολιτών. Γιατί για εμάς δεν υπάρχουν, ούτε Δήμοι, ούτε πολίτες, α’ και β’ κατηγορίας. Μαζί με τους Δήμους λοιπόν, θα αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα γίνεται τις ελλείψεις, θα τρέξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε τις διαδικασίες και θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα για να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο, ενώ μαζί θα σχεδιάσουμε και ένα καλύτερο μέλλον» δήλωσε ο κ. Φαρμάκης με αφορμή την επίσκεψή του.

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

musitsa-slider

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ