Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Πρόσω ολοταχώς» για το έργο στη Βαρειά

Published

on

Μετά από την ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το θέμα του Λιμένα Εξυπηρέτησης αλιευτικών και άλλων σκαφών στη θέση Βαρειά Ναυπάκτου ήρθε προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.  Στην μέσω τηλεδιάσκεψης σύγκλησης του Σώματος και μετά από εισήγηση του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου Σπύρου Τσέλιου, κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το συμβούλιο το θέμα του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) του έργου.  Πρόκειται για την πρώτη «κίνηση» από την πλευρά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ώστε να υπάρχει έρεισμα για το αίτημα της επέκτασης της χερσαίας ζώνης λιμένα που αιτείται το Ταμείο.

Να θυμίσουμε πως το έργο της κατασκευής Λιμενικών Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Σκαφών στη θέση  Βαρειά Ναυπάκτου έχει χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος INTERRG ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, χρήματα που αρχικά προορίζονταν για την κατασκευή του μπαστουνιού στην μαρίνα Ναυπάκτου στην θέση «Πούντος» και με απόφασή της η σημερινή δημοτική αρχή μετέφερε για την χρηματοδότηση των Λιμενικών Εγκαταστάσεων στην Βαρειά.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό συμβούλιο εκφράστηκαν αντιρρήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης που εστιάζονταν στις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον (μόλυνση κ.α), ταυτόχρονα εμμένοντας στην χρήση της χρηματοδότησης για την κατασκευή του «μπαστουνιού» στην μαρίνα Ναυπάκτου στον «Πούντο».

Αποτέλεσμα να καταψηφίσουν την εισήγηση.

 

Βεβαίως οι αντιρρήσεις περί περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από τον ελλιμενισμό σκαφών,  να θεωρήσουμε ότι αντίστοιχα θα αφορούσαν και το έργο της μαρίνας ή ακόμα και την αρχική κατασκευή του μπαστουνιού μπροστά από το λιμάνι της Ναυπάκτου.

Τα πράγματα με τ’ όνομά τους

 

Όσον αφορά την κατασκευή της μαρίνας στον «Πούντο», θα πρέπει να πούμε κάποια στιγμή τα πράγματα με το όνομά τους.

Η μεν μαρίνα προϋπολογισμού άνω των 20 εκατ. ευρώ είναι έργο ιδιωτικό, σύμφωνα με την κατάταξη των λιμενικών έργων από το αρμόδιο υπουργείο και ο Δήμος αυτό που έχει να κάνει είναι η μελέτη του, με επόμενο βήμα να το βγάλει σε δημοπράτηση αναζητώντας επενδυτή.

Από την άλλη οι λιμενικές εγκαταστάσεις στην Βαρειά είναι έργο δημόσιο – δημοτικό, με τον Δήμο να έχει την όλη ευθύνη της εγκατάστασης. Άρα μιλάμε για δυο διαφορετικά πράγματα, που  βεβαίως μπορεί να συνυπάρξουν.

Με δεδομένη την χωροθέτηση για την μαρίνα, αλλά και για το λιμενικό έργο στην Βαρειά (Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 653/Δ/12.09.1988 και ΦΕΚ 1072/Δ/22.10.1992), η εμμονή για την εμπλοκή του Δήμου στην κατασκευή μέρους της μαρίνας μικρότερης χωρητικότητας, απαιτεί υποβιβασμό του έργου σε καταφύγιο σκαφών, σε αντίθεση με την χωροθέτησή της από το κράτος ως μαρίνα Ναυπάκτου.

Ο υποβιβασμός αυτός αποκλείει ταυτόχρονα την εγκατάσταση χερσαίων δραστηριοτήτων (ξενοδοχείο, αγορά, συντηρήσεις σκαφών και χώρους αναψυχής).

Να απεμπολήσουμε δηλαδή την δυνατότητα να αποκτήσει κάποια στιγμή στο μέλλον η Ναύπακτος μαρίνα και να πάμε σε κάτι μικρότερο; Αυτό είναι το ζητούμενο;

Τα βασικά στοιχεία του Έργου

Το υπό μελέτη λιμενικό έργο προτείνεται να κατασκευασθεί στη θέση Βαρειά Ναυπάκτου, σε απόσταση περίπου 1,4km από τον παλαιό λιμένα Ναυπάκτου και περί τα 75m από τις εκβολές του χειμάρρου Βαρειάς.

Στη εν λόγω θέση προβλέπεται ήδη από το ισχύον Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 653/Δ/12.09.1988 και ΦΕΚ 1072/Δ/22.10.1992)         η   δημιουργία  λιμανιού – Σκάλας,  με παράλληλα αξιοποίηση του όμορου Δημοτικού Κτήματος. Η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί κυρίως στη δημιουργία θέσεων ασφαλούς ελλιμενισμού για τα επαγγελματικά αλιευτικά και λοιπά σκάφη που δραστηριοποιούνται στη Ναύπακτο.

Η λειτουργία του εξετάζεται και προτείνεται να πραγματοποιηθεί υπό το πρίσμα της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του παραλιακού μετώπου της πόλης, καθώς ο νέος λιμένας μικτής χρήσης θα δρα σε συνέργεια και συμπληρωματικά με τον παλαιό λιμένα Ναυπάκτου και  τον ήδη χωροθετημένο τουριστικό λιμένα στο       Γρίμποβο (ΦΕΚ 432/Δ/24.06.1998), αξιοποιώντας τη θέση του έργου, που βρίσκεται στο ρου των σκαφών αναψυχής που διέρχονται από τον Κορινθιακό.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, η υπό μελέτη λιμενική εγκατάσταση προβλέπεται καμπύλου σχήματος, διαθέτει συνολικό μήκος περί τα 157m (μετρούμενο στην εξωτερική πλευρά του έργου) και αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα, ήτοι το γεφύρωμα πρόσβασης και τον προσήνεμο μώλο.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τμήμα του έργου (γεφύρωμα πρόσβασης) διαθέτει μήκος περί τα 62m και πλάτος 5m και καταλήγει στο προσήνεμο μώλο (δεύτερο τμήμα έργου), ο οποίος καμπυλώνεται επί μήκος 25m περίπου, οδεύει παράλληλα στην ακτογραμμή για 45m και καταλήγει στο, καμπύλου σχήματος, διευρυμένο ακρομώλιο, μήκους περίπου 25m.

Ο προσήνεμος μώλος το διαθέτει πλάτος 5m, το δε     ακρομώλιο διευρύνεται στο μέτωπο στα 10m περίπου.

Η υπό μελέτη λιμενική εγκατάσταση σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει την εξυπηρέτηση σκαφών μήκους 10.00m έως 15.00m και να διαθέτει ενδεικτική δυναμικότητα δεκαεπτά (17) σκαφών.

Η χωρητικότητα της εγκατάστασης δύναται να αυξάνεται, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες (και όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες).

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσδεσης στην εξωτερική πλευρά των έργων ημερόπλοιων και λοιπών σκαφών (θαλάσσια ταξί, υδροπλάνα κ.α.).

Η φάση λειτουργίας

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις θα γίνεται  μέσω δρόμπου που θα χαραχτεί στην δυτική πλευρά του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και παράλληλα με την  ανατολική όχθη του χειμάρρου Βαρειά.

Κατά τη λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης θα απαιτηθούν πρόσθετες ποσότητες νερού και ηλεκτρικής   ενέργειας για τις ανάγκες των σκαφών και των χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι οι πρόσθετες αυτές ποσότητες μπορούν να καλυφθούν, μέσω της σύνδεσης του έργου με τις υφιστάμενες υποδομές (υφιστάμενο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α Ναυπάκτου και ηλεκτροδοτικό δίκτυο της πόλης).

Συγκεκριμένα οι ανάγκες σε νερό αφορούν κατά κύριο λόγο στις απαιτήσεις σε νερό των ελλιμενιζόμενων σκαφών.

Η μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται με μέριμνα και εξοπλισμό του Δήμου Ναυπάκτου με ευθύνη του φορέα διαχείρισης λιμένα.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα συλλέγονται σε κάδο ανακύκλωσης συσκευασιών, ενώ τα λοιπά αστικά απορρίμματα των χρηστών/επισκεπτών θα συλλέγονται σε κάδους απορριμμάτων και η μεταφορά τους θα γίνεται προς σταθμό μεταφόρτωσης (ΣΜΑ).

Το υπό μελέτη έργο αποτελεί μία ήπια παρέμβαση, περιορισμένου μεγέθους και μικρής δυναμικότητας, το οποίο εντάσσεται αρμονικά (λόγω μεγέθους και σχήματος) στην ευρύτερη γεωμορφολογία της περιοχής.

Η λειτουργία του λιμένα μικτής χρήσης στη Βαρειά, η παράλληλη αποφόρτιση του Παλαιού Λιμένα Ναυπάκτου, αλλά και η υλοποίηση του ήδη χωροθετημένου τουριστικού λιμένα ανατολικά της Ναυπάκτου, στη θέση Γρίμποβο (ΦΕΚ 432/Δ/24.06.1998), αναμένεται να επιφέρει   πολλαπλά θετικές επιδράσεις.

Το έργο, αναμένεται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, καθώς θα δημιουργηθούν νέες, σύγχρονες και ασφαλείς θέσεις ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών.

Η λειτουργία του έργου αναμένεται να επιφέρει, άμεσα ή έμμεσα, θετικές επιπτώσεις στον τριτογενή τομέα,       καθώς θα παρέχεται η δυνατότητα ελλιμενισμού σε διερχόμενα σκάφη που πλέουν στον ευρύτερο Κορινθιακό Κόλπο, καθιστώντας έτσι τη Ναύπακτο πόλο έλξης επισκεπτών και αυξάνοντας το τουριστικό προϊόν της.

Ορίζοντας λειτουργίας  του έργου

Με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου τον Ιούνιο του 2022, η πλήρης ανάπτυξη του λιμένα περιλαμβάνει την υλοποίηση των κάτωθι υπολειπόμενων φάσεων κατασκευής και μελετών, τα οποία παρουσιάζονται με την θεώρηση ότι θα διαδέχονται η μια την άλλη ή θα συντρέχουν με τέτοιο τρόπο ώστε η κατασκευή του Έργου να θεωρείται μια συνεχόμενη διεργασία.

1)  Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:         1 μήνας (δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος εγκρίσεων), εκτιμώμενος χρόνος εγκρίσεων 6 έως 9 μήνες.

2)     Σύνταξη οριστικής μελέτης λιμενικών έργων και Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: 3 μήνες (δεν περιλαμβάνεται  ο χρόνος εγκρίσεων), εκτιμώμενος χρόνος εγκρίσεων 3 έως 5 μήνες.

3)    Δημοπράτηση του έργου, εκτιμώμενος χρόνος 5 έως 8 μήνες.

4)     Κατασκευή των λιμενικών έργων. Η κατασκευή του συνόλου των λιμενικών έργων εκτιμάται στη φάση αυτή ότι θα διαρκέσει 12 μήνες περίπου.

Το συνολικό κόστος κατασκευής της προτεινόμενης λύσης, εκτιμάται σε 1.700.000 ευρώ.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου η μελέτη  Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) του έργου. έλαβε την έγκριση από την αρμόδια αρχή της   Περιφέρειας.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίτη 21/3 η παρουσίαση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ναυπάκτου

Published

on

By

Ξεκινά η δημόσια διαβούλευση – 

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00′, στο κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ (Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιτέας περιοχή Πλατανίτη) θα λάβει χώρα η ανοικτή δημόσια παρουσίαση του Β1 Σταδίου της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) διοικητικών ορίων πρώην Δ. Ναυπάκτου (Δ.Ε. Ναυπάκτου).

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα 2 μηνών και συγκεκριμένα, από τις 22 Μαρτίου 2023 έως τις 22 Μαΐου 2023, κατά το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής απόψεων και παρατηρήσεων, οι οποίες θα εξεταστούν και θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη του Β2 Σταδίου της μελέτης, που αντιστοιχεί στην οριστική πρόταση, η οποία θα θεσμοθετηθεί.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η πλήρης μελέτη του Β1 Σταδίου, θα είναι αναρτημένη και διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας (https://www.nafpaktos.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης,

Απόψεις και παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας (κτήριο πρώην Δημαρχείου Αντιρρίου) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@nafpaktos.gr.

  • Η δημόσια παρουσίαση της μελέτης θα προβληθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Ναυπακτίας (https://www.nafpaktos.gr).

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Yποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων -Πρόστιμο & φυλάκιση για αμελείς ιδιοκτήτες

Published

on

By

Εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου από 1-5-2023 έως 31-10-2023, οι δήμοι της χώρας καλούν όλους τους δημότες τους που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά, σκουπίδια μέχρι τις 30 Απριλίου 2023, διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ως «καθαρισμός», ορίζεται λεπτομερώς η απομάκρυνση σπασμένων δένδρων και κλαδιών, ξερά χόρτα, φύλλα κλπ., σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρα από κτίσματα, το κλάδεμα των φυτών και πώς θα γίνεται αυτό, η απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, καθώς και των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Εάν οι ιδιοκτήτες δεν πραγματοποιήσουν τον καθαρισμό μέχρι τις 30 Απριλίου, οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να τους ενημερώσουν ότι πρέπει να το πράξουν εντός 10 ημερών, αλλιώς τον καθαρισμό αναλαμβάνει αυτεπαγγέλτως ο δήμος, ο οποίος χρεώνει με πρόστιμο τους ιδιοκτήτες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για τον καθαρισμό, τους επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται σε 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, πάνω στο οποίο υπάρχει προσαύξηση, εφόσον το έργο πραγματοποιήσει ο δήμος.

Εάν πρόκειται για εγκαταλειμμένους χώρους, ή αγνώστων ιδιοκτητών, περιφραγμένους και ασφαλισμένους, ο δήμος καλεί την Πυροσβεστική για να βεβαιώσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και κατόπιν παραβιάζει τον χώρο με εισαγγελική παραγγελία για να τον καθαρίσει.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ναύπακτος: Κραυγή λαού…  για το έγκλημα των Τεμπών

Published

on

By

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου  και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε η απεργία – συλλαλητήριο σήμερα το απόγευμα στην Ναύπακτο. Στην κεντρική πλατεία της πόλης οι  φωνές των εργαζόμενων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μαθητές απαίτησαν  να πληρώσουν οι υπαίτιοι για το  έγκλημα των Τεμπών.

Στους συγκεντρωμένους στην πλατεία Φαρμάκη στη Ναύπακτο απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδας Αριστομένης Χάρος και η πρόεδρος του  Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αιτ/νίας Βάσω Νταουσάνη.

Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν σιωπηλή πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Ναυπάκτου.

Η συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που κήρυξαν  η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 ήταν τεράστια και πανελλαδικά οι πολίτες απότισαν φόρο τιμής στους  57  συνανθρώπους μας – θύματα  της τραγωδίας των Τεμπών, βάζοντας τα ερωτήματα: Γιατί φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία; Ποιοι ευθύνονται; Πως δε θα συμβεί ποτέ ξανά;

Ταυτόχρονα απαίτησαν οι ευθύνες να αποδοθούν και οι κρατικές και οι κυβερνητικές και της ιδιωτικής εταιρείας και οι ατομικές.  Δεν πρέπει να παραγραφούν, δεν πρέπει να ξεχαστούν.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ