Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Πρόσω ολοταχώς» για το έργο στη Βαρειά

Published

on

Μετά από την ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το θέμα του Λιμένα Εξυπηρέτησης αλιευτικών και άλλων σκαφών στη θέση Βαρειά Ναυπάκτου ήρθε προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.  Στην μέσω τηλεδιάσκεψης σύγκλησης του Σώματος και μετά από εισήγηση του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου Σπύρου Τσέλιου, κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το συμβούλιο το θέμα του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) του έργου.  Πρόκειται για την πρώτη «κίνηση» από την πλευρά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ώστε να υπάρχει έρεισμα για το αίτημα της επέκτασης της χερσαίας ζώνης λιμένα που αιτείται το Ταμείο.

Να θυμίσουμε πως το έργο της κατασκευής Λιμενικών Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Σκαφών στη θέση  Βαρειά Ναυπάκτου έχει χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος INTERRG ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, χρήματα που αρχικά προορίζονταν για την κατασκευή του μπαστουνιού στην μαρίνα Ναυπάκτου στην θέση «Πούντος» και με απόφασή της η σημερινή δημοτική αρχή μετέφερε για την χρηματοδότηση των Λιμενικών Εγκαταστάσεων στην Βαρειά.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό συμβούλιο εκφράστηκαν αντιρρήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης που εστιάζονταν στις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον (μόλυνση κ.α), ταυτόχρονα εμμένοντας στην χρήση της χρηματοδότησης για την κατασκευή του «μπαστουνιού» στην μαρίνα Ναυπάκτου στον «Πούντο».

Αποτέλεσμα να καταψηφίσουν την εισήγηση.

 

Βεβαίως οι αντιρρήσεις περί περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από τον ελλιμενισμό σκαφών,  να θεωρήσουμε ότι αντίστοιχα θα αφορούσαν και το έργο της μαρίνας ή ακόμα και την αρχική κατασκευή του μπαστουνιού μπροστά από το λιμάνι της Ναυπάκτου.

Τα πράγματα με τ’ όνομά τους

 

Όσον αφορά την κατασκευή της μαρίνας στον «Πούντο», θα πρέπει να πούμε κάποια στιγμή τα πράγματα με το όνομά τους.

Η μεν μαρίνα προϋπολογισμού άνω των 20 εκατ. ευρώ είναι έργο ιδιωτικό, σύμφωνα με την κατάταξη των λιμενικών έργων από το αρμόδιο υπουργείο και ο Δήμος αυτό που έχει να κάνει είναι η μελέτη του, με επόμενο βήμα να το βγάλει σε δημοπράτηση αναζητώντας επενδυτή.

Από την άλλη οι λιμενικές εγκαταστάσεις στην Βαρειά είναι έργο δημόσιο – δημοτικό, με τον Δήμο να έχει την όλη ευθύνη της εγκατάστασης. Άρα μιλάμε για δυο διαφορετικά πράγματα, που  βεβαίως μπορεί να συνυπάρξουν.

Με δεδομένη την χωροθέτηση για την μαρίνα, αλλά και για το λιμενικό έργο στην Βαρειά (Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 653/Δ/12.09.1988 και ΦΕΚ 1072/Δ/22.10.1992), η εμμονή για την εμπλοκή του Δήμου στην κατασκευή μέρους της μαρίνας μικρότερης χωρητικότητας, απαιτεί υποβιβασμό του έργου σε καταφύγιο σκαφών, σε αντίθεση με την χωροθέτησή της από το κράτος ως μαρίνα Ναυπάκτου.

Ο υποβιβασμός αυτός αποκλείει ταυτόχρονα την εγκατάσταση χερσαίων δραστηριοτήτων (ξενοδοχείο, αγορά, συντηρήσεις σκαφών και χώρους αναψυχής).

Να απεμπολήσουμε δηλαδή την δυνατότητα να αποκτήσει κάποια στιγμή στο μέλλον η Ναύπακτος μαρίνα και να πάμε σε κάτι μικρότερο; Αυτό είναι το ζητούμενο;

Τα βασικά στοιχεία του Έργου

Το υπό μελέτη λιμενικό έργο προτείνεται να κατασκευασθεί στη θέση Βαρειά Ναυπάκτου, σε απόσταση περίπου 1,4km από τον παλαιό λιμένα Ναυπάκτου και περί τα 75m από τις εκβολές του χειμάρρου Βαρειάς.

Στη εν λόγω θέση προβλέπεται ήδη από το ισχύον Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 653/Δ/12.09.1988 και ΦΕΚ 1072/Δ/22.10.1992)         η   δημιουργία  λιμανιού – Σκάλας,  με παράλληλα αξιοποίηση του όμορου Δημοτικού Κτήματος. Η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί κυρίως στη δημιουργία θέσεων ασφαλούς ελλιμενισμού για τα επαγγελματικά αλιευτικά και λοιπά σκάφη που δραστηριοποιούνται στη Ναύπακτο.

Η λειτουργία του εξετάζεται και προτείνεται να πραγματοποιηθεί υπό το πρίσμα της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του παραλιακού μετώπου της πόλης, καθώς ο νέος λιμένας μικτής χρήσης θα δρα σε συνέργεια και συμπληρωματικά με τον παλαιό λιμένα Ναυπάκτου και  τον ήδη χωροθετημένο τουριστικό λιμένα στο       Γρίμποβο (ΦΕΚ 432/Δ/24.06.1998), αξιοποιώντας τη θέση του έργου, που βρίσκεται στο ρου των σκαφών αναψυχής που διέρχονται από τον Κορινθιακό.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, η υπό μελέτη λιμενική εγκατάσταση προβλέπεται καμπύλου σχήματος, διαθέτει συνολικό μήκος περί τα 157m (μετρούμενο στην εξωτερική πλευρά του έργου) και αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα, ήτοι το γεφύρωμα πρόσβασης και τον προσήνεμο μώλο.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τμήμα του έργου (γεφύρωμα πρόσβασης) διαθέτει μήκος περί τα 62m και πλάτος 5m και καταλήγει στο προσήνεμο μώλο (δεύτερο τμήμα έργου), ο οποίος καμπυλώνεται επί μήκος 25m περίπου, οδεύει παράλληλα στην ακτογραμμή για 45m και καταλήγει στο, καμπύλου σχήματος, διευρυμένο ακρομώλιο, μήκους περίπου 25m.

Ο προσήνεμος μώλος το διαθέτει πλάτος 5m, το δε     ακρομώλιο διευρύνεται στο μέτωπο στα 10m περίπου.

Η υπό μελέτη λιμενική εγκατάσταση σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει την εξυπηρέτηση σκαφών μήκους 10.00m έως 15.00m και να διαθέτει ενδεικτική δυναμικότητα δεκαεπτά (17) σκαφών.

Η χωρητικότητα της εγκατάστασης δύναται να αυξάνεται, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες (και όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες).

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσδεσης στην εξωτερική πλευρά των έργων ημερόπλοιων και λοιπών σκαφών (θαλάσσια ταξί, υδροπλάνα κ.α.).

Η φάση λειτουργίας

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις θα γίνεται  μέσω δρόμπου που θα χαραχτεί στην δυτική πλευρά του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και παράλληλα με την  ανατολική όχθη του χειμάρρου Βαρειά.

Κατά τη λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης θα απαιτηθούν πρόσθετες ποσότητες νερού και ηλεκτρικής   ενέργειας για τις ανάγκες των σκαφών και των χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι οι πρόσθετες αυτές ποσότητες μπορούν να καλυφθούν, μέσω της σύνδεσης του έργου με τις υφιστάμενες υποδομές (υφιστάμενο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α Ναυπάκτου και ηλεκτροδοτικό δίκτυο της πόλης).

Συγκεκριμένα οι ανάγκες σε νερό αφορούν κατά κύριο λόγο στις απαιτήσεις σε νερό των ελλιμενιζόμενων σκαφών.

Η μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται με μέριμνα και εξοπλισμό του Δήμου Ναυπάκτου με ευθύνη του φορέα διαχείρισης λιμένα.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα συλλέγονται σε κάδο ανακύκλωσης συσκευασιών, ενώ τα λοιπά αστικά απορρίμματα των χρηστών/επισκεπτών θα συλλέγονται σε κάδους απορριμμάτων και η μεταφορά τους θα γίνεται προς σταθμό μεταφόρτωσης (ΣΜΑ).

Το υπό μελέτη έργο αποτελεί μία ήπια παρέμβαση, περιορισμένου μεγέθους και μικρής δυναμικότητας, το οποίο εντάσσεται αρμονικά (λόγω μεγέθους και σχήματος) στην ευρύτερη γεωμορφολογία της περιοχής.

Η λειτουργία του λιμένα μικτής χρήσης στη Βαρειά, η παράλληλη αποφόρτιση του Παλαιού Λιμένα Ναυπάκτου, αλλά και η υλοποίηση του ήδη χωροθετημένου τουριστικού λιμένα ανατολικά της Ναυπάκτου, στη θέση Γρίμποβο (ΦΕΚ 432/Δ/24.06.1998), αναμένεται να επιφέρει   πολλαπλά θετικές επιδράσεις.

Το έργο, αναμένεται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, καθώς θα δημιουργηθούν νέες, σύγχρονες και ασφαλείς θέσεις ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών.

Η λειτουργία του έργου αναμένεται να επιφέρει, άμεσα ή έμμεσα, θετικές επιπτώσεις στον τριτογενή τομέα,       καθώς θα παρέχεται η δυνατότητα ελλιμενισμού σε διερχόμενα σκάφη που πλέουν στον ευρύτερο Κορινθιακό Κόλπο, καθιστώντας έτσι τη Ναύπακτο πόλο έλξης επισκεπτών και αυξάνοντας το τουριστικό προϊόν της.

Ορίζοντας λειτουργίας  του έργου

Με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου τον Ιούνιο του 2022, η πλήρης ανάπτυξη του λιμένα περιλαμβάνει την υλοποίηση των κάτωθι υπολειπόμενων φάσεων κατασκευής και μελετών, τα οποία παρουσιάζονται με την θεώρηση ότι θα διαδέχονται η μια την άλλη ή θα συντρέχουν με τέτοιο τρόπο ώστε η κατασκευή του Έργου να θεωρείται μια συνεχόμενη διεργασία.

1)  Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:         1 μήνας (δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος εγκρίσεων), εκτιμώμενος χρόνος εγκρίσεων 6 έως 9 μήνες.

2)     Σύνταξη οριστικής μελέτης λιμενικών έργων και Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: 3 μήνες (δεν περιλαμβάνεται  ο χρόνος εγκρίσεων), εκτιμώμενος χρόνος εγκρίσεων 3 έως 5 μήνες.

3)    Δημοπράτηση του έργου, εκτιμώμενος χρόνος 5 έως 8 μήνες.

4)     Κατασκευή των λιμενικών έργων. Η κατασκευή του συνόλου των λιμενικών έργων εκτιμάται στη φάση αυτή ότι θα διαρκέσει 12 μήνες περίπου.

Το συνολικό κόστος κατασκευής της προτεινόμενης λύσης, εκτιμάται σε 1.700.000 ευρώ.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου η μελέτη  Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) του έργου. έλαβε την έγκριση από την αρμόδια αρχή της   Περιφέρειας.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημοπρατείται η αποχέτευση Αντιρρίου

Published

on

By

Δημοσιεύτηκε σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, στην εφημερίδα των δημοπρασιών η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου της αποχέτευσης Αντιρρίου και της σύνδεσής του δικτύου με τον Βιολογικό καθαρισμό της Ναυπάκτου, προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο τμήμα του έργου είχε ήδη κατασκευαστεί από το Γ’  ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, με το μήκος των αγωγών να φτάνει τα 12.000 μ. , έργο το οποίο παρέμεινε για περίπου 10 χρόνια ημιτελές, αφού έλειπαν τα ενδιάμεσα τμήματά του, τα τρία παραλιακά αντλιοστάσια αλλά και οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες.

Από την υλοποίηση του έργου και την σύνδεσή του με τον αναβαθμισμένο Βιολογικό καθαρισμό της Ναυπάκτου, θα ωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού των παραλιακών περιοχών, ενώ τεράστια είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη.

Η καταληκτική ημερομηνία της αποσφράγισης των φακέλων – προσφορών για το έργο είναι η 24η Νοεμβρίου 2020.

Σημαντικά έργα και… αιχμές

Σε επικοινωνία του Nafsweek με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο περιβάλλοντος Θωμά Κοτρωνιά, μας ανέφερε:

« Όλα τα έργα που είχαν ενταχθεί σε χρηματοδότηση από την προηγούμενη διοίκηση του κ. Λουκόπουλου και αφορούσαν την Διεύθυνση περιβάλλοντος έχουν δημοπρατηθεί. Αυτά είναι η Ενίσχυση της ύδρευσης της Παλαιοπαναγιάς, ο Βιολογικός της Άνω Χώρας, το Εργοστάσιο απορριμμάτων, παρά τα προβλήματα που έχει στην δημοπρασία,  ο διαγωνισμός για την προμήθεια απορριμματοφόρων και η δημοπράτηση του έργου της αποχέτευσης Αντιρρίου.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, του οποίου η μελέτη είχε γίνει το 2016, ήμουν τότε πρόεδρος στην ΔΕΥΑΝ, εντάχθηκε το έργο τον Φεβρουάριο του 2019, με τον φάκελο όμως να έχει σοβαρά προβλήματα. Τόσο με την μελέτη όσο και με τους περιβαλλοντικούς όρους. Είχαν γίνει προσπάθειες και από την προηγούμενη δημοτική αρχή, όμως δεν ευοδώθηκαν.

Από την άνοιξη του 2020 τροποποιήσαμε την μελέτη χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα του έργου και φτάσαμε σήμερα στην δημοπράτηση. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον πρώην δήμαρχο Τάκη Λουκόπουλο που βρήκε τους πόρους για την χρηματοδότηση του έργου καθώς και την πρώην πρόεδρο της ΔΕΥΑΝ κα Σμπούκη. Από εκεί και πέρα για να φτάσουμε στο σήμερα και στην δημοπράτηση του έργου χρειάστηκε πάρα πολλή δουλειά.  Στόχος μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του δημάρχου είναι να είμαστε αποτελεσματικοί.

Αναφορικά με τον Βιολογικό της Άνω Χώρας υπάρχει ένα ζήτημα, με το έργο να έχει επανένταξη το 2016 και για μια πενταετία να… περιμένει στο συρτάρι χωρίς κανένας να αναρωτιέται το γιατί !!!

Δεν μπορεί για πέντε χρόνια να ασχολείσαι μόνο με μικροπροβλήματα και να αφήνεις παγωμένο ένα τέτοιο έργο!

Ως Διεύθυνση περιβάλλοντος προχωρήσαμε και με νέες προτάσεις, όπως η  ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του 1ου Γυμνασίου και Λυκείου Ναυπάκτου, έργο προϋπολογισμού 478.503,00 ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και η ανάδειξη των διαδρομών που οδηγούν στο κάστρο της Ναυπάκτου.

Ωστόσο καθημερινά ετοιμάζουμε μελέτες για νέα έργα που θα εμφανίζονται στο επόμενο αμέσως διάστημα. Στόχος μας είναι η καθημερινότητα αλλά και η υλοποίηση και νέων μεγάλων έργων».

Σχετικά με τις εξελίξεις των έργων, σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας δήλωνε: «Αναφορικά με τα έργα που αφορούν το περιβάλλον, τα οποία μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έφτασαν σήμερα σε σημείο να δημοπρατούνται, θέλω να συγχαρώ προσωπικά τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Κοτρωνιά που πήρε “επ’ ώμου” το προηγούμενο διάστημα αυτά τα έργα και έχουν όλα ένα προς ένα αίσιο τέλος.»

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Καθήκον να συμμετέχουμε στην λύση διοίκησης που θα προταθεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση»

Published

on

By

Ο πρώην δήμαρχος Ναυπακτίας,  επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενωτική πρωτοβουλία» και επικεφαλής της μείζονος  αντιπολίτευσης Τάκης Λουκόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Nafsweek, ασκεί κριτική προς την δημοτική αρχή και τον ένα χρόνο θητείας της στο τιμόνι του Δήμου Ναυπακτίας. Μιλά  για την υστέρηση σε έργα που εμφανίζει σήμερα ο Δήμος και δηλώνει την ανησυχία του για τα δρομολογημένα από την δική του θητεία έργα. Μιλά επίσης για τις προκλήσεις, για συνεργασίες την «επόμενη ημέρα» και ταυτόχρονα ανοίγει τα χαρτιά του δηλώνοντας για μια ακόμα φορά «παρών» στην διοίκηση της Ναυπακτίας και σε όποια λύση διοίκησης προταθεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η δημοτική αρχή συμπλήρωσε ήδη ένα χρόνο     θητείας.  Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει  για το έργο της  αυτούς τους 12 μήνες;

«Είμαστε όντως στον 13ο μήνα της θητείας της σημερινής δημοτικής αρχής. Γι’ αυτό θα πρέπει να είμαι ακόμη μια φορά επιεικής, στην κρίση μου για τα πεπραγμένα της. Δεν μπορώ όμως να πω το ίδιο για την έλλειψη σαφούς οράματος και σχεδίου.

Δεν μας είπαν κάτι προεκλογικά, αλλά και σήμερα ακόμη, δεν νομίζω ότι υπάρχει Ναυπάκτιος που γνωρίζει το προς τα που φιλοδοξεί να οδηγήσει τον τόπο, η δημαρχία του Β. Γκίζα. Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο και στα ορεινά βασιλεύει, για αυτό το ζήτημα.  Ίσως θεωρούν ότι ο δήμος Ναυπακτίας έχει μπει στον αυτόματο πιλότο από τους προηγούμενους και επομένως αρκεί σήμερα μια «τσάτρα – πάτρα» διαχείριση της καθημερινότητας.

Πάμε όμως στα πεπραγμένα της. Αυτή την στιγμή υπάρχει ανεκμετάλλευτη στον δήμο, ολόκληρη η κρατική χρηματοδότηση για έργα (η λεγόμενη ΣΑΤΑ) του 2019 και του 2020. Στα ποσά αυτά πρέπει να προστεθούν και οι εκπτώσεις από τα έργα των προηγούμενων ετών, αφού όλα τα έργα στην θητεία μας προχωρούσαν με διαγωνισμούς με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενός μεγάλου ποσού από τις εκπτώσεις που δίνονταν στις δημοπρασίες. Κι όμως δεν έχει έρθει στο δημοτικό συμβούλιο σχεδόν καμιά μελέτη για έγκριση από το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. Δεκατρείς μήνες η Ναύπακτος και οι τοπικές κοινότητες περιμένουν τα χρήματα που δικαιούνται για έργα, αλλά τίποτε δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, στην θητεία μας, τον Δεκέμβριο του πρώτου έτους, όχι μόνο είχαμε εγκρίνει το σύνολο των μελετών του τεχνικού προγράμματος του δήμου, αλλά είχαμε ολοκληρώσει και την χρονοβόρα διαδικασία δημοπράτησής τους, για όλα τα έργα του Τεχνικού  Προγράμματος.

Επίσης, διαπιστώνω πως ο τρόπος που ο κ. Γκίζας αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, δεν αφήνει καλές εντυπώσεις στην κοινωνία. Ειλικρινά σας λέω, εισπράττω ότι αυτό νοιώθουν οι συμπολίτες μας.

Ο κ. Γκίζας αν και βρήκε πολλά έργα δρομολογημένα, σε κάθε νέο βήμα που πρέπει να κάνει, είτε απλό είναι αυτό είτε σύνθετο, φέρνει τον κατακλυσμό, φαντάζεται δυσκολίες «βουνά», και μας κατακρίνει γιατί δεν τα βρήκε όλα έτοιμα και σερβιρισμένα στο πιάτο. Από την άλλη, η δική μας παράταξη, ως μείζονα αντιπολίτευση έχει ψηφίσει θετικά στο 99% των θεμάτων που ήρθαν στο συμβούλιο. Καταψηφίσαμε ελάχιστες φορές, πάντα δικαιολογημένα (π.χ. την κατάργηση του Τουριστικού καταφυγίου στο Γρίμποβο και των πεζοδρομίων ανατολικά και δυτικά της πόλης) και με δημιουργικές αντιπροτάσεις.

Ενώ λοιπόν ο κ. Γκίζας είναι στην ευτυχή θέση να συνδιοικεί με τρεις από τις έξι παρατάξεις του συμβουλίου, νοιώθει άβολα και πυροβολεί άνευ λόγου και αιτίας την Ενωτική Πρωτοβουλία. Προφανώς τα πυρά του είναι άσφαιρα και συμπλεγματικά.

Και κάτι τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργεί με δημοκρατία και δημιουργική σύνθεση απόψεων. Δυστυχώς η σημερινή δημοτική πλειοψηφία, κρυπτόμενη πίσω από τον κορωνοϊό, έχει ουσιαστικά καταργήσει τα δημοτικά συμβούλια.

Παράλληλα στις επιτροπές του δήμου, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες του νόμου, έχει περιορίσει τις θέσεις και τον ρόλο της αντιπολίτευσης. Αυτό η αντιδημοκρατική νοοτροπία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από κανένα αλλά δυστυχώς φαίνεται να γίνεται κυρίαρχο χαρακτηριστικό της σημερινής διοίκησης του δήμου».

Θεωρείτε πως υπάρχει κίνδυνος σήμερα να μην προχωρήσουν ή να καθυστερήσουν κάποια από τα έργα που δρομολογήσατε επί δικής  σας θητείας;

«Δεν υπάρχει απλά ο κίνδυνος. Δυστυχώς ήδη ένα σημαντικό έργο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, το τουριστικό καταφύγιο στο  Γρίμποβο έχει καταργηθεί. Παράλληλα είχαμε αιτηθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και επιπλέον χρηματοδότηση για τις μελέτες των χερσαίων εγκαταστάσεων του   Καταφυγίου.

Δυστυχώς η νέα διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου είχε άλλες επιλογές. Μας οδηγεί αντί του Τουριστικού Καταφυγίου 100 σκαφών, σε ένα λιμανάκι για 17 ψαρόβαρκες στην Βαριά, που και αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα υλοποιηθεί.

Κι αν υλοποιηθεί, οδηγεί σε υποβάθμιση το δημοτικό ακίνητο στις εκβολές της Βαριάς, τις πρώην «νεροτσουλήθρες».

Η παράταξη του κ. Μπουλέ και ο ίδιος προσωπικά, με δικαιολογία «να μην χαθεί το όνειρο της μεγάλης Μαρίνας» έπεισαν και τον κ. Γκίζα και τους υπόλοιπους να τους ακολουθήσουν. Μάλλον η συνδιοίκηση ζήλεψε την δόξα του Ηρόστρατου.

Αν και το 2014, άλλα έλεγε η παράταξη του κ. Μπουλέ για την μελέτη της Μαρίνας.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε σε κείμενο της παράταξης: «…Με την βοήθεια  ειδικών λιμενολόγων μηχανικών, καταδείξαμε σε σύντομο χρονικό  διάστημα από την έναρξη λειτουργίας μας, ότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι ανεφάρμοστη, μη υλοποιήσιμη λόγω υψηλού κόστους κατασκευής και μικρής δυναμικότητας, μη βιώσιμη ως project και καθόλου ελκυστική για τους επενδυτές…».

Να σας πάω και σε κάτι άλλο. Με τον δικό μας σχεδιασμό, σήμερα θα είχε ολοκληρωθεί η δημοπράτηση έργου 1,2 εκατομμυρίων για πεζοδρόμια μετά τον Σκα και μέχρι το Κέντρο Υγείας, αλλά και τμήματος της οδού Θέρμου.

Αυτό σημαίνει ότι άμεσα θα άρχιζε η  υλοποίησή τους. Από τον κ. Γκίζα και τους συνεργάτες του το μόνο που έχουμε μέχρι στιγμής είναι η κατάργηση του έργου και κάμποσα ΘΑ για το μέλλον.

Πρόσφατα ο δήμος Ναυπακτίας κατέθεσε μόνο δύο προτάσεις για χρηματοδότηση από το Leader Αλιείας.

Θα μπορούσε να καταθέσει και τις μελέτες για την πίστα ΒΜΧ στο αλσύλλιο και για τον πεζοδιάδρομο που ενώνει παραλιακά το Γρίμποβο μέχρι σχεδόν το Λιμάνι.

Μελέτες πλήρως αδειοδοτημένες και απολύτως ώριμες. Δεν το έκανε. Μάλλον το σύνδρομο του Ηρόστρατου εμφανίζεται και πάλι στις συγκεκριμένες επιλογές».

Ο θεσμικός ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να   ελέγχει τη δημοτική αρχή. Είστε ικανοποιημένος  από τον έλεγχο αυτό από την πλευρά σας, μέχρι σήμερα;

«Σας είπα και στην αρχή της κουβέντας μας ότι έχουμε στηρίξει την δημοτική αρχή στο 99% των θεμάτων που συζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο.

Όπου είχαμε αντίθετη άποψη κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις για να βοηθήσουμε. Αγαπάμε τον τόπο μας και χαιρόμαστε όταν κάτι προχωράει σωστά.

Επιπλέον έχουμε και κάτι που λείπει από την σημερινή διοίκηση. Όραμα και σχέδιο για το μέλλον.

Με κριτήριο αυτό, προτείνουμε τις μελλοντικές παρεμβάσεις.

Πέρα όμως από αυτού του είδους τις προτάσεις και τον έλεγχο της διοίκησης, βασικό μας μέλημα είναι το μέλλον του δήμου και του τόπου μας.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία έχει καθήκον να συμμετέχει στην λύση διοίκησης που θα προταθεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Και σε αυτό το ζητούμενο έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη και γι’ αυτά θα κριθούμε.

Επιθυμούμε ένα σχήμα ανοικτό και δημοκρατικό, με κλίμα συνεργασίας, με σαφή προγραμματισμό στα μεγάλα θέματα του τόπου μας, χωρίς ταμπέλες και προκαταλήψεις.

Στην Ναυπακτία σίγουρα αξίζει καλύτερη τύχη από την στασιμότητα της σημερινής συνδιοίκησης».

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.743.206 ευρώ για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στους φορείς υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Published

on

By

Την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 21.743.206 ευρώ εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πρόκειται επί της ουσίας για την παροχή δυνατότητας στην 6η ΥΠΕ, στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Δυτικής Ελλάδας και στο ΕΚΑΒ, να προσλάβουν ειδικευμένο και λοιπό ανθρώπινο δυναμικό για διάστημα έως και 24 μήνες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας SARS-CoV-2.

«Η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και των ανθρώπων του, οι οποίοι μάχονται την πανδημία από την πρώτη γραμμή, αποτελεί προτεραιότητα και ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία άμυνας του συνόλου της κοινωνίας απέναντι στον κορωνοϊό» σημειώνει ο Περιφερειάρχης, προσθέτοντας τα εξής: «Όπως από την πρώτη στιγμή έχουμε αποδείξει, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι αποφασισμένη να στρέψει όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που διαθέτει προκειμένου να σταθεί όρθιος ο τόπος μας απέναντι στην πανδημία. Σε αυτή την προσπάθεια, η ενίσχυση των μονάδων υγείας με έμψυχο δυναμικό, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των προσπαθειών μας».

Σημειώνεται πως η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19 μέσω αύξησης του προσωπικού για την ικανοποίηση αναγκών:

 • άμεσης λειτουργικής αναδιάταξης μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ με αύξηση του υπηρετούντος προσωπικού
 • εφαρμογής των πρωτοκόλλων διαλογής, έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19), καταρχήν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.
 • παροχής υπηρεσιών υγείας και καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού.
 • ενίσχυσης της αντοχής του υπηρετούντος δυναμικού και της δυνατότητας αναπλήρωσής του σε περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού, σε περιπτώσεις καραντίνας και για την αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επικουρικού προσωπικού, όπως διαμορφώθηκε και επεκτάθηκε σε νέους φορείς με τις ΠΝΠ και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από Υ.Υ. και ΥΠΕ. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Η κατανομή του προϋπολογισμού στους φορείς δημόσιας υγείας της περιοχής, έχει ως εξής:

 • 6η ΥΠΕ: 1.656.000,00
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: 4.482.240,00
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ: 927.360,00
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»: 4.333.200,00
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»: 281.520,00
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η
 • ΒΟΗΘΕΙΑ» 4.990.080,00
 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ: 4.071.000,00
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 991.806,00

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

www.musitsa.com

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ