Το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER ΠΑΑ 2023-2027  που “τρέχει” η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία σε εθνικό επίπεδο, με 90,6/100 μόρια.

Το Δ.Σ. και οι μέτοχοι της εταιρείας αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν θερμά τα στελέχη της εταιρείας, τους τοπικούς φορείς και τα πρόσωπα που συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία, η οποία αναδεικνύει την κοινή μας προσπάθεια και αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση του οφέλους για την περιοχή μας.

Παράλληλα, συγχαίρουν όλες τις Ομάδες Τοπικής Δράσης της χώρας για την θετική αξιολόγηση των τοπικών τους προγραμμάτων, σίγουροι  ότι η ποιότητα των Ομάδων Τοπικής Δράσης και η εξαιρετική συνεργασία που έχουν οικοδομήσει μεταξύ τους θα αποδώσουν τα μέγιστα στην ελληνική ύπαιθρο για ακόμη μια Προγραμματική Περίοδο.