Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πως θα λειτουργήσουν οι Ναοί της Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κατά το Άγιο Δωδεκαήμερο

Published

on

Η Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 

 

Πρός  τούς Πανοσιολ. Ἱεροκήρυκας, τούς Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους, τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια καί τά Ἡγουμενοσυμβούλια

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τήν Τρίτη 15 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. συνῆλθε ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, γιά νά ἀντιμετωπίση διάφορα ἐκκλησιαστικά θέματα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν Χριστιανῶν κατά τίς ἑορτές τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Προηγήθηκε, βέβαια, τηλεφωνική συνομιλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μέ τόν Πρωθυπουργό καί βρέθηκε μιά λύση, ὥστε νά μπορέσουν οἱ Χριστιανοί νά ἐκκλησιαστοῦν κατά τίς μεγάλες αὐτές ἡμέρες πού ἀναμένουμε. Εἶμαι γνώστης τῆς ἀγωνίας καί τοῦ ἀγῶνος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, καί τόν ὁποῖον εὐχαριστῶ.

Στήν συνέχεια ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε τίς σχετικές ἀποφάσεις. Ἐξεδόθη δέ καί ἡ Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τά ἀποφασισθέντα, κατ’ οἰκονομίαν ἐφέτος σέ γενικές γραμμές θά ἰσχύσουν τά ἑξῆς:

1. Θά γίνουν θεῖες Λειτουργίες, ἀνήμερα κατά τίς τρεῖς μεγάλες ἡμέρες, ἤτοι Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά καί Θεοφάνεια, μέ τίς προβλεπόμενες ἀποστάσεις καί τά μέτρα ἀποφυγῆς τοῦ συνωστισμοῦ, δηλαδή μέ τήν ἐλάχιστη ἀπόσταση μεταξύ τῶν ἐκκλησιαζομένων τά δύο (2) μέτρα καί μέ μέγιστο ἐπιτρεπόμενο ἀριθμό πιστῶν σέ μικρούς Ναούς εἴκοσι πέντε (25) ἀτόμων καί σέ κεντρικούς Ναούς πενήντα (50) ἀτόμων.

2. Σέ Ἐνορίες πού ὑπηρετοῦν δύο Ἱερεῖς μπορεῖ, ἄν χρειασθῆ νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ Χριστιανοί, νά γίνουν δύο θεῖες Λειτουργίες, μέ λιτότητα, ἁπλότητα καί συντομία χρόνου, σέ συνεννόηση μέ τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

3. Κατά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων ὁ Μέγας Ἁγιασμός μέ τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων θά γίνη ὅπως γίνεται κάθε χρόνο, ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀλλά δέν θά γίνη ἔξοδος ἀπό τόν Ναό (λιτανεία) γιά τήν ρίψη τοῦ Σταυροῦ στήν θάλασσα, σέ ποτάμια, σέ δεξαμενές κλπ.

4. Τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες, πέραν τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων (ἀνήμερα) τῆς Πρώτης τοῦ Ἔτους (Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ) καί τῶν Θεοφανείων (ἀνήμερα), στίς ὁποῖες θά παραστῆ ὅπως προαναφέρθηκε ἕνας καθορισμένος ἀριθμός Χριστιανῶν, θά μπορεῖ νά γίνονται οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καί θεῖες Λειτουργίες ἀπό τούς Ἱερεῖς καί τούς Ἱεροψάλτες, κεκλεισμένων ὅμως τῶν θυρῶν.

Ἐπίσης, οἱ Ἱεροί Ναοί θά παραμένουν ἀνοικτοί τήν ἡμέρα κατά τίς συνήθεις ὧρες γιά τούς Χριστιανούς γιά τήν προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τήν κατ’ ἰδίαν προσευχή.

5. Οἱ Κληρικοί καί τά μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ θά εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τόν ἔλεγχο καί τήν ἐφαρμογή τῶν μέτρων καί τήν καθοδήγηση τῶν Χριστιανῶν, καί ἐκτός ἀπό τήν τήρηση τῶν ἀπαραιτήτων ἀποστάσεων, θά πρέπει νά φροντίζουν καί γιά τόν ἐξαερισμό τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί γιά τήν τήρηση τῶν λοιπῶν γνωστῶν μέτρων προστασίας τῆς ὑγείας ὅλων μας, Κληρικῶν καί λαϊκῶν. Ἔχουμε εὐθύνη νά προστατεύσουμε τήν ὑγεία τῶν ἀδελφῶν μας καί τοῦ ἑαυτοῦ μας.

6. Ὅσοι ἀπό τούς Χριστιανούς ἀνήκουν σέ ὑγιειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, ἤτοι εἶναι ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς, πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα ἤ εἶναι ἀνοσοκατασταλμένοι, προτρέπονται νά ἀποφεύγουν τήν ἔξοδο ἀπό τά σπίτια τους χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τους.

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Αὐτά εἶναι τά βασικότερα σημεῖα τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Πολιτείας. Εἶμαι βέβαιος ὅτι θά τά τηρήσετε ἀσφαλῶς, γιατί ἡ ὑγιειονομική κρίση εἶναι μεγάλη, ὑπάρχει κίνδυνος μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ καί γι’ αὐτό ἡ προσοχή μας πρέπει νά εἶναι τεταμένη.

Πάντως, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά τονίσω ὅτι σέ ὅλη αὐτήν τήν περίοδο τῆς πανδημίας, τόσον ἐσεῖς ὅσο καί οἱ Χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἐπιδείξατε ἀπόλυτη ὑπακοή καί σεβασμό στήν Ἐκκλησία καί τήν Πολιτεία ἀλλά καί στόν Ποιμενάρχη σας, τηρώντας ὅλα τά μέτρα ὑγιεινῆς, χωρίς διαμαρτυρίες, καί τό κάνατε μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα.

Μέ τόν τρόπο αὐτόν συντελέσατε ὥστε ἡ Ἐπαρχία μας νά ἔχη μικρό ἀριθμό κρουσμάτων καί γιά μεγάλες χρονικές περιόδους κανένα κροῦσμα, νά μή κινδυνεύουμε, πρός τό παρόν, ἀπό τήν νέα αὐτή πανδημία καί νά ἔχουμε μεγαλύτερη ἀσφάλεια.

Ἀκριβῶς γι’ αὐτόν τόν λόγο, κυρίως γιά τό ἐκκλησιαστικό σας φρόνημα, σᾶς συγχαίρω, σᾶς εὐλογῶ, σᾶς εὐχαριστῶ καί εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ Ὁποίου τήν κατά σάρκα Γέννηση θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες, νά σᾶς προστατεύη ἀπό κάθε κακό, καί νά περάσετε μέ ὑγεία, σωματική καί πνευματική, αὐτές τίς ἅγιες Ἑορτές τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Μέ θερμές πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι επενδυτικές προτάσεις για Εργοταξιακούς Αντιρρίου- Η ανακοίνωση του δημάρχου Ναυπακτίας Β. Γκίζα 

Published

on

By

Εργοταξιακοί-Αντίρριο-ΤΑΙΠΕΔ

Πέντε προτάσεις – προσφορές κατατέθηκαν στο  ΤΑΙΠΕΔ, την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, για την πώληση του ακινήτου στον πρώην εργοταξιακό χώρο του έργου ζεύξης Ρίο – Αντίρριο.

Τις προσφορές κατέθεσαν τα παρακάτω  επενδυτικά σχήματα:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ   (ART & FIRE – ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τζάκια | Παστίδα Ρόδου).

ΠΕΤΤΑΣ Ν. ΠΑΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.  (Παραγωγή μαγειρικού λίπους, μαργαρίνης, σπορέλαιων, σαπουνιών, πρώτων υλών ζωοτροφών και βιοντήζελ)

ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Μ. Α.Ε. (Γενικές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Εθνικές Μεταφορές – Διεθνείς Μεταφορές)

PROMARINE REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  (Συντηρήσεις πολυτελών σκαφών αναψυχής – ανακατασκευές, ανακαινίσεις)

WEST A.E. (Sales and marketing company)

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ως προς την πλήρωση των κριτηρίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του διαγωνισμού θα εκκινήσει άμεσα, ενώ σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου θα αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το ακίνητο των πρώην εργοταξιακών χώρων έχει συνολική έκταση περίπου 165 στρεμμάτων και βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Συνορεύει βορειοανατολικά με τον οικισμό Άγιο Παντελεήμονα και νοτιοδυτικά με τον οικισμό Αντίρριο.

Να σημειώσουμε πως κατά το παρελθόν υπήρξαν αντιδράσεις εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου Ναυπακτίας σε επενδυτικές προτάσεις δημιουργίας φωτοβολταικού πάρκου στον χώρο καθώς και εγκαταστάσεων συντήρησης –βαφής κλπ γιοτ.

Η ανακοίνωση του δημάρχου Ναυπακτίας Β. Γκίζα

Σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας αναφέρει για το θέμα:

«Με αφορμή τη δημοσιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ των 5 επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν για την αξιοποίηση του ακινήτου των πρώην εργοταξιακών χώρων του Αντιρρίου, καταρχήν εκφράζω την ικανοποίησή μου για το επενδυτικό ενδιαφέρον.  Ιδιαιτέρως, σε μία εποχή και σε μία περιοχή που έχει ανάγκη από επενδύσεις.

Τονίζω ωστόσο ότι, προκρίνοντας πάντοτε την τουριστική και συναφή αξιοποίηση του ακινήτου, θα είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία θα οδηγήσει σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της περιοχής.  Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από οποιονδήποτε επενδυτή».

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Και νέα παράταση για την ολοκλήρωση του ΞΕΝΙΑ

Published

on

By

Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας κατά την συνεδρίασή της σε Τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 29-11-2022 με την υπ’ αριθμό 507 / 2022 απόφασή της, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την  παράταση της συνολικής προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος».

Η παράταση δόθηκε  έως 07/04/2023, με την αιτιολογία ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ως αιτιολογία για την παράταση λήφθηκαν και τα παρακάτω αίτια:  α) καθυστέρηση της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας επί του 4ου ΑΠΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης β) καθυστέρηση στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατ΄ επέκταση στην προμήθεια υλικών λόγω της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία και  γ) καθυστέρηση λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών του covid -19.

Να σημειωθεί ότι ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Νίκος Δημητρόπουλος ψήφισε κατά, τονίζοντας πως πλέον έχουν παρέλθει όλα τα εύλογα διαστήματα της παράτασης και δεν υπάρχει δικαιολογία για τις εργασίες που εκτελέστηκαν και η μη ολοκλήρωση του έργου επιφέρει τεράστια ζημιά στην οικονομία της πόλης.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάπλαση της πλατείας Κ. Δάφνης

Published

on

By

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας υπέγραψε την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022 τη σύμβαση κατασκευής του έργου ανάπλασης-ανάδειξης του κοινόχρηστου χώρου της Αγίας Παρασκευής Κάτω Δάφνης.

Παρόντες ήταν επίσης ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιάννης Παπαϊωαννίδης, ο Αντιδήμαρχος κ. Ντίνος Τσουκαλάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δάφνης κ. Νίκος Σιτίστας και ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και εφημέριος Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Δάφνης π. Γιάννης Αναγνωστόπουλος.

Το έργο συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 255.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και μεταξύ άλλων προβλέπει:

·      Διαμόρφωση δυο επίπεδων στον κοινόχρηστο χώρο, όπου το καθένα απευθύνεται στην εκάστοτε είσοδο του Ιερού Ναού

·      Επίστρωση του δρόμου που οδηγεί περιμετρικά του Ναού με κυβόλιθους σκυροδέματος

·      Συγκρότηση πυρήνα φύτευσης, επικάλυψης πατημένου χώματος, ο οποίος θα φιλοξενεί τον υπάρχων πλάτανο

·      Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στο νοτιοανατολικό άκρο και τοποθέτηση δέντρων κατά μήκος αυτών

Βασίλης Γκίζας: «Η Δάφνη αλλάζει προς το καλύτερο, όπως και ολόκληρος ο Δήμος Ναυπακτίας»

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Γκίζας δήλωσε:

«Πρόκειται για μία σημαντική ημέρα για την Κοινότητα Δάφνης, αλλά και για τον δήμο μας ευρύτερα, καθώς το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες που θέσαμε με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη.  Η πλατεία της Κ.Δάφνης, όπως και η πλατεία του Γαλατά, θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς για δύο από τις μεγαλύτερες Κοινότητές μας αλλάζοντας ριζικά την εικόνα τους. 

Με την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής της πλατείας Κ.Δάφνης, οι κάτοικοι θα έχουν στη διάθεσή τους ένα νέο χώρο συνάθροισης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων.  Το γεγονός αυτό θα τονώσει την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής τους.  Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν και σε αυτό το έργο.  Κυρίως ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, τον Πρόεδρο της Κοινότητας, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας».

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ