Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει σήμερα 27-03-2024 το Δημοτικό συμβούλιο (Ζωντανά 18:05)

Published

on

Συνεδριάζει την Τετάρτη  27-03-2024 και ώρα 18:05 σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής,  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραμονή ή όχι του Δήμου Ναυπακτίας, στο σύνδεσμο «Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου «ΣΠΟΑΚ Ο ΑΡΙΩΝ» για την δημοτική περίοδο 2024-2028. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραμονή ή όχι του Δήμου Ναυπακτίας, στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) για την δημοτική περίοδο 2024-2028. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραμονή ή όχι του Δήμου Ναυπακτίας,  στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 4. Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.   (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 5. Συζήτηση – Έκφραση γνώμης μετά από αίτημα κατοίκων της δημοτικής κοινότητας Δάφνης, σχετικά με την λειτουργία εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στην περιοχή. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 6. Έκδοση ψηφίσματος  καθολικής αποδοχής αιτημάτων και αλληλεγγύης προς τον αγώνα των μισθωτών ιδιωτικού τομέα ενόψει της 24ωρης Απεργίας της ΓΣΕΕ την 17-04-2024. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 7. Αντικατάσταση αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Ναυπακτίας για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Ναυπακτίας της πράξης / του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 8. Αντικατάσταση αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Ναυπακτίας για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου και του Δήμου Ναυπακτίας της πράξης / του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 9. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» σύμφωνα με το Άρθρο 172 του Ν.4412/2016. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 10. Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 11. Έγκριση 4ου πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση τμήματος του έργου «Βελτίωση, εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 12. Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση τμήματος του έργου «Βελτίωση, εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 13. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 15. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024.  (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 16. Καταβολή της παροχής μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) έτους 2023, σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου μας (ΦΕΚ 197/Α’/12.10.2020). (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 17. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού κτιρίου (Πρώην Συνεδριακό κέντρο) της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου Ναυπακτίας στον Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Ευηνολίμνης Αγίου Δημητρίου ορεινής Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 18. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας δημοτικού κτιρίου  της Κοινότητας Ανθόφυτου του Δήμου Ναυπακτίας στον Εξωραϊστικό- Πολιτιστικό Σύλλογο  Ανθοφυταίων ¨Η Γρανίτσα¨. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 19. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Ναυπακτίας και  «COHESION NETWORK 2 GETHER AΜKE». (εισηγήτρια κ. Ρισβά-Πατακοπούλου)
 20. Διαγραφές παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. ( εισηγητής κ. Ρισβά-Πατακοπούλου)
 21. Άρση ρυμοτομίας και  τροποποίηση σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 307 A, Δυτικών Επεκτάσεων 1978, κατόπιν αιτήσεως ιδιοκτησίας «ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝ ΙΚΕ». (εισηγητής κ. Ραυτόπουλος)
 22. Αποδοχή – Κατανομή ποσού 75.060,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, (Α’ κατανομή έτους 2024) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Ραυτόπουλος)
 23. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου Α/Α 1 της πράξης 5003291, με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) Άνω Χώρας».  (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 24. Ορισμό αιρετού μέλους από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την πολιτική προστασία.  (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 25. Τοποθέτηση δύο φωτιστικών στην δημοτική κοινότητα Λυγιά. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 26. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ναυπακτίας για το οικονομικό έτος 2022. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 27. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ναυπακτίας για το οικονομικό έτος 2022. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 28. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου Ναυπακτίας. ( εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 29. Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων. ( εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Άγγελος Σταυρόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προειδοποίηση για Καθαρισμό Οικοπέδων και Ακάλυπτων Χώρων

Published

on

By

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 (από 1/5/2024 έως 31/10/2024) σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2023 (Αριθμ. 18851 οικ. Φ.700.20/ ΦΕΚ 2549 Β’/19.4.2023) ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά αυτών καθώς και των εκτός σχεδίου οικοπέδων με κτίσμα, να προχωρήσουν πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και έως 30/4/2024 σε:
 • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
 • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
 • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
 • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
 • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων υλικών ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
 • Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, θα επιβάλλεται στους υπόχρεους το διοικητικό πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α’ 114), σύμφωνα και με την παρ.1 του αρ.94, περ. 26 εδάφ. Β΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87) και του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον άμεσο καθαρισμό των οικοπεδικών χώρων και την άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ίδια μέσα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο καθαρισμός των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων καθώς και η συντήρηση αυτών, αποτελεί πάγια υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών βάσει του αρ. 94, παρ. 26 του Ν.3852/2010 και θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί άνευ προηγούμενης ειδοποίησης από την υπηρεσία μας, ιδιαίτερα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από 1 Μάϊου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) και 5 (κατάσταση συναγερμού), αλλά και όταν ο δείκτης είναι χαμηλότερος σε κρίσιμες περιοχές και ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από 8:00 έως 20:00 το ωράριο λειτουργίας στο Κάστρο της Ναυπάκτου

Published

on

By

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, για 5η συνεχή χρονιά, ο αρχαιολογικός χώρος του Κάστρου της Ναυπάκτου λειτουργεί με το διευρυμένο θερινό ωράριο: 8:00′-20:00‘.

Το συγκεκριμένο ωράριο τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά το 2020, έπειτα από κοινές προσπάθειες του Δήμου Ναυπακτίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας που ισχύει για επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους εφαρμόζεται έως και την 31η Οκτωβρίου 2024.  Ενώ, λόγω της σταδιακής μείωσης της διάρκειας της ημέρας, το φθινόπωρο διαμορφώνεται ως εξής:

1-15 Σεπτεμβρίου: 8:00′-19:30′

16-30 Σεπτεμβρίου: 8:00′-19:00′

1-15 Οκτωβρίου: 8:00′-18:30′

16-31 Οκτωβρίου: 8:00′-18:00′

Σημειώνεται ότι, για το Κάστρο Αντιρρίου ισχύει το ωράριο λειτουργίας: 8:30′-15:30‘ και το Φετιχιέ Τζαμί (Λιμάνι Ναυπάκτου) είναι επισκέψιμο μετά από επικοινωνία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Η προσέλευση των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπεται έως και 20′ λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου. Οι αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν ανοικτοί καθημερινά πλην Τρίτης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΑΝ: Ανακοίνωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές και λογαριασμούς θανόντων

Published

on

By

Με ανακοίνωσή της η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ενημερώνει τους καταναλωτές ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150 ευρώ θα βεβαιώνονται στο εξής στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Επιπλέον, καλούνται οι πολίτες που έχουν λογαριασμούς με όνομα θανόντος να προβαίνουν σε ενημέρωση των σχετικών στοιχείων στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Οι οφειλέτες που δεν έχουν προβεί ακόμη σε ρύθμιση ή εξόφληση των λογαριασμών τους υπόκεινται, με βάση τον κανονισμό της ΔΕΥΑΝ, σε διακοπή των παροχών τους, διαδικασία που ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή.

Οι ανωτέρω ενέργειες εντάσσονται στο πλαίσιο της ακολουθούμενης πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων και συσσωρευμένων οφειλών.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ