Οριστικό τέλος στους σκοτεινούς πολιτικούς σχεδιασμούς της προηγούμενης  αλλά και τωρινής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών έβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Με μια απόφαση (179/2022) της Ολομέλειας του, ξεσκέπασε ουσιαστικά τις προθέσεις των εμπνευστών της αλώσεως των δήμων και των δημάρχων που σχεδίαζαν «πλημμύρα» προσλήψεων ημετέρων μέσω των περιβόητων αυτών Οργανισμών .
Ενώ , όπως πολύ σωστά επισήμανε στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, ο γενικός διευθυντής της , κ. Καραγιάννης, ανοίγει και ο …δρόμος των καταλογισμών για τις διοικήσεις δήμων που έχουν ήδη προβεί σε δαπάνες μέσω τέτοιων προγραμματικών συμβάσεων .
Αναφέρει συγκεκριμένα η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου :

Προσυμβατικός έλεγχος. Αναπτυξιακοί Οργανισμοί.
Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης, ο ρόλος που δύναται νομίμως να ανατεθεί σε Αναπτυξιακό Οργανισμό είναι επικουρικός («υποστηρικτικός») της λειτουργίας του αντισυμβαλλόμενου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, προεχόντως δε συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών παροδικών και ποσοτικά περιορισμένων τις οποίες, σύμφωνα με ειδική αιτιολογία, αδυνατεί να καλύψει ο ίδιος ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επομένως δεν είναι νόμιμη προγραμματική σύμβαση αντικείμενο της οποίας είναι η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης υπηρεσιών του δήμου δια της έμμεσης πρόσληψης προσωπικού που θα ασκεί τα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων κατά καταστρατήγηση του απορρέοντος από το Σύνταγμα κανόνα στελέχωσης των υπηρεσιών του δήμου με μόνιμους υπαλλήλους και του, σε συμφωνία με αυτόν, θεσπισθέντος συστήματος πρόσληψης υπαλλήλων, αφού στην πραγματικότητα οι συμβάσεις αυτές υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. πηγη: ΤΑnews