Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

¨Συνεργασία Πολιτών¨: Οι θέσεις για Περιβάλλον – Απορρίμματα

Published

on

Ανακοίνωση των Θέσεων της παράταξης ¨Συνεργασία Πολιτών¨ του υποψήφιου δημάρχου Βασίλη Γκίζα για την 8η  ενότητα του προγράμματος της. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ  8η

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος σημαίνει προστασία της ζωής, προτείνουμε:

 

 • Συνεχή καθημερινή φροντίδα και μέριμνα για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, την εκκένωση και καθαρισμό των φρεατίων και το τακτικό πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων.                              
 • Αύξηση των χώρων πρασίνου με δενδροφυτεύσεις, λουλούδια κλπ στους κοινόχρηστους χώρους και ενεργοποίηση των υπηρεσιών πρασίνου.

 

  • Προτεραιότητα στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με
   • την τοποθέτηση επιπλέον κάδων για το διαχωρισμό των σκουπιδιών σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Εκστρατεία ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών του Δήμου και ιδίως των σχολείων  για την ανάγκη διαχωρισμού των υλικών.
   • Αξιοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
   • Επέκταση προγραμμάτων ανακύκλωσης συσκευασιών, ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων, ρουχισμού, και οργανικών απορριμμάτων κ.λπ. σε όλο το Δήμο.

 

 • Φροντίδα από το Δήμο για γενικότερη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και την συστηματική αποκομιδή τους σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και κοινότητες.
 • Υπογειοποίηση των κάδων για υγειονομικούς, πρακτικούς και αισθητικούς λόγους.
 • Εξεύρεση χώρων για κατασκευή νέων κοιμητηρίων, με προδιαγραφές ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Καθημερινή  λειτουργία του ΧΥΤΑ σε  συνεργασία  με  την Δ/νση  Περιβάλλοντος  της Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδος.
 • Άμεση  υλοποίηση  του  έργου  της  αναβάθμισης  του  ΧΥΤΑ.
 • Άμεση  λειτουργία του 3ου κυττάρου.
 • Τακτικός έλεγχος του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στο  ΧΥΤΑ κ.α
 • Άμεση Δημιουργία χώρου  διαχείρισης ΑΕΕΚ (διαχείρισης  αδρανών υλικών, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων) σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσολογγίου.
 • Αξιοποίηση προγραμμάτων βιοκλιματικών παρεμβάσεων.
 • Δημιουργία  θεματικού  Πάρκου ( Εύηνο  ποταμό) με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) και την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε συνεργασία  με τον Δήμο  Θέρμου και το Δασαρχείο  Ναυπάκτου.

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεχρεώνει τους Δήμους το υπ. Εσωτερικών

Published

on

By

υπουργείο-εσωτερικών-ΟΤΑ-προσλήψεις

Τη διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων, για την εξόφληση τελεσίδικων υποχρεώσεών τους (διαταγές πληρωμές και δικαστικές αποφάσεις), ορίζει απόφαση του Υπ. Εσωτερικών.

Η απόφαση αφορά αξιώσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019, από εκτέλεση έργων,   αξιώσεις συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων και λήψη αναγκαστικών μέτρων από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Το πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Η διαδικασία

– Ο ασκών χρέη Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου υποβάλλει αίτημα επιχορήγησης στη Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση με τις διαταγές πληρωμής, τις δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ.

– Τα αιτήματα επιχορήγησης αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά, έως και την 30η Απριλίου 2020.

– Η Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ., κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των Δήμων, εκδίδει την απόφαση επιχορήγησής τους από τον Υπουργό Εσωτερικών.

– Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης και την κοινοποίηση αυτής στους Δήμους, αυτοί εγγράφουν άμεσα με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, το ποσό που θα λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση.

– Για την εξόφληση των οφειλών, οι επιχορηγούμενοι Δήμοι συμπληρώνουν κάθε φορά τον Πίνακα «Εντολή Εξόφλησης ..(δικαιούχου φορέα)..» και τον αποστέλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ: α) ταχυδρομικώς και β) ηλεκτρονικά σε μορφή excel. Ο εν λόγω Πίνακας επέχει θέση εντολής εξόφλησης.

– Η Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής αφού ελέγξει τους πίνακες, εκδίδει χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο με τη σειρά του θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τον τελικό δικαιούχο και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο Δήμο.

Οι Δήμοι υποχρεούνται στην άμεση απόδοση των προηγούμενων κρατήσεων και παρακρατήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εξόφλησης και με βάση το extrait του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων πραγματοποιείται η σχετική λογιστική τακτοποίηση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, κατά την ημέρα πληρωμής, οι τελικοί δικαιούχοι πρέπει να είναι φορολογικά, ασφαλιστικά και δημοτικά ενήμεροι.

Η πληρωμή γίνεται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών &Δανείων (ΤΠ&Δ).

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνάντηση Δημάρχου Ναυπακτίας με τον Πρόεδρο του «Πράσινου Ταμείου»

Published

on

By

Γκίζας-δήμαρχος-Ναυπακτίας-συνάντηση-στο-Πράσινο-Ταμείο

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθη Σταθόπουλο, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ. Θωμά Κοτρωνιά.

Στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνονταν προτάσεις που αφορούν στην αστική αναβάθμιση του Δήμου Ναυπακτίας και πιο συγκεκριμένα σε αστικές αναπλάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων, με στόχο τη χρηματοδότησή τους από το Πράσινο Ταμείο.

Από την πλευρά του ο κ. Σταθόπουλος σημείωσε ότι θα στηρίξει τις προτάσεις του Δήμου ζητώντας το συντομότερο δυνατό να κατατεθούν προς επεξεργασία στον φορέα οι σχετικές μελέτες, κάτι που έχει ήδη θέσει σε άμεση προτεραιότητα ο Δήμαρχος Ναυπακτίας.

Με το πέρας της συνάντησης ο κ. Γκίζας επεσήμανε τη σημαντικότητα της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν και θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στην αστική αναζωογόνηση του Δήμου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, στον ευρύτερο σχεδιασμό περιλαμβάνονται έργα για τα οποία έχει ξεκινήσει η σχετική προετοιμασία με τη σύνταξη μελετών.

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ομοσπονδία κόβει την πίτα της την Κυριακή

Published

on

By

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας & Δωρίδας θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:30 στο Ξενοδοχείο LEPANTO, στη Ναύπακτο την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

δερματινεσ-τσαντεσ-musitsa

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ