Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών στην Ναύπακτο

Published

on

Τήν Κυριακή, 30 Ἰανουαρίου 2022, ἑορτή τῶν Τριῶν Ἰεραρχῶν, τῶν βάσεων τῆς θεολογίας καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιμαντικῆς καί προστατῶν τῆς ἐθνικῆς μας παιδείας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, λειτούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, στόν ὁποῖο ἐκκλησιάστηκαν ἐκπρόσωποι τῶν μαθητῶν τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ναυπάκτου, μέ τίς σημαῖες τῶν Σχολείων τους, καθώς καί ἐν ἐνεργείᾳ καί ἐν συντάξει καθηγητές καί διδάσκαλοι.

Ἡ παρουσία ὅλων αὐτῶν (μαθητῶν καί ἐκπαιδευτικῶν) ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία, διότι δέν ἐπιβαλλόταν ἀπό διαταγές τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλά ἦταν δική τους αὐτοπροαίρετη πράξη.

Παρών στήν θεία Λειτουργία ἦταν καί ὁ δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στό ὅτι ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, δηλαδή τό νἀ ἑορτάζονται ἀπό κοινοῦ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, καθιερώθηκε τόν 11ο αἰώνα ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Εὐχαΐτων Ἰωάννη Μαυρόποδα.

Ὁ αἰώνας αὐτός ἦταν πολύ δύσκολος γιά τήν Χριστιανική Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία. Στήν Δύση ἄρχισε νά ἀναπτύσσεται ἡ σχολαστική θεολο­γία, ἡ ὁποία προσπαθοῦσε νά κατανοήση τήν θεία Ἀποκάλυψη μέ ὅρους τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Στήν Ἀνατολή ἐμφανίσθηκαν οἱ Μουσουλμάνοι Σελτζοῦκοι Τοῦρκοι, καί κατέλαβαν τήν Μικρά Ἀσία. Ἐπίσης, στήν Κωνσταντινούπολη ὑπῆρξαν φιλοσοφοῦντες πού ἀλ­λοί­ω­ναν τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Τότε ὁ Εὐχαΐτων Ἰωάννης εἰσήγαγε τήν κοινή ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, γιά νά δώση ἰσχυρές θεολογικές βάσεις στίς ὁποῖες ἔπρεπε νά στηριχθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι Ρωμηοί.

Μάλιστα, γράφεται στό Συναξάριο ὅτι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολό­γος ὁμοιάζει μέ τό πῦρ, διότι μέ τήν θεολογία του μᾶς φλογίζει καί μᾶς ἀνυψώνει‧ ὁ Μέγας Βασίλειος ὁμοιάζει μέ τόν ἀέρα, διότι οἱ λόγοι του εἶναι ἀναπνοή ὅταν λιποθυμοῦμε ἀπό τά πάθη‧ καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὁμοιάζει μέ τό ὕδωρ πού μᾶς ἀναψύχει ὅταν λιώνουμε ἀπό τά πάθη.

Κατέληξε ὅτι αὐτό δείχνει ὅτι πάντοτε, ἀλλά καί σέ δύσκολες περιόδους, ὅπως στήν ἐποχή μας, πού μᾶς κατακλύζουν πολλά ἰδεολο­γικά, φιλοσοφικά καί κοινωνικά ρεύματα, τά ὁποῖα μᾶς ἀποπροσανα­τολίζουν, ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας διά τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γίνεται γιά μᾶς πῦρ, ἀέρας καί νερό, καί μᾶς στηρίζει στήν παράδοσή μας, πού διακρίνεται γιά τήν σταθερότητα.

Πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας «τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων» σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς πόλεως καί τῆς περιφέρειας τῆς Ναυπάκτου, στό τέλος τῆς ὁποίας ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο, ἐκ μέρους τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας ἡ καθηγήτρια τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου κ. Εὐθυμία Σταυρογιαννοπούλου. Ἡ ὁμιλήτρια ἐπικέντρωσε τόν λόγο της στήν κοινωνική διάσταση τοῦ ἔργου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὑπογραμμίζοντας δύο στοιχεῖα ἀπό τούς ἀγῶνες τους: τήν κοινωνική μέριμνα καί τήν ὁμοτιμία ἄνδρα καί γυναίκας. Μέ τήν γνωστή Βασιλειάδα ὁ Μεγας Βασίλειος εἶναι αὐτός πού ἱδρύει τό πρῶτο Νοσοκομεῖο στήν ἱστορία. Ταυτόχρονα «μάχεται κατά τῆς περιστασιακῆς φτώχιας», ἐνῶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος «ἔρχεται ἀντιμέτωπος μέ τήν δομικά ἐνσωματωμένη στό σύστημα ἀνισότητα». Ταυτόχρονα μέ τήν κοινωνική μέριμνα προσπαθοῦν νά ἀναβαθμίσουν τήν τραγικά ὑποβαθμισμένη θέση τῆς γυναίκας. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μάλιστα στηλιτεύει τήν κοινωνική ἀδικία λέγοντας: «οὐ δέχομαι τόν νόμον, οὐ κατανοῶ τήν συνήθειαν. Ἄνδρες γάρ οἱ νομοθετοῦντες διά τοῦτο κατά γυναικῶν ἡ νομοθεσία».

Ὁ Σεβασμιώτατος πρίν ἀπό τό «δι’ εὐχῶν», ἀπευθυνόμενος στά παιδιά, ἀφοῦ περιέγραψε τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ σήμερα στήν κοινωνία, τά συμβούλεψε νά μήν ἐμπιστεύονται τόν ὁποιοδήποτε, ἀλλά τούς γονεῖς καί δασκάλους τους, πού ἀξίζουν τήν ἐμπιστοσύνη τους, γιατί ἔχουν πείρα καί τά ἀγαποῦν.

Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, στήν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή ἀνακοίνωσης καί ἀπονομῆς τῶν Βραβείων καί τῶν Ἐπαίνων τοῦ Μαθητικοῦ Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ 2022 (Διηγήματος καί ποιήματος), πού διοργάνωσε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου  καί Ἁγίου Βλασίου, μέ τήν συνεργασία τῆς Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας. Τό θέμα τοῦ ἐφετινοῦ διαγωνισμοῦ ἦταν: «Οἱ Μικρασιάτες Ἅγιοι τῆς προσφυγιᾶς τοῦ 1922: Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης».

Τά Βραβεῖα καί τούς Ἐπαίνους ἀπένειμε στούς συγγραφεῖς καί ποιητές μαθητές ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος. Παρόντες στήν τελετή ἦταν οἱ μαθητές πού διαγωνίστηκαν, οἱ διευθυντές τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς περιφέρειας τῆς Ναυπάκτου καί ἀρκετοί καθηγητές τῶν διαγωνισθέντων.

Τήν Ἐπιτροπή πού ἔκρινε τά ἔργα τῶν μαθητῶν ἀποτελοῦσαν οἱ: Ἀπόστολος Τσακούμης, θεολόγος, Μαρία Κουτούση, φιλόλογος, Χριστίνα Καρανικόλα, φιλόλογος, Ἑλένη Ἐξάρχου θεολόγος, Χρυσούλα Μαντζαβᾶ, φιλόλογος, Θεοδώρα Σιαμπαλῆ, φιλόλογος. Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν ὁ π.Θωμᾶς Βαμβίνης, μέ εἰδικό συνεργάτη τόν π.Κωνσταντῖνο Βακάλογλου.

Στήν κατηγορία τοῦ Γυμνασίου Βραβεῖα ἔλαβαν οἱ μαθητές: Παναγιώτα Ζαμπάρα τοῦ Ἰωάννη, μαθήτρια τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, γιά τό Ποίημά της: «Ὁ ἅγιος Ἀρσένιος, τότε καί… τώρα», ὁ Βασίλειος Παππᾶς τοῦ Ἀποστόλου, μαθητής τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, γιά τό διήγημά του: «Ἀσυρματιστής Φώτης Σταύρου». Ἔπαινο ἔλαβε ὁ Κωνσταντῖνος Ἀποστολόπουλος τοῦ Παναγιώτη, μαθητής τοῦ Γυμνασίου Ἀντιρρίου, γιά τό Διήγημά του: «Ἡ ἀποκάλυψη».

Στήν κατηγορία τοῦ Λυκείου βραβεῖα ἔλαβαν οἱ μαθητές: Πηνελόπη Λιάκου τοῦ Κωνσταντίνου, μαθήτρια τοῦ Γενικοῦ Λυκείου στά Σύγχρονα Ἐκπαιδευτήρια Κοτρώνη, γιά τό Ποίημά της: «Στρουθοκάμηλοι» καί ἡ Μαρία Καραγεωργοπούλου τοῦ Χρήστου, μαθήτρια τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, γιά τό Διήγημά της: «Ἕνας ἐπίγειος ἅγιος». Ἐπαίνους ἔλαβαν: ὁ Ὀρέστης Βερύκιος τοῦ Ἰωάννη, μαθητής τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, γιά τό Ποίημά του: «Ἀρσένιος Καππαδόκης, ὁ πρόσφυγας μοναχός», ὁ Καλειώρης Χρῆστος τοῦ Σπυρίδωνος, μαθητής τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, γιά τό Διήγημά του: «Μυρίζει… Παράδεισος» καί ἡ  Δήμητρα Εὐθυμιοπούλου τοῦ Νικολάου, μαθήτρια τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, γιά τό Διήγημά της: «Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης».

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Πότε οι βαθμολογίες

Published

on

By

Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Εναλλακτικά, στην εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr μπορούν να μάθουν τους βαθμούς τους πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Θα ακολουθήσει η υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.).

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή και το τμήμα εισαγωγής τους και με SMS και μέσω της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ.

Ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες φέτος είναι 68.394, κατά 10% λιγότεροι από πέρυσι (60.070 το 2021). Στο παραπάνω νούμερο δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις επιτυχόντων στις στρατιωτικές, πυροσβεστικές, αστυνομικές, λιμενικές σχολές και στο Εμπορικό Ναυτικό.

Υπενθυμίζεται ότι για να εισαχθεί ένας υποψήφιος, πρέπει να έχει ίση ή μεγαλύτερη βαθμολογία από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στη Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, που επιθυμεί.

Σημειώνεται ότι 393 Σχολές έχουν κρατήσει ίδιο το συντελεστή βαρύτητας με πέρυσι.

Εν τω μεταξύ, η εξέταση των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων συνεχίζεται μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές στην υδροδότηση λόγω έργων

Published

on

By

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΝ αναφέρει:

«Ενημερώνουμε ότι, λόγω απαραίτητων Τεχνικών Έργων και δοκιμών για την ολοκλήρωση του έργου “Ύδρευση δυτικών περιοχών – περιοχή Παλαιοπαναγιάς” , θα σημειώνονται το επόμενο διάστημα πρόσκαιρες διακοπές  υδροδότησης.

Παρακαλούμε για την κατανόηση των πολιτών».

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώνεται το έργο για την ύδρευση της Παλαιοπαναγιάς

Published

on

By

Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης Παλαιοπαναγιάς που θα δώσει οριστική λύση στο χρόνιο και πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δυτικές συνοικίες της Ναυπάκτου.

Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας για λογαριασμό της ΔΕΥΑΝ.  Ο αρχικός προϋπολογισμός του που ανέρχεται σε 1.455.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και καλύπτεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, δημοπρατήθηκε το έργο,  τον Ιούλιο του 2021 υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο και μέχρι τα τέλη Ιουνίου πλέον παραδίνεται, δίνοντας λύση στο χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης της περιοχής.

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ