Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών στην Ναύπακτο

Published

on

Τήν Κυριακή, 30 Ἰανουαρίου 2022, ἑορτή τῶν Τριῶν Ἰεραρχῶν, τῶν βάσεων τῆς θεολογίας καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιμαντικῆς καί προστατῶν τῆς ἐθνικῆς μας παιδείας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, λειτούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, στόν ὁποῖο ἐκκλησιάστηκαν ἐκπρόσωποι τῶν μαθητῶν τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ναυπάκτου, μέ τίς σημαῖες τῶν Σχολείων τους, καθώς καί ἐν ἐνεργείᾳ καί ἐν συντάξει καθηγητές καί διδάσκαλοι.

Ἡ παρουσία ὅλων αὐτῶν (μαθητῶν καί ἐκπαιδευτικῶν) ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία, διότι δέν ἐπιβαλλόταν ἀπό διαταγές τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλά ἦταν δική τους αὐτοπροαίρετη πράξη.

Παρών στήν θεία Λειτουργία ἦταν καί ὁ δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στό ὅτι ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, δηλαδή τό νἀ ἑορτάζονται ἀπό κοινοῦ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, καθιερώθηκε τόν 11ο αἰώνα ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Εὐχαΐτων Ἰωάννη Μαυρόποδα.

Ὁ αἰώνας αὐτός ἦταν πολύ δύσκολος γιά τήν Χριστιανική Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία. Στήν Δύση ἄρχισε νά ἀναπτύσσεται ἡ σχολαστική θεολο­γία, ἡ ὁποία προσπαθοῦσε νά κατανοήση τήν θεία Ἀποκάλυψη μέ ὅρους τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Στήν Ἀνατολή ἐμφανίσθηκαν οἱ Μουσουλμάνοι Σελτζοῦκοι Τοῦρκοι, καί κατέλαβαν τήν Μικρά Ἀσία. Ἐπίσης, στήν Κωνσταντινούπολη ὑπῆρξαν φιλοσοφοῦντες πού ἀλ­λοί­ω­ναν τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Τότε ὁ Εὐχαΐτων Ἰωάννης εἰσήγαγε τήν κοινή ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, γιά νά δώση ἰσχυρές θεολογικές βάσεις στίς ὁποῖες ἔπρεπε νά στηριχθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι Ρωμηοί.

Μάλιστα, γράφεται στό Συναξάριο ὅτι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολό­γος ὁμοιάζει μέ τό πῦρ, διότι μέ τήν θεολογία του μᾶς φλογίζει καί μᾶς ἀνυψώνει‧ ὁ Μέγας Βασίλειος ὁμοιάζει μέ τόν ἀέρα, διότι οἱ λόγοι του εἶναι ἀναπνοή ὅταν λιποθυμοῦμε ἀπό τά πάθη‧ καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὁμοιάζει μέ τό ὕδωρ πού μᾶς ἀναψύχει ὅταν λιώνουμε ἀπό τά πάθη.

Κατέληξε ὅτι αὐτό δείχνει ὅτι πάντοτε, ἀλλά καί σέ δύσκολες περιόδους, ὅπως στήν ἐποχή μας, πού μᾶς κατακλύζουν πολλά ἰδεολο­γικά, φιλοσοφικά καί κοινωνικά ρεύματα, τά ὁποῖα μᾶς ἀποπροσανα­τολίζουν, ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας διά τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γίνεται γιά μᾶς πῦρ, ἀέρας καί νερό, καί μᾶς στηρίζει στήν παράδοσή μας, πού διακρίνεται γιά τήν σταθερότητα.

Πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας «τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων» σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς πόλεως καί τῆς περιφέρειας τῆς Ναυπάκτου, στό τέλος τῆς ὁποίας ἐκφώνησε ἑόρτιο λόγο, ἐκ μέρους τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας ἡ καθηγήτρια τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου κ. Εὐθυμία Σταυρογιαννοπούλου. Ἡ ὁμιλήτρια ἐπικέντρωσε τόν λόγο της στήν κοινωνική διάσταση τοῦ ἔργου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὑπογραμμίζοντας δύο στοιχεῖα ἀπό τούς ἀγῶνες τους: τήν κοινωνική μέριμνα καί τήν ὁμοτιμία ἄνδρα καί γυναίκας. Μέ τήν γνωστή Βασιλειάδα ὁ Μεγας Βασίλειος εἶναι αὐτός πού ἱδρύει τό πρῶτο Νοσοκομεῖο στήν ἱστορία. Ταυτόχρονα «μάχεται κατά τῆς περιστασιακῆς φτώχιας», ἐνῶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος «ἔρχεται ἀντιμέτωπος μέ τήν δομικά ἐνσωματωμένη στό σύστημα ἀνισότητα». Ταυτόχρονα μέ τήν κοινωνική μέριμνα προσπαθοῦν νά ἀναβαθμίσουν τήν τραγικά ὑποβαθμισμένη θέση τῆς γυναίκας. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μάλιστα στηλιτεύει τήν κοινωνική ἀδικία λέγοντας: «οὐ δέχομαι τόν νόμον, οὐ κατανοῶ τήν συνήθειαν. Ἄνδρες γάρ οἱ νομοθετοῦντες διά τοῦτο κατά γυναικῶν ἡ νομοθεσία».

Ὁ Σεβασμιώτατος πρίν ἀπό τό «δι’ εὐχῶν», ἀπευθυνόμενος στά παιδιά, ἀφοῦ περιέγραψε τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ σήμερα στήν κοινωνία, τά συμβούλεψε νά μήν ἐμπιστεύονται τόν ὁποιοδήποτε, ἀλλά τούς γονεῖς καί δασκάλους τους, πού ἀξίζουν τήν ἐμπιστοσύνη τους, γιατί ἔχουν πείρα καί τά ἀγαποῦν.

Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, στήν αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή ἀνακοίνωσης καί ἀπονομῆς τῶν Βραβείων καί τῶν Ἐπαίνων τοῦ Μαθητικοῦ Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ 2022 (Διηγήματος καί ποιήματος), πού διοργάνωσε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου  καί Ἁγίου Βλασίου, μέ τήν συνεργασία τῆς Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας. Τό θέμα τοῦ ἐφετινοῦ διαγωνισμοῦ ἦταν: «Οἱ Μικρασιάτες Ἅγιοι τῆς προσφυγιᾶς τοῦ 1922: Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης».

Τά Βραβεῖα καί τούς Ἐπαίνους ἀπένειμε στούς συγγραφεῖς καί ποιητές μαθητές ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος. Παρόντες στήν τελετή ἦταν οἱ μαθητές πού διαγωνίστηκαν, οἱ διευθυντές τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς περιφέρειας τῆς Ναυπάκτου καί ἀρκετοί καθηγητές τῶν διαγωνισθέντων.

Τήν Ἐπιτροπή πού ἔκρινε τά ἔργα τῶν μαθητῶν ἀποτελοῦσαν οἱ: Ἀπόστολος Τσακούμης, θεολόγος, Μαρία Κουτούση, φιλόλογος, Χριστίνα Καρανικόλα, φιλόλογος, Ἑλένη Ἐξάρχου θεολόγος, Χρυσούλα Μαντζαβᾶ, φιλόλογος, Θεοδώρα Σιαμπαλῆ, φιλόλογος. Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν ὁ π.Θωμᾶς Βαμβίνης, μέ εἰδικό συνεργάτη τόν π.Κωνσταντῖνο Βακάλογλου.

Στήν κατηγορία τοῦ Γυμνασίου Βραβεῖα ἔλαβαν οἱ μαθητές: Παναγιώτα Ζαμπάρα τοῦ Ἰωάννη, μαθήτρια τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, γιά τό Ποίημά της: «Ὁ ἅγιος Ἀρσένιος, τότε καί… τώρα», ὁ Βασίλειος Παππᾶς τοῦ Ἀποστόλου, μαθητής τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, γιά τό διήγημά του: «Ἀσυρματιστής Φώτης Σταύρου». Ἔπαινο ἔλαβε ὁ Κωνσταντῖνος Ἀποστολόπουλος τοῦ Παναγιώτη, μαθητής τοῦ Γυμνασίου Ἀντιρρίου, γιά τό Διήγημά του: «Ἡ ἀποκάλυψη».

Στήν κατηγορία τοῦ Λυκείου βραβεῖα ἔλαβαν οἱ μαθητές: Πηνελόπη Λιάκου τοῦ Κωνσταντίνου, μαθήτρια τοῦ Γενικοῦ Λυκείου στά Σύγχρονα Ἐκπαιδευτήρια Κοτρώνη, γιά τό Ποίημά της: «Στρουθοκάμηλοι» καί ἡ Μαρία Καραγεωργοπούλου τοῦ Χρήστου, μαθήτρια τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, γιά τό Διήγημά της: «Ἕνας ἐπίγειος ἅγιος». Ἐπαίνους ἔλαβαν: ὁ Ὀρέστης Βερύκιος τοῦ Ἰωάννη, μαθητής τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, γιά τό Ποίημά του: «Ἀρσένιος Καππαδόκης, ὁ πρόσφυγας μοναχός», ὁ Καλειώρης Χρῆστος τοῦ Σπυρίδωνος, μαθητής τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, γιά τό Διήγημά του: «Μυρίζει… Παράδεισος» καί ἡ  Δήμητρα Εὐθυμιοπούλου τοῦ Νικολάου, μαθήτρια τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου, γιά τό Διήγημά της: «Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης».

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ: Συνεχίζουν στο δρόμο του αγώνα

Published

on

By

Συγκέντρωση στην πλατεία Κεφαλόβρυσου πραγματοποίησε η Απεργιακή Επιτροπή εκλεγμένων συνδικαλιστών Ναυπακτίας και Δωρίδας συμμετέχοντας στην Πανελλαδική απεργία της 17ης Απριλίου.

Οι συμμετέχοντες  απαίτησαν από την κυβέρνηση αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση των αντεργατικών νόμων που υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, την προστασία του δικαιώματος της εργασίας, για δουλειά και ζωή.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Κάλεσμα του ΠΑΜΕ για την απεργία στις 17 Απρίλη

Published

on

By

ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ

Απευθύνουμε κάλεσμα αγώνα σε όλους τους εργαζόμενους, το λαό και τη νεολαία, τους αγρότες και τους αυταπασχολούμενους της πόλης μας.

ΤΩΡΑ όλοι να πορευτούμε μαζί και στην νέα απεργία  που έχουν προκηρύξει δεκάδες Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, για τις 17 Απρίλη.

Η απεργία στις 28 Φλεβάρη, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, συνένωσε τον αγώνα των εργαζομένων, των αγροτών, των φοιτητών, των αυτοαπασχολούμενων σε ένα ενιαίο μέτωπο ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, των επιχειρηματικών ομίλων και της Ε.Ε.

Έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους προσπέρασαν τις θλιβερές ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ που είναι σταθερά στρατευμένες στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων.

Καμιά εμπιστοσύνη δεν πρέπει να έχουμε στην ηγεσία του ΕΚ Ναυπάκτου, που συντάσσεται πλήρως με τις ηγεσίες της ΓΣΕΕ, έχει πάρει επάξια τον «τίτλο» του «εργατοπατέρα». Είδαμε πολύ καλά τον βρώμικο ρόλο που έπαιξε στην μη κήρυξη απεργίας το ΕΚ Ναυπάκτου στις 28/2, ενώ και τώρα που έχει πάρει απόφαση συμμετοχής, δίνει τα ρέστα της καθημερινά για το σαμποτάρισμα της μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά και για κυριαρχήσουν αιτήματα και διεκδικήσεις βολικά για την κυβέρνηση.

Συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα και της απεργιακής κλιμάκωσης.

 Για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων

Βγαίνουμε μπροστά για αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση των αντεργατικών νόμων που υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις! Με τις παρεμβάσεις μας στους χώρους δουλειάς για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς, για την προστασία του δικαιώματος της εργασίας, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, όπως στους Οικοδόμους, στις Ιχθυοκαλλιέργειες και αλλού είναι σε αυτή την κατεύθυνση.

Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες

Για να μην περάσει η κοροϊδία της κυβέρνησης, που αξιοποιώντας τον άθλιο μνημονιακό νόμο Βρούτση – Αχτσιόγλου, ανακοίνωσε για άλλη μια χρόνια την απαράδεκτη πολιτική της απόφαση να κρατήσει τον κατώτερο ονομαστικό μεικτό μισθό καθηλωμένο στα 830€, επιβάλλοντας με το έτσι θέλω στην πλειοψηφία των εργαζομένων να ζουν με 706€ καθαρά το μήνα. Τα ψέματα της κυβέρνησης καταρρέουν μπροστά στην ίδια την πραγματικότητα που ζούμε οι εργαζόμενοι. Οι μισθοί δε φτάνουν για να ζήσουμε οι ίδιοι και οι οικογένειές μας.

Αγωνιζόμαστε για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, να πληρώσουν οι ένοχοι, πρόσωπα και πολιτικές που φέρουν την ευθύνη.

Συνεχίζουμε τον αγώνα για να μην πέσει η υγεία του λαού στα νύχια των κορακιών της ιδιωτικής υγείας,  που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Δεν θα περάσουν οι αντιδραστικές αλλαγές, δυναμώνουμε το μέτωπο για την υπεράσπιση της δωρεάν και δημόσιας υγείας, κόντρα στην άθλια κατάσταση στα Νοσοκομεία του νομού μας και τα Κέντρα Υγείας της Ναυπάκτου να βρίσκονται  στα πρόθυρα της διάλυσης. Γιατροί και άλλοι υγειονομικοί συνταξιοδοτούνται  και τελευταία παραιτούνται μαζικά. Κλινικές μονάδες αδυνατούν να λειτουργήσουν ή υπολειτουργούν ή φτάνουν ακόμα και στο κλείσιμο.

Με τις τελευταίες  ρυθμίσεις  η κυβέρνηση ουσιαστικά «νομιμοποιεί»  το φακελάκι  αφού κατοχυρώνει  τη λειτουργία απογευματινών χειρουργείων με αμοιβή.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για δημόσια και δωρεάν παιδεία, έτσι ώστε ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που καταψηφίστηκε στη ζωή και στα αμφιθέατρα να ακυρωθεί στην πράξη.

Καμία εμπλοκή – καμία συμμετοχή στον πόλεμο.

Δεν έχουν καμία δουλειά οι ένοπλες δυνάμεις έξω από τα σύνορα της χώρας, σε αποστολές που μας εμπλέκουν πιο βαθειά σε ευρύτερους σχεδιασμούς μοιράσματος των συνόρων και των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Έχουμε ετοιμότητα γιατί μετατρέπουν τη χώρα σε απέραντο ορμητήριο πολέμου, όπως τη βάση του Άκτιου και το λιμάνι στο Πλατυγιάλι κάνοντάς μας στόχο.

Δεν συμβιβαζόμαστε με το έγκλημα γενοκτονίας που συντελείται χωρίς σταματημό σε βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ με την συμβολή των ΑμερικανοΝατοϊκών.

Τώρα με την πάλη μας στέλνουμε ένα ακόμη μήνυμα κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναποφάσισαν στήριξαν, ψήφισαν και υλοποιούν κατά γράμμα όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, εναλλάξ, διαχρονικά από την μεταπολίτευση μέχρι τις μέρες μας.

Την πολιτική της ΕΕ για ξεχαρβάλωμα των ωραρίων, της διευθέτησης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, της ευθείας επίθεσης στην σταθερή δουλειά με δικαιώματα, της ολοένα και προς τα κάτω μείωσης του βασικού μισθού, είναι που αξιοποιεί  για να γιγαντώνει τα κέρδη της η μεγαλοεργοδοσία και που μας τσακίζει καθημερινά στους χώρους δουλειάς.

Σύγχρονοι σκλάβοι δεν θα γίνουμε,

με τον αγώνα μας θα επιβάλλουμε το δίκιο μας!

Στις 17 Απρίλη απεργούμε ξανά για τις ζωές μας, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα πραγματικής ανακούφισης που θα προστατεύουν το εργατικό-λαϊκό εισόδημα.

Παλεύουμε για

 • Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα συνδικάτα. Αύξηση του κατώτερου μισθού στα 900 ευρώ. Ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών που να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης.
 • Καθολική επαναφορά των τριετιών ενσωματώνοντας την περίοδο 2012-2023.
 • Επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης, της μετενέργειας κοκ.
 • Επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα , το επίδομα αδείας στους δημόσιους υπαλλήλους.
 • Επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού για όλους τους ανέργους.
 • Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο-5ημερο -35ωρο. Καμία ανοχή στα ωράρια εξόντωσης των εργαζομένων, στις ελαστικές μορφές απασχόλησης και στις απλήρωτες υπερωρίες.
 • Ρεύμα φθηνό για το λαό. Με κατάργηση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης) και πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.
 • Κατάργηση του ΦΠΑ και πλαφόν στις τιμές των προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης όπως τρόφιμα, τα βρεφικά είδη, είδη προσωπικής υγιεινής κ.α.
 • Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης.
 • Να μην περάσει η παραπέρα εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας. Όχι στα επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία. Να μην κλείσει, να μη συγχωνευτεί κανένα τμήμα, κλινική, νοσοκομείο, κέντρο υγείας. Να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα νοσοκομεία, το σύνολο των δομών που έκλεισαν λόγω περικοπών. Εξασφάλιση από το κράτος της δωρεάν, πλήρους και απρόσκοπτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλους. Δωρεάν όλες οι ιατρικές, διαγνωστικές, εργαστηριακές, προληπτικές εξετάσεις, όλα τα φάρμακα και τα εμβόλια.
 • Όχι στις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες – καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Να γυρίσει πίσω η φρεγάτα «ΥΔΡΑ».
 • Αποφασιστική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για υγεία, παιδεία, πρόνοια. Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής των δήμων, για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλους αυτούς τους κρίσιμους τομείς.
 • Να σταματήσει εδώ και τώρα το αίσχος των πλειστηριασμών. Επιδότηση ενοικίου με διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 17 ΑΠΡΙΛΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 10:30π.μ. // ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ-ΔΩΡΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ»:  Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή οι Δράσεις στο ΔΣ Γαλατά Ναυπακτίας

Published

on

By

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή υλοποιήθηκαν το Σάββατο 13 Απριλίου οι περιβαλλοντικές δράσεις ενημέρωσης από τη Μη Κερδοσκοπική Περιβαλλοντική Οργάνωση «Πράσινο+Μπλε» για τη την Ανακύκλωση και το Νερό, για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γαλατά και τους γονείς τους.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνδιοργανώσει με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Γαλατά Ναυπακτίας, στον περίβολο χώρο του ΔΣ Γαλατά με δύο διαδραστικά παιχνίδια, υπενθυμίζοντας στους μικρούς μαθητές και γονείς τις αξίες της ανακύκλωσης καθώς και τη σημασία της εξοικονόμησης του νερού.

Η περιβαλλοντική Οργάνωση «Πράσινο + Μπλε» ευχαριστεί θερμά για την πρόσκληση και την φιλοξενία τον Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Γαλατά Ναυπακτίας καθώς και τους γονείς με τους μικρούς μαθητές για τη ένθερμη συμμετοχή τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ