Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

«Κλιματική Ουδετερότητα-Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή ευθύνης»

Published

on

Τριήμερο Συνέδριο, με τίτλο: «Κλιματική Ουδετερότητα– Από την φιλοδοξία στην υλοποίηση – Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή ευθύνης» θα πραγματοποιηθεί στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2022 στα Καλάβρυτα

Διοργανωτές: «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες», Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΑΧΑΙΟΣ».

Τα έργα, οι δράσεις και οι τεχνολογικές καινοτομίες για τη θωράκιση από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση της Δυτικής Ελλάδας στην κλιματική ουδετερότητα, με αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων, θα βρεθούν στο επίκεντρο του τριήμερου Συνέδριου, που πραγματοποιείται στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2022 στην ιστορική πόλη των Καλαβρύτων.

με τίτλο: «Κλιματική Ουδετερότητα- Από την φιλοδοξία στην υλοποίηση – Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή ευθύνης».

Από σημαντικούς ομιλητές, εκπρόσωπους της κυβέρνησης, κομμάτων, του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστημονικών φορέων  και της επιχειρηματικότητας,  με ομιλίες και εισηγήσεις, σε θεματικές συνεδριάσεις και τραπέζια διαλόγου, στις εργασίες του Συνεδρίου παρουσιάζονται για τη Δυτική Ελλάδα, σε τρεις οργανωτικές ενότητες:

-ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή, όπως η διάβρωση των ακτών, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές, στιγμιαίες πλημμύρες, διαχείριση αποβλήτων, ρύπανση του εδάφους και των υδάτων, θέματα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίηση των δασικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας,  του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου. Ακόμη τα μεγάλα και επίκαιρα θέματα της ενεργειακής κρίσης και ενεργειακής φτώχειας. Και γενικότερα τα ανοιχτά θέματα, που αντιμετωπίζει η Δυτική Ελλάδα όσον αφορά στα  μέτρα προστασίας από τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης και την ολοκλήρωση περιβαλλοντικών, ενεργειακών,  έργων  και υποδομών, που αντιστοιχούν και αξίζουν στην περιοχή, ως εθνική και ευρωπαϊκή πύλη της οικονομίας, του πολιτισμού, του εμπορίου και του τουρισμού.

-Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ, ανάλυσης και τεκμηρίωση των θεμάτων, για την προώθηση έργων, δράσεων, προγραμμάτων και επενδύσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων. Τα θέματα εξετάζονται  στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου, της  Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αντίστοιχης Εθνικής Νομοθεσίας. Με τους κανόνες της Κυκλικής Οικονομίας και Πράσινης Μετάβασης. Σύμφωνα με το στόχο σταδιακής μείωσης των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα ( CO2), κατά 55% μέχρι το 2030, 80% μέχρι το 2040 και της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050,  που αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, στον μετριασμό του αποτυπώματος της.

-ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ, θεσμικές, χρηματοδοτικές και τεχνολογικές, που σχεδιάζονται, υλοποιούνται  είτε μπορεί και πρέπει να υιοθετηθούν, οι οποίες αφορούν σε: αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων και εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, (όπως ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών και υλοποίηση μέτρων και έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών με οικολογικούς κανόνες) , εφαρμογές  καταγραφής «έξυπνης» παρακολούθησης και θωράκισης των οικοσυστημάτων και του δασικού πλούτου. Λειτουργία συστημάτων ανακύκλωσης,  ανάκτησης και επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με αιχμή την ολιστική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, που από περιβαλλοντική πληγή μπορούν να μετατραπούν σε πηγή οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Στην ίδια ενότητα παρουσιάζονται στο Συνέδριο εν εξελίξει και νέα έργα, όπως για παράδειγμα ο νέος Οδικός Άξονας Πατρών Πύργου από την «Ολυμπία Οδό», που η κατασκευή του συνδυάζεται με εκτεταμένα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, προστασίας των εδαφών από διάβρωση και περιβαλλοντικής εξυγίανσης. Ακόμη τα δρομολογημένα και νέα έργα, πράσινης ενεργειακής μετάβασης, διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  ηλεκτροκίνησης,  περιβαλλοντικής εξυγίανσης εκτάσεων, αναπλάσεων πόλεων και αναζωογόνησης περιοχών, όπως επίσης βιώσιμων οδικών, λιμενικών, σιδηροδρομικών και άλλων υποδομών στην Δυτική Ελλάδα. Σημείο αναφοράς αποτελεί το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας , που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ειδική αναφορά και παρουσίαση θα γίνει στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου  (ΕΣΠΑ 2021-2027), στα έργα και τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  της ΕΕ και τα ειδικά προγράμματα χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους,  που ισχύουν και αποτελούν προκλήσεις και ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Συνέδριο διοργανώνει  το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες», που πρωτοστατεί στην προώθηση έργων, δραστηριοτήτων και συνεργειών, μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικών φορέων,  επιχειρήσεων και πολιτών, προς υλοποίηση του  Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου, της  Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αντίστοιχης Εθνικής Νομοθεσίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΑΧΑΙΟΣ» και την υποστήριξη του Πρασίνου Ταμείου.

Οι τριήμερες δραστηριότητες του Συνεδρίου:

 • ΞΕΚΙΝΟΥΝ την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, στις 6 το απόγευμα, με ανοιχτή Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες».

Ακολουθεί στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, συνέντευξη Τύπου, προς τους δημοσιογράφους περιφερειακών και εθνικών μέσων ενημέρωσης, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Καλαβρύτων των:

-Μιχάλη Ι. Σταυριανουδάκη Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Νεκτάριου Φαρμάκη Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,  Θανάση Παπαδόπουλου, Δημάρχου Καλαβρύτων, Γιώργου Καπεντζώνη, Προέδρου «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες», με θέμα: «Ακραία φυσικά φαινόμενα ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Συνεχιζόμενες επιπτώσεις & αντιμετώπιση τους».

 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 από τις 9.30 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα, με τον κύριο κορμό των εργασιών του Συνεδρίου, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο πρόγραμμα, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καλαβρύτων.

Τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης φωτογραφίας του Ευθύμιου Λέκκα , Καθηγητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο: «Οι Φυσικές καταστροφές που μας κυκλώνουν», θα γίνουν στο πλαίσιο του Συνεδρίου, στο πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Καλαβρύτων, το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2022 στις 15:00.

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ με παράλληλες εκδηλώσεις και επισκέψεις στο Μέγα Σπήλαιο, την Αγία Λαύρα και το Μουσείο Ολοκαυτώματος, την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022.

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετέχει με  φυσική παρουσία ορισμένος αριθμός προσκεκλημένων, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  παρακολουθήσουν τη συνέντευξη Τύπου, τις εργασίες του Συνεδρίου και τις παράλληλες εκδηλώσεις  απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου, με σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση lakesnetwork.org

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

«Κλιματική Ουδετερότητα– Από την φιλοδοξία στην υλοποίηση .

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή ευθύνης»

21, 22 & 23 Οκτωβρίου 2022 στα Καλάβρυτα

Συνδιοργάνωση: Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, Συλλογικό σύστημα ΑΧΑΙΟΣ, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Πέτρινο κτίριο Δήμου Καλαβρύτων 

18:30-19:00: Ανοιχτή Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δικτύου

19:00 – 20.00: Συνέντευξη Τύπου

Με θέμα: «Ακραία φυσικά φαινόμενα ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Συνεχιζόμενες επιπτώσεις & αντιμετώπιση τους»

-Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών

Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας,

-Θανάσης Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Καλαβρύτων

-Γιώργος Καπεντζώνης, Πρόεδρος «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες»

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλαβρύτων

09:00: Προσέλευση, εγγραφή

09:30: Εισαγωγή

 • Αργύρης Δεμερτζής, Δημοσιογράφος, συντονιστής εργασιών Συνεδρίου

09.35: Καλωσόρισμα

 • Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Καλαβρύτων

09.40: Κήρυξη έναρξης εργασιών

 • Γιώργος Καπεντζώνης, Πρόεδρος «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες»

10.00: Εναρκτήρια Ομιλία

 • Χρήστος Τριαντόπουλος, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές

10.15: Χαιρετισμοί

 • Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας
 • Χριστίνα Αλεξόπουλου, Πολιτικός Μηχανικός , Bουλευτής Αχαΐας
 • Πέτρος Κόκκαλης, Ευρωβουλευτής
 • Νίκος Ανδρουλακης, Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ

10.35. Κεντρική Ομιλία -Εισήγηση

 • Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

«Το Πρόβλημα» Μετά την εκδήλωση των ακραίων φαινομένων , αντιμετωπίζοντας

τις επιπτώσεις»

10.50: Εισηγήσεις -Τραπέζι Διαλόγου

 • Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Γιώργος Παπαναστασίου,  Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αγρινίου.
 • Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Καλαβρύτων, Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δυτικής Ελλάδας.
 • Ανδρέας Στεργίου, Δήμαρχος Αργιθέας, Μέλος ΔΣ Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, Πρόεδρος ΔικτύουΠΙΝΔΟΣ
 • Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος  Δυτικής Ελλάδας
 • Χρήστος Τριαντόπουλος, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές

11.50: Ερωτήσεις Συνέδρων- Απαντήσεις εισηγητών, ομιλητών

12.00: Διάλειμμα

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ 

«Η Επιστημονική Άποψη» «Ακραία φυσικά φαινόμενα. -Η γειτονιά μας που αλλάζει»

12.15: Εισηγήσεις -Τραπέζι Διαλόγου

 • Διονύσης Γκούτης, Γενικός Διευθυντής Ε.Α.Γ.Μ.Ε
 • Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων Πανεπιστημίου Πατρών
 • Αλέξανδρος Κατσαούνης, Πρόεδρος Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών
 • Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
 • Θόδωρος Τζαμαλούκας, Δικηγόρος

12.45 :  Ερωτήσεις Συνέδρων- Απαντήσεις Εισηγητών, Ομιλητών

13.00: Διάλειμμα

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 

«Η Λύση» Στο μέσον της κλιματικής κρίσης, μια λαμπερή πλευρά

13.10: Ομιλίες- Εισηγήσεις

 • Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου

13.20: Εισηγήσεις -Τραπέζι Διαλόγου

 • Έλενα Μουρελάτου, Πολιτικός Μηχανικός, Επιστημονικός – Τεχνικός Συνεργάτης Δικτύου Πόλεων με Λίμνες
 • Επαμεινώνδας Τριβήλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης Δικτύου Πόλεων με Λίμνες
 • Γεώργιος Καζαντζόπουλος, Διευθυντής Περιβάλλοντος ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 1. 15: Ερωτήσεις Συνέδρων- Απαντήσεις Εισηγητών, Ομιλητών

14.30: Λήξη εργασιών Συνεδρίου

15:00: Παρουσίαση ατομικής έκθεσης φωτογραφίας Ευθύμιου Λέκκα  Καθηγητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Οι Φυσικές καταστροφές που μας κυκλώνουν»  Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλαβρύτων.

15.30: Γεύμα

17:30 – 19:30 Επίσκεψη στο Μέγα Σπήλαιο, την Αγία Λαύρα και το Μουσείο  Ολοκαυτώματος

21:00 : Δείπνο

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

10.30 : Περιήγηση στο Σπήλαιο των Λιμνών – Επίσκεψη στον Τόπο Εκτέλεσης

14.00: Γεύμα στο Αιωνόβιο Πλατανοδάσος Πλανητερό

16.00: Αποχώρηση

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

Οι δεξιότητες στις Ιχθυοκαλλιέργειες: Ένα online εργαλείο ιεράρχησής τους από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Published

on

By

Η ραγδαία στροφή προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, μαθαίνουμε, συμμετέχουμε στην κοινωνία και ζούμε την καθημερινή μας ζωή. Η Ευρώπη μπορεί να αδράξει αυτές τις ευκαιρίες μόνο εάν οι πολίτες της αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες.

Η πανδημία Covid-19 είχε μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ που έχασαν τη δουλειά τους ή υπέστησαν σημαντική απώλεια εισοδήματος. Πολλοί θα χρειαστεί να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να μετακινηθούν σε νέες θέσεις εργασίας σε διαφορετικό τομέα της οικονομίας, περισσότεροι θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους για να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον και, τέλος, για τους νέους, η είσοδος στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να είναι πολύ δύσκολη.

Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν τον καθημερινό αντίκτυπο της συνεχιζόμενης αδυναμίας εύρεσης ειδικευμένων εργαζομένων και την ταχέως αναπτυσσόμενη δυναμική της δημιουργίας μαθησιακών διαδρομών εκτός της βασικής εκπαίδευσης.

Η βάση δεδομένων ταξινόμησης δεξιοτήτων (βασισμένη στην ESCO) τοποθετεί τις πληροφορίες σε ένα ιεραρχικό σύστημα ταξινόμησης. Από εκεί, οι δεξιότητες τοποθετούνται σε ομάδες, που ονομάζονται ομάδες δεξιοτήτων, για την καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών.

Το σύστημα Taxonomy of Skills (βασισμένο στη ESCO) που δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα πλαίσια του έργου Aquaculture Global AI Platform for Europe’s Skill Passport που χρηματοδοτείται από ερευνητικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology-EIT), επιτρέπει στους εργαζόμενους στο χώρο των Ιχθυοκαλλιεργειών να δουν ποιες δεξιότητες στην ταξινόμηση δεξιοτήτων κατέχουν και πώς σχετίζονται με τις δεξιότητες σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων των επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας.

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα είναι ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς που συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ και στην τοπική ανάπτυξη. Ειδικότερα, στα περίπου 16.000 χιλιόμετρα των ελληνικών ακτών, βρίσκονται εγκατεστημένες περισσότερες από 200 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και 25 σταθμοί παραγωγής γόνου, ενώ συνολικά απασχολούνται 40.000 άτομα και παράγονται πάνω από 231.000 τόνοι ιχθυρών. Οι επιχειρήσεις του κλάδου απασχολούν περίπου 10.000 άτομα. Λόγω της εξωστρεφούς ανάπτυξης που χαρακτηρίζει τον κλάδο, η συνεισφορά της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η αξία των εξαγωγών αντιστοιχεί στο 23% της συνολικής αξίας εξαγωγών ειδών διατροφής, καθιστώντας τον κλάδο το 2ο μεγαλύτερο εξαγωγικό τομέα στα είδη διατροφής. Για αυτό το λόγο η επένδυση στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών αποτελεί μια στρατηγική επιλογή στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας.

Στη βάση δεδομένων ταξινόμησης που έχει υλοποιηθεί, οι πληροφορίες είναι δομημένες ώστε να τοποθετούν δεξιότητες που σχετίζονται με θέσεις εργασίας. Και αυτή η τοποθέτηση δεξιοτήτων μπορεί να είναι επωφελής για τους εργαζόμενους, επειδή μπορούν εύκολα να δουν ποιες δεξιότητες πρέπει να κατακτήσουν για να προωθήσουν τη δική τους σταδιοδρομία. Μπορούν να επιλέξουν να μάθουν νέες δεξιότητες με βάση το πού θα ήθελαν να κινηθούν στην καριέρα τους.

Η ομάδα εργασίας με επικεφαλή τον Καθηγητή του Τμήματος κ. Σπύρο Συρμακέση υλοποίησε ένα σύστημα που αυτόματα δημιουργεί το taxonomy of skills στον κάθετο άξονα απασχόλησης “AQUACULTURE” όπως αυτό περιγράφεται μέσα από την επίσημη ESCO Database. H ESCO είναι η πολύγλωσση ταξινόμηση των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων. Η ESCO αποτελεί μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» παρέχοντας έναν δομημένο κατάλογο δεξιοτήτων και δίνει τη δυνατότητα μέσω αλγορίθμων ομαδοποίησης να δημιουργηθεί μια ενοποιημένη βάση γνώσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή αποτελεσματικών στρατηγικών ανάπτυξης δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού.

Η πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν ποιες γνώσεις και δεξιότητες απαιτούνται αλλά και  ποιες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αποκτώνται ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου προσόντος, ποια προσόντα ζητούν ή ζητούν συχνά οι εργοδότες από όσους αναζητούν εργασία σε συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά και τις κατηγορίες δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας στο χώρο του aquaculture.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις και εμβολιασμοί σε παιδιά ρομά του Δ. Ναυπακτίας

Published

on

By

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε παιδιατρική κλινική εξέταση και εμβολιασμός σε συνολικά 39 παιδιά ρομά στη Ναύπακτο, σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ», το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ναυπακτίας και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Ναυπακτίας.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΚΕ.ΣΥ-Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Τα εμβόλια που χορηγήθηκαν ήταν:

· MMR (Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας)

· Prevenar 13 (Πνευμονιόκοκκου)

· Vaqta (Hπατίτιδας A’)

· Infarix Hexa (Διφθερίτιδας- Hπατίτιδας B’- Τετάνου-Κοκκύτη-Πολιομυελίτιδας- Αιμόφιλου)

· Neisvac (Μηνιγγιτιδόκοκκου)

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

ΞΕΝΙΑ — Ουκρανία 0-1…

Published

on

By

Και το μουσείο της Ακρόπολης  χρειάστηκε  λιγότερο χρόνο για την κατασκευή του, με το  ΞΕΝΙΑ της Ναυπάκτου να σπάει κάθε ρεκόρ, μια και φτάσαμε και ξεπεράσαμε αισίως  την τριετία από την έναρξη των εργασιών στο χώρο.

Μια ακόμα παράταση ήρθε να προστεθεί  στις προηγούμενες, μετά από πρόσφατη απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ναυπακτίας και πλέον έχουμε χάσει το μέτρημα.

Αξίζει να επισημανθεί μια από τις αιτιολογίες για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η νέα παράταση, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής …

Ο πόλεμος στην Ουκρανία!

Λες και το ΞΕΝΙΑ χρειάζεται σιτάρι και λιπάσματα για να προχωρήσει και να παραδοθεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ