Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνημόσυνο για τούς Ευεργέτες της Ναυπακτίας – Χορήγηση Υποτροφιών 

Published

on

Τήν Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο καί τό Μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν-Δωρητῶν τῆς Ναυπακτίας.

Ἐφέτος, λόγῳ τῶν ἐκτάκτων ὑγιειονομικῶν μέτρων δέν ἔγιναν ἀνακοινώσεις καί δέν στάλθηκαν προσκλήσεις.

Γιά τόν λόγο αὐτόν ἄλλωστε δέν πραγματοποιήθηκε καί ὁ καθιερωμένος δημόσιος ἀπολογισμός στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, ἀλλά ὁ Σεβασμιώτατος, ὡς Πρόεδρος τῶν Ἱδρυμάτων, δημοσίευσε ἐνημερωτικό δελτίο, καί τά Ἱδρύματα καί Κληροδοτήματα, μετά ἀπό τηλεφωνικές συνδιασκέψεις τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τους, ἐνέκριναν καί ἀνακοινώνουν διά τοῦ παρόντος τούς ὑποτρόφους τους, μαθητές, φοιτητές καί μεταπτυχιακούς.

Ἐφέτος δόθηκαν συνολικά 52.900 εὐρώ γιά ὑποτροφίες στούς νέους τῆς Ναυπάκτου γιά τίς σπουδές τους, καί 3.400 εὐρώ γιά ἐπιχορηγήσεις σέ κοινωφελεῖς φορεῖς καί συλλόγους, δηλαδή συνολικά 56.300 εὐρώ.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τά Ἱδρύματα – Κληροδοτήματα τῆς Ἐπαρχίας μας εἶναι τά ἑξῆς:

 • Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη – Νόβα, · Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους, · Γεωργίου Καπουρδέλη – Ἰωάννου Ξύκη, · Ἀνδρέα Τσάρα, · Ἀνδρέα Κοζώνη, · Γαβριήλ Οἰκονόμου, · Δημητρίου Ἀσημακοπούλου, · Δημητρίου Πλούμη, · Γιάννη Βαρδακουλᾶ, · Λεωνίδα Τσώνη, · Λεωνίδα Κολοκυθᾶ, · καί ἡ κληρονομιά Ἀντωνίου καί Παναγιώτας Ἀναστασοπούλου.

Οἱ Εὐεργέτες-Δωρητές τῆς Ἐπαρχίας μας εἶναι:

Οἱ Μητροπολίτες ΣεραφείμΧριστοφόρος καί Δαμασκηνός, οἱ Γεώργιος καί Μαρία ἈθανασιάδηΝόβα, Δημήτριος καί Βασιλική Παπαχαραλάμπους, Ἀνδρέας Ἀνδρεόπουλος, Ἀνδρέας Τσάρας, Γεώργιος Καπουρδέλης, Ἀνδρέας καί Ἰουλία Κοζώνη, Γαβριήλ Οἰκονόμου, Δημήτριος Ἀσημακόπουλος, Δημήτριος Πλούμης, Ἐπαμεινώνδας καί Αἰκατερίνη Ἀρβανίτη, Εὐθύμιος Βαρδακουλᾶς, Δημήτριος καί Αἴγλη Μπότσαρη, Λεωνίδας καί Πολυξένη Τσώνη, Ἀλτάνη Φλωροπούλου, Ἀθηνᾶ Πλατῆ, Ἰωάννης Φούτζηλας, Παρασκευή καί Μιχαήλ Γαρμανῆ, Ἀριστοτέλης καί Βασιλική Ξανθοπούλου, Ἀριστείδης Καλαρίτης, Ἑλένη Κωταντούλα-Σακελλάρη, Δημήτριος Γαλάνης, Λάμπρος Τζαβέλλας, Λεωνίδας Χαραλάμπους-Κολοκύθας, Νικόλαος Τσάρας, Κωνσταντῖνος Κοζώνης, καί οἱ νεώτεροι Γιάννης Βαρδακουλᾶς, Ἀντώνιος καί Παναγιώτα Ἀναστα­σοπούλου, καί Ἰωάννης Ξύκης.

 

Ακολούθως ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος προχώρησε σε  Ἐνημέρωση γιά σημαντικές ἐνέργειες πού ὑλοποιήθηκαν γιά τέσσερα  Ἱδρύματα.

Στό Ἵδρυμα Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους, πού εἶναι τό σημαντικότερο τῆς πόλης, εἶναι μισθωμένες ὅλες οἱ ὁριζόντιες ἰδιοκτησίες του στήν πολυκατοικία τῶν Ἀθηνῶν, καθώς ἐπίσης ἔχουν κινηθῆ ὅλες οἱ νόμιμες διαδικασίες γιά τήν εἴσπραξη τῶν παλαιῶν ὀφειλῶν τῶν ἐκμισθωτῶν, γιά τούς ὁποίους ἔγιναν ἐξώσεις, μέσῳ τοῦ δικηγόρου τοῦ Ἱδρύματος.

Ὁλοκληρώθηκε ἡ διαδικασία νομιμοποιή­σεως τῆς Παπαχαραλαμπείου Αἰθούσης, ὑλοποιήθηκαν πρόσθετες ἐργασίες πυρασφάλειας καί ἐκδόθηκε τό ἀντίστοιχο πιστοποιητικό  καί  ἐπίσης συντάχθηκαν καί παραδόθηκαν οἱ μελέτες στατικῆς ἐπάρκειας καί παρεμβάσεων. Θά ἀκολουθήσει ἡ ὑλοποίηση τῶν ἀπαραίτητων στατικῶν παρεμβάσεων βάσει τῆς τεχνικῆς περιγραφῆς τῶν ἐργασιῶν καί τοῦ ἀντίστοιχου χρονοδιαγράμματος.

Σέ συνέχεια τῆς ἔκδοσης δικαστικῆς ἀποφάσεως ὑπέρ τοῦ Ἱδρύματος, γιά τόν ἀποχα­ρακτηρισμό τοῦ οἰκοπέδου τοῦ Παπαχαραλάμπους μέ τήν ἐντός αὐτοῦ οἰκία τοῦ διαθέτη καί τήν ἀπόδοση στό Ἵδρυμα, τό Δημοτικό Συμβούλιο μέ ἀπόφασή του, ὑπέβαλε αἴτημα γιά ἔνταξη στό «Πρά­σινο Ταμεῖο» μέ πρόβλεψη ἀντίστοιχης ἀποζημίωσης στό Ἵδρυμα.

Στό Ἵδρυμα Γεωργίου Καπορδέλη-Ἰωάννου Ξύκη, ἐπειδή ἀντικειμενικά δέν μπορεῖ νά ὑλοποιηθεῖ ὁ σκοπός τοῦ διαθέτη πού εἶναι ἡ λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων (ΜΟ.Φ.Η.), σέ συνεργασία καί μέ τήν Διεύθυνση Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικῆς Ἑλλάδος & Ἰονίου, ὑπεβλήθη αἴτημα στό Ἐφετεῖο τῆς Πάτρας γιά ἀλλαγή τοῦ σκοποῦ.

Εἰδικότερα τό αἴτημα ἀλλαγῆς εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ἀκινήτου ἀπό τρίτους μέσῳ μακροχρόνιας μίσθωσης καί ἀπό τά ἔσοδα τῆς μίσθωσης νά ὑλοποιοῦνται κοινωνικές δράσεις σέ ὑπερήλικα ἄτομα καί νά καλύπτεται μέρος ἤ τό σύνολο τῆς δαπάνης διαβίωσης ὑπερηλίκων  σέ ΜΟ.Φ.Η. Ἡ αἴτηση θά ἐκδικασθεῖ στίς 4 Φεβρουαρίου 2021.

Ἐπισημαίνεται ὅτι ὑπάρχει στενή συνεργασία μέ τό Ἵδρυμα Ξύκη τῆς Ἀμερικῆς τό ὁποῖο ἐνδιαφέρεται γιά τήν  συμμετοχή του στήν διαδικασία.

Στό Ἵδρυμα Ἀνδρέα Κοζώνη, μετά ἀπό διαχρονικές προσπάθειες καί εἰδικότερες ἐγκρίσεις, ὁλοκληρώθηκε ἡ μακροχρόνια ἐκμίσθωση μέ μισθωτή τόν Ναυπάκτιο μηχανικό κ. Δημήτριο Ἀναγνωστόπουλο, μέ ταυτόχρονη ἀξιοποίηση τοῦ ἀκινήτου. Οἱ ἀπαραίτητες ἐπισκευαστικές ἐργασίες ὑλοποιήθηκαν καί ἤδη λειτουργεῖ ὡς  ξενοδοχεῖο μικρῆς δυναμικότητας ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2020.

Γιά τήν κληρονομιά Ἀντωνίου καί Παναγιώτας Ἀναστασοπούλου,  ὁλοκληρώθηκε ἡ διαδικασία ἐκκαθάρισης καί ὑποβλήθηκε αἴτημα στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιά τήν ἔγκριση σύστασης τοῦ Ἱδρύματος καί τοῦ Ὀργανισμοῦ λειτουργίας αὐτοῦ.

Ὁ σκοπός τοῦ Ἱδρύματος, κατά τήν βούληση τῶν διαθετῶν εἶναι νά διατίθενται τά ἔσοδα διά τήν ἀντιμετώπιση λειτουργικῶν ἀναγκῶν τοῦ μέλλοντος νά ἱδρυθεῖ γηροκομεῖο παρά  τῆς  Μητροπόλεως  Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου καί ἐφόσον δέν θά ἔχει ἱδρυθεῖ τό γηροκομεῖον αὐτό, τά ἔσοδα τῆς περιουσίας αὐτῆς νά διατίθενται διά τήν ἀντιμετώπιση ἀναγκῶν ἀπόρων τῆς Περιφέρειας τῆς ἀνωτέρω Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ταυτόχρονα ἀξιοποιοῦνται τά ὑφιστάμενα περιουσιακά στοιχεῖα.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες καί στις νέες ὑποτροφίες καί τά βοηθήματα σέ μαθητές καί φοιτητές, σημειώνοντας:

“Τά Διοικητικά Συμβούλια τῶν Ἱδρυμάτων/Κληροδοτημάτων καί τό προσωπικό πού ἀπασχολεῖται σέ αὐτά θά συνεχίσουμε μέ τόν ἴδιο ζῆλο τίς προσπάθειές μας γιά τήν χρηστή διαχείριση τῶν κοινωφελῶν περιουσιῶν καί τήν  ἀπρόσκοπτη ὑλοποίηση τοῦ σκοποῦ τῶν διαθετῶν”.

Ἀναλυτικά ἡ εἰκόνα τῆς χορήγησης τῶν ὑποτροφιῶν σέ πίνακα εἶναι:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

1. ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΑΡΑ

Συνεxιζόμενες υποτροφίες:

 1. Φραντζόλας Χρήστος του Γεωργίου (2.200,00 ευρώ)
 2. Παίξος Χαράλαμπος του Φωτίου (2.200,00 ευρώ)
 3. Λιόνας Δημήτριος του Αντωνίου (2.200,00 ευρώ)
 4. Ηπειρώτης Μάριος του Θωμά (2.200,00 ευρώ)
 5. Αμπλάς Νικόλαος του Δημητρίου (2.200,00 ευρώ)
 6. Μπίμπας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (2.200,00 ευρώ)
 7. Κρίτσας Βασίλειος του Αθανασίου (2.200,00 ευρώ)
 8. Φραντζόλας Λουκάς του Γεωργίου (2.200,00 ευρώ)

Νέες υποτροφίες:

 1. Μπίμπας Μελέτης του Νικολάου (2.200,00 ευρώ)
 2. Δούρος Ξενοφών του Γεωργίου (2.200,00 ευρώ)

(Με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

Συνολικό ποσό που διατίθεται για τις υποτροφίες:22.000 ευρώ

 

2. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Συνεxιζόμενες υποτροφίες:

 1. Φίλιππος Λιώλης του Χαραλάμπους (2.000,00 €)

Νέες Ὑποτροφίες:

 1. Χορηγεί μία (1) υποτροφία για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Δικαιούχος είναι:

Θεοφανία Νικολάου του Κωνσταντίνου (2.000,00 €).

 1. Εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται προκήρυξη μίας (1) υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Συνολικό ποσό που διατίθεται για τις υποτροφίες:4.000,00 ευρώ

(Με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

 

3. ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δίνεται εφάπαξ βοήθημα 400 ευρώ στους άρρενες μαθητές που αποφοίτησαν από το Επαγγελματικό Λύκειο της πόλης μας και πρώτευσαν στα τμήματά τους:

1ο ΕΠΑ.Λ

 1. Αποστολόπουλος Βασίλειος του Νικολάου.
 2. Θωμόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου.
 3. Βαγγέλι Μαρσέλ του Γιάννη.
 4. Στυλιαράς Ευστράτιος του Θεοδώρου.
 5. Καραμπέτσος Κωνσταντίνος του Ανδρέου.
 6. Λαουρδέκης Ανδρέας του Νικολάου.
 7. Τριανταφύλλου Μάρκος του Δημητρίου.

Συνολικό ποσό που διατίθεται για τις υποτροφίες: 2.800 ευρώ.

 4. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΚΟΖΩΝΗ

Χορηγεί 80,00 ευρώ μηνιαίως σε δύο μαθητές – άπορους και άριστους – του 1ου  Γυμνασίου Ναυπάκτου από την Α’ Γυμνασίου έως την αποφοίτηση τους από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου εφόσον εξακολουθουν να πληρούν τις προϋποθέσεις (Άποροι και Άριστοι)

Δικαιούχοι είναι οι:

 1. Σακαβέλη Μαρία – Θεοδώρα
 2. Λάμπρου Μαργαρίτα

Συνολικό ποσό για το Σχολικό Έτος 2020-21:  1.600 ευρώ

5. ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑ

Χορηγεί χρηματικό βραβείο διακοσίων (200) ευρώ σε τρείς φοιτητές, αποφοίτους των δύο Γενικών Λυκείων της Ναυπάκτου και του ΕΠΑ.Λ  που έλαβαν τον ανώτερο βαθμό πρόσβασης στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε οποιαδήποτε Σχολή.

Δικαιούχοι είναι:

1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

Παναγιωτοπούλου Φωτεινή του Γεωργίου

2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

Κατσαντώνη Ζωή του Κωνσταντίνου

1ο ΕΠΑ.Λ (Ἐπαγγελματικό Λύκειο) Ναυπάκτου:

Τριανταφύλλου Μάρκος του Δημητρίου

Συνολικό ποσό που διατίθεται για τα βραβεία: 600 ευρώ.

6. ΙΔΡΥΜΑ (Μαθητική Υποτροφία) ΔΗΜ. & ΒΑΣ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑ­ΜΠΟΥΣ

Χορηγεί εφάπαξ οικονομικό βοήθημα (βραβείο) 200,00 ευρώ (και στους ισοβαθμίσαντες μοιράζεται σε ίσα μέρη) σε τρεις  αρίστους, άρρενες μαθητές κάθε τάξης που προτείνονται από τους Συλλόγους Καθηγητών του 1ου και του 2ου Γενικών Λυκείων της Ναυπάκτου.

Δικαιούχοι είναι:

1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

 1. Α΄ τάξη: Φλώρος Γεώργιος του Αντωνίου (19,8)

2. Β΄ τάξη: Ντζουμάνης Άγγελος του Ιωάννου (20)

Καρακώστας Δημήτριος του Κωνσταντίνου (20)

3. Γ΄ τάξη: Μαυρομύτης Ιωακείμ του Κωνσταντίνου (20)

2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

1.   Α΄ τάξη: Λώλος Χρήστος του Γεωργίου (20)

Ντάλλας Φώτιος τοῦ Βασιλείου (20)

Σαλούρος Σταύρος του Δημητρίου (20)

 1. Β΄ τάξη: Κουτσογιάννης Ιωάννης του Σωκράτη (20)

Κουτσογιάννης – Κορκόντζελος Χρήστος του Νικολάου (20)

Κωτσόπουλος Ιωάννης του Χρήστου (20)

 1. Γ΄ τάξη: Βασιλόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου (20)

Δούρος Ξενοφών του Γεωργίου (20)

Ευαγγέλου Χρήστος του Ιωάννου (20)

Συνολικό ποσό πού διατίθεται γιά την μαθητική υποτροφία: 1.200 ευρώ.

 

7. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΠΛΟΥΜΗ

Χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές που κατάγονται από την Αμπελακιώτισσα. Τό ποσό της υποτροφίας είναι 125 ευρώ μηνιαίως (ή 1.500,00 ευρώ ετησίως).

Συνεxιζόμενες ὑποτροφίες:

 1. Αμαλία – Άννα Κοργιαλά του Ίωάννη
 2. Κωνσταντίνος Κότσαλος του Δημητρίου
 3. Νικόλαος Σούρσος του Ηλία
 4. Κωνσταντίνος Τσιακούμης του Αλεξάνδρου
 5. Σπυρίδων Βλάχος του Αντωνίου
 6. Ελένη Πλούμη του Γεωργίου
 7. Χριστίνα Κόκκαλη του Δημητρίου

Νέες υποτροφίες

Αναμένεται η  απόφαση της Επιτροπής χορηγήσης υποτροφιών για δύο νέες υποτροφίες για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

 1. Αθανάσιος Θεοφάνης του Δημητρίου
 2. Βασίλειος Κανέλλος του Χρήστου

Συνολικό ποσό που δίνεται για υποτροφίες: 13.500 ευρώ.

(Με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

8. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑ

Χορηγεί οικονομικό βοήθημα  σε ορφανούς και αδύναμους οικονομικά μαθητές και μαθήτριες του 1ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου και επιβραβεύει τους κατ΄ έτος απόφοιτους μαθητές και μαθήτριες του ίδιου Λυκείου που επιτυγχάνουν σε Ανώτατες Σχολές αν αυτοί προέρχονται από αδύναμες οικονομικά οικογένειες. Μοναδικά κριτήρια για την χορήγηση του βοηθήματος είναι η επίδοση (βαθμολογία μεγαλύτερη από 16) και το ήθος κάθε υποψηφίου.

Για την Σχολική Χρονιά 2019-20 δεν υπάρχει μαθητής που να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις.

9. ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Χορηγεί υποτροφία επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) ευρώ (600,00 ευρώ μηνιαίως) για ένα έτος, σε πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 υπότροφος είναι η:

 • Θεοδώρα Φουσέκη του Χρήστου, Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Queens της Νέας Υόρκης, στον Τομέα «Υγεία και Άσκηση».

Συνολικό ποσό που δίνεται για υποτροφίες: 7.200 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ:    52.900 ευρώ.

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (νέο)

 1. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ:    500 ευρώ
 2. ΑΘΛΗΤ. ΣΥΛΛΟΓ. “Π.Α.Σ. Ν/ΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ”:      500 ευρώ
 3. ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ:            –
 4. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ: (αναφέρθηκε – 1.200 ευρώ)
 5. ΑΠΟΡΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: 400 ευρώ
 6. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ: –

ΣΥΝΟΛΟ:       3.400 ΕΥΡΩ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:  56.300 ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

O εφιάλτης του Ερντογάν: Η αστάθεια στη Συρία και το «φάντασμα» της συνθήκης των Σεβρών

Published

on

By

Ένα άρθρο των New York Times για την επικρατούσα κατάσταση στη Συρία ζωντανεύει έναν από τους «εφιάλτες» του Ερντογάν, και βάζει «φυτίλι» στις αναθεωρητικές τάσεις του καθεστώτος του, όσον αφορά στις συνθήκες που ορίζουν τα σύνορα της Τουρκίας.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας, η κατάσταση που περιγράφεται στη Συρία είναι δραματική: η οικονομία, μετά από δέκα χρόνια πολέμου έχει καταρρεύσει τελείως, οι πολίτες αναγκάζονται να πουλάν ακόμα και τα μαλλιά τους για να βγάλουν κάποια χρήματα για να ζήσουν, το νόμισμα έχει καταρρεύσει τελείως, και ο ηγέτης της χώρας -και νικητής του πολέμου- Μπασάρ αλ Άσαντ μοιάζει να είναι τελείως αποκομμένος από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες της χώρας.

Ο τουρκικός εφιάλτης

Ακόμα χειρότερα, οι πετρελαιοπηγές της Συρίας βρίσκονται στα βορειοανατολικά της χώρας, σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Κούρδους, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τις ΗΠΑ στη μάχη κατά του ISIS -παρότι ο Τραμπ τους εγκατέλειψε σε κάποια φάση, αφήνοντάς τους στα χέρια του Ερντογάν-, όπως και τα πιο εύφορα εδάφη της χώρας, ενώ ο αλ Άσαντ έχει μακρά συμμαχία με τη Ρωσία και το Ιράν, που όμως δεν μπορούν να παράσχουν οικονομική βοήθεια, καθώς και αυτές υποφέρουν από κυρώσεις των ΗΠΑ.

Και, κάπου εδώ βρίσκεται το πρόβλημα του Ερντογάν, ο οποίος ονειρεύεται μια Τουρκία που θα απλώνεται στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας -έστω και ως επιρροή. Μιας αυτοκρατορίας που το 1920 ουσιαστικά διαλύθηκε με τη Συνθήκη των Σεβρών, η οποία όριζε ότι τα εδάφη της θα διαμελιστούν ανάμεσα στο Κουρδιστάν, την Αρμενία, την Ελλάδα, τη Βρετανία, τη Γαλλία, και την Ιταλία. Η συνθήκη αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ωστόσο αποτελεί έναν εφιάλτη για τους εθνικιστές της Τουρκίας.

Το «σύνδρομο των Σεβρών»

Βάσει της συνθήκης -η οποία αντικαταστάθηκε από τη συνθήκη της Λωζάνης- η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρέδιδε την κυριαρχία της Μεσοποταμίας (Ιράκ), της Παλαιστίνης και της Υπεριορδανίας στην Βρετανία μέσω της Βρετανικής «Εντολής», τη Συρία και τον Λίβανο στη Γαλλία, μέσω της Γαλλικής «Εντολής», και δεχόταν την υπαγωγή της Ανατολίας στη σφαίρα επιρροής της Ιταλίας. Η Χετζάζ (μέρος της σημερινής Σαουδικής Αραβίας), το Κουρδιστάν και η Αρμενία θα γίνονταν ανεξάρτητα κράτη.

 • Μάλιστα, ιστορικοί και πολιτικοί αναλυτές έχουν «εφεύρει» τον όρο «σύνδρομο των Σεβρών» για να περιγράψουν τον τρόμο που η συνθήκη προκάλεσε στην Τουρκία, και ο οποίος περιγράφεται ως «η αντίληψη ότι η χώρα είναι περικυκλωμένη από εχθρούς που προσπαθούν να διαλύσουν το τουρκικό κράτος» κι ο οποίος αποτελεί σημαντική συνιστώσα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί από τον Ερντογάν

Όπως ανέφερε η γαλλική εφημερίδα Le Monde, η ημέρα που επελέγη για την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί (24 Ιουλίου) δεν επελέγη τυχαία, καθώς εκείνη την ημέρα συμπληρώνεται η 97η επέτειος από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης.

 • «Στο μυαλό του Ερντογάν και των ακροδεξιών συνεργατών του, οι οποίοι συσπειρώθηκαν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, αυτό είναι θέμα αποτροπής της παγίδας μιας “νέας Συνθήκης των Σεβρών”», σημείωνε η εφημερίδα.

Ακόμα και ο ίδιος ο Ερντογάν μνημόνευσε την συνθήκη αυτή κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρώην ηγέτη της Λιβύης, Φαγιέζ αλ-Σαράτζ σε ένα πρώην οθωμανικό παλάτι στην Κωνσταντινούπολη. Σε μια από της συνεδρίες που οδήγησαν στην παράνομη θαλάσσια συμφωνία μεταξύ Τουρκίας-Λιβύης ο Ερντογάν είπε ότι «χάρη σε αυτήν τη στρατιωτική και ενεργειακή συνεργασία, ανατρέψαμε τη Συνθήκη των Σεβρών».

Οι κουρδικοί θύλακες

Ωστόσο, οι κουρδικοί θύλακες στη Συρία και το Ιράκ αποτελούν το τεράστιο «αγκάθι» που αναζωπυρώνει τους φόβους της Άγκυρας για αναβίωση της συνθήκης των Σεβρών. Πολλώ δε μάλλον που η κυβέρνηση Μπάιντεν επαναφέρει σε ενεργό δράση πρόσωπα που ήταν «κλειδιά» στη συνεργασία των ΗΠΑ με τους Κούρδους, όπως ο Bret Mc Gurke, την επιστροφή του οποίου η Άγκυρα θεωρεί ως οριακά επιθετική κίνηση.

Καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή είναι ραγδαίες, η Τουρκία δεν κρύβει τον εκνευρισμό της, καθώς βλέπει τον «εφιάλτη» των Σεβρών να ζωντανεύει ξανά και να απειλεί τα κυριαρχικά όνειρά της.

Καλλιγάς Κ. Ανδρέας

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτικές αντιπαραθέσεις με αρκετή δόση αλατιού…

Published

on

By

Σχεδόν κάθε χειμώνα, λόγω του ορεινού όγκου του δήμου Ναυπακτίας, οι αντιπαραθέσεις για την προμήθεια αλατιού και τη μίσθωση μηχανημάτων, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ασκείται συνήθως κριτική για τις ενέργειες του δήμου από την εκάστοτε αντιπολίτευση και από την άλλη η εκάστοτε δημοτική αρχή επαίρεται για το δύσκολο έργο να κρατηθεί ανοιχτό το ορεινό οδικό δίκτυο.

Σε αυτή την αντιπαράθεση εμπλέκεται συνήθως και η Περιφέρεια καθώς μπερδεύονται οι αρμοδιότητες.

Η Μήδεια παρά τις μεγάλες ποσότητες χιονιού δεν κάλυψε αλλά αποκάλυψε το πρόβλημα αλλά και τις αιτίες του, που δεν είναι άλλες παρά η μετάθεση ευθυνών μεταξύ «αρμοδίων» και «αναρμοδίων».

Στο δήμο μας επίσης αποκαλύφθηκε και η πολιτική που ακολουθούν οι «αρμόδιοι» και οι «αναρμόδιοι» κάθε φορά για το ίδιο θέμα από διαφορετική όμως θέση.  Πιο απλά, στην προηγούμενη δημοτική περίοδο ο τότε αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος με κάθε ευκαιρία φερόταν εναντίον της Περιφέρειας (μέχρι και σε σημείο προσωπικής «επίθεσης» στην τότε αντιπεριφερειάρχη) ενώ σήμερα ο ίδιος από τη θέση της αντιπολίτευσης έσπευσε να ευχαριστήσει και να συγχαρεί δημόσια τη σημερινή αντιπεριφερειάρχη.

Κατά το παρελθόν οι καθαρισμοί έπρεπε στη συνείδηση των ψηφοφόρων να κατοχυρωθούν ως έργο και επίτευγμα της αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, ενώ σήμερα πρέπει να πιστωθούν στην Περιφέρεια.

Άλλος βάζει το ψωμί κι άλλος το  αλάτι

Κι ενώ σε μια οργανωμένη κοινωνία η διάκριση ρόλων και ευθυνών πρέπει να είναι με σαφήνεια οριοθετημένη τόσο σε επίπεδο θεσμικό όσο και σε διοικητικό, στη δική μας κοινωνία έχουμε επιλέξει τη θολούρα και τις γκρίζες ζώνες.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που κάθε φορά διοικούν και διαχειρίζονται τις δημόσιες υποθέσεις και το δημόσιο χρήμα να ρίχνουν αλάτι σε ψωμί που δεν τους ανήκει.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρόνο στο δήμο μας  δαπανάται ένα πολύ μεγάλο ποσό για καθαρισμούς. Κατά πόσο τηρούνται τα όρια μεταξύ δημοτικών και επαρχιακών καθαρισμών δεν   μπορούμε να το πούμε εμείς ως πολίτες.

Την πλήρη εικόνα έχουν όσοι «έχουν φάει μαζί ψωμί και αλάτι». Πιθανότατα να το μάθουμε όμως  κι εμείς, γιατί όταν η συνταγή χαλάει και οι συνεργάτες γίνονται αντίπαλοι μπορεί να απόκαλυφθεί το πόσο αλάτι χρειάζεται το ψωμί.

Κάποιοι βέβαια προτιμούν να μην ρίχνουν αλάτι στις πληγές, μέχρι να κλείσουν.

 

Από την στήλη της συνδρομητικής εφημερίδας μας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

51 εκατ. σε Δήμους για μισθοδοσία 9.533 σχολικών καθαριστριών – Τι παίρνει ο Δήμος Ναυπακτίας 

Published

on

By

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται 51.289.009,29 ευρώ σε 326 Δήμους της Χώρας.

Τα χρήματα δίνονται για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 9.533 ατόμων σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020 – 2021, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό έως τον Ιούνιο του 2021.

Σημειώνεται ότι από τους 9.533 εργαζόμενους, οι 5.049 είναι πλήρους απασχόλησης και οι 4.484 μερικής απασχόλησης.

Όπως αναγράφει η Απόφαση, τα εκατομμύρια προέρχονται από το λογαριασμό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων. Ο Δήμος Ναυπακτίας λαμβάνει το ποσό των 93.420 ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

slider-nafsweek-lucky-charms

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ