Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Ο εναλλακτικός τουρισμός στο επίκεντρο – επενδύσεις  που ενισχύονται

Published

on

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, που περιλαμβάνει 13 καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια. Ως προς τον τουρισμό έμφαση δίνεται σε επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με σκοπό την αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Γενικά, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω 13 κατηγορίες:

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Νέο Επιχειρείν
 • Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Μεγάλες επενδύσεις
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360ο.

Εναλλακτικός τουρισμός

Σχετικά με τον τουρισμό, έμφαση δίνεται στην ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια αφορούν σε εγκαταστάσεις:

α. ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155),

β. αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,

γ. τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping.


Επιλέξιμες δαπάνες
1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α. Τις δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜΜΕ της παρ. 1,
β. τις δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
γ. τις δαπάνες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε. της παρ. 8,
δ. τις δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
ε. τις δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
στ. τις δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων της παρ. 11,
ζ. τις δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων της παρ. 12,
η. τις δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης της παρ. 13,
θ. τις δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και
ι. τις δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία της παρ. 15 του Παραρτήματος Β΄.

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 το άρθρου 9. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:

α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ αυτής που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα της παρ. 1 χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ αυτής που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

3. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 2 χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:
α. Ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που
συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
β. περιοχή σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
δ. κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
ε. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 93 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ., όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Β.
5. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

Διαδικασία αξιολόγησης
1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας κατά τις διακρίσεις του άρθρου 17.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19.
Άρθρο 97
Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι όροι που πρέπει να πληρούν επενδυτικά σχέδια του παρόντος.

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: Ο Σπύρος Σταυρόπουλος από σήμερα δεν θα είναι πλέον μαζί μας…

Published

on

By

“Ο Σπύρος Σταυρόπουλος από σήμερα δεν θα είναι πλέον μαζί μας…

Ο εκπαιδευτικός, ο προπονητής αλλά κυρίως ο Άνθρωπος αυτός , δεν άφησε απλά  ‘’το αποτύπωμά του’’  στο ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου.

Για πολλά χρόνια ως Μέλος της Διοίκησης του Σταδίου αλλά και Δεκαετίες ως Προπονητής , με την καθημερινή του παρουσία και με τον απαράμιλλο ζήλο του, προσέφερε τόσα πολλά στη Νεολαία και τον Αθλητισμό της περιοχής μας .

Η απουσία του θα είναι για όλους εμάς ιδιαίτερη…

Θερμά συλλυπητήρια στην Οικογένειά του.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΠΥΡΟ…”

 

Η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι στο ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απολογισμός των Ιδρυμάτων της Ναυπακτίας και επίδοση Υποτροφιών

Published

on

By

Καί φέτος γιά μιά ἀκόμη φορά, ἔγινε στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ ἐτήσιος Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων καί Κληροδοτημάτων τῆς Ναυπακτίας, καθώς καί ἡ ἐπίδοση τῶν ὑποτροφιῶν, τῶν βοηθημάτων καί τῶν βραβείων πού δίνουν ἐφέτος τά Ἱδρύματα καί ἔχουν ἐγκριθῆ ἀπό τήν ἁρμόδια ὑπηρεσία τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος. Ἀνακοινώθηκαν ἐπίσης οἱ ὑποτροφίες πού ἐγκρίθηκαν ἀπό τά Ἱδρύματα καί ἀναμένουν τήν ἔγκριση καί τῆς Περιφέρειας, προκειμένου νά ἐπιδοθοῦν.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν εἰσαγωγική του ὁμιλία κατά τόν Ἀπολογισμό τῶν Ἱδρυμάτων εἶπε:

«Ὅπως γνωρίζετε ἡ Δημόσια ἐνημέρωση γιά τά Ἱδρύματα εἶχε καθιερωθῆ ἀπό τό ἔτος 1997 καί μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ὅλα τά Ἱδρύματα τέθηκαν σέ μιά προοπτική ἀνάπτυξης καί ὑλοποίησης τῶν σκοπῶν τους.

Τό ἔτος 2021 ἐξέδωσα μέ δικές μου δαπάνες ἕνα βιβλίο 400 περίπου σελίδων μέ τίτλο «Τά Ἱδρύματα καί Κληροδοτήματα τῆς Ναυπάκτου» καί ὑπότιτλο «τό ἱστορικό, οἱ ἐνέργειες διαχείρισης καί ἀξιοποίησης, καί οἱ δημόσιες ἐνημερώσεις κατά τά ἔτη 1995-2020».

Τό βιβλίο αὐτό διαρθρώνεται σέ τρεῖς ἑνότητες. Ἡ πρώτη ἑνότητα μέ τίτλο «Ἡ ἱστορία τῶν Ἱδρυμάτων καί οἱ ἐνέργειές μου», ἡ δεύτερη ἑνότητα φέρει τόν τίτλο «Οἱ κατ’ ἔτος δημόσιες ἐνημερώσεις» καί ἡ τρίτη ἑνότητα φέρει τόν τίτλο «Ἄρθρα, λόγοι, δηλώσεις καί συνεντεύξεις». Στήν συνέχεια ὑπάρχει τό Ἐπίμετρον μέ δικαστικά θέματα, τά Ἐπιλεγόμενα καί τό Φωτογραφικό ὑλικό.

Εἶναι ἕνα βιβλίο πού εἶναι καθρέπτης, πού ἀποτυπώνει μέ ἐνάργεια τήν κατάσταση τῶν Ἱδρυμάτων, σέ ποιά κατάσταση ἦταν πρό τοῦ 1995 καί πῶς εἶναι ἀπό τότε μέχρι σήμερα.

Τό βιβλίο αὐτό κοσμεῖται ἀπό τόν πρόλογο τοῦ Δημάρχου κ. Βασιλείου Γκίζα, ὁ ὁποῖος ὡς Δήμαρχος καί Ἀντιπρόεδρος πολλῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως, ὡς πολίτης καί ὡς Δικηγόρος ἀξιολόγησε θετικά ὅλες τίς ἐνέργειες πού ἔγιναν αὐτό τό διάστημα γιά τήν καλή διαχείριση καί λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως.

Ὅποιος ἐνδιαφέρεται μπορεῖ νά διαβάση τό βιβλίο αὐτό καί νά δῆ τίς κοπιώδεις ἐνέργειες τίς ὁποῖες καταβάλαμε γιά τήν καλή λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων καί τήν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας τῶν Εὐεργετῶν.

Τά ἔτη 2021 καί 2022, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ δέν ἔγιναν οἱ δημόσιες ἐνημερώσεις, ἀλλά τά Ἱδρύματα λειτουργοῦσαν, ἀξιοποιοῦνταν οἱ σκοποί τους καί δίνονταν οἱ ὑποτροφίες, νέες καί συνεχιζόμενες, στούς μαθητές καί φοιτητές.

Ἐφέτος μᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νά κάνουμε τήν ἐνημέρωση γιά τά Ἱδρύματα.

Ὅλα τά Ἱδρύματα λειτουργοῦν κανονικά μέ τήν βοήθεια τῶν Μελῶν τους, τῶν Γραμματέων τους, καί κυρίως μέ τήν γνώση, τό ἐνδιαφέρον καί τίς ἔντονες προσπάθειες τοῦ κ. Ἀθανασίου Μίχου, τούς ὁποίους εὐχαριστῶ πολύ, ἐξαιρέτως τόν κ. Δήμαρχο καί τόν κ. Ἀθανάσιο Μίχο, ἐκλεκτό πολίτη τῆς πόλεώς μας».

Ἀναφέρθηκε γιά λόγους οἰκονομίας σέ πέντε Ἱδρύματα.

 1. Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους
 2. Ἵδρυμα ΜΟΦΗ Γεωργίου Καπορδέλη-Ἰωάννου Ξύκη.
 3. Ὑπό σύσταση Ἵδρυμα Ἀντωνίου καί Παναγιώτας Ἀναστασοπούλου.
 4. Κληροδότημα Ἰωάννου Βαρδακουλᾶ.
 5. Γεωργίου Ἀθανασιάδη Νόβα.

Ἀκόμη ἀνέφερε ὅτι συνολικά σέ ὅλα τά χρόνια τῆς προεδρείας του, τά  ἱδρύματα ἔχουν χορηγἠσει περίπου 900 ὑποτροφίες καί χρηματικά βοηθήματα σέ μαθητές ή φοιτητές μέ καταγωγή ἀπό τήν ἐπαρχία μας. Τό συνολικό ποσό ἀνέρχεται  σέ ἕνα ἑκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες εὐρώ (1.300.000).

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε τόν λόγο στόν Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Β. Γκίζα, Ἀντιπρόεδρο τῶν περισσοτέρων Ἱδρυμάτων, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἐμπειρία του ἀπό τήν συμμετοχή του στά Δ.Σ. τῶν Ἱδρυμάτων, τά ὁποῖα, ὅπως εἶπε, λειτουργοῦν ἄψογα καί παραγωγικά καί μέσα σέ δύσκολες συνθῆκες συνεχίζουν νά ἀποδίδουν καρπούς, χάρη στήν καθοριστική παρουσία καί ἐνασχόληση μέ αὐτά τοῦ Σεβασμιωτάτου. Εἶπε ὅτι αὐτό δέν εἶναι εὔκολο, γνωρίζοντας τί συμβαίνει σέ Ἱδρύματα ἄλλων περιοχῶν. Στήν συνέχεια ἀναφέρθηκε στόν χῶρο τῆς οἰκίας Παπαχαραλάμπους λέγοντας ὅτι ξεκίνησαν ἤδη οἱ διαδικασίες, π.χ. ἡ σύνταξη ἀναλογιστικῆς μελέτης, γιά τήν ἀποζημίωση τοῦ Ἱδρύματος καί τῶν συγγενῶν τοῦ Παπαχαραλάμπους,  ὥστε μετά τήν ἀπαλλοτρίωση τοῦ οἰκοπέδου νά κατοχυρωθῆ ὡς ἰδιοκτηρία τοῦ Δήμου καί νά γίνη πλατεία, ὅπως προβλέπει τό σχέδιο πόλεως. Ἤδη ἔχει ἐξασφαλισθῆ ἡ χρηματοδότηση μέ τήν ἔνταξη αὐτοῦ τοῦ ἔργου στό «Πράσινο Ταμεῖο».

Κατόπιν ὁ κ. Γιάννης Ράπτης, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Λεωνίδα Χαραλάμπους Κολοκύθα, ἀνέφερε τήν πορεία τοῦ Ἱδρύματος ἀπό τό 1995, πού συστάθηκε ὡς Ἵδρυμα, ἐπισημαίνοντας ὅτι, ὄταν ξεκίνησε ἡ λειτουργία του, εἶχε στό ταμεῖο του 119.000 εὐρώ, ἔδωσε μέχρι σήμερα σέ 25 ὑποτροφίες περίπου 200.000 εὐρώ καί ἔχει τώρα ἀπόθεμα περίπου 100.000 εὐρώ. Αὐτό ὀφείλεται στά ὑψηλά ἐπιτόκια πού ὑπῆρχαν, ἀλλά καί στήν ἀποδοτική διαχείριση τῶν χρημάτων, μέ ἐπενδύσεις καί ἀγορές ὁμολόγων, στίς ὁποῖες βοήθησε τό μέλος τοῦ Δ.Σ. ὁ ἀείμνηστος Γ. Τούμπανος. Ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα στήν ἐργασία τοῦ Ταμία τοῦ Ἱδρύματος κ. Παύλου Παναγιωτόπουλου καί στήν συνεισφορά τοῦ κ. Ἀθ. Μίχου.

Στήν συνέχεια ἡ κ. Ἰωάννα Κουτσογιάννη, Διευθύντρια τοῦ 1ου Λυκείου Ναυπάκτου, ἐπεσήμανε ὅτι οἱ Εὐεργέτες τῆς Ναυπακτίας, μέ τίς δωρεές καί τά κληροδοτήματά τους, ἔδειξαν ὅτι ξεπέρασαν τό ἀτομικό τους συμφέρον καί εἶδαν τό κοινό συμφέρον. Γι’ αὐτό εἶναι πρότυπα, πού πρέπει νά προβάλλονται πρός μίμηση.

Τέλος μίλησε ὁ κ. Ἀθανάσιος Μίχος, τέως Προϊστάμενος τῆς Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης, ὁ ὁποῖος συνέδεσε τήν καλή λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων μέ τόν δημόσιο Ἀπολογισμό, ὁ ὁποῖος εἶπε, ἀπό ὅσο γνωρίζει, ὅτι μόνον στήν Ναυπακτία γίνεται, ἴσως, πανελλαδικῶς.  Ἐπίσης, τόνισε ὅτι οἱ 55 μέ 65 χιλιάδες εὐρώ, πού δίνονται κάθε χρόνο ἀπό τά Ἱδρύματα τῆς Ναυπακτίας, συμβάλλουν στήν ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς. Εἶναι μιά ἐπιχείρηση πού ἀπασχολεῖ 10 μέ 15 ἄτομα καί ἀποδίδει οἰκονομική ὠφέλεια στήν πόλη. Εἴμαστε τυχεροί , εἶπε, πού εἴχαμε αὐτούς τούς Εὐργέτες καί τυχεροί πού ἔχουμε καλό συντονισμό στήν λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων μέ τήν καθοριστική συμβολή τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τοῦ κ. Ράπτη, στό Ἵδρυμα πού προεδρεύει. Ἀναφέρθηκε στήν δυνατότητα πού δίνει ὁ νόμος τῆς συνένωσης μερικῶν μικρῶν Ἱδρυμάτων πού ἔχουν ταυτότητα σκοπῶν, ὥστε νά εἶναι βιώσιμα, πράγμα πού θά εἶναι χρονοβόρο, ἀλλά ὠφέλιμο γιά τήν κοινωνία.

Κατόπιν δόθηκαν σέ ὅλους τούς δικαιούχους οἱ ἐγκεκριμένες ἀπό τήν Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος ὑποτροφίες.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23 (Σχολικ. Ἔτος 2021-22)

 

 1. ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΑΡΑ

 

Συνεxιζόμενες ὑποτροφίες:

 1. Μπίμπας Σπυρίδων τοῦ Κωνσταντίνου (2.200,00 εὐρώ)
 2. Κρίτσας Βασίλειος τοῦ Ἀθανασίου  (2.200,00 εὐρώ)
 3. Μπίμπας Μελέτιος τοῦ Νικολάου (2.200,00 εὐρώ)
 4. Δοῦρος Ξενοφῶν τοῦ Γεωργίου (2.200,00 εὐρώ)
 5. Μιχοσταῦρος Μάριος τοῦ Μιχαήλ (2.200,00 εὐρώ)
 6. Μηνόπουλος Ἀλέξιος τοῦ Βασιλείου (2.200,00 εὐρώ)

Νέες ὑποτροφίες:

 1. Σαλοῦρος Σταῦρος τοῦ Δημητρίου (2.200,00 εὐρώ)
 2. Ράϊκος Δημήτριος τοῦ Φωτίου (2.200,00 εὐρώ)

(Μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἐγκριθοῦν ἀπό τήν Διεύθυνση Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης).

Συνολικό ποσό πού διατίθεται γιά τίς ὑποτροφίες: 17.600 εὐρώ

 

 1. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Συνεxιζόμενες ὑποτροφίες:

 1. Στυλιανή Παπᾶ τοῦ Χρήστου (2.000,00 €)

Νέες Ὑποτροφίες:

 1. Μαρία – Ἑλένη Κωστογιάννη (2.000,00 €).

Συνολικό ποσό πού διατίθεται γιά τίς ὑποτροφίες:4.000,00 εὐρώ

(Μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἐγκριθοῦν ἀπό τήν Διεύθυνση Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης).

 

 1. ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δίνεται ἐφάπαξ βοήθημα 400 εὐρώ στούς ἄρρενες μαθητές πού ἀποφοίτησαν ἀπό τό Ἐπαγγελματικό Λύκειο τῆς πόλης μας καί πρώτευσαν στά τμήματά τους:

1ο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου

 1. Φράγκος Νικόλαος τοῦ Σταύρου.
 2. Μυλωνᾶς Ἄγγελος τοῦ Εὐαγγέλου.
 3. Μανιτάρας Εὐθύμιος τοῦ Παναγιώτου.
 4. Ζαρνομῆτρος Μάριος τοῦ Γεωργίου.
 5. Μίχος Δημοσθένης τοῦ Εὐαγγέλου.

Συνολικό ποσό πού διατίθεται γιά τίς ὑποτροφίες: 2.000 εὐρώ.

 

 1. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΚΟΖΩΝΗ

Χορηγεῖ 80,00 εὐρώ μηνιαίως σέ δύο μαθητές – ἄπορους καί ἄριστους – τοῦ 1ου  Γυμνασίου Ναυπάκτου ἀπό τήν Α’ Γυμνασίου ἕως τήν ἀποφοίτησή τους ἀπό τό 1ο Ἑνιαῖο Λύκειο Ναυπάκτου, ἐφόσον ἐξακολουθοῦν νά πληροῦν τίς προϋποθέσεις (Ἄποροι καί Ἄριστοι)

Δικαιοῦχοι εἶναι οἱ:

 1. Λάμπρου Μαργαρίτα
 2. Τσουκαλᾶ Μελίνα

Συνολικό ποσό γιά τό Σχολικό Ἔτος 2022-23:  1.600 εὐρώ

 

 1. ΙΔΡΥΜΑ (Μαθητική Ὑποτροφία) ΔΗΜ. & ΒΑΣ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑ­ΜΠΟΥΣ(ν)

Χορηγεῖ ἐφάπαξ οἰκονομικό βοήθημα (βραβεῖο) 200,00 εὐρώ σέ τρεῖς  ἀρίστους, ἄρρενες μαθητές κάθε τάξης πού προτείνονται ἀπό τούς Συλλόγους Καθηγητῶν τοῦ 1ου καί τοῦ 2ου Γενικῶν Λυκείων τῆς Ναυπάκτου.

Δικαιοῦχοι εἶναι:

1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

 1. Α΄ τάξη: Γκίζας Ἰωάννης τοῦ Βασιλείου (19,0)
 2. Β΄ τάξη: Ζησιμόπουλος Χρῆστος τοῦ Δημητρίου (19,7)
 3. Γ΄ τάξη: Φλῶρος Γεώργιος τοῦ Ἀντωνίου (19,9)

2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

 1. Α΄ τάξη: Παπαχριστόπουλος Νικόλαος τοῦ Μάριου (19,8)
 2. Β΄ τάξη: Κουκούτσης Μάριος τοῦ Θεοδώρου (19,8)
 3. Γ΄ τάξη: Ντάλλας Φώτιος τοῦ Βασιλείου (19,9)

Συνολικό ποσό πού διατίθεται γιά τήν μαθητική ὑποτροφία: 1.200 ευρώ.

 

 1. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΠΛΟΥΜΗ

Χορηγεῖ ὑποτροφίες σέ φοιτητές πού κατάγονται ἀπό τήν Ἀμπελακιώτισσα. Τό ποσό τῆς ὑποτροφίας είναι 125 εὐρώ μηνιαίως (ἤ 1.500,00 εὐρώ ἐτησίως).

Συνεxιζόμενες ὑποτροφίες:

 1. Κωνσταντίνος Τσιακούμης τοῦ Αλεξάνδρου
 2. Ἑλένη Πλούμη τοῦ Γεωργίου
 3. Χριστίνα Κόκκαλη τοῦ Δημητρίου
 4. Βασίλειος Κανέλλος τοῦ Χρήστου
 5. Ἀθανάσιος Θεοφάνης τοῦ Δημητρίου
 6. Παναγιώτης Εὐθυμίου
 7. Νεκτάριος – Δημήτριος Κοτρώνης

Νέες ὑποτροφίες

 1. Γερόπαπας Βασίλειος τοῦ Αθανασίου
 2. Κόκκαλη Ἄννα τοῦ Δημητρίου

Συνολικό ποσό πού δίνεται γιά ὑποτροφίες: 13.500 εὐρώ.

(Μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἐγκριθοῦν ἀπό τήν Διεύθυνση Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης).

 

 1. ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Χορηγεῖ ὑποτροφία ἑπτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) εὐρώ (600,00 εὐρώ μηνιαίως) γιά ἕνα ἔτος, σέ πτυχιούχους γιά μεταπτυχιακές σπουδές στό Ἐξωτερικό.

Γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2022-23 ὑπότροφος εἶναι ὁ:

 • Γεώργιος Πλούμης τοῦ Κωνσταντίνου, Πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Γεωλογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, γιά μεταπτυχιακές σπουδές στίς Ἐπιστῆμες τοῦ Περιβάλλοντος στό Γκέτεμποργκ τῆς Σουηδίας.

Συνολικό ποσό πού δίνεται γιά ὑποτροφίες: 7.200 εὐρώ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ:    47.100 ευρώ.

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022

 

 1. ΑΘΛΗΤ. ΣΥΛΛΟΓ. “Π.Α.Σ. Ν/ΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ”:            000 εὐρώ
 2. ΑΠΟΡΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: 400 εὐρώ

ΣΥΝΟΛΟ:       3.400 ΕΥΡΩ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:

50.500 ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ομοσπονδία κόβει την πίτα της

Published

on

By

Το Δ.Σ. και τα μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας και Δωρίδας σας καλούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο NAFS στην παραλία Ψανής .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας
Δαβανέλλος Θέμης    Μπακατσιάς Βασίλειος

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ