Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος : Ο εναλλακτικός τουρισμός στο επίκεντρο – επενδύσεις  που ενισχύονται

Published

on

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, που περιλαμβάνει 13 καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια. Ως προς τον τουρισμό έμφαση δίνεται σε επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με σκοπό την αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Γενικά, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω 13 κατηγορίες:

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Νέο Επιχειρείν
 • Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Μεγάλες επενδύσεις
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360ο.

Εναλλακτικός τουρισμός

Σχετικά με τον τουρισμό, έμφαση δίνεται στην ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια αφορούν σε εγκαταστάσεις:

α. ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155),

β. αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,

γ. τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping.


Επιλέξιμες δαπάνες
1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α. Τις δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜΜΕ της παρ. 1,
β. τις δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
γ. τις δαπάνες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε. της παρ. 8,
δ. τις δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
ε. τις δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
στ. τις δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων της παρ. 11,
ζ. τις δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων της παρ. 12,
η. τις δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης της παρ. 13,
θ. τις δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και
ι. τις δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία της παρ. 15 του Παραρτήματος Β΄.

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 το άρθρου 9. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:

α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ αυτής που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα της παρ. 1 χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ αυτής που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

3. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 2 χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:
α. Ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που
συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
β. περιοχή σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
δ. κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
ε. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 93 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ., όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Β.
5. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

Διαδικασία αξιολόγησης
1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας κατά τις διακρίσεις του άρθρου 17.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19.
Άρθρο 97
Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι όροι που πρέπει να πληρούν επενδυτικά σχέδια του παρόντος.

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαθήτρια από τη Ναύπακτο αρίστευσε με 19.000 μόρια στις Πανελλαδικές

Published

on

By

Η Ζωή Λυμπέρη  του Ανδρέα και της Όλγας, μαθήτρια του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη,  είναι βέβαιο πως μας έκανε όλους περήφανους αριστεύοντας στις Πανελλαδικές εξετάσεις στην Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στο 4ο Πεδίο.

Το Nafsweek.gr  της εύχεται  καλή σταδιοδρομία και να υλοποιήσει όλα  τα όνειρά της.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστολή – ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για μετάθεση της συζήτησης για την Ανάπλαση

Published

on

By

Ομοσπονδία

Σε επιστολή της προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,  η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ναυπακτίας και Δωρίδας ζητά την μετάθεση της ημερομηνίας συζήτησης και λήψης απόφασης από το Δημοτικό συμβούλιο, καθώς με την επιλογή της Πέμπτης 30ης Ιουνίου ως ημέρας συνεδρίασης του ΔΣ  και εργάσιμης,  αποκλείει την παρακολούθηση της συνεδρίασης από τους επαγγελματίες λόγω υποχρεώσεων.

Αναφέρεται στην επιστολή:

«κ Πρόεδρε,

Πήραμε σήμερα πρόσκληση για ΔΣ την Πέμπτη 30/6 με μοναδικό θέμα την εξέλιξη του έργου της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Όπως γνωρίζετε η σπουδαιότητα του έργου έχει απασχολήσει την ομοσπονδία μας, παρα πολλές φορές την τελευταία πενταετία . Όμως η απόφαση σας για συζήτηση του θέματος σε ημέρα και ώρα που δεν μπορούν  να παρευρεθούν και να ενημερωθούν οι επαγγελματίες της πόλης,

Ζητάμε την αλλαγή  της ημέρας  συνεδρίασης του ΔΣ και προτείνουμε την Τετάρτη 29/6 ή την Δευτέρα 4/7  ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την συνεδρίαση.

Για το ΔΣ της ομοσπονδίας ο πρόεδρος

ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατατέθηκε νομοσχέδιο για ψήφο αποδήμων και έλεγχο προεκλογικών δαπανών

Published

on

By

Ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες εντός του φθινοπώρου, ήρθε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε σήμερα 29/6/22 στη Βουλή και περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν εκλογικά θέματα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι εγγραφές των Ελλήνων του εξωτερικού στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μπορούν να γίνουν ένα μήνα πριν από την προκήρυξη των εκλογών και όχι τρεις ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δίνοντας τους μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εγγραφής των Ελλήνων του εξωτερικού.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ