Connect with us

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πότε θα αγοράζει το κράτος πρώτη κατοικία δανειοληπτών

Published

on

Τι προβλέπει το επίμαχο άρθρο του νέου πτωχευτικού. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι με βάση τα εισοδηματικά και όχι μόνο κριτήρια. Πώς ορίζονται οι ευάλωτοι. Οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για να «κλειδώσουν» τα τελικά όρια.

Επίσης, το άρθρο ξεκαθαρίζει ότι τη διαχείριση του Φορέα θα αναλάβει εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και ότι ο Φορέας θα τιτλοποιεί τα μελλοντικά έσοδα από τα ενοίκια καθώς και τις απαιτήσεις από την πώληση ακινήτων, σε περίπτωση λύσης μίσθωσης επί του ακινήτου.

Με βάση τα οριζόμενα, που βέβαια θα τεθούν σε διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για να «κλειδώσουν» τα όρια, ο μισθωτής δύναται μετά τα πρώτα 3 χρόνια να αιτηθεί μίσθωση με δικαίωμα επαναγοράς σε 20 χρόνια. Από την άλλη πλευρά, οι ευάλωτοι οφειλέτες έχουν δικαίωμα λήψης επιδόματος ενοικίου.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 163, ως «δικαιούχος» νοείται κάθε οφειλέτης στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%,
 • η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο μέχρι τρία (3) τέκνα, και
 • είχε οφειλές σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών που υπερέβαιναν τουλάχιστον το 50% της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας. (Στο σημείο αυτό ανοικτός παραμένει ακόμη ο ορισμός της ημερομηνίας κατά την οποία οι οφειλές του οφειλέτη παρουσίαζαν καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών).

Ευάλωτοι

Ως «ευάλωτος» νοείται κάθε οφειλέτης στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και
 • η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο μέχρι τρία (3) τέκνα.

Ο Φορέας

Ως «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» νοείται φορέας που προσδιορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 1.  Σε περίπτωση που δικαιούχος κηρυχθεί σε πτώχευση, σύμφωνα με το πρώτο κεφάλαιο του παρόντος κώδικα, θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει την κύρια κατοικία του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και να τη μισθώσει από αυτόν. Στην περίπτωση που το δικαίωμα ασκείται λόγω κατάρτισης συμφωνίας εξωδικαστικής ρύθμισης, το τίμημα καταβάλλεται στους πιστωτές του δικαιούχου κατά τους όρους που προβλέπει η συμφωνία εξωδικαστικής ρύθμισης. Σε περίπτωση που το δικαίωμα ασκείται λόγω πτώχευσης του δικαιούχου, το τίμημα αποδίδεται στον σύνδικο για τη διανομή στους πιστωτές, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κώδικα.
 2. Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει στον δικαιούχο μόνο ως προς ιδανικό μερίδιο ή αν ο δικαιούχος είναι ψιλός κύριος η επικαρπωτής, η άσκηση του δικαιώματος του παρόντος άρθρου προϋποθέτει τη σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ψιλών κυρίων και επικαρπωτών).
 3.  Το τίμημα μεταβίβασης ισούται προς την εμπορική αξία της πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή. Τα έξοδα της εκτίμησης βαρύνουν τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, ο οποίος τον διορίζει.
 4. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη. Το μίσθωμα ορίζεται με βάση απόδοση που αντιστοιχεί προς το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για το τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
 5. Μέχρι την τρίτη επέτειο της έναρξης της μίσθωσης, ο μισθωτής δύναται να αιτηθεί τη μετατροπή της σε μίσθωση με δικαίωμα επαναγοράς και 20ετή διάρκεια. Η νέα αυτή μίσθωση μπορεί να προβλέπει την άσκηση του δικαιώματος με την ολοκλήρωση περιόδου της τροποποιημένης μίσθωσης ή και με καταβολή καταληκτικής δόσης.
 6.  Εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για τη διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται τη μεταβίβαση της κυριότητας της πρώτης κατοικίας στον ίδιο ή στους νόμιμους διαδόχους του. Η μίσθωση καταγγέλλεται, εφόσον ο μισθωτής είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή 3 μισθωμάτων και η υπερημερία δεν θεραπευθεί ως προς το σύνολό της εντός μηνός από τη σχετική όχληση του μισθωτή. Η καταγγελία επέρχεται αυτοδικαίως με την άκαρπη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας ενός μηνός.
 7.  Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, προσδιορίζονται ο φορέας που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, η προικοδότησή του, κάθε θέμα που αφορά την οργάνωσή και λειτουργία του, οι όροι διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων, οι ειδικότεροι όροι της μεταβίβασης πρώτης κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, ιδίως ο τρόπος προσδιορισμού του μισθώματος, τυχόν πρόβλεψη για την εξόφληση τμήματος του συνολικού μισθώματος με αυξημένη καταληκτική δόση (balloon payment) κατά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου ή παροχή δικαιώματος επαναγοράς στη διάρκεια της μίσθωσης και οι όροι και ο χρόνος εξάσκησής του και λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και του δικαιούχου, αντιστοίχως, ως προς την κύρια κατοικία, τη μισθωτική σύμβαση και την κύρια κατοικία, οι συνέπειες μεταβίβασης της πρώτης κατοικίας από τον δικαιούχο ή υπερημερίας του δικαιούχου ως προς τις μισθωτικές του υποχρεώσεις και κάθε άλλο ειδικό θέμα και λεπτομέρεια.
 8. Σε περίπτωση που δικαιούχος είναι ευάλωτο πρόσωπο, δικαιούται να λάβει στεγαστικό επίδομα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος-ευάλωτο πρόσωπο καταρτίσει μίσθωση επί της πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, το στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης σε μερική εξόφληση του μισθώματος.
 9.  Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας ρυθμίζονται το ύψος του στεγαστικού μισθώματος και οι διαδικασίες για την αίτηση και την καταβολή του είτε στον δικαιούχο είτε στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, κατά περίπτωση, οι λοιπές υποχρεώσεις του ευάλωτου που απορρέουν από την παροχή του στεγαστικού επιδόματος, οι συνέπειες μεταβίβασης της πρώτης κατοικίας ή υπερημερίας του ως προς τις μισθωτικές του υποχρεώσεις και κάθε άλλο ειδικό θέμα και λεπτομέρεια.
 10.  Τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτά ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης αναλαμβάνει εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων του ν. 4354/2015. Για τη χρηματοδότηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, πέραν την αρχικής προικοδότησης από το Δημόσιο, διασφαλίζεται με τιτλοποίηση των μισθωτικών απαιτήσεων καθώς και των απαιτήσεων από την πώληση ακινήτων, σε περίπτωση λύσης μίσθωσης επί του ακινήτου, σύμφωνα με τον ν. 3156/2003.
 11.  Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η δόλια ή με βαριά αμέλεια παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης συνεπάγεται την ανατροπή των δικαιοπραξιών στις οποίες προέβη ο οφειλέτης, επικαλούμενος τα ανακριβή ως άνω στοιχεία και την υποχρέωσή του να αποδώσει κάθε σχετικό ωφέλημα σε αυτόν από τον οποίο το απέκτησε.   Αναστασία Παπαϊωάννου euro2day.gr                                                                                               

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Lepanto Formula Kite Europeans: Τελετή Λήξης και Απονομές Μεταλλίων την Κυριακή 2/10

Published

on

By

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022

Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού κ.Σοφίας Ζαχαράκη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 στις 18:30‘, η Τελετή Λήξης και οι Απονομές των Μεταλλίων στους αθλητές και τις αθλήτριες τη μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε ποτέ στη Ναύπακτο,  του Lepanto Formula Kite Europeans.   Η βραδιά θα κλείσει με μία ανοικτή για όλους συναυλία από τους “Les SkartOi“!

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022

 

Το 2022 Lepanto Formula Kite Europeans που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλλάδας, της ΙΚΑ (International Kiteboarding Association) και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ρίου ΙΑΣΩΝ, διεξάγεται σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ναυπάκτου και με την υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας.

Η Διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (World Sailing), της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) και του Ελληνικού Συνδέσμου Αετοσανίδας (ΗΚΑ).

Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022 Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022 Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022 Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022 Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022 Lepanto-Formula-Kite-Europeans-Nafpaktos-2022

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Lepanto Formula Kite Europeans – Δηλώσεις Γκίζα, Schwendtner, Κρότση (vid)

Published

on

By

Δηλώσεις Β. Γκίζα, Δήμαρχου Ναυπακτίας, Πρόεδρου Οργανωτικής Επιτροπής Lepanto Formula Kite Europeans

Marcus Schwendtner, Secretary and Class Manager International Kiteboarding Association (ΙΚΑ)

–  Σπ. Κρότση, Αντιπρόεδρου International Kiteboarding Association (ΙΚΑ), Αντιπρόεδρου Οργανωτικής Επιτροπής Lepanto Formula Kite Europeans, Πρόεδρου Συλλόγου ΙΑΣΩΝ

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κυκλοφορεί το 238 ο φύλλο

Published

on

By

Με άποψη για τα όσα συμβαίνουν, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις  κυκλοφορεί  το 238ο φύλλο της ηλεκτρονικής συνδρομητικής εφημερίδας  Nafsweek.gr , που κάθε Παρασκευή φθάνει στα e-mail των συνδρομητών μας.

Διαβάστε σε αυτό το φύλλο:

#  Σε ρυθμούς European Formula Kite η Ναύπακτος:

Σχεδόν 140 αθλητές που εκπροσωπούν 39    χώρες από κάθε ήπειρο συμμετέχουν και  αγωνίζονται στο «Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  Formula Kite» στη Ναύπακτο αυτή την εβδομάδα. Το πρωτάθλημα που πραγματοποιείται από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, στον κόλπο της Ναυπάκτου, είναι ένα δυνατό τεστ πριν από τους Παγκόσμιους αγώνες Formula Kite που θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία σε λίγες εβδομάδες…

#   Μπαράζ ανακοινώσεων για ΟΕΥ και Δημοτική αστυνομία :

Την συζήτηση στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ναυπακτίας, που κατέληξε συζήτηση για την επανασύσταση της Δημοτικής αστυνομίας, ακολούθησε…

#   Τον Οκτώβριο ψηφίζει η Βουλή για τη Δημοτική Αστυνομία:

Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται το υπουργείο Εσωτερικών να καταθέσει για διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη Δημοτική Αστυνομία. Θα ακολουθήσει η τελική σύνταξη του νομοσχέδιου και στη συνέχεια η κατάθεση του στη Βουλή…

#   «Βοήθεια στο σπίτι»: Το ΣτΕ φέρνει τα πάνω κάτω στην μοριοδότηση:

Άκυρη κρίθηκε από το ΣτΕ η μοτιοδότηση των ήδη εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» για το 50% των θέσεων, σύμφωνα…

#   Με το βλέμμα στην κάλπη…      ( ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ ) :   

Μιλούσαμε τους  προηγούμενους μήνες  για αιφνιδιασμό από την κυβέρνηση και προσφυγή στις κάλπες ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας κίνησης έναντι των αντιπάλων. Στην αυτοδιοίκηση όμως που η ημερομηνία των        εκλογών…

#   «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δ. Ναυπακτίας», αλλάζει το κέντρο της Ναυπάκτου:

Ξεκίνησαν οι εργασίες στην οδό Πλαστήρα (προέκταση Οδού Καλαντζοπούλου από την Οδό      Κ. Τζαβέλα έως την Οδό Βαρδακουλά), ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις…

#   Φωκίων Ζαΐμης: «Με διάλογο και συνεργασία μπορούμε να συνδέσουμε την  τεχνολογία με την εκπαίδευση και την εργασία» :

Στο 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, τονίζοντας ότι η επιστήμη και η τεχνολογία…

#   Πέτυχαν το στόχο τους!  :

Πετυχαίνοντας το στόχο τους,  για προβολή της πόλης της Ναυπάκτου, υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία  στο Εθνικό Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου οι «2οι Πανελλήνιοι Αγώνες Τοξοβολίας», όλων των      κατηγοριών τόξων και όλων των ηλικιών. Με τις απονομές…

#  Ιωάννα Μαρή:  «Προγεννητική Αγωγή, τα θεμέλια της φυσικής και ψυχικής υγείας για όλη την ζωή του ανθρώπου»:

Συνέντευξη στο Nafsweek.gr  της προέδρου της «Ελληνικής Εταιρίας Προγεννητικής     Αγωγής», με στόχο την  ενημέρωση των νέων, καθώς και όλης της κοινωνίας για την προετοιμασία των μελλοντικών γονέων  για τον αυριανό γονεϊκό τους ρόλο…

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ