Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Το κείμενο συμπερασμάτων του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Published

on

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του  Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη στο Βόλο από 21-23 Νοεμβρίου με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.800 σύνεδροι και παρατηρητές παρακολούθησαν για τρεις ημέρες τις εργασίες, όπου συζητήθηκαν όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, μετά από εκτενή διάλογο κατέληξαν κατά πλειοψηφία σε σειρά πολιτικών θέσεων και προτάσεων, οι οποίες τίθενται υπόψη του συνόλου της Αυτοδιοίκησης, της Κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων του Εθνικού Κοινοβουλίου.

Αναλυτικά το κείμενο συμπερασμάτων του Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Κείμενο συμπερασμάτων Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος  –Βόλος 2022

To Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ διεξήχθη στο Βόλο από 21-23 Νοεμβρίου 2022  με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.800 σύνεδροι και παρατηρητές παρακολούθησαν για τρεις ημέρες τις εργασίες, όπου συζητήθηκαν όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, μετά από εκτενή διάλογο κατά την διάρκεια των εργασιών του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της, που διεξήχθη στο Βόλο, από 21-23 Νοεμβρίου 2022,  κατέληξαν σε μια σειρά πολιτικών θέσεων και προτάσεων, οι οποίες τίθενται υπόψη του συνόλου της Αυτοδιοίκησης, της Κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων του Εθνικού μας Κοινοβουλίου.

Για τα μέλη της Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί προτεραιότητα η αναβάθμιση του θεσμικού και λειτουργικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, στη βάση της εγγύτητας, της αποκέντρωσης και της αποτελεσματικότητας, γιατί πιστεύουμε πως Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, σημαίνει καλύτερη Ελλάδα.

Το Συνέδριό μας, που διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές αλλαγές και γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση και η κατακόρυφη αύξηση του κόστους ζωής, αποτέλεσε την ευκαιρία για να συζητήσουμε όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.

Καθώς και να αναζητήσουμε τους τρόπους και τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να μετατρέψουμε τους Δήμους μας, σε σύγχρονους, πράσινους και ψηφιακούς, προς όφελος των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών.

Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε όλα όσα πέτυχε ενωμένη η ΚΕΔΕ και η αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και να αναδείξουμε όλα όσα δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, που θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε με επάρκεια κι αποτελεσματικότητα, στο θεσμικό μας ρόλο, αφού εξακολουθούν να μην επιλύονται πάγια, δίκαια και διαχρονικά αιτήματά μας.

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε από τη ΚΕΔΕ ένα νέο, διαφανές, δίκαιο και βιώσιμο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ.

Ένα μοντέλο που απαντά στις ανάγκες των δήμων για τις επόμενες δεκαετίες, αντιμετωπίζει με ισότιμο τρόπο δήμους με τα ίδια χαρακτηριστικά, διασφαλίζει ότι κανένας δήμος δεν θα εισπράττει μελλοντικά λιγότερα χρήματα από όσα εισπράττει σήμερα, ενώ στηρίζει στην πράξη τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, αποτελώντας ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής. 

Το μοντέλο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί από 1-1-2024, αφού οριστικοποιηθεί από τις νέες αιρετές διοικήσεις που θα προκύψουν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, με απαραίτητη προϋπόθεση την ενίσχυση των ΚΑΠ, κατά τουλάχιστον 15% όπως ήδη υπήρξε δέσμευση στο προηγούμενο συνέδριο.

Παρά τα όποια θετικά βήματα μπροστά που έχουν γίνει, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά και σημαντικά ζητήματα, που δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας κι αλληλεγγύης.

Οι προτεραιότητές μας

Με βάση τα νέα δεδομένα, η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στο Βόλο ενωμένη διεκδικεί:

 • την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης του αιρετού προσωπικού της.
 • την ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τους και να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας στους πολίτες.
 • την άμεση προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη χρηματοδότηση των δημοτικών ενεργειακών κοινοτήτων, μαζί με καινοτόμα μοντέλα αποθήκευσης της ενέργειας
 • ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο διοίκησης του κράτους, με ανακατανομή και ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων.
 •  την άμεση ενίσχυση των Δήμων, με νέο προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες αρμοδιότητές τους.
 • την περαιτέρω προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού , μέσα από τη  προώθηση του μοντέλου λειτουργίας των “έξυπνων πόλεων”.
 • την προώθηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, της διαλογής στην πηγή και της βιώσιμης κινητικότητας, ως μόνη λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.
 • την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων στα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων, καθώς και την αναστολή για το 2023 στην επιβολή του τέλους ταφής.
 •  την αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων στα ζητήματα κοινωνικής μέριμνας, παιδείας, υγείας και πολιτικής προστασίας.

Στο πλαίσιο των παραπάνω απαιτούμε:

 1. Όσον αφορά την κυβερνησιμότητα των Δήμων και τη βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας τους

Έχουν γίνει σημαντικά θετικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

 • Ενισχύει την κυβερνησιμότητα των Δήμων η αλλαγή του εκλογικού συστήματος διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών, που αποτελούσε απαίτηση της πλειοψηφίας  του αιρετού πολιτικού προσωπικού της αυτοδιοίκησης.
 • Ο Ν. 4782 για τις δημόσιες συμβάσεις συνέβαλε στο να αποκτήσουμε την αναγκαία ευελιξία για να μπορούμε γρήγορα και αποτελεσματικά να δίνουμε λύσεις στα ζητήματα των δήμων μας.
 • Αναγνωρίζονται ως πολύ θετικά όλα τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και σε συνεργασία με τους Δήμους, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών, εφαρμογών και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των δημοτικών υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Προσπάθεια όμως που δεν σταματά εδώ.

Τα βήματα που έχουν γίνει όμως δεν είναι αρκετά. Γι αυτό ζητάμε:

 • Να προχωρήσει άμεσα και χωρίς καμία επιπλέον καθυστέρηση η Μεταρρύθμιση στη Λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Ως προς το περιεχόμενο της Μεταρρύθμισης στο Κράτος, υποστηρίζουμε την ανάγκη για Αποκέντρωση,  Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και ανακατανομή αρμοδιοτήτων, στη βάση της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας.
 • Προς την κατεύθυνση αυτή έχει κατατεθεί κείμενο θέσεων της Κ.Ε.Δ.Ε. προς το ΥΠ.ΕΣ., ως βάση του διαλόγου για το περιεχόμενο της Μεταρρύθμισης.

2.            Όσον αφορά τα Οικονομικά των Δήμων

Έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από σημαντικά θετικά βήματα.

 • Μετά από μια δεκαετία κατακόρυφης μείωσης των πόρων προς την αυτοδιοίκηση και τη μείωση των ΚΑΠ, την τριετία 2020-2022 οι πόροι μας που προέρχονται από ΚΑΠ λειτουργικών, επενδυτικών και ειδικών δαπανών αυξήθηκαν κατά 31% ( 6,95 δις ευρώ), σε σχέση με την τριετία 2017-2019( 5,3 δις ευρώ)
 • Δίνονται  σημαντικές δυνατότητες στους Δήμους για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια να εκτελέσουν έργα, αξιοποιώντας τους πόρους του Προγράμματος «Α. Τρίτσης», Προγράμματα από το ΕΣΠΑ (Έξυπνες πόλεις – Smart Cities), το Ταμείο Ανάκαμψης ( Πρόγραμμα Οδική Ασφάλεια), το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», Το Πρόγραμμα Ηλέκτρα, το Πράσινο Ταμείο,  κλπ.
 • Η εκταμίευση από το ΥΠΕΣ έκτακτων επιχορηγήσεων, ύψους 1,2 δις ευρώ, για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες των Δήμων.
 • Η δημόσια δέσμευση στο Συνέδριό μας από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για διάθεση ποσού 130 εκ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, για αγορά εξοπλισμού πολιτικής προστασίας από τους Δήμους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους στον τομέα αυτό.
 • Η έγκριση για καταβολή μέσα στο 2023 , της 13ης ΚΑΠ , ύψους 120 εκ. ευρώ.
 • Είμαστε σε αναμονή για την υλοποίηση της δέσμευσης από το συνέδριο της Θεσσαλονίκης του 2021, για αύξηση κατά 320 εκ. ευρώ των ετήσιων ΚΑΠ από 1-1-2023.

Παραμένουν σε εκκρεμότητα μια σειρά από οικονομικά ζητήματα, για τα οποία απαιτούμε άμεσες λύσεις. Δεν αποδεχόμαστε καμιά μεταφορά νέας ευθύνης η αρμοδιότητας στους δήμους, χωρίς τη μεταφορά και των αναγκαίων πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε:

 • Την εφαρμογή από 1-1-2024 του νέου μοντέλου κατανομής των ΚΑΠ στους Δήμους, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο Συνέδριο του Βόλου και θα αποσαφηνιστεί στις λεπτομέρειες στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μετά από διαβούλευση στα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης.
 • Τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση των ΔΕΥΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, με σκοπό την κάλυψη του επιπλέον ενεργειακού κόστους ύψους περίπου 100 εκ. ευρώ που επιβαρύνει τη λειτουργία τους, με βάση τα πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης. Η υπόσχεση για απόδοση μέχρι σήμερα μόλις 20 εκ. ευρώ, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα.
 • Την αύξηση των πόρων που καταβάλλονται μέσω των ΚΑΠ στους Δήμους, στο ύψος που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να καλύπτεται το σύνολο των λειτουργικών τους αναγκών.
 • Τη σταδιακή απόδοση στους Δήμους, την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ, των παρακρατηθέντων πόρων από προηγούμενα έτη. Δεν θα σταματήσουμε να τα διεκδικούμε, είναι χρήματα των δήμων και δεν τα απεμπολούμε.
 • Την προώθηση Νομοθετικής Ρύθμισης, για την αναβολή ως 31-12-2023, όσον αφορά στην αποπληρωμή δανείων που έχουν συναφθεί μεταξύ Δήμων και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Τη διάθεση επιπλέον 130 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα «Οδική Ασφάλεια» του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από όλους τους Δήμους.
 • Για να μην χαθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, να μεταφερθούν εκεί όλα τα ώριμα έργα που δεν χωρούν στο Α. Τρίτσης και συνάδουν με το σχεδιασμό του Ταμείου.
 • Την άμεση λειτουργία της Επιτροπής για την ναυαγοσωστική κάλυψη, την εκκαθάριση της διαφοράς ύψους 20 εκ. ευρώ μεταξύ δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και πόρων που μέχρι σήμερα έχουν δοθεί προς τους δήμους, καθώς και διαγραφή των προστίμων που επιβλήθηκαν σε δήμους που τήρησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αλλά δεν βρήκαν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών.
 • Την διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας του τέλους ακαθαρίστων και παρεπιδημούντων της ΚΕΔΕ (govhub) με το πληροφοριακό σύστημα του ΦΠΑ της ΑΑΔΕ και διάταξη υποχρεωτικότητας υποβολής των αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά.
 • Την απόδοση του φόρου διαμονής από ξενοδοχεία και AirBnb (city tax) στους Δήμους.
 • Την προώθηση ως το τέλος του τρέχοντος έτους ευνοϊκής ρύθμισης με δυνατότητα δόσεων, για την καταβολή προς τους δήμους παλιών οφειλών.
 • Την ένταξη στη ΣΑΤΑ του ποσοστού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά έργα τοπικής ανάπτυξης και να αφαιρεθεί από τη χρηματοδότηση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης των Περιφερειών.
 • Την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που απαλλάσσει σήμερα τους παραχωρησιούχους από την καταβολή ανταποδοτικών τελών.
 • Την επαναφορά του ανταποδοτικού τέλους των πετρελαιοειδών καθώς και την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα τέλη υπεδάφους.

3.            Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον, ζητάμε τα παρακάτω:

 • Την αναστολή ως το τέλους του 2023 της επιβολής του τέλους ταφής. Δεν είναι δυνατόν να καλούνται οι Δήμοι και οι δημότες να πληρώσουν την έλλειψη των απαραίτητων υποδομών για τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων, ο σχεδιασμός και υλοποίηση των οποίων αποτελεί ευθύνη του Κεντρικού Κράτους. Σε κάθε περίπτωση, αν  δεν εισακουστεί η πρότασή μας, θα εφαρμόσουμε την ήδη ειλημμένη απόφαση της ΚΕΔΕ για δικαστική προσβολή του.
 • Την ενίσχυση των ΦΟΔΣΑ για κάλυψη μέρους του τεράστιου ενεργειακού κόστους λειτουργίας Μονάδων, ΧΥΤΑ, έργων κλπ, αναλογική και κατ’ αντιστοιχία των ενισχύσεων προς δήμους και ΔΕΥΑ.
 • Την έκδοση ΚΥΑ που θα επιτρέπει σε δήμους χωρίς πιστοληπτική ικανότητα, να συνάψουν δάνεια με το Τ.Π.&Δ., αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους των σχολείων από το Κεντρικό Κράτος κι όχι από τους Δήμους, αφού οι ενεργειακές δαπάνες των σχολείων αποτελούν ευθύνη του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Να δοθεί στους Δήμους ο απαραίτητος ηλεκτρικός χώρος για να δημιουργήσουν τα δικά τους αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Καθώς και να δοθεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για να καλύψουν με τραπεζικό δανεισμό την ίδια συμμετοχή.
 • Να προχωρήσει η ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΤΑΠ-Δημοτικών Τελών- Δημοτικού Φωτισμού και η διαλειτουργικότητα με το ΔΕΔΔΗΕ και τη ΡΑΕ για τους παρόχους, τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του συστήματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ταμείο Ανάκαμψης.
 • Τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η μόνη εξέλιξη που μπορεί να γίνει αποδεκτή είναι η απόσυρση της προτεινόμενης τροποποίησης του ΕΣΔΑ , η συγκρότηση της που προτείνει το άρθρο 166 του Ν. 4951/2022 και η διεξαγωγή ενός εξαντλητικού διαλόγου εντός του πλαισίου των ευρωπαϊκών οδηγιών.

4.            Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό των Δήμων, αποτελεί θετικό βήμα η σταδιακή προκήρυξη νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού,  που θα καλύψουν τις τεράστιες ελλείψεις των Δήμων στον τομέα αυτό.

Ταυτόχρονα όμως ζητάμε:

 • Να προχωρήσει άμεσα ο προγραμματισμός νέων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού από το ΥΠΕΣ, που να καλύπτουν τις σημερινές μεγάλες ανάγκες, κυρίως σε επιστημονικό προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων.
 • Την αλλαγή του μοντέλου της κινητικότητας. Να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης μόνον από Δήμο σε Δήμο και να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δημάρχων, που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, τις ανάγκες των Δήμων τους.
 • Να γίνουν προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού στις ΔΕΥΑ, οι οποίες δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους η ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τη λειτουργία των πόλεων μας. Χωρίς Δημοτική Αστυνομία δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε σε πρόσφατες αρμοδιότητες που μας έχουν δοθεί , όπως αυτές για τα ζώα συντροφιάς.
 • Να δοθεί μόνιμη και δίκαιη λύση στο ζήτημα του προσωπικού που στελεχώνει το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Να εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα ώστε οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα να μείνουν στις θέσεις τους.
 • Τη διατήρηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, για να καλυφθούν οι ανάγκες των δήμων σε εποχικό προσωπικό.
 • Την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, που υποχρεώνει τους Δήμους να πληρώνουν από τον προϋπολογισμό τους τη μισθοδοσία εργαζομένων που έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, απασχολούνται εκεί κι όμως οι Δήμοι εξακολουθούν να τους πληρώνουν.
 • Την άμεση χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων στους δημοτικούς υπαλλήλους, μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΣ- Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης- ΚΕΔΕ, με τη συμμετοχή του ΕΚΔΑ.

5.            Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την καταστατική θέση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, θεωρούμε καταρχήν προτεραιότητα την αντιμετώπιση του με όρους ισοτιμίας, σε σχέση με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε θετική εξέλιξη τη δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών:

·         για επαναφορά της ειδικής δωσιδικίας, ώστε οι Δήμαρχοι να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από το Εφετείο.

·         για επαναφορά της αποζημίωσης για τη συμμετοχή των αιρετών στα Δημοτικά Συμβούλια  ζητώντας την επέκταση και για τα μέλη της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Επιπλέον ζητάμε:

 • Την εφαρμογή του νόμου σχετικά με τον Επόπτη Νομιμότητας και την λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.
 • Την εφαρμογή της πιλοτικής πρότασης που καταθέσαμε, με την οποία αξιολογούμε και κατηγοριοποιούμε μια προς μια, τις 900 περίπου αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
 • Τη διόρθωση της μισθολογικής θέσης των αιρετών, με τον καθορισμό του ύψους των αποδοχών του αιρετού πολιτικού προσωπικού των δήμων, σε συνάρτηση με το ύψος των ευθυνών που αναλαμβάνουν.
 • Την επαναφορά της διάταξης για την αναγνώριση των ετών θητείας στην Τ.Α. ως προϋπηρεσίας για την υπαλληλική εξέλιξη των αιρετών.
 • Την άμεση αλλαγή των όσων προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς, που καθιστά τους Δημάρχους όμηρους μιας απαράδεκτης κατάστασης, αφού δεν τους παρέχονται τα μέσα για να ασκήσουν την αρμοδιότητα αυτή.
 • Την αλλαγή των όσων παράλογων και ανεφάρμοστων όπως αποδείχθηκε στην πράξη προβλέπει η νομοθεσία για τη ναυαγοσωστική κάλυψη.

6.            Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την ορεινότητα και νησιωτικότητα, ζητούμε:

 • Την ειδική νομοθέτηση για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, που θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την διοικητική και οικονομική υποστήριξη των μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, εργασίας και εκπαίδευσης, για τη στήριξη και ενίσχυση των τοπικών πληθυσμών.
 • Δημιουργία αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνει τις μικρές ορεινές και νησιωτικές περιοχές ανά Περιφερειακή Ενότητα.
 • Τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στο ΥΠΕΣ, με αρμοδιότητα την προαγωγή της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.

Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών, κρίνουμε αναγκαίο ως αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού να βγούμε μπροστά και να απαιτήσουμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, θεωρώντας επιτακτική την αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης της λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης.

Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να σχεδιάσουμε, εκτελέσουμε και να παραδώσουμε έγκαιρα σημαντικά έργα υψηλής ποιότητας κι αξίας, που έχουν ανάγκη οι πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών.

Διεκδικούμε πόρους για να ασκήσουμε τις αρμοδιότητές μας και να ανταποκριθούμε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις σημερινές αλλά και μελλοντικές κρίσεις, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό δίκτυ κοινωνικής προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας.

Είμαστε πρωταγωνιστές στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής και κλιματικής κρίσης.

Οι διεκδικήσεις μας είναι δίκαιες και διαχρονικές, υπερβαίνουν τα κόμματα και υπηρετούν το μακροπρόθεσμο συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας

Το μέλλον μας είναι πράσινο και η μετατροπή των Δήμων μας σε σύγχρονους, πράσινους και ψηφιακούς αποτελεί για μας μονόδρομο.

Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού ενωμένη, στο επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε μέσα από τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας, τον Πρωθυπουργό, αλλά και τις ηγεσίες όλων των πολιτικών κομμάτων, για να προωθήσουμε τις κοινές μας θέσεις.

Από το Συνέδριο του Βόλου η Κ.Ε.Δ.Ε. βγαίνει πιο ενωμένη και πιο δυνατή, με στόχο μια Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, όχι μόνο στη συνείδηση των πολιτών αλλά και στη λειτουργία των θεσμών του Κράτους μας.

Γιατί Ισχυρή Αυτοδιοίκηση σημαίνει Καλύτερη Ελλάδα. 

Προς όφελος των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών.

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΝΔ : Ημερίδα «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία»

Published

on

By

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 στην αίθουσα του ΕΚΝΔ, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ημερίδα με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία».

Την ημερίδα διοργάνωσε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.

Στόχος ήταν η ανάδειξη των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού περιβάλλοντος και τη σημασία της πρόληψης, καθώς και η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Την ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Ν.Δ., συνάδελφος Αριστομένης Χάρος.

Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, κος Βασίλειος Γκίζας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

 • Οι εργαζόμενοι σε κίνδυνο–Οι προτάσεις των Συνδικάτων

Ανδρέας Στοϊμενίδης, Πρόεδρος ΟΣΕΤΕΕ, Γραμματέας ΥΑΕ ΓΣΕΕ, ΠρόεδροςΕυρωπαϊκούΟργανισμούγια την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία.

 • Ατυχήματα σε τεχνικά έργα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Βασιλική Σεϊντή, Προϊσταμένη Περ. Διεύθυνσης Επιθεώρησης ΑΥΕ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας Ηπείρου & Ιονίων Νήσων της Επ. Εργασίας.

 • Εργατικό ατύχημα και η νομοθετική αντιμετώπιση

Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, π. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου, π. Νομάρχης.

 • Κίνδυνοι ΥΑΕσε διανομείς (courierdelivery)

Ιωάννης Κακαβάς, Επιθεωρητής ΑΥΕ, Τμήμα Συντονισμού ΠΔΕ ΑΥ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων της Επ. Εργασίας.

 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στην Ιχθυοκαλλιέργεια

Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, ΤΑ.

Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων.

Οι εργασίες έκλεισαν με τη διατύπωση των βασικών συμπερασμάτων: Αναδείχτηκαν οι βασικοί επαγγελματικοί κίνδυνοι των εργαζομένων στον χώρο της εργασίας, ο κίνδυνος εργατικού ατυχήματος, ακόμη και θανατηφόρου (πτώσεις, ολισθήσεις, ηλεκτροπληξίες) και οι επαγγελματικές ασθένειες.

Αναδείχθηκε ότι υπάρχει ελλιπής εφαρμογή των κανονισμών και της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Για όλα τα προβλήματα που αναδείχθηκαν, απαιτείται να ληφθούν άμεσα μέτρα από τους εμπλεκόμενους φορείς της πολιτείας.

Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη ενσωμάτωσης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εκπαίδευση μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των εμπλεκομένων (μαθητές, καθηγητές, άλλοι εργαζόμενοι, γονείς, κρατικός έλεγχος) και των θεμάτων (εκπαιδευτική διαδικασία, πρόληψη κινδύνων στο σχολικό περιβάλλον και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες), που θα έχει ως βασικό κριτήριο την εγγενή ασφάλεια, δηλ. την πρόληψη των κινδύνων στην πηγή τους.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΝΔ

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΡΙΖΑ:  Αποχώρησαν 100 μέλη της Νομαρχιακής Οργάνωσης στην Αιτωλοακαρνανία

Published

on

By

Σε επιστολή τους υποστηρίζουν πως «έχει δημιουργηθεί στο κόμμα ένα ακραία τοξικό περιβάλλον, που δεν αφήνει χώρο για οποιαδήποτε διαφορετική άποψη, δημιουργώντας εσωτερικούς εχθρούς και υπονομευτές ανάμεσα σε μέλη και στελέχη».

Συγκεκριμένα στην επιστολή με θέμα : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 93 ΜΕΛΩΝ-ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ αναφέρεται:

“Μια μεγάλη πορεία στράτευσης και συμμετοχής στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο μέσα από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., έφτασε στο τέλος της. Ήρθε η ώρα της απόφασης, δύσκολης μεν, αλλά αναγκαίας. ΑΠΟΧΩΡΟΥΜΕ.

Η κατάσταση που βιώνουμε στο κόμμα μας το τελευταίο διάστημα είναι αφόρητη και διαλυτική.

Από τη μία, αφενός, έχουμε την έμμεση απαξίωση, έως ακύρωση, του σημαντικού έργου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα κατάφερε μέσα από τεράστιές δυσκολίες και σε ένα απόλυτα εχθρικό περιβάλλον, να βγάλει την χώρα από τη δίνη των μνημονίων, με την κοινωνία όρθια και να ορίσει ένα διάδρομο ασφαλή για την οικονομία, να ρυθμίσει το χρέος για αρκετά χρόνια, δείχνοντας ένα διαφορετικό ήθος στη διαχείριση των χρημάτων του ελληνικού λαού.

Από την άλλη, έχει δημιουργηθεί στο κόμμα ένα ακραία τοξικό περιβάλλον, που δεν αφήνει χώρο για οποιαδήποτε διαφορετική άποψη, δημιουργώντας ‘εσωτερικούς εχθρούς’ και ‘υπονομευτές’ ανάμεσα σε μέλη και στελέχη.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την παρουσία του νέου προέδρου στην τελευταία συνεδρίαση της Κ.Ε., τις παρεμβάσεις του στις πολιτικές εξελίξεις, τις τοποθετήσεις του στον Σ.Ε.Β. και την αντιδημοκρατική και εκτός οργάνων καθαίρεση συντρόφων από καίριες θέσεις,σηματοδοτούν μια πορεία αντιφατικών θέσεων, που κινείται κάθε άλλο παρά στον χώρο της πληθυντικής Αριστεράς. Μια πορεία σπασίματος των όποιων δεσμών υπάρχουν ακόμα με τα κοινωνικά κινήματα, με τον κόσμο της εργασίας, τους ανέργους και τη νεολαία.

Για το πώς φτάσαμε ως εδώ, ευθύνες έχουμε όλοι και οφείλουμε να τις αναλάβουμε. Σε ότι αφορά εμάς, ανεχθήκαμε μια κατάσταση διάλυσης των Οργανώσεων Μελών (Ο.Μ.) ΠΟΥ εξελίχθηκαν σε μη οργανώσεις. Σε οργανώσεις φαντάσματα. Γιατί μαζικοποιήθηκαν μεν, με την περίφημη διεύρυνση αριθμητικά, αλλά με συντρόφους, που οι περισσότεροι δεν είχαν καμία συμμετοχή, μετά την εγγραφή τους, στην ζωή και τις δράσεις των οργανώσεων. Ότι γίνονταν ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμών και διατήρησης ισορροπιών , χωρίς χρεώσεις, έλεγχο, λειτουργία και παραγωγή πολιτικής.

Κανείς από εμάς δεν αμφισβητεί την δημοκρατική εκλογή του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν αποχωρήσαμε αμέσως, παρόλο που οι ενδείξεις που είχαμε από την προεκλογική εκστρατεία για την προεδρική εκλογή, δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικές. Οι πολιτικές μας διαφωνίες όμως, τόσο με τον ίδιο αλλά και την ηγετική ομάδα που τον περιβάλλει, είναι υπαρκτές και αναφέρθηκαν παραπάνω. Εξελέγη ως ο μόνος που μπορεί να κερδίσει το Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μάλλον οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε δημοσκοπική, πολιτική και αξιακή κατάρρευση.

Όλα αυτά καθιστούν την αποχώρηση μας πράξη ευθύνης, ελπίδας και αξιοπρέπειας.

Καλή δύναμη στους αγαπημένους συντρόφους και συντρόφισσες που παραμένουν στον χώρο. Είμαστε σίγουροι ότι με αυτούς θα ξανανταμώσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί ενάντια στις αντιδραστικές, αντικοινωνικές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επιβάλλονται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Θα παλέψουμε μαζί με εκατομμύρια πολίτες που αναζητούν μια ισχυρή, προγραμματική και οραματική αντιπολίτευση, που θα μπορέσει να εκφράσει ένα νέο σχέδιο για την προοδευτική αναγέννηση της πατρίδας μας.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε.”

Τα ονόματα των μελών που υπογράφουν την παρούσα επιστολή:
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ο.Μ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ο.Μ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Μ. ΟΙΝΙΑΔΩΝ
4. ΒΕΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ Ο.Μ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
5. ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Πρ.ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)
6. ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
7. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
8. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ο.Μ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ)
9. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
10. ΓΚΕΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Μ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
11. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Μ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
12. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Μ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
13. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο.Μ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
14. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (Πρ. Δημ. Σύμβουλος Αγρινίου)
15. ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ο.Μ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
16. ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ* ΜΕΛΟΣ Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
17. ΖΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Πρ.Μέλος Ν.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)
18. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟ -Ν.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (Δημ.Σύμβουλος, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΥΡΙΖΑ)
19. ΚΑΠΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Μ. ΟΡΕΙΝΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
20. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
21. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
22. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
23. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
24. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο.Μ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
25. ΚΑΡΕΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
26. ΚΑΡΤΟΣΙΝΑ ΕΥΑ Ο.Μ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
27. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
28. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
29. ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
30. ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ο.Μ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
31. ΚΙΤΣΟΥ ΘΕΩΝΗ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
32. ΚΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
33. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
34. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
35. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
36. ΚΟΥΚΟΥΡΔΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
37. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
38. ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
39. ΛΑΙΟΥ ΑΓΑΡΙΣΤΗ Ο.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
40. ΛΙΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Μ. ΟΡΕΙΝΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (Μέλος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ)
41. ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Ο.Μ. ΟΡΕΙΝΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
42. ΜΑΣΤΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Μ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
43. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
44. ΜΕΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Μ. ΟΡ. ΒΑΛΤΟΥ (ΜέλοςΣ Ν.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ο.Μ.
45. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Μ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ (μέλος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ)
46. ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
47. ΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
48. ΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
49. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΘΗΝΑ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
50. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
51. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
52. ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Μ. ΟΡΕΙΝΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
53. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
54. ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
55. ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
56. ΞΕΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
57. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
58. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
59. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΗ Ο.Μ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
60. ΠΕΤΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Μ. ΟΡΕΙΝΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
61. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
62. ΠΛΥΤΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
63. ΠΛΥΤΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
64. ΠΡΑΤΣΑΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ Ο.Μ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
65. ΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Μ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ (Μέλος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ)
66. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ(ΜΕΛΟΣ Κ.Σ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ)
67. ΣΕΛΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Πρ.ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)
68. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Μ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
69. ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Μ .ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
70. ΣΥΡΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝ Ο.Μ .ΑΓΡΙΝΙΟΥ
71. ΤΟΜΑΡΑ ΑΓΑΘΗ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
72. ΤΣΑΠΑΡΕΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
73. ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
74. ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
75. ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ο.Μ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
76. ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Μ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)
77. ΤΣΙΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ Ο.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
78. ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
79. ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ο.Μ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Μέλος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ)
80. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ο.Μ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ- Συντονίστρια (ΜΕΛΟΣ Ν.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ)
81. ΧΑΣΑΠΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Ο.Μ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
82. ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Την επιστολή αποχώρησης την υπογράφουν άλλα 18 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. τα ονόματα των οποίων κοινοποιούνται ομοίως αρμόδια όργανα του ΣΥΡΙΖΑ όμως αυτά δεν επιθυμούν την δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στα Μέσα Ενημέρωσης με βάσει του νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο των Εμπορικών καταστημάτων Ναυπάκτου

Published

on

By

Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπάκτου ανακοινώνει το Εορταστικό ωράριο των Εμπορικών καταστημάτων για τη περίοδο των Χριστουγέννων.
Το Εορταστικό Ωράριο ξεκινά από την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου.
Ελπίζουμε να κινηθεί η αγορά  και οι καταναλωτές να στηρίξουν την Τοπική αγορά!!!
Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Εύχεται σε όλο τον κόσμο Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές!!!
Ο Πρόεδρος
Παπαϊωάννου Αποστόλης
Η Γραμματέας
Κόκλα Κατερίνα

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ