Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Υπ. Οικονομικών: Προθεσμία έως  30/12 στους Δήμους για  επιβεβαίωση πολεοδομικών στοιχείων

Published

on

Έγγραφο στα Γραφεία Δημάρχων και στις Υπηρεσίες Δόμησης των 332 Δήμων της Χώρας απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών, θέτοντας ως προθεσμία για την επιβεβαίωση της ορθότητας πολεοδομικών στοιχείων την 30η Δεκεμβρίου 2020.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν εντός της προθεσμίας, θα θεωρηθεί ότι αποδέχονται ως ορθά τα στοιχεία του αρχείου και της εφαρμογής που αναφέρει το Έγγραφο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης του προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας, είναι απαραίτητη η καταγραφή και απεικόνιση επί ψηφιακού γεωγραφικού υποβάθρου των περιοχών εντός σχεδίων πόλεως και ορίων οικισμού όλης της Επικράτειας, για τις ανάγκες της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων (ΑΠΑΑ) και η επέκταση του συστήματος σε όλες τις εντός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμού περιοχές της Επικράτειας, το Υπ. Οικονομικών ζητά από τους Δήμους όπως, λόγω αρμοδιότητας, το ενημερώσουν για την ορθότητα της πληροφόρησης, όσον αφορά τα πολεοδομικά στοιχεία (όρια σχεδίων πόλης και ορίων οικισμών, τομείς και τιμές συντελεστή δόμησης ΣΔ, οικοδομικά τετράγωνα).

Για το σκοπό αυτό, απαιτείται είσοδος σε διαδικτυακή εφαρμογή όπου όλες οι υπό εξέταση ζώνες του αντικειμενικού συστήματος και τα αντίστοιχα πολεοδομικά τους στοιχεία έχουν απεικονιστεί σε ορθοφωτοχάρτες του Κτηματολογίου.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος κάθε Δήμου εισέρχεται με τους κωδικούς TAXISnet που αντιστοιχούν στο ΑΦΜ του Δήμου στην εφαρμογή από τον ιστότοπο του Υπ. Οικονομικών (www.minfin.gr), στην ενότητα «Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής/ Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων/ Ψηφιακές Υπηρεσίες/ Εκτιμήσεις Τιμών Ζώνης ΑΠΑΑ/Γεωχωρική Απεικόνιση Ζωνών και ΣΑΟ για Δήμους».

Σημειώνεται ότι τα ως άνω στοιχεία (και ειδικότερα τα πολεοδομικά στοιχεία όπως όρια σχεδίων πόλης και ορίων οικισμών, τομείς και τιμές συντελεστή δόμησης ΣΔ, οικοδομικά τετράγωνα) προέρχονται από το τη διαδικτυακή εφαρμογή «e-poleodomia» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στο έγγραφο περιλαμβάνονται περισσότερες τεχνικές οδηγίες.

Επειδή τα εν λόγω στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα αναφορικά με τις νέες εντάξεις και επεκτάσεις του συστήματος ΑΠΑΑ για την έγκυρη και έγκαιρη αναδιαμόρφωσή του, το Υπ. Οικονομικών ζητά από τους Δήμους να μεριμνήσουν για τις δέουσες ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, ώστε τα αποτελέσματα του ελέγχου τους να αποσταλούν στο Υπ.Οικονομικών το αργότερο μέχρι 30.12.2020.  Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν εντός της προθεσμίας, όπως προαναφέραμε, θα θεωρηθεί ότι αποδέχονται ως ορθά τα στοιχεία του αρχείου και της εφαρμογής.

 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

Οι δεξιότητες στις Ιχθυοκαλλιέργειες: Ένα online εργαλείο ιεράρχησής τους από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Published

on

By

Η ραγδαία στροφή προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, μαθαίνουμε, συμμετέχουμε στην κοινωνία και ζούμε την καθημερινή μας ζωή. Η Ευρώπη μπορεί να αδράξει αυτές τις ευκαιρίες μόνο εάν οι πολίτες της αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες.

Η πανδημία Covid-19 είχε μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ που έχασαν τη δουλειά τους ή υπέστησαν σημαντική απώλεια εισοδήματος. Πολλοί θα χρειαστεί να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να μετακινηθούν σε νέες θέσεις εργασίας σε διαφορετικό τομέα της οικονομίας, περισσότεροι θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους για να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον και, τέλος, για τους νέους, η είσοδος στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να είναι πολύ δύσκολη.

Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν τον καθημερινό αντίκτυπο της συνεχιζόμενης αδυναμίας εύρεσης ειδικευμένων εργαζομένων και την ταχέως αναπτυσσόμενη δυναμική της δημιουργίας μαθησιακών διαδρομών εκτός της βασικής εκπαίδευσης.

Η βάση δεδομένων ταξινόμησης δεξιοτήτων (βασισμένη στην ESCO) τοποθετεί τις πληροφορίες σε ένα ιεραρχικό σύστημα ταξινόμησης. Από εκεί, οι δεξιότητες τοποθετούνται σε ομάδες, που ονομάζονται ομάδες δεξιοτήτων, για την καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών.

Το σύστημα Taxonomy of Skills (βασισμένο στη ESCO) που δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα πλαίσια του έργου Aquaculture Global AI Platform for Europe’s Skill Passport που χρηματοδοτείται από ερευνητικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology-EIT), επιτρέπει στους εργαζόμενους στο χώρο των Ιχθυοκαλλιεργειών να δουν ποιες δεξιότητες στην ταξινόμηση δεξιοτήτων κατέχουν και πώς σχετίζονται με τις δεξιότητες σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων των επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας.

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα είναι ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς που συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ και στην τοπική ανάπτυξη. Ειδικότερα, στα περίπου 16.000 χιλιόμετρα των ελληνικών ακτών, βρίσκονται εγκατεστημένες περισσότερες από 200 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και 25 σταθμοί παραγωγής γόνου, ενώ συνολικά απασχολούνται 40.000 άτομα και παράγονται πάνω από 231.000 τόνοι ιχθυρών. Οι επιχειρήσεις του κλάδου απασχολούν περίπου 10.000 άτομα. Λόγω της εξωστρεφούς ανάπτυξης που χαρακτηρίζει τον κλάδο, η συνεισφορά της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η αξία των εξαγωγών αντιστοιχεί στο 23% της συνολικής αξίας εξαγωγών ειδών διατροφής, καθιστώντας τον κλάδο το 2ο μεγαλύτερο εξαγωγικό τομέα στα είδη διατροφής. Για αυτό το λόγο η επένδυση στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών αποτελεί μια στρατηγική επιλογή στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας.

Στη βάση δεδομένων ταξινόμησης που έχει υλοποιηθεί, οι πληροφορίες είναι δομημένες ώστε να τοποθετούν δεξιότητες που σχετίζονται με θέσεις εργασίας. Και αυτή η τοποθέτηση δεξιοτήτων μπορεί να είναι επωφελής για τους εργαζόμενους, επειδή μπορούν εύκολα να δουν ποιες δεξιότητες πρέπει να κατακτήσουν για να προωθήσουν τη δική τους σταδιοδρομία. Μπορούν να επιλέξουν να μάθουν νέες δεξιότητες με βάση το πού θα ήθελαν να κινηθούν στην καριέρα τους.

Η ομάδα εργασίας με επικεφαλή τον Καθηγητή του Τμήματος κ. Σπύρο Συρμακέση υλοποίησε ένα σύστημα που αυτόματα δημιουργεί το taxonomy of skills στον κάθετο άξονα απασχόλησης “AQUACULTURE” όπως αυτό περιγράφεται μέσα από την επίσημη ESCO Database. H ESCO είναι η πολύγλωσση ταξινόμηση των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων. Η ESCO αποτελεί μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» παρέχοντας έναν δομημένο κατάλογο δεξιοτήτων και δίνει τη δυνατότητα μέσω αλγορίθμων ομαδοποίησης να δημιουργηθεί μια ενοποιημένη βάση γνώσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή αποτελεσματικών στρατηγικών ανάπτυξης δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού.

Η πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν ποιες γνώσεις και δεξιότητες απαιτούνται αλλά και  ποιες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αποκτώνται ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου προσόντος, ποια προσόντα ζητούν ή ζητούν συχνά οι εργοδότες από όσους αναζητούν εργασία σε συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά και τις κατηγορίες δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας στο χώρο του aquaculture.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις και εμβολιασμοί σε παιδιά ρομά του Δ. Ναυπακτίας

Published

on

By

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε παιδιατρική κλινική εξέταση και εμβολιασμός σε συνολικά 39 παιδιά ρομά στη Ναύπακτο, σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ», το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ναυπακτίας και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Ναυπακτίας.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΚΕ.ΣΥ-Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Τα εμβόλια που χορηγήθηκαν ήταν:

· MMR (Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας)

· Prevenar 13 (Πνευμονιόκοκκου)

· Vaqta (Hπατίτιδας A’)

· Infarix Hexa (Διφθερίτιδας- Hπατίτιδας B’- Τετάνου-Κοκκύτη-Πολιομυελίτιδας- Αιμόφιλου)

· Neisvac (Μηνιγγιτιδόκοκκου)

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

ΞΕΝΙΑ — Ουκρανία 0-1…

Published

on

By

Και το μουσείο της Ακρόπολης  χρειάστηκε  λιγότερο χρόνο για την κατασκευή του, με το  ΞΕΝΙΑ της Ναυπάκτου να σπάει κάθε ρεκόρ, μια και φτάσαμε και ξεπεράσαμε αισίως  την τριετία από την έναρξη των εργασιών στο χώρο.

Μια ακόμα παράταση ήρθε να προστεθεί  στις προηγούμενες, μετά από πρόσφατη απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ναυπακτίας και πλέον έχουμε χάσει το μέτρημα.

Αξίζει να επισημανθεί μια από τις αιτιολογίες για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η νέα παράταση, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής …

Ο πόλεμος στην Ουκρανία!

Λες και το ΞΕΝΙΑ χρειάζεται σιτάρι και λιπάσματα για να προχωρήσει και να παραδοθεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ