Connect with us

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας την Δευτέρα 28/3/22 

Published

on

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 28-03-2022 και ώρα 18:05 για την πραγματοποίηση μεικτής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτημα δημοτικής παράταξης «Ανανέωση και Δημιουργία» για έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία (εισηγητής κ. Ασημακόπουλος)
 2. Συζήτηση επί αποφάσεων Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για αδειοδοτήσεις αιολικών πάρκων τύπου Β στη Ναυπακτία (εισηγητής κ. δήμαρχος)
 3. Έγκριση εργοταξιακής σήμανσης που αφορά το έργο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για την δημιουργία του ανοιχτού κέντρου εμπορίου δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 4. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 5. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΛΗΝΗΣ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 6. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας – Υποέργο 1ο : «Έργα – επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 7. Αντικατάσταση εκπροσώπων Δήμου Ναυπακτίας στην Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών της προγραμματικής σύμβασης της πράξης / του έργου «Αποκατάσταση μονοπατιών και διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Ναυπακτίας του Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 8. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 48ης» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 9. Έγκριση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 10. Τοποθέτηση εξοπλισμού στάθμευσης ποδηλάτων (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 11. Απότμηση πεζοδρομίου επί της οδού Δελφών (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 12. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 13. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου έτους 2022 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 14. Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 15. Διακοπή μίσθωσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ. Νούλα Νικολάου στην κοινότητα Στράνωμας (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Φωτισμός Παιδικής Χαράς στην ΤΚ Γαλατά»  προϋπολογισμού έργου χωρίς ΦΠΑ 3.225,81 € (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 17. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : Φωτοβολτάϊκός σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 20,00 MW στη θέση «ΛΟΥΖΕΣ» ΔΕ Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε Αιτωλ/νίας (ΠΕΤ 2110647928) (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 18. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ στη θέση «ΔΙΑΣΕΛΑ» Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας ΠΕ Αιτωλ/νιας της ΠΔΕ της ΑΔΠΕΙ (ΠΕΤ 2110633829) (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 19. Παράταση χρονικής διάρκειας λειτουργίας του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» και μετά την 8.3.2023 (εισηγητής κ. Νταουσάνης)
 20. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας λόγω παραίτησης και ορισμός αντιπροέδρου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 21. Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου Π.Α.Σ. Ναυπακτιακού Αστέρα, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4735/2020 Φ.Ε.Κ. 197Α (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης

Τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.

 1. Λόγω της χωρητικότητας της αίθουσας δεν δύναται να παρευρεθούν στη συνεδρίαση πολίτες, έχουν όμως την δυνατότητα παρακολούθησης της συνεδρίασης από την ιστοσελίδα του δήμου www.nafpaktos.gr
 2. Για την συμμετοχή στη δια ζώσης συνεδρίαση είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού 2η δόση (180 ημέρες) ή 3η δόση εμβολίου ή πιστοποιητικού νόσησης (μέχρι 90 ημέρες από τη νόσηση).  
 3. Τήρηση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] χρήση μάσκας και αντισηπτικού. 

Παρακαλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι όπως ενημερώσουν τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής στην ως άνω συνεδρίαση, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, έως την Δευτέρα 28-3-2022 και ώρα 12:00, και στο email:  typonafpaktias@gmail.com. 

 

 

 

 

 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαθήτρια από τη Ναύπακτο αρίστευσε με 19.000 μόρια στις Πανελλαδικές

Published

on

By

Η Ζωή Λυμπέρη  του Ανδρέα και της Όλγας, μαθήτρια του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη,  είναι βέβαιο πως μας έκανε όλους περήφανους αριστεύοντας στις Πανελλαδικές εξετάσεις στην Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στο 4ο Πεδίο.

Το Nafsweek.gr  της εύχεται  καλή σταδιοδρομία και να υλοποιήσει όλα  τα όνειρά της.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστολή – ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για μετάθεση της συζήτησης για την Ανάπλαση

Published

on

By

Ομοσπονδία

Σε επιστολή της προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,  η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ναυπακτίας και Δωρίδας ζητά την μετάθεση της ημερομηνίας συζήτησης και λήψης απόφασης από το Δημοτικό συμβούλιο, καθώς με την επιλογή της Πέμπτης 30ης Ιουνίου ως ημέρας συνεδρίασης του ΔΣ  και εργάσιμης,  αποκλείει την παρακολούθηση της συνεδρίασης από τους επαγγελματίες λόγω υποχρεώσεων.

Αναφέρεται στην επιστολή:

«κ Πρόεδρε,

Πήραμε σήμερα πρόσκληση για ΔΣ την Πέμπτη 30/6 με μοναδικό θέμα την εξέλιξη του έργου της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Όπως γνωρίζετε η σπουδαιότητα του έργου έχει απασχολήσει την ομοσπονδία μας, παρα πολλές φορές την τελευταία πενταετία . Όμως η απόφαση σας για συζήτηση του θέματος σε ημέρα και ώρα που δεν μπορούν  να παρευρεθούν και να ενημερωθούν οι επαγγελματίες της πόλης,

Ζητάμε την αλλαγή  της ημέρας  συνεδρίασης του ΔΣ και προτείνουμε την Τετάρτη 29/6 ή την Δευτέρα 4/7  ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την συνεδρίαση.

Για το ΔΣ της ομοσπονδίας ο πρόεδρος

ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατατέθηκε νομοσχέδιο για ψήφο αποδήμων και έλεγχο προεκλογικών δαπανών

Published

on

By

Ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες εντός του φθινοπώρου, ήρθε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε σήμερα 29/6/22 στη Βουλή και περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν εκλογικά θέματα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι εγγραφές των Ελλήνων του εξωτερικού στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μπορούν να γίνουν ένα μήνα πριν από την προκήρυξη των εκλογών και όχι τρεις ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δίνοντας τους μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εγγραφής των Ελλήνων του εξωτερικού.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ