Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας

Published

on

Με 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη – ανάμεσά τους το θέμα της αποζημίωσης ιδιοκτήτη οικοπέδου στις Πηγές Βαρναράχης αλλά  και οι απολογισμοί Παζαριών και Έκθεσης Νόστος 2017- συνεδριάζει την Τετάρτη 21-2-2018,στις 18:00 του Δ.Σ. Ναυπακτίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση – λήψη απόφασης αναφορικά με «Γεωτρήσεις πηγών Βαρναράχης» (εισηγήτρια κ. Σμπούκη)
 2. Απολογισμός εμποροπανήγυρης και έκθεσης Νόστος 2017 (εισηγητής κ. Σύψας)
 3. Συζήτηση επί αιτήματος Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης για το υπό σύσταση Ίδρυμα- Γηροκομείο με την επωνυμία «Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο» (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 4. Για την  οριστική έγκριση και παραλαβή του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου που αφορά τον καθορισμό της χρήσης και των όρων δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου στη θέση «Ξυνοροδιά» της εκτός σχεδίου περιοχής της Δ.Ε. Ναυπάκτου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης και δημοσιοποίησής του. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικός) του Έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Γαβρολίμνης Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας» της ΔΕ Χάλκειας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 7. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση Σχολικών  Κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 8. Αποδοχή  της  απόφασης προέγκρισης  δημοπράτησης του   έργου «Κατασκευή του Ειδικού σχολείου Ναυπάκτου» Α/Α 1 της Πράξης  με  κωδικό   mis 5002231. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ Βλαχομάνδρας, Βελβίνας, Ριγανίου, Πιτσινέικων, Λυγιά, Ξηροπήγαδο, Δάφνης». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ελευθέριανης, Ποκίστας, Μηλιάς». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής – Προσωρινή παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 13. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ενίσχυση Υδροδότησης Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 15. Έγκριση μελέτης τοποθέτησης πινακίδων αναγγελίας κινδύνου πλησίον σχολείων (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 16. Τροποποίηση της αριθ. 70/2011 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου περί «Συγχώνευση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας και σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με τίτλο «Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 17. Ονοματοθεσία οδού στην Δ.Κ. Ναυπάκτου περιοχή Αλωνάκι. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
 19. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
 20. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισηγητής κ. Σύψας)
 21. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Ναυπακτίας 2018. (εισηγητής κ. Σύψας)
 22. Συνδιοργάνωση του αγώνα δρόμου και ορεινής ποδηλασίας «Γαλατάς Mtb & Road  Race 2018». (εισηγητής κ. Σύψας)
 23. Τροποποίηση της αριθμ.15/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «έγκριση σύναψης  σύμβασης για τη δημιουργία Ειδικού Δεσμευτικού Λογαριασμού για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» & συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016». (εισηγητής κ. Σύψας)
 24. Επιστροφή ποσού 18.219,28 ευρώ στην ΔΟΥ Μεσολογγίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για την στέγαση του χώρου διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης και της έκθεσης Νόστος». (εισηγητής κ. Σύψας)
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοιμητηρίων, κοινόχρηστων χώρων και εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία από χόρτα με χρήση πεζού χειριστή Βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος για την Δ.Ε. Πυλήνης» (εισηγητής κ. Σύψας)
 27. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής των τοπικών κοινοτήτων Αμπελακιώτισσας και Γρηγορίου Δ.Ε Αποδοτίας και του υπαλλήλου Στάικου Νικόλαου για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των αιρετών, σε τραπεζικό λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος ALPHA BANK του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
 28. Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για την εξόφληση λογαριασμών οφειλετών του Δήμου. (εισηγητής κ. Σύψας)
 29. Τροποποίηση της αριθ. 69/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συγχώνευσης υφιστάμενων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας και σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με τίτλο  «Σχολική Επιτροπή Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Σύψας)
 30. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος).
 31. Πρόσληψη  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  με κάλυψη της δαπάνης από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος).
 32. Πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη  της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018. (ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος) για τους Παιδικούς  Σταθμούς του Δήμου). (εισηγητής κ. Φράγκος).
 33. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών)  της Δ/νσης Περιβάλλοντος – ενός (1) ΔΕ  Διοικητικού. (εισηγητής κ. Φράγκος)
 34. Τροποποίηση της 319/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για  αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου ύστερα από παραίτηση (εισηγητής κ. Φράγκος)
 35. Χορήγηση Προκαταβολής Έργου «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 36. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην Δ.Ε. Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 37. Έγκριση ίδρυσης παράρτημα ΚΑΠΗ Ναυπάκτου Περιοχή Ψανής. (εισηγητής κ.Σιαμαντάς)
 38. Συγκρότηση Επιτροπής διαχείρισης Τράπεζας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (εισηγητής κ.Σιαμαντάς)
 39. Διοργάνωση εκδήλωσης για τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
 40. Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίτη 21/3 η παρουσίαση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ναυπάκτου

Published

on

By

Ξεκινά η δημόσια διαβούλευση – 

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00′, στο κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ (Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιτέας περιοχή Πλατανίτη) θα λάβει χώρα η ανοικτή δημόσια παρουσίαση του Β1 Σταδίου της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) διοικητικών ορίων πρώην Δ. Ναυπάκτου (Δ.Ε. Ναυπάκτου).

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα 2 μηνών και συγκεκριμένα, από τις 22 Μαρτίου 2023 έως τις 22 Μαΐου 2023, κατά το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής απόψεων και παρατηρήσεων, οι οποίες θα εξεταστούν και θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη του Β2 Σταδίου της μελέτης, που αντιστοιχεί στην οριστική πρόταση, η οποία θα θεσμοθετηθεί.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η πλήρης μελέτη του Β1 Σταδίου, θα είναι αναρτημένη και διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας (https://www.nafpaktos.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης,

Απόψεις και παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας (κτήριο πρώην Δημαρχείου Αντιρρίου) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@nafpaktos.gr.

 • Η δημόσια παρουσίαση της μελέτης θα προβληθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Ναυπακτίας (https://www.nafpaktos.gr).

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Yποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων -Πρόστιμο & φυλάκιση για αμελείς ιδιοκτήτες

Published

on

By

Εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου από 1-5-2023 έως 31-10-2023, οι δήμοι της χώρας καλούν όλους τους δημότες τους που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά, σκουπίδια μέχρι τις 30 Απριλίου 2023, διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ως «καθαρισμός», ορίζεται λεπτομερώς η απομάκρυνση σπασμένων δένδρων και κλαδιών, ξερά χόρτα, φύλλα κλπ., σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρα από κτίσματα, το κλάδεμα των φυτών και πώς θα γίνεται αυτό, η απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, καθώς και των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Εάν οι ιδιοκτήτες δεν πραγματοποιήσουν τον καθαρισμό μέχρι τις 30 Απριλίου, οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να τους ενημερώσουν ότι πρέπει να το πράξουν εντός 10 ημερών, αλλιώς τον καθαρισμό αναλαμβάνει αυτεπαγγέλτως ο δήμος, ο οποίος χρεώνει με πρόστιμο τους ιδιοκτήτες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για τον καθαρισμό, τους επιβάλλεται πρόστιμο που ανέρχεται σε 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, πάνω στο οποίο υπάρχει προσαύξηση, εφόσον το έργο πραγματοποιήσει ο δήμος.

Εάν πρόκειται για εγκαταλειμμένους χώρους, ή αγνώστων ιδιοκτητών, περιφραγμένους και ασφαλισμένους, ο δήμος καλεί την Πυροσβεστική για να βεβαιώσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και κατόπιν παραβιάζει τον χώρο με εισαγγελική παραγγελία για να τον καθαρίσει.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ναύπακτος: Κραυγή λαού…  για το έγκλημα των Τεμπών

Published

on

By

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου  και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε η απεργία – συλλαλητήριο σήμερα το απόγευμα στην Ναύπακτο. Στην κεντρική πλατεία της πόλης οι  φωνές των εργαζόμενων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μαθητές απαίτησαν  να πληρώσουν οι υπαίτιοι για το  έγκλημα των Τεμπών.

Στους συγκεντρωμένους στην πλατεία Φαρμάκη στη Ναύπακτο απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδας Αριστομένης Χάρος και η πρόεδρος του  Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αιτ/νίας Βάσω Νταουσάνη.

Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν σιωπηλή πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Ναυπάκτου.

Η συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που κήρυξαν  η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 ήταν τεράστια και πανελλαδικά οι πολίτες απότισαν φόρο τιμής στους  57  συνανθρώπους μας – θύματα  της τραγωδίας των Τεμπών, βάζοντας τα ερωτήματα: Γιατί φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία; Ποιοι ευθύνονται; Πως δε θα συμβεί ποτέ ξανά;

Ταυτόχρονα απαίτησαν οι ευθύνες να αποδοθούν και οι κρατικές και οι κυβερνητικές και της ιδιωτικής εταιρείας και οι ατομικές.  Δεν πρέπει να παραγραφούν, δεν πρέπει να ξεχαστούν.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ