Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας

Published

on

Με 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη – ανάμεσά τους το θέμα της αποζημίωσης ιδιοκτήτη οικοπέδου στις Πηγές Βαρναράχης αλλά  και οι απολογισμοί Παζαριών και Έκθεσης Νόστος 2017- συνεδριάζει την Τετάρτη 21-2-2018,στις 18:00 του Δ.Σ. Ναυπακτίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση – λήψη απόφασης αναφορικά με «Γεωτρήσεις πηγών Βαρναράχης» (εισηγήτρια κ. Σμπούκη)
 2. Απολογισμός εμποροπανήγυρης και έκθεσης Νόστος 2017 (εισηγητής κ. Σύψας)
 3. Συζήτηση επί αιτήματος Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης για το υπό σύσταση Ίδρυμα- Γηροκομείο με την επωνυμία «Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο» (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 4. Για την  οριστική έγκριση και παραλαβή του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου που αφορά τον καθορισμό της χρήσης και των όρων δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου στη θέση «Ξυνοροδιά» της εκτός σχεδίου περιοχής της Δ.Ε. Ναυπάκτου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης και δημοσιοποίησής του. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικός) του Έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Γαβρολίμνης Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας» της ΔΕ Χάλκειας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 7. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση Σχολικών  Κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 8. Αποδοχή  της  απόφασης προέγκρισης  δημοπράτησης του   έργου «Κατασκευή του Ειδικού σχολείου Ναυπάκτου» Α/Α 1 της Πράξης  με  κωδικό   mis 5002231. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ Βλαχομάνδρας, Βελβίνας, Ριγανίου, Πιτσινέικων, Λυγιά, Ξηροπήγαδο, Δάφνης». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ελευθέριανης, Ποκίστας, Μηλιάς». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής – Προσωρινή παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 13. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ενίσχυση Υδροδότησης Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 15. Έγκριση μελέτης τοποθέτησης πινακίδων αναγγελίας κινδύνου πλησίον σχολείων (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 16. Τροποποίηση της αριθ. 70/2011 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου περί «Συγχώνευση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας και σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με τίτλο «Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 17. Ονοματοθεσία οδού στην Δ.Κ. Ναυπάκτου περιοχή Αλωνάκι. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
 19. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
 20. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισηγητής κ. Σύψας)
 21. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Ναυπακτίας 2018. (εισηγητής κ. Σύψας)
 22. Συνδιοργάνωση του αγώνα δρόμου και ορεινής ποδηλασίας «Γαλατάς Mtb & Road  Race 2018». (εισηγητής κ. Σύψας)
 23. Τροποποίηση της αριθμ.15/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «έγκριση σύναψης  σύμβασης για τη δημιουργία Ειδικού Δεσμευτικού Λογαριασμού για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» & συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016». (εισηγητής κ. Σύψας)
 24. Επιστροφή ποσού 18.219,28 ευρώ στην ΔΟΥ Μεσολογγίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για την στέγαση του χώρου διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης και της έκθεσης Νόστος». (εισηγητής κ. Σύψας)
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοιμητηρίων, κοινόχρηστων χώρων και εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία από χόρτα με χρήση πεζού χειριστή Βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος για την Δ.Ε. Πυλήνης» (εισηγητής κ. Σύψας)
 27. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής των τοπικών κοινοτήτων Αμπελακιώτισσας και Γρηγορίου Δ.Ε Αποδοτίας και του υπαλλήλου Στάικου Νικόλαου για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των αιρετών, σε τραπεζικό λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος ALPHA BANK του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
 28. Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για την εξόφληση λογαριασμών οφειλετών του Δήμου. (εισηγητής κ. Σύψας)
 29. Τροποποίηση της αριθ. 69/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συγχώνευσης υφιστάμενων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας και σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με τίτλο  «Σχολική Επιτροπή Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Σύψας)
 30. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος).
 31. Πρόσληψη  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  με κάλυψη της δαπάνης από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος).
 32. Πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη  της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018. (ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος) για τους Παιδικούς  Σταθμούς του Δήμου). (εισηγητής κ. Φράγκος).
 33. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών)  της Δ/νσης Περιβάλλοντος – ενός (1) ΔΕ  Διοικητικού. (εισηγητής κ. Φράγκος)
 34. Τροποποίηση της 319/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για  αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου ύστερα από παραίτηση (εισηγητής κ. Φράγκος)
 35. Χορήγηση Προκαταβολής Έργου «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 36. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην Δ.Ε. Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 37. Έγκριση ίδρυσης παράρτημα ΚΑΠΗ Ναυπάκτου Περιοχή Ψανής. (εισηγητής κ.Σιαμαντάς)
 38. Συγκρότηση Επιτροπής διαχείρισης Τράπεζας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (εισηγητής κ.Σιαμαντάς)
 39. Διοργάνωση εκδήλωσης για τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
 40. Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής Δήμου Ναυπακτίας την Τετάρτη 21/2 

Published

on

By

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής Δήμου Ναυπακτίας θα πραγματοποιηθεί  την  Τετάρτη   21-02-2024   και  ώρα  18:00     στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Πλημμυρικά φαινόμενα στην δημοτική κοινότητα Ξηροπηγάδου από το χείμαρρο «Τζάβαρη» (δημοτικός σύμβουλος κ. Γουρζής Σπυρίδων)

2. Ενέργειες για την μελέτη προστασίας ακτογραμμής από την διάβρωση τον καιρικών φαινομένων. (δημοτικός σύμβουλος κ. Σιαμαντάς Γεώργιος)

3. Ενημέρωση για την πορεία αποκατάστασης της γέφυρας Μόρνου – Δάφνης ενέργειες από πλευράς του Δήμου Ναυπακτίας. (δημοτικός σύμβουλος κ. Ασημακόπουλος Γεώργιος)

4. Χρονοδιάγραμμα για τον εξοπλισμό και την λειτουργίας του Ξενία. (δημοτικός σύμβουλος κ. Γούλας Γεώργιος)

5. Μέτρα προστασίας και διαχείρισης αγελών αγρίων αλόγων στη δημοτική κοινότητα Γαλατά.  (δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαβριζιώτης )

6. Ενέργειες για την ολοκλήρωση και εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου. (δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας)

7. Κριτήρια και όροι στις απευθείας αναθέσεις. (δημοτικός σύμβουλος κ. Κεχαγιάς Παναγιώτης)

8.  Πότε ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία το πολύπαθο έργο της «Αποχέτευσης Αντιρρίου» (δημοτικός σύμβουλος κ. Κοτσανάς Ανδρέας)

 

Δημοτική Κοινότητας Στύλιας (πρόεδρος κ. Αλεξόπουλος Σπυρίδων)

 1. Επαναλειτουργία γεώτρησης στη θέση Ρουπάκια.
 2. Συντήρηση των δύο υδρομαστεύσεων στη θέση Κρύα Βρύση.
 3. Αποκατάσταση της Μπακόβρυσης η οποία καταστράφηκε από πλημμύρα.

Δημοτική Κοινότητα  Ξηροπηγάδου (πρόεδρος κ. Πετσίνης Βασίλειος)

 1. Επικινδυνότητα οδοστρώματος στην οδό Μόρνου της δημοτικής κοινότητας Ξηροπηγάδου.

Δημοτική Κοινότητα Αντιρρίου (πρόεδρος κ. Ταμπάκης Νικόλαος)

 1. Αποκατάσταση Δυτικής προβλήτας Αντιρρίου. Πλήρη ενημέρωση για την νέα χρηματοδότηση του έργου ύψους 900.000,00€.
 2. Δράσεις για τη βιωσιμότητα του Γυμνασίου Αντιρρίου.

Δημοτική κοινότητα Καταφυγίου ( πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Αλέξανδρος)

 1. Ενημέρωση για την συνδετήρια 24η -25η  επαρχιακή οδό.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κάηκαν δυο ηλικιωμένοι στην Ναύπακτο

Published

on

By

Απανθρακωμένα βρέθηκαν σήμερα το πρωί δυο ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και μια γυναίκα, που διέμεναν σε μονοκατοικία στην Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου.

Τους ηλικιωμένους που πρόσφατα είχαν επιστρέψει από την Γερμανία, φρόντισε γυναίκα η οποία φτάνοντας στο σπίτι σήμερα το πρωί βρέθηκε μπροστά σε ένα φρικτό θέαμα.

Απανθρακωμένη στο κρεβάτι βρισκόταν η ηλικιωμένη γυναίκα ενώ δίπλα σε καρέκλα νεκρός ήταν ο αδελφός της.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και η Πυροσβεστική όπου σε λίγο χρόνο έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρική κουβέρτα που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, ενώ η Αστυνομία ερευνά και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φάρμακα: Αύξηση έως και 80% στη συμμετοχή των ασφαλισμένων

Published

on

By

Στην αύξηση έως και 80% στη συμμετοχή των ασφαλισμένων σε πάνω από 1.700 καθημερινά φάρμακα εφάρμοσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το υπουργείο Υγείας με αυτή του την απόφαση, αφαιρεί τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ από την επιβάρυνση της φαρμακοβιομηχανίας, και τα φορτώνει στους πολίτες, προκαλώντας παράλληλα την έντονη αντίδραση των φαρμακευτικών συλλόγων και των πολιτών οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις “φεύγουν από τα φαρμακεία χωρίς να παίρνουν τα φάρμακά τους”.

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε αλλαγές στην πολιτική φαρμάκου τις τελευταίες ημέρες με στόχο όπως υποστηρίζει να επέλθει ισορροπία στην αγορά.

Ενδεικτικό είναι ότι ο υπουργός Υγείας έδωσε μικρές αυξήσεις σε φάρμακα που κοστίζουν κάτω από 5 ευρώ προκειμένου να μην αποσυρθούν από την αγορά και αντικατασταθούν από άλλα ακριβότερα. Ένα αίτημα που είχε τεθεί εδώ και χρόνια από τη φαρμακοβιομηχανία.

Παράλληλα όμως η αύξηση στις τιμές των γενοσήμων θα επέλθει και από την κατάργηση της εξίσωσης της ασφαλιστικής τιμής με τη λιανική τιμή.

Να επισημανθεί ότι η ασφαλιστική τιμή είναι το ποσό που καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση. Το ελληνικό δημόσιο αναμένεται να κερδίσει περί τα 40 εκατ. ευρώ με βάση τις εκτιμήσεις του υπουργείου Υγείας.

Επίσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Άδωνι Γεωργιάδη όλα τα φθηνά μοναδικά φάρμακα της αγοράς που πωλούνται κάτω από 10 ευρώ, οι εταιρείες τους μπορούν να αιτηθούν αύξηση τιμής.

Ωστόσο, οι νέες ρυθμίσεις του υπουργού Υγείας έφεραν και αύξηση στη συμμετοχή στις βιταμίνες κατά 50%. Σήμερα η συμμετοχή ήταν 25%.

Εξαιρούνται μόνο οι βιταμίνες για εγκύους και παιδιά (κυρίως σίδηρος) που η συμμετοχή είναι μηδενική

Από την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 που άρχισε να ισχύει το καινούριο δελτίο τιμών στα φάρμακα, οι φαρμακοποιοί γίνονται δέκτες οργισμένων αντιδράσεων από πολλούς ασφαλισμένους.

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι μιλούν για δίκαιη αγανάκτηση των πολιτών και  διευκρινίζουν ότι:

Οι φαρμακοποιοί δεν φέρουν καμία ευθύνη για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων.

Οι αυξήσεις στις συμμετοχές συγκεκριμένων, κυρίως γενοσήμων φαρμάκων, φθάνουν ακόμα και το 80%.

Η επιβάρυνση αφορά σε πάνω από 1700 γενόσημα φάρμακα

Οι λιανικές και ασφαλιστικές τιμές των φαρμάκων καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και οι φαρμακοποιοί δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη.

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ