Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας

Published

on

Με 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη – ανάμεσά τους το θέμα της αποζημίωσης ιδιοκτήτη οικοπέδου στις Πηγές Βαρναράχης αλλά  και οι απολογισμοί Παζαριών και Έκθεσης Νόστος 2017- συνεδριάζει την Τετάρτη 21-2-2018,στις 18:00 του Δ.Σ. Ναυπακτίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση – λήψη απόφασης αναφορικά με «Γεωτρήσεις πηγών Βαρναράχης» (εισηγήτρια κ. Σμπούκη)
 2. Απολογισμός εμποροπανήγυρης και έκθεσης Νόστος 2017 (εισηγητής κ. Σύψας)
 3. Συζήτηση επί αιτήματος Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης για το υπό σύσταση Ίδρυμα- Γηροκομείο με την επωνυμία «Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο» (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 4. Για την  οριστική έγκριση και παραλαβή του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου που αφορά τον καθορισμό της χρήσης και των όρων δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου στη θέση «Ξυνοροδιά» της εκτός σχεδίου περιοχής της Δ.Ε. Ναυπάκτου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης και δημοσιοποίησής του. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικός) του Έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Γαβρολίμνης Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας» της ΔΕ Χάλκειας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 7. Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ανάπλαση Σχολικών  Κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 8. Αποδοχή  της  απόφασης προέγκρισης  δημοπράτησης του   έργου «Κατασκευή του Ειδικού σχολείου Ναυπάκτου» Α/Α 1 της Πράξης  με  κωδικό   mis 5002231. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ Βλαχομάνδρας, Βελβίνας, Ριγανίου, Πιτσινέικων, Λυγιά, Ξηροπήγαδο, Δάφνης». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ελευθέριανης, Ποκίστας, Μηλιάς». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής – Προσωρινή παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 13. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ενίσχυση Υδροδότησης Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 15. Έγκριση μελέτης τοποθέτησης πινακίδων αναγγελίας κινδύνου πλησίον σχολείων (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 16. Τροποποίηση της αριθ. 70/2011 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου περί «Συγχώνευση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας και σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με τίτλο «Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 17. Ονοματοθεσία οδού στην Δ.Κ. Ναυπάκτου περιοχή Αλωνάκι. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας)
 19. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
 20. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισηγητής κ. Σύψας)
 21. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Ναυπακτίας 2018. (εισηγητής κ. Σύψας)
 22. Συνδιοργάνωση του αγώνα δρόμου και ορεινής ποδηλασίας «Γαλατάς Mtb & Road  Race 2018». (εισηγητής κ. Σύψας)
 23. Τροποποίηση της αριθμ.15/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «έγκριση σύναψης  σύμβασης για τη δημιουργία Ειδικού Δεσμευτικού Λογαριασμού για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» & συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016». (εισηγητής κ. Σύψας)
 24. Επιστροφή ποσού 18.219,28 ευρώ στην ΔΟΥ Μεσολογγίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για την στέγαση του χώρου διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης και της έκθεσης Νόστος». (εισηγητής κ. Σύψας)
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοιμητηρίων, κοινόχρηστων χώρων και εδαφικών εκτάσεων για πυροπροστασία από χόρτα με χρήση πεζού χειριστή Βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος για την Δ.Ε. Πυλήνης» (εισηγητής κ. Σύψας)
 27. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής των τοπικών κοινοτήτων Αμπελακιώτισσας και Γρηγορίου Δ.Ε Αποδοτίας και του υπαλλήλου Στάικου Νικόλαου για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των αιρετών, σε τραπεζικό λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος ALPHA BANK του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμού. (εισηγητής κ. Σύψας)
 28. Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για την εξόφληση λογαριασμών οφειλετών του Δήμου. (εισηγητής κ. Σύψας)
 29. Τροποποίηση της αριθ. 69/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συγχώνευσης υφιστάμενων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας και σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με τίτλο  «Σχολική Επιτροπή Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Σύψας)
 30. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος).
 31. Πρόσληψη  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  με κάλυψη της δαπάνης από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018. (εισηγητής κ. Φράγκος).
 32. Πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη  της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018. (ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος) για τους Παιδικούς  Σταθμούς του Δήμου). (εισηγητής κ. Φράγκος).
 33. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών)  της Δ/νσης Περιβάλλοντος – ενός (1) ΔΕ  Διοικητικού. (εισηγητής κ. Φράγκος)
 34. Τροποποίηση της 319/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για  αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου ύστερα από παραίτηση (εισηγητής κ. Φράγκος)
 35. Χορήγηση Προκαταβολής Έργου «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 36. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην Δ.Ε. Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 37. Έγκριση ίδρυσης παράρτημα ΚΑΠΗ Ναυπάκτου Περιοχή Ψανής. (εισηγητής κ.Σιαμαντάς)
 38. Συγκρότηση Επιτροπής διαχείρισης Τράπεζας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (εισηγητής κ.Σιαμαντάς)
 39. Διοργάνωση εκδήλωσης για τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
 40. Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κατάλληλες για κολύμβηση Ψανή και Γρίμποβο

Published

on

By

Σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Αναλύσεων Θαλασσινού Νερού από το Εργαστήρι Υγιεινής της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών οι  παραλίες Γρίμποβο και Ψανή Ναυπάκτου, κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση.

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2024 και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι τιμές των αναλύσεων κινούνται εντός των επιτρεπτών ορίων ως προς την καταλληλότητα και χρήση των υδάτων για κολύμβηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συστάσεις και πρόστιμα από τον Δήμο για τις παράνομες αφισοκολλήσεις

Published

on

By

Αυστηρή σύσταση απευθύνεται, για ακόμη μία φορά, από τον Δήμο Ναυπακτίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και ιδιώτες που προβαίνουν σε παράνομες αφισοκολλήσεις.

Παρά το γεγονός ότι, η κατάσταση στην πόλη της Ναυπάκτου καταγράφεται ως αισθητά βελτιωμένη, οι υπηρεσίες συνεχίζουν να εντοπίζουν περιπτώσεις ρύπανσης σε κοινόχρηστους χώρους.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, ο Δήμος Ναυπακτίας θα συνεχίζει να επιδεικνύει, σταθερά, μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους παρανομούν, με την επιβολή των προβλεπόμενων εκ του νόμου διοικητικών προστίμων.

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι, η παράνομη αφισοκόλληση επιβαρύνει πρωτίστως το περιβάλλον ουσιαστικά και οπτικά, ενώ πρόκειται πλέον για έναν παρωχημένο τρόπο προβολής και επικοινωνίας.

Όσοι επιθυμούν να τοποθετήσουν ενημερωτικό υλικό σε δημόσιο χώρο, μπορούν να το πράξουν αποκλειστικά και μόνο στους πίνακες ανακοινώσεων που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης, τηρώντας απαρέγκλιτα τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενωτική πρωτοβουλία: «Η διασπάθιση και το χνούδι»

Published

on

By

“Με έκπληξη έπεσε στην αντίληψή μας η πρόσφατη Απόφαση του Δημάρχου Ναυπακτίας Β. Γκίζα με τον αριθμό 324/2024 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού.

Για να προλάβουμε παρεξηγήσεις, η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ συμφωνεί επί της αρχής κάποιες προμήθειες του Δήμου να γίνονται από την τοπική αγορά, με την προϋπόθεση να υπάρχει εναλλαγή των προμηθευτών. Άλλωστε αυτή τη διαδικασία τηρήσαμε και εμείς κατά τη θητεία μας. Δεν μπορεί όμως αυτή η προτίμηση να αποτελεί δικαιολογία για διασπάθιση του χρήματος του Δημότη, ούτε να προτιμάται κατά κανόνα ο ίδιος προμηθευτής όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Για να προλάβουμε και τις πιθανές δικολαβίστικες διαστρεβλώσεις που συχνά χρησιμοποιεί ο Β. Γκίζας, ξεκαθαρίζουμε πως στην ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ πιστεύουμε πως οι απευθείας αναθέσεις είναι απολύτως νόμιμες και, αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια ενός δημόσιου λειτουργού. Όχι όμως σε περιπτώσεις προγραμματισμένων προμηθειών, όπως είναι το φωτοτυπικό χαρτί. Οι ανάγκες του Δήμου σε χαρτί είναι γνωστές εκ των προτέρων, άρα δεν υπάρχει κάποια επείγουσα ή έκτακτη ανάγκη που να δικαιολογεί την απευθείας ανάθεση. Σε τέτοιες περιπτώσεις ταιριάζει καλύτερα η διενέργεια διαγωνισμού. Αλλά ακόμα και αν προτιμηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ο Δήμαρχος οφείλει να έχει την ευσυνειδησία να μην την μετατρέπει σε ευκαιρία για ασύμφορες προμήθειες. Ασύμφορες για τον Δημότη και τον Δήμο, εννοείται.

Ας δούμε αναλυτικά τα γεγονότα:

 • Συνολικά το τίμημα της απευθείας ανάθεσης αγγίζει τα 18.000 €, ένα ποσό δηλαδή σημαντικό, ειδικά την εποχή που η Αρχή Γκίζα έχει κάνει σημαία την έλλειψη χρημάτων. Όπως θα δείτε παρακάτω όμως, η έλλειψη αυτή δεν αγγίζει τις απευθείας αναθέσεις και προμήθειες.
 • Ο προμηθευτής είναι ο ίδιος από τον οποίο έχουν γίνει απευθείας προμήθειες χαρτιού Α4 τα τελευταία χρόνια, πάντα με απόφαση του Β. Γκίζα.
 • Το 2021 η απευθείας ανάθεση έγινε με τιμή 3,97€ ανά πακέτο 500 φύλλων χαρτιού. Το 2023 και το 2024 η τιμή αυτή εκτοξεύτηκε στα 7,20€ ανά πακέτο.
 • Δεν υπάρχει καμία ειδική τεχνική περιγραφή ή άλλη προδιαγραφή που να αφορά την ποιότητα ή κατηγορία του προς προμήθεια χαρτιού. Όποιο χαρτί Α4 και να εμφανίσει ο προμηθευτής, είναι τυπικά σύμφωνος με τις απαιτήσεις του Δήμου.

Συνοψίζοντας, ο Β. Γκίζας με απόφαση που υπογράφει προσωπικά, αποφασίζει να διαθέσει ο Δήμος 18.000€ για να αγοράσει χαρτί αγνώστων προδιαγραφών, με τιμή αυξημένη πάνω από 80%.

Για την ιστορία, έχουμε στα χέρια μας επίσημη και δεσμευτική προσφορά από επαγγελματία του Δήμου μας, με την τιμή των 3,79€ ανά πακέτο χαρτιού Α4, ίδιας μάρκας. Τιμή χαμηλότερη κατά 47%. Περίπου μισή τιμή! Η διαφορά στο σύνολο αγγίζει τα 8.500€… Ποσό που δαπανά ο Δήμος χωρίς να λαμβάνει τίποτα.

Όταν, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ρώτησα τον Β. Γκίζα γιατί κάνει απευθείας ανάθεση και γιατί το χαρτί είναι τόσο ακριβό, μας απάντησε «για να μην αφήνει χνούδι στα μηχανήματα».

Επειδή πιστεύουμε στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούν άλλοι Δήμοι, ας δούμε την ίδια ώρα τι κάνουν.

 • Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου επιλέγει να διενεργήσει διαγωνισμό για παρόμοιο ποσό, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ). Η ανάθεση γίνεται με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Φυσικά υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν διαστάσεις, βάρος και συσκευασία. Συγκεκριμένα προβλέπει μεταξύ άλλων «Να μην αφήνει χνούδι κατά την έξοδο του από αυτά (σσ. μηχανήματα), να βγαίνει χωρίς καμπυλότητες».
 • Ο Δήμος Θέρμου επιλέγει την απευθείας προμήθεια μικρότερων ποσοτήτων με τιμή σημαντικά χαμηλότερη, αφού αυτή αγγίζει τα 5,58€ ανά πακέτο, τιμή περίπου 25% φθηνότερη. Δηλαδή ακόμα και από τον μικρό Δήμο Θέρμου που μοιραία προμηθεύεται μικρότερες ποσότητες. Ο Β. Γκίζας αναθέτει 30% πιο ακριβά. Καταλαβαίνουμε στα 18.000 μιλάμε για περίπου 5.000 ακριβότερα.

Όταν λοιπόν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας επιλέγει να αγοράζει σε τιμή ρεκόρ αναλώσιμα είδη χωρίς προδιαγραφές και χωρίς διαγωνισμό, την ώρα που γειτονικοί Δήμοι προμηθεύονται το ίδιο υλικό σε τιμές χαμηλότερες και με σαφείς προδιαγραφές, πως να μην μιλάμε για διασπάθιση δημοτικού χρήματος;

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο χρησιμοποιήσαμε τον όρο «διασπάθιση». Η πλευρά του Δημάρχου εξανέστη, αφήνοντας αιχμές για συκοφαντία. Ανατρέξαμε στο λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας του Μπαμπινιώτη. Στο λήμμα διασπάθιση υπάρχει η ερμηνεία «ξοδεύω απερίσκεπτα και χωρίς φειδώ». Πως αλλιώς κύριε Γκίζα μπορεί να χαρακτηριστεί η απευθείας ανάθεση σε τιμές αστρονομικές;

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Β. Γκίζας δείχνει τάσεις διασπάθισης. Κανένας δεν έχει ξεχάσει τις «χρυσές» καρδιές για την ανακύκλωση των καπακιών των πλαστικών μπουκαλιών, ούτε τα πανάκριβα τάμπλετ που χορηγήθηκαν στα σχολεία στο τέλος της πανδημίας. Πρόκειται για επαναλαμβανόμενο μοτίβο και όχι «στιγμιαίο λάθος».

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ έχει δεσμευτεί για την προφύλαξη του κοινού συμφέροντος. Ως πλειοψηφία το πράξαμε με διάφανη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Ναυπακτίας. Ως Αντιπολίτευση επαγρυπνούμε και αναδεικνύουμε τέτοιες κακές πρακτικές ελπίζοντας ο Β. Γκίζας να βάλει φρένο σε τέτοιες πρακτικές.”

Το Γραφείο Τύπου της

ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ